25 procent fler nya bilar här

Antalet nyregistrerade bilar ökade mycket kraftigt i Vaggeryds kommun under 2014. I kommunen registrerades 141 nya bilar förra året att jämföra med 112 året före. Denna ökning med 26 procent är högre än i de flesta kommuner i länet.

BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för 2014 visar följande:
• Nya bilar ökade i alla län under 2014
• Supermiljöbilar ökar från låga nivåer
• Drygt var tionde ny miljöbil i Stockholms län är en supermiljöbil

150122_nya_bilar_2014

Nya bilar ökade i alla län
– Nyregistreringarna av personbilar ökade i samtliga län under förra året. Allra mest ökade de på Gotland där uppgången var hela 46 procent. I riket som helhet ökade registreringarna med 13 procent, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

– Den ökade nybilsförsäljningen är positiv för tillväxten och jobben i Sverige. Det är också positivt ur miljö- och trafiksäkerhets-synpunkt med en ökad omsättning och förnyelse av bilparken där nya bilar ersätter gamla bilar med sämre miljö- och trafiksäkerhetsprestanda, fortsätter Bertil Moldén.

Supermiljöbilar ökar från låga nivåer
– Nyregistreringarna av supermiljöbilar, det vill säga bilar med koldioxidutsläpp på högst 50 g/km, tredubblades under förra året, men det är en ökning från låga nivåer. Andelen supermiljöbilar av den totala nybilsmarknaden var 1,5 procent under 2014 jämfört med 0,6 procent under 2013. Sju av tio supermiljöbilar som nyregistrerades under förra året registrerades i de tre storstadslänen, säger Bertil Moldén.

– Beslutet i slutet på förra året att tilldela 215 miljoner kronor till supermiljöbilspremien för 2015, som även får användas för retroaktiv utbetalning till bilar som registrerats under 2014, var senkommet men efterlängtat. För att inte upprepa samma misstag som ifjol att supermiljöbilspengarna tar slut i förtid, vilket hämmar försäljningen av supermiljöbilar, är det viktigt att politikerna följer utvecklingen av nyregistrerade supermiljöbilar noga och har en beredskap att snabbt tillföra ytterligare medel till supermiljöbilspremien när så behövs, fortsätter Bertil Moldén.

– Långsiktiga och klara besked om vilka regler som gäller är avgörande för att kunna bibehålla den positiva utvecklingen för supermiljöbilar och de effekter det har på sjunkande koldioxidutsläpp för nya personbilar, säger Bertil Moldén.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer

The Undisputed Truth About Website to Check Plagiarism That the Experts Don’t Want You to Hear

07:57 | The Undisputed Truth About Website to Check Plagiarism That the Experts Don’t Want You to Hear Check guidelines… Läs mer