Långasjön, eller i folkmun, Åkerssjön

Vår naturkrönikör Dan Damberg har besökt Långasjön vid Åkers kyrkby.

Långasjön, eller i folkmun, Åkerssjön

Långasjön, eller i folkmun Åkerssjön, en naturkrönika i 8 bilder om  massförekomst av sileshår och jakten på en rar blomma med det vackra namnet  klockgentiana.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i mitten av juli 2013.

 

1 IMG_0272

Vid mitt besök vid Långasjön sydväst om Åkers kyrkby,  sydväst om Skillingaryd i Vaggeryds kommun, i slutet av juli kunde jag konstatera att vattenståndet var ovanligt lågt efter den torra och varma sommaren. Bildens udde som sträcker sig från söder mot norr har jag inte noterat förut.

Området hyser vissa år enorma mängder, vilket innebär tusentals individer, med den ovanliga klockgentianan men just nu var det något annat som stod för massförekomsten.

2 IMG_0278

Stora delar av den ”nya” stranden, framför allt i sydost, var alldeles rosafärgad av de olika arterna småsileshår, ”Drosera intermedia”, rundsileshår, ”Drosera rotundifolia”, och storsileshår, ”Drosera anglica”, tre av våra insektsätande växter. Dessutom korsar sig dessa tre arter med varandra och bildar hybrider, så förmodligen fanns det även sileshårshybrider i detta rosa hav av sileshår.

3 IMG_0275

Jag har aldrig sett liknande mängder med sileshår, så massförekomst är väl en beskrivning som passar bra i detta fall.

I Sverige finns flera så kallade ”köttätande” växter, det vill säga sådana som fångar insekter eller små vattendjur och löser upp dem med hjälp av proteinlösande enzymer som växten själv producerar. Denna specialisering förekommer hos arter i olika växtfamiljer som tillsammans inte utgör någon naturlig systematisk grupp, med andra ord inte är närmare släkt.

Bildens blandning av de olika arterna sileshår är verkligen marktäckande och kan förmodligen räknas i tiotusentals, jag orkade i varje fall inte räkna dem.

4 IMG_0274

De i vårt land förekommande arterna av ”köttätande växter” tillhör familjerna sileshårsväxter, tätörtsväxter, bläddror och flugtrumpetväxter. Alla dessa familjers representanter växer i fuktiga miljöer eller är helt vattenlevande och en annan gemensam faktor är att växtplatserna oftast är mycket kvävefattiga, vilket dessa växter kompenserar genom att ta upp extra kvävenäring ur de djur som de fångar och bryter ner.

Bildens olika arter sileshår hade vid mitt besök ännu inte börjat blomma utan endast en liten kort stjälk med en ännu mindre antydan till knopp fanns för tillfället att beskåda.

5 IMG_0270

Sileshår använder långskaftade bladkörtlar med ett klibbigt sekret som fångstredskap medan bläddrorna är de enda av ovanstående familjer som är helt vattenlevande och fångar små vattendjur i speciella fångstblåsor på bladen. Tätörterna har, i sin tur, hela bladytan täckt av segt slem och flugtrumpeten, avslutningsvis, använder sig av djupt strutformade blad.

Som krukväxter odlas ibland även arter och hybrider av släktet ”Nepenthes”, som ingår i familjen kannväxter, vars bladspetsar är omvandlade till insektsfångande kannor. Ett exempel på en art ur detta släkte är kungskannranka, ”Nepenthes rajah”, som är endemisk, det vill säga, växer ursprungligt bara på en plats eller inom ett område, i detta fall intill bergen Gunung Kinabalu och Gunung Tambuyukon i Sabah, i den malaysiska delen av Borneo.

6 IMG_0268

Bildens småsileshår, ”Drosera intermedia”, är en liten, så kallad, köttätande växt som bara blir upp till en decimeter hög. Bladen sitter samlade i en basal rosett och är upprätta, bladskaften är kala och bladskivan är smal och tungformad, precis som på bilden. Bladöversidorna har körtelhår som avsöndrar en seg och klibbig vätska. Småsileshår blommar i juli-augusti med små vita blommor.

Småsileshår är ganska vanlig i södra Sverige upp till Östergötland men den förekommer ända upp i Ångermanland. Den växer liksom de andra sileshårsarterna på fuktig mark, oftast på myrar men även som här på dyiga sjöstränder. Den första fynduppgiften publicerades så sent som år 1828, således hittade inte vår Carl von Linné denna lilla märkliga växt.

Alla arterna i släktet sileshår, på latin ”Drosera” har använts till att göra så kallad tätmjölk eller långmjölk. Vätskan från körtelhåren har dessutom använts som vårtborttagningsmedel.

Långmjölk, tätmjölk eller långfil är mjölk som har beretts med enzymet täte vilket får mjölken att bli tjock och seg i konsistensen.

Långmjölk får man med andra ord med hjälp av blad från tätört eller sileshår. Man gnuggar insidan av syrningskärlet med växtdelarna då dessa växter har enzymer som kan bryta ner mjölkens proteiner och göra den tjock. Idag menar dock vissa att det istället är bakterier som är vanliga på just dessa växter, som gör mjölken ”lång” eller ”tät”.

Småsileshårets artnamn ”intermedia” kommer av latinets ”inter” för ”mellan” och ”medium” för ”mitt”, namnet betyder sålunda ”intermediär” eller ”mellanstående”, då mellan storsileshår och rundsileshår.

7 IMG_0281

Det susar i säven vid Långasjön och anledningen är vad ni ser på bilden, arten säv, ”Schoenoplectus lacustris”.

”Så sjungen, sjungen sorgsång,
I sorgsna vågor små,
säf, säf, susa,
våg, våg, slå!”

Ur ”Säf, säf, susa” av Gustaf Fröding, Nya dikter, år 1894.

Vi får väl heller inte glömma den spännande barn- och ungdomsboken ”Det susar i säven” skriven av Kenneth Grahame och utgiven år 1908 med illustrationer av Ernest H. Shepard och Arthur Rackham. Boken handlar om den poetiska mullvaden, den modiga vattenråttan, den skrytsamma och själviska paddan, den barska grävlingen och de elaka vesslorna, som ockuperar Paddeborg. Den svenska översättningen av Signe Hallström utkom år 1932 och boken har överförts till en animerad film och TV-serie samt gett upphov till datorspel samt genererat mängder av leksaker.

8 IMG_0282

Så till sist och äntligen, efter mycket letande, fann jag en enda planta med klockgentiana, men hav tröst, det är uppenbarligen sent i år för klockgentianorna och jag är dessutom tidig på platsen, så de stora mängderna kommer vad det lider. När den inte blommar är den, för övrigt, nästan omöjlig att få syn på, men den är omisskännlig då den är i blom.

Klockgentiana, ”Gentiana pneumonanthe”, är en upprätt, flerårig ört som kan bli tre till fyra decimeter hög. Bladen är smalt lansettlika med inrullad bladkant, alla blad sitter längs stjälken och bladrosett saknas. Klockgentiana blommar i augusti-september, blommorna är stora, femtaliga och sitter enstaka eller få tillsammans i stjälktoppen.

Klockgentiana är sällsynt och har en sydvästlig utbredning i Sverige. Arten förekommer från Skåne till Värmland, men har tyvärr minskat och blivit allt sällsyntare. Den växer på fuktig sand och torvjord, i betesmarker, vid stränder samt på fuktiga hedmarker och den första fynduppgiften publicerades redan på 1600-talet.

Klockgentiana användes förr som medel mot lungsot, och såldes i äldre tid på apoteken som ”pneumonanthe”, det vill säga, ”lungblomma”.

Artnamnet ”pneumonanthe” kommer av grekiskans ”pneumon” för ”lunga” och ”anthos” för ”blomma”, namnet syftar då på artens medicinska användning.

”Hela växten är besk, nästan som Centaurium (Erythræa). Fordom brukades blommorna bl. a. i lungsot såsom medel att befordra upphostningen, och örten kallades på apoteken Pneumonanthe (Lungblomma), hvilken benämning LINNÉ bibehöll såsom artnamn.”

Ur ”Utkast till svenska växternas naturhistoria I” av C. F. Nyman år 1867.

Läs mer om:
En enda kommentar
  1. Mats skriver:

    Fint reportage vi åker nästan alltid till Åkerssjön eller Flatenbadet för att bada

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Outlines For Root Criteria For RussiaBride

19:20 | Virtually anyone who hopes to find true love is pleasant to apply for the postal mail order brides… Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer