25 procent fler nya bilar här

Antalet nyregistrerade bilar ökade mycket kraftigt i Vaggeryds kommun under 2014. I kommunen registrerades 141 nya bilar förra året att jämföra med 112 året före. Denna ökning med 26 procent är högre än i de flesta kommuner i länet.

BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för 2014 visar följande:
• Nya bilar ökade i alla län under 2014
• Supermiljöbilar ökar från låga nivåer
• Drygt var tionde ny miljöbil i Stockholms län är en supermiljöbil

150122_nya_bilar_2014

Nya bilar ökade i alla län
– Nyregistreringarna av personbilar ökade i samtliga län under förra året. Allra mest ökade de på Gotland där uppgången var hela 46 procent. I riket som helhet ökade registreringarna med 13 procent, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

– Den ökade nybilsförsäljningen är positiv för tillväxten och jobben i Sverige. Det är också positivt ur miljö- och trafiksäkerhets-synpunkt med en ökad omsättning och förnyelse av bilparken där nya bilar ersätter gamla bilar med sämre miljö- och trafiksäkerhetsprestanda, fortsätter Bertil Moldén.

Supermiljöbilar ökar från låga nivåer
– Nyregistreringarna av supermiljöbilar, det vill säga bilar med koldioxidutsläpp på högst 50 g/km, tredubblades under förra året, men det är en ökning från låga nivåer. Andelen supermiljöbilar av den totala nybilsmarknaden var 1,5 procent under 2014 jämfört med 0,6 procent under 2013. Sju av tio supermiljöbilar som nyregistrerades under förra året registrerades i de tre storstadslänen, säger Bertil Moldén.

– Beslutet i slutet på förra året att tilldela 215 miljoner kronor till supermiljöbilspremien för 2015, som även får användas för retroaktiv utbetalning till bilar som registrerats under 2014, var senkommet men efterlängtat. För att inte upprepa samma misstag som ifjol att supermiljöbilspengarna tar slut i förtid, vilket hämmar försäljningen av supermiljöbilar, är det viktigt att politikerna följer utvecklingen av nyregistrerade supermiljöbilar noga och har en beredskap att snabbt tillföra ytterligare medel till supermiljöbilspremien när så behövs, fortsätter Bertil Moldén.

– Långsiktiga och klara besked om vilka regler som gäller är avgörande för att kunna bibehålla den positiva utvecklingen för supermiljöbilar och de effekter det har på sjunkande koldioxidutsläpp för nya personbilar, säger Bertil Moldén.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer