Långasjön, eller i folkmun, Åkerssjön

Vår naturkrönikör Dan Damberg har besökt Långasjön vid Åkers kyrkby.

Långasjön, eller i folkmun, Åkerssjön

Långasjön, eller i folkmun Åkerssjön, en naturkrönika i 8 bilder om  massförekomst av sileshår och jakten på en rar blomma med det vackra namnet  klockgentiana.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i mitten av juli 2013.

 

1 IMG_0272

Vid mitt besök vid Långasjön sydväst om Åkers kyrkby,  sydväst om Skillingaryd i Vaggeryds kommun, i slutet av juli kunde jag konstatera att vattenståndet var ovanligt lågt efter den torra och varma sommaren. Bildens udde som sträcker sig från söder mot norr har jag inte noterat förut.

Området hyser vissa år enorma mängder, vilket innebär tusentals individer, med den ovanliga klockgentianan men just nu var det något annat som stod för massförekomsten.

2 IMG_0278

Stora delar av den ”nya” stranden, framför allt i sydost, var alldeles rosafärgad av de olika arterna småsileshår, ”Drosera intermedia”, rundsileshår, ”Drosera rotundifolia”, och storsileshår, ”Drosera anglica”, tre av våra insektsätande växter. Dessutom korsar sig dessa tre arter med varandra och bildar hybrider, så förmodligen fanns det även sileshårshybrider i detta rosa hav av sileshår.

3 IMG_0275

Jag har aldrig sett liknande mängder med sileshår, så massförekomst är väl en beskrivning som passar bra i detta fall.

I Sverige finns flera så kallade ”köttätande” växter, det vill säga sådana som fångar insekter eller små vattendjur och löser upp dem med hjälp av proteinlösande enzymer som växten själv producerar. Denna specialisering förekommer hos arter i olika växtfamiljer som tillsammans inte utgör någon naturlig systematisk grupp, med andra ord inte är närmare släkt.

Bildens blandning av de olika arterna sileshår är verkligen marktäckande och kan förmodligen räknas i tiotusentals, jag orkade i varje fall inte räkna dem.

4 IMG_0274

De i vårt land förekommande arterna av ”köttätande växter” tillhör familjerna sileshårsväxter, tätörtsväxter, bläddror och flugtrumpetväxter. Alla dessa familjers representanter växer i fuktiga miljöer eller är helt vattenlevande och en annan gemensam faktor är att växtplatserna oftast är mycket kvävefattiga, vilket dessa växter kompenserar genom att ta upp extra kvävenäring ur de djur som de fångar och bryter ner.

Bildens olika arter sileshår hade vid mitt besök ännu inte börjat blomma utan endast en liten kort stjälk med en ännu mindre antydan till knopp fanns för tillfället att beskåda.

5 IMG_0270

Sileshår använder långskaftade bladkörtlar med ett klibbigt sekret som fångstredskap medan bläddrorna är de enda av ovanstående familjer som är helt vattenlevande och fångar små vattendjur i speciella fångstblåsor på bladen. Tätörterna har, i sin tur, hela bladytan täckt av segt slem och flugtrumpeten, avslutningsvis, använder sig av djupt strutformade blad.

Som krukväxter odlas ibland även arter och hybrider av släktet ”Nepenthes”, som ingår i familjen kannväxter, vars bladspetsar är omvandlade till insektsfångande kannor. Ett exempel på en art ur detta släkte är kungskannranka, ”Nepenthes rajah”, som är endemisk, det vill säga, växer ursprungligt bara på en plats eller inom ett område, i detta fall intill bergen Gunung Kinabalu och Gunung Tambuyukon i Sabah, i den malaysiska delen av Borneo.

6 IMG_0268

Bildens småsileshår, ”Drosera intermedia”, är en liten, så kallad, köttätande växt som bara blir upp till en decimeter hög. Bladen sitter samlade i en basal rosett och är upprätta, bladskaften är kala och bladskivan är smal och tungformad, precis som på bilden. Bladöversidorna har körtelhår som avsöndrar en seg och klibbig vätska. Småsileshår blommar i juli-augusti med små vita blommor.

Småsileshår är ganska vanlig i södra Sverige upp till Östergötland men den förekommer ända upp i Ångermanland. Den växer liksom de andra sileshårsarterna på fuktig mark, oftast på myrar men även som här på dyiga sjöstränder. Den första fynduppgiften publicerades så sent som år 1828, således hittade inte vår Carl von Linné denna lilla märkliga växt.

Alla arterna i släktet sileshår, på latin ”Drosera” har använts till att göra så kallad tätmjölk eller långmjölk. Vätskan från körtelhåren har dessutom använts som vårtborttagningsmedel.

Långmjölk, tätmjölk eller långfil är mjölk som har beretts med enzymet täte vilket får mjölken att bli tjock och seg i konsistensen.

Långmjölk får man med andra ord med hjälp av blad från tätört eller sileshår. Man gnuggar insidan av syrningskärlet med växtdelarna då dessa växter har enzymer som kan bryta ner mjölkens proteiner och göra den tjock. Idag menar dock vissa att det istället är bakterier som är vanliga på just dessa växter, som gör mjölken ”lång” eller ”tät”.

Småsileshårets artnamn ”intermedia” kommer av latinets ”inter” för ”mellan” och ”medium” för ”mitt”, namnet betyder sålunda ”intermediär” eller ”mellanstående”, då mellan storsileshår och rundsileshår.

7 IMG_0281

Det susar i säven vid Långasjön och anledningen är vad ni ser på bilden, arten säv, ”Schoenoplectus lacustris”.

”Så sjungen, sjungen sorgsång,
I sorgsna vågor små,
säf, säf, susa,
våg, våg, slå!”

Ur ”Säf, säf, susa” av Gustaf Fröding, Nya dikter, år 1894.

Vi får väl heller inte glömma den spännande barn- och ungdomsboken ”Det susar i säven” skriven av Kenneth Grahame och utgiven år 1908 med illustrationer av Ernest H. Shepard och Arthur Rackham. Boken handlar om den poetiska mullvaden, den modiga vattenråttan, den skrytsamma och själviska paddan, den barska grävlingen och de elaka vesslorna, som ockuperar Paddeborg. Den svenska översättningen av Signe Hallström utkom år 1932 och boken har överförts till en animerad film och TV-serie samt gett upphov till datorspel samt genererat mängder av leksaker.

8 IMG_0282

Så till sist och äntligen, efter mycket letande, fann jag en enda planta med klockgentiana, men hav tröst, det är uppenbarligen sent i år för klockgentianorna och jag är dessutom tidig på platsen, så de stora mängderna kommer vad det lider. När den inte blommar är den, för övrigt, nästan omöjlig att få syn på, men den är omisskännlig då den är i blom.

Klockgentiana, ”Gentiana pneumonanthe”, är en upprätt, flerårig ört som kan bli tre till fyra decimeter hög. Bladen är smalt lansettlika med inrullad bladkant, alla blad sitter längs stjälken och bladrosett saknas. Klockgentiana blommar i augusti-september, blommorna är stora, femtaliga och sitter enstaka eller få tillsammans i stjälktoppen.

Klockgentiana är sällsynt och har en sydvästlig utbredning i Sverige. Arten förekommer från Skåne till Värmland, men har tyvärr minskat och blivit allt sällsyntare. Den växer på fuktig sand och torvjord, i betesmarker, vid stränder samt på fuktiga hedmarker och den första fynduppgiften publicerades redan på 1600-talet.

Klockgentiana användes förr som medel mot lungsot, och såldes i äldre tid på apoteken som ”pneumonanthe”, det vill säga, ”lungblomma”.

Artnamnet ”pneumonanthe” kommer av grekiskans ”pneumon” för ”lunga” och ”anthos” för ”blomma”, namnet syftar då på artens medicinska användning.

”Hela växten är besk, nästan som Centaurium (Erythræa). Fordom brukades blommorna bl. a. i lungsot såsom medel att befordra upphostningen, och örten kallades på apoteken Pneumonanthe (Lungblomma), hvilken benämning LINNÉ bibehöll såsom artnamn.”

Ur ”Utkast till svenska växternas naturhistoria I” av C. F. Nyman år 1867.

Läs mer om:
En enda kommentar
  1. Mats skriver:

    Fint reportage vi åker nästan alltid till Åkerssjön eller Flatenbadet för att bada

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer