Kommun

Senaste i Kommun

  27 oktober, 2014

  Nu regererar Christer Holmgren

  Eftersnack med andre vice ordförande Robert Alkemark. 19:35 |

  Det stora som hände vi det första sammanträdet med nya kommunfullmäktige var att en ny fullmäktigeordförande valdes. Som väntat gick uppdraget till Christer Holmgren (M) från Bäck utanför Vaggeryd.

  Läs mer

  Lilja summerar 17 år som heltidspolitiker

  lilasummering 16:10 |

  Från och med nyåret 2015 börjar kommunalrådet Berry Lilja ett nytt liv. Då blir heltidspolitikern Berry Lilja fritidspolitiker. Även om beskedet dröjde till idag var det väntat. Om valutgången hade blivit en annan hade han under alla omständigheter inte suttit kvar mer två år till. Läs mer

  26 oktober, 2014

  Många aktiviteter under UG-UC–lovet

  Hjortsjöskolan tar ledningen med 1-0. 21:08 |

  I morgon inleds skolornas höstlov. Men det innebär inte att ungdomarna behöver gå sysslolösa nästa vecka. Det borgar UC-UG-lovet för. Läs mer

  25 oktober, 2014

  TV: Kulturdagar lockade

  141025_kulturdag_bornander
  18:25 |

  Sång, musik, dans, foto, mynt, föredrag… Ja, det händer mycket på Fenix 2 i Vaggeryd den här helgen.

  Läs mer

  24 oktober, 2014

  Långtidsbudget kommer nästa vecka

  12:36 |

  Förra veckan var de ledande politikerna i kommunen på budgetgenomgång på Hooks herrgård. Men några budgetförslag presenterades då inte från de styrande under kommande mandatperiod. Inte då och heller inte vid veckans möte med kommunstyrelsens arbetsutskott. Läs mer

  23 oktober, 2014

  TV: Ny lekplats och gårdsfest

  141023_saturnus_ny_lekplats 19:20 |

  Det är 30 år sedan det gjordes någon större förändring av utemiljön vid Saturnus men nu har det hänt saker.

  Läs mer

  22 oktober, 2014

  Nu har politikerna bollen

  15:59 |

  Vad kommer politiken att säga om projekt Ungdomens Hus/Elverket i Vaggeryd?
  – Rent allmänt har jag upplevt en förståelse kring behovet av nya lokaler, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Kenth Williamsson. Läs mer

  Ungdomens hus granskat i detalj

  nyauc
  15:58 |

  I alliansens förslag till budget för 2015 begärdes en utvärdering av driften vid ungdomsgårdarna UC/UG för att skapa en mer attraktiv verksamhet. Den utredningen kommer att vägas in när investeringsbudgeten för de kommande åren ska spikas av kommunfullmäktige  i november. Läs mer

  17 oktober, 2014

  Besked om nya kommunstyret dröjer

  Allan Ragnarsson (M) oppositionsråd i Vaggeryds kommun på plats. 17:44 |

  Den 20 oktober 2010 fastställdes formerna för hur kommunen skulle styras under de följande fyra åren när Centerparitet avslöjade att man skulle byta sida och stödja västerblocket i kommunfullmäktige.
  På måndag har det gått fyra år sedan den dagen och vi väntar fortfarande på besked från den nya Femklöver som ska leda kommunen de kommande fyra åren om hur styrkorna ska formeras. Läs mer

  16 oktober, 2014

  Åter aktuellt bygga vid Lyckornas gård

  lyckorna 17:05 |

  När kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder nästa vecka ska man ta ställning till ett förslag om att upprätta en detaljplan för ett mindre bostadsområde i Vaggeryd. Läs mer

  15 oktober, 2014

  Säkrare passager till skolor prioriteras

  Passagen över gamla E4 vid Fågelforsskoklan från Hovslagaregatan.
  16:57 |

  Tekniska utskottet i Vaggeryds kommun har fattat beslut om att prioritera säkra gång- och cykelpassager på gamla E4 genom Vaggeryd och Skillingaryd i en ansökan om sstatsbidrag till Trafikverket. Läs mer

  14 oktober, 2014

  Lagans stränder i Vaggeryd rensas 2017?

  Lagan mellan Kvarnen och Södra Parkbron med gott om nedfallna träd i vattnet. 19:44 |

  På eftersommaren fick kommunen en skrivelse från en privatperson med krav på att rensa upp vegetationen kring Tuvamadens stränder i Vaggeryd och att flytta en dagvattenledning från madens innersta vik. Någon flytt av dagvattenledningen blir det inte, men väl en plan för att att rensa upp kring Hjortsjön och Lagans stränder i Vaggeryd. Läs mer

  Räddningstjänsten nyrekryterar

  Mats Carlsson och Fredrik Karlsson. 19:17 |

  I åtskilliga räddningstjänster runt om i landet är rekryteringen av brandmän ett stort problem. Men det tycks inte gälla i Vaggeryds kommun där räddningstjänsten nu är i färd med att nyanställa personal. Läs mer

  13 oktober, 2014

  Idrottsplatserna kämpar med ekonomin

  idrottsplatsanslag 14:04 |

  De föreningar som driver idrottsplatserna Movalla i Skillingaryd och Vaggeryds Idrottsplats har nu fått sina årsredovisningar för 2013 presenterade i kultur- och fritidsnämnden. Redovisningarna klargör att det ökade stöd som kultur- och fritidsnämnden föreslagit för den kommande mandatperioden kommer att att behövas. Läs mer

  11 oktober, 2014

  Fenixelever på franskt äventyr

  141011_fenix_frankrike7_elever_ettan
  11:45 |

  Under den gångna veckan har eleverna på de högskoleförberedande programmen på Fenix i Vaggeryd haft fältstudievecka.

  Läs mer

  9 oktober, 2014

  Fråga om cykelväg till budgetberedningen

  09:04 |

  I går kväll behandlade kommunstyrelsen medborgarförslagen om att anlägga en gång- och cykelväg mellan Klevshult och Skillingaryd. Läs mer

  7 oktober, 2014

  Hjortsjöbron byggs 2016 ?

  Flygfoto frånväster över Hjortsjöns norra del med Östra strand i väster bildkant. 19:39 |

  En rad gång- och cykelvägsprojekt för närmare 18 miljoner planeras  de kommande åren i tekniska utskottets budgetförslag för nästa mandatperiod. Bland annat har den omdiskuterade Hjortsjöbron i Vaggeryd tidigarelagts i förslaget till långtidsbudget till 2016. Läs mer

  Nu blir det väl cykelväg till Klevshult?

  almesang-bred 17:17 |

  Kommunens tekniska utskott har behandlat medborgarförslaget från i våras om att bygga en gång- och cykelväg mellan Skillingaryd och Klevshult. I grunden handlar det om ett gammalt förslag som många gånger tidigare har varit på tapeten – nu ser dessa drömmar ut att kunna förverkligas för två miljoner kronor. Läs mer

  6 oktober, 2014

  VA-frågan äntligen löst för Åker

  Vid det nya reningsverket. 13:44 |

  Det tog sin tid. Men nu  är kommunens nya vatten- och avloppsreningsverk i Åker slutbesiktigat och godkänt . Läs mer

  3 oktober, 2014

  20 år sedan E4 förbi Vaggeryd invigdes

  e4räckte 17:33 |

  I dagarna har det gått 20 år sedan den mest genomgripande och dyraste förändringen av kommunivånarnas liv och leverne slutfördes. Då öppnades motorvägen förbi Vaggeryd.   Läs mer

  Litet överskott i delårsbokslutet

  Skärmavbild 2014-10-03 kl. 13.04.33 13:22 |

  Nästa vecka inleds i kommunstyrelsen den politiska behandlingen av det kommunala delårsbokslutet som trots allt gav ett litet överskott för årets första åtta månader.  Överskottet är dock så långt 2,2 miljoner medan helåret beräknas ge ett nollresultat. Läs mer

  1 oktober, 2014

  Allan Ragnarsson kröner lång karriär

  121001_allan_ragnarsson1 15:57 |

  Det blir alltså Allan Ragnarsson som tar över det stora kommunalrådsrummet i Skillingehus efter Berry Lilja som kulmen på en lång politisk karriär. Men hans utgångsläge inför flytten dit är inte optimalt. Läs mer

  Vad säger försvaret om vindkraft i Boarp?

  vindkraft2 12:57 |

  Vad anser försvarsmakten om den planerade vindkraftsparken i området öster om Taglarp och Boarp i den östra delen av Vaggeryds kommun? Det vill såväl kommunstyrelsens arbetsutskott som miljö- och byggnämnden veta. Läs mer

  30 september, 2014

  (V)-motion om Talludden avslogs

  talludden 15:17 |

  Vänsterpartiets förslag om utveckla Talludden i Vaggeryd för särskilt boende och korttidsboende avslogs av kommunfullmäktige. Läs mer

  29 september, 2014

  Tre profiler tog farväl av fullmäktige

  profilerbred
  21:33 |

  Några av de stora politiska profilerna i Vaggeryds kommun gjorde i går sina allra sista insatser i kommunpolitiken åtminstone på fullmäktigenivå. Läs mer

  En milstolpe i kommunens miljöarbete

  20:46 |

  I och med kommunfullmäktiges beslut i kväll att anta ett nytt miljöprogram tog Vaggeryds kommun ett stort kliv framåt i miljöarbetet. Men det är ändå inte färdigt arbetsredskap, det var kommunfullmäktige överens om. Läs mer

  26 september, 2014

  Nu ska debatten om kosten styras upp

  17:36 |

  Frågan om kosthanteringen i Vaggeryds kommun kommer nu att hamna på kommunfullmäktiges bord. Det handlar dock inte om att nya kommunfullmäktige ska gå till beslut i ett första skede utan mer om att staka ut en färdriktning i frågan. Läs mer

  Två medborgarförslag diskuterades

  13:04 |

  Två medborgarförslag om förskolefrågor behandlades vid barn- och utbildningsnämndens septembersammanträde. Läs mer

  25 september, 2014

  ”Skräpet återstår när fantasin tagit slut”

  Stefan Hagström visade skulptörådra. 16:58 |

  Genom upphöjelsen till landets andra certifierade ReMida har Vaggeryds kommun nu blivit en del av en världsomspännande  organisation. Läs mer

  23 september, 2014

  Vill åtgärda manganproblemen

  mangan3 16:57 |

  Tekniska utskottet föreslår stora investeringar i vatten- och avloppsledningsnätet under de kommande fyra åren. Notan slutar på totalt  64 miljoner kronor, inklusive vattenverk i Vaggeryd med järn- och manganavskiljning för elva  miljoner. Läs mer