Apladalen i Värnamo och Karlsfors sydost om Hörle i sommartid

Vår naturkrönikör Dan Damberg har besökt Apladalen och Karlsfors.

Apladalen i Värnamo och Karlsfors sydost om Hörle i sommartid

Apladalen i Värnamo och Karlsfors sydost om Hörle i sommartid, en
naturkrönika i 13 bilder om den biologiska mångfaldens fantastiska
rikedom.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i mitten av juni 2012.

OBS! Bilderna är klickbara.

 

Den unga sädesärlan satt blixtstilla och tyst på björkstubben i väntan
på att bli matad men när föräldrafåglarna kom med maten blev det ett
väldigt och högljutt tiggande.

Det är inte så ofta som jag hittar den vackra och ovanliga ormbunken
kambräken, ”Blechnum spicant”. Den har enkelt parflikiga blad som
är av två typer, sterila eller fertila.

Kambräken är ganska sällsynt och den har en västlig utbredning som
sträcker sig söderut till Skåne. Arten växer på kalkfattig hedmark,
vid basen av klippor och i fuktig skogsmark.

”Är enkelt parbladig. De fruktbärande stambladen smalare än de
öfrige, på bägge sidor inskurna liksom pinnar i en kamb.”

Ur ”Utkast till en svensk flora” av Samuel Liljeblad år 1816.

Bilden visar en äkta vallört, ”Symphytum officinale”, som blommar i
juni-juli. Blommorna är blekrosa till violetta och har långa spetsiga
foderflikar. Stjälkbladen är oskaftade med långt nedlöpande bladbas
vilket skiljer den från den snarlika fodervallörten, ”Symphytum
asperum” som har skaftade stjälkblad.

Roten av äkta vallört användes förr som läkemedel mot allehanda
sjukdomar, invärtes brukades den bland annat mot diarré och
blodspottning och utvärtes mot benbrott.

Rams men vilken, låt se rund stjälk, då är det storrams,
”Polygonatum multiflorum”, hade den haft kantig stjälk hade det
varit getrams, ”Polygonatum odoratum”. Det finns även en korsning
mellan de två som kallas jätterams, ”Polygonatum x hybridum”.

Utan de flitiga bina och alla andra pollinerande insekter stannar livet
på jorden, fundera på detta faktum ett ögonblick.

Det är en märklig upplevelse att betrakta dessa honungsbin i arbete,
de sätter mina tankar i rörelse och en jämförelse med oss människor
ligger nära till hands.

Bättre än så här blev det inte, fel kamera vid rätt tillfälle, hur som
helst, nere till vänster på bilden sitter sommarens fågelraritet i
Apladalen, den rara gulhämplingen, ”Serinus serinus”.

Lyssna på gulhämplingens sång.

Gulhämplingen är en mycket liten fågel, den är bara
11-11,5 centimeter lång och ursprungligen påträffades
gulhämplingen runt medelhavsländerna, norra Afrika och mellersta
Europa men har under 1800- och 1900-talen expanderat norrut.
Gulhämplingen har häckat i södra Skåne sedan 1940-talet, då det
första häckningsfyndet konstaterades vid Falsterbo 1942.

Säkra eller troliga häckningar har även konstaterats i Blekinge,
Småland, Östergötland, Halland samt på Öland. Enstaka fåglar ses
numera ganska regelbundet så långt norrut som Sörmland och
Uppland och tillfälliga fynd har till och med registrerats i
Västerbotten och Torne lappmark.

Det svenska beståndet av gulhämpling beräknas för närvarande
uppgå till knappt 50 par.

Det är uppenbarligen ett gott ”svaveltickeår” i år, i Apladalen pryder
dessa vackra svampar, likt smycken, de gamla ädelträden.

Svaveltickan, ”Laetiporus sulphureus”, är en svampart av typen
tickor som växer på trädstammar, särskilt ek, där den mångflikiga
fruktkroppen kan nå en vikt av upp till 10 kilo. Den är en av få
trädsvampar som är användbar som matsvamp, även om detta
matvärde är föremål för en hel del debatt.

Svavel, på latin Sulphur, är ett icke-metalliskt grundämne som
naturligt förekommer som svavelkristaller med formeln S8 eller i
föreningar med andra grundämnen.

Svavel är i dess naturliga form ett fast gulaktigt ämne, det är mycket
vanligt och avger en svag distinkt lukt, föreningar med svavel har
oftast en starkare lukt som påminner om ruttna ägg.

Svavel används mest utbrett inom industrin och några
användningsområden är batteritillverkning, papperstillverkning och
vulkanisering av gummi. Den kommersiella användningen består
huvudsakligen av gödningsmedelstillverkning. Svavel ingår också i
vissa rengöringsmedel, svampbekämpningsmedel, insektsgifter,
liksom i krut och tändstickor.

Eftersom kol och olja innehåller små mängder svavel bildas därför
gasen svaveldioxid, SO2, när man förbränner dessa fossila bränslen.
Redan i luften kan svaveldioxiden reagera med vatten och syre så att
det bildas svavelsyra, H2SO4. Denna starka syra regnar förr eller
senare ner över landskap och blandas med mark och sjöar så dessa
försuras.

Det som på avstånd först för mig tedde sig som en bivråk blev
vartefter att avståndet krympte allt mer lik den bruna kärrhök,
”Circus aeruginosus”, som det var, eller är. Bilden är usel men
intressant därför att denna individ har ruggat bort stora delar av sina
handpennor på sin vänstra vinge, kanske har den lite problem med
flygningen.

Att hitta vackra fotomotiv i naturen en vacker sommardag är
verkligen inte svårt, och denna björktrast på den lavprydda ekgrenen
bevisar detta tycker jag.

Trots ett ganska långt avstånd till denna vackra forsärla så syns den
vackert färgade fjäderdräkten tydligt. Bilden visar en forsärlehane i
sommardräkt och här har han häckat.

Forsärlan, på latin ”Motacilla cinerea”, är en fågel i familjen ärlor
och piplärkor. Dess läte är en skarpare variant av sädesärlans, det vill
säga, ett hårt, metalliskt ”tsitsitt” eller ”tsetsetse”.

Till Sverige har den invandrat under 1900-talet och var fram till
2000-talet vanligast i den västra delen av landet men numer finns
arten jämnt spridd ända upp till Västerbotten.

Den första svenska häckningen konstaterades för övrigt vid
Tabergsån vid Taberg i början av 1920-talet.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer