Apladalen i Värnamo och Karlsfors sydost om Hörle i sommartid

Vår naturkrönikör Dan Damberg har besökt Apladalen och Karlsfors.

Apladalen i Värnamo och Karlsfors sydost om Hörle i sommartid

Apladalen i Värnamo och Karlsfors sydost om Hörle i sommartid, en
naturkrönika i 13 bilder om den biologiska mångfaldens fantastiska
rikedom.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i mitten av juni 2012.

OBS! Bilderna är klickbara.

 

Den unga sädesärlan satt blixtstilla och tyst på björkstubben i väntan
på att bli matad men när föräldrafåglarna kom med maten blev det ett
väldigt och högljutt tiggande.

Det är inte så ofta som jag hittar den vackra och ovanliga ormbunken
kambräken, ”Blechnum spicant”. Den har enkelt parflikiga blad som
är av två typer, sterila eller fertila.

Kambräken är ganska sällsynt och den har en västlig utbredning som
sträcker sig söderut till Skåne. Arten växer på kalkfattig hedmark,
vid basen av klippor och i fuktig skogsmark.

”Är enkelt parbladig. De fruktbärande stambladen smalare än de
öfrige, på bägge sidor inskurna liksom pinnar i en kamb.”

Ur ”Utkast till en svensk flora” av Samuel Liljeblad år 1816.

Bilden visar en äkta vallört, ”Symphytum officinale”, som blommar i
juni-juli. Blommorna är blekrosa till violetta och har långa spetsiga
foderflikar. Stjälkbladen är oskaftade med långt nedlöpande bladbas
vilket skiljer den från den snarlika fodervallörten, ”Symphytum
asperum” som har skaftade stjälkblad.

Roten av äkta vallört användes förr som läkemedel mot allehanda
sjukdomar, invärtes brukades den bland annat mot diarré och
blodspottning och utvärtes mot benbrott.

Rams men vilken, låt se rund stjälk, då är det storrams,
”Polygonatum multiflorum”, hade den haft kantig stjälk hade det
varit getrams, ”Polygonatum odoratum”. Det finns även en korsning
mellan de två som kallas jätterams, ”Polygonatum x hybridum”.

Utan de flitiga bina och alla andra pollinerande insekter stannar livet
på jorden, fundera på detta faktum ett ögonblick.

Det är en märklig upplevelse att betrakta dessa honungsbin i arbete,
de sätter mina tankar i rörelse och en jämförelse med oss människor
ligger nära till hands.

Bättre än så här blev det inte, fel kamera vid rätt tillfälle, hur som
helst, nere till vänster på bilden sitter sommarens fågelraritet i
Apladalen, den rara gulhämplingen, ”Serinus serinus”.

Lyssna på gulhämplingens sång.

Gulhämplingen är en mycket liten fågel, den är bara
11-11,5 centimeter lång och ursprungligen påträffades
gulhämplingen runt medelhavsländerna, norra Afrika och mellersta
Europa men har under 1800- och 1900-talen expanderat norrut.
Gulhämplingen har häckat i södra Skåne sedan 1940-talet, då det
första häckningsfyndet konstaterades vid Falsterbo 1942.

Säkra eller troliga häckningar har även konstaterats i Blekinge,
Småland, Östergötland, Halland samt på Öland. Enstaka fåglar ses
numera ganska regelbundet så långt norrut som Sörmland och
Uppland och tillfälliga fynd har till och med registrerats i
Västerbotten och Torne lappmark.

Det svenska beståndet av gulhämpling beräknas för närvarande
uppgå till knappt 50 par.

Det är uppenbarligen ett gott ”svaveltickeår” i år, i Apladalen pryder
dessa vackra svampar, likt smycken, de gamla ädelträden.

Svaveltickan, ”Laetiporus sulphureus”, är en svampart av typen
tickor som växer på trädstammar, särskilt ek, där den mångflikiga
fruktkroppen kan nå en vikt av upp till 10 kilo. Den är en av få
trädsvampar som är användbar som matsvamp, även om detta
matvärde är föremål för en hel del debatt.

Svavel, på latin Sulphur, är ett icke-metalliskt grundämne som
naturligt förekommer som svavelkristaller med formeln S8 eller i
föreningar med andra grundämnen.

Svavel är i dess naturliga form ett fast gulaktigt ämne, det är mycket
vanligt och avger en svag distinkt lukt, föreningar med svavel har
oftast en starkare lukt som påminner om ruttna ägg.

Svavel används mest utbrett inom industrin och några
användningsområden är batteritillverkning, papperstillverkning och
vulkanisering av gummi. Den kommersiella användningen består
huvudsakligen av gödningsmedelstillverkning. Svavel ingår också i
vissa rengöringsmedel, svampbekämpningsmedel, insektsgifter,
liksom i krut och tändstickor.

Eftersom kol och olja innehåller små mängder svavel bildas därför
gasen svaveldioxid, SO2, när man förbränner dessa fossila bränslen.
Redan i luften kan svaveldioxiden reagera med vatten och syre så att
det bildas svavelsyra, H2SO4. Denna starka syra regnar förr eller
senare ner över landskap och blandas med mark och sjöar så dessa
försuras.

Det som på avstånd först för mig tedde sig som en bivråk blev
vartefter att avståndet krympte allt mer lik den bruna kärrhök,
”Circus aeruginosus”, som det var, eller är. Bilden är usel men
intressant därför att denna individ har ruggat bort stora delar av sina
handpennor på sin vänstra vinge, kanske har den lite problem med
flygningen.

Att hitta vackra fotomotiv i naturen en vacker sommardag är
verkligen inte svårt, och denna björktrast på den lavprydda ekgrenen
bevisar detta tycker jag.

Trots ett ganska långt avstånd till denna vackra forsärla så syns den
vackert färgade fjäderdräkten tydligt. Bilden visar en forsärlehane i
sommardräkt och här har han häckat.

Forsärlan, på latin ”Motacilla cinerea”, är en fågel i familjen ärlor
och piplärkor. Dess läte är en skarpare variant av sädesärlans, det vill
säga, ett hårt, metalliskt ”tsitsitt” eller ”tsetsetse”.

Till Sverige har den invandrat under 1900-talet och var fram till
2000-talet vanligast i den västra delen av landet men numer finns
arten jämnt spridd ända upp till Västerbotten.

Den första svenska häckningen konstaterades för övrigt vid
Tabergsån vid Taberg i början av 1920-talet.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Outlines For Root Criteria For RussiaBride

19:20 | Virtually anyone who hopes to find true love is pleasant to apply for the postal mail order brides… Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer