Om

Vi fyller 25 år!

Webbtidningarna Skillingaryd Nu med Vaggeryd Nu och Värnamo Nu drivs av företaget Finnveden Information AB som bildades sommaren 1990. Verksamheten består i dag uteslutande av tidningsproduktion.

Ägare till företaget är Per och Birgitta Bunnstad och alla tre barnen Erik, Dagh och Frida är på olika sätt verksamma i företaget.

Per har haft en rad olika roller inom framför allt tidningsvärlden och har från och med 2015 mer eller mindre en heltidsroll med webbtidningarna. Han jobbar dock en dag i veckan åt Sveriges Filatelist-Förbund.

Kåre Boberg är anställd till 75 procent som reporter på Skillingaryd Nu och Peter Magnusson på 100 procent på Värnamo Nu.  Per Bunnstad arbetar framför allt med arbetsledning, annons, familje och sport. Just familje och sport ingår i båda tidningarna medan materialet i övrigt är närmast unikt för respektive tidning.

Vi har också lite andra medarbetare med främst sport: Sölve Andersson, Jim Carlsson,  Lars-Erik ”Morfar” Svensson och Tero Väisänen. Dan Damberg svarar för de populära naturkrönikorna som är gemensamma för båda tidningarna. Dessutom har vi stor läsarmedverkan, vilket vi anser mycket viktigt.

Under 2015 kommer det ett antal aktiviteter med anledning av de 25 åren. Vi satsar på en hel del förbättring av vår tidning som ökad mobilanpassning och förhoppningsvis ska vi också få muskler att i höst kunna nyanställa.

Vi planerar också någon jubileumstävling längre fram under året.

Webbtidningen Skillingaryd Nu startade i april 2002 och Värnamo Nu den 1 januari 2010. Den senare tidningen kan därmed fira fem i år.

Ansvarig utgivare: Per Bunnstad 070–213 14 66

Kåre Boberg:  072–253 14 67

Kontaktinfo@skillingaryd.nu och annosner  annons@skillingaryd.nu