Asterix och Obelix samt några andra galler

Vår naturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på galler.

Asterix och Obelix samt några andra galler

Asterix och Obelix samt några andra galler, en natur- och
kulturkrönika i 6 bilder från växterna och insekternas märkliga värld
med en hälsning från det romerska imperiets tid, SPQR, ”Senatus Populusque
Romanus” vilket betyder ”Senaten och det romerska folket”.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd den 1 juli 2012.

Bilderna är klickbara.

Det är definitivt skillnad på galler och galler, världens mest kända
galler är väl bildens Asterix och Obelix med sin lilla hund Idefix och
som barn läste jag med stort intresse om deras äventyr för cirka
tvåtusen år sedan mot romare, britter och egyptier med flera.

Asterix och Obelix är en fransk tecknad serie, ursprungligen
författad av René Goscinny och efter dennes död av seriens tecknare
Albert Uderzo. Sedan starten år 1959 i serietidningen Pilote har ett
trettiotal historier utkommit i albumform.

De komiska äventyren byggs upp kring den lille klipske Asterix, den
urstarke följeslagaren Obelix och de övriga invånarna i en liten
okuvlig gallisk by cirka 50 före Kristus, vilka hjälpta av en stärkande
trolldryck kämpar mot Caesars romerska legioner.

Serien är full av ordlekar och historiska anspelningar och den
skämtar friskt med nutida samhällsföreteelser. I Frankrike ledde
seriens enorma popularitet till att nationens första satellit, år 1965
fick namnet Astérix. Också i övriga världen har Asterix blivit en stor
framgång, delvis med hjälp av de tecknade långfilmer som
producerats.

Gallien, det område där dessa fantastiska tecknade äventyr utspelar
sig, är det område som i antik romersk tid var bebott av kelter, eller
om ni så vill galler. Romarna skilde däremot på ”Gallia Cisalpina”,
Gallien söder om Alperna, och ”Gallia Transalpina”, Gallien norr
och väster om Alperna.

Gallien söder om Alperna invaderades av keltiska stammar under
400-talet före Kristus och erövrades av Rom 284–222 före Kristus.
Området som i huvudsak var Poslätten, blev romersk provins
nummer 81 och medborgarland år 49 före Kristus.

Gallien norr och väster om Alperna, framför allt nuvarande
Frankrike och Belgien, erövrades av romarna på 120-talet före
Kristus och av Caesar 58–51 före Kristus. Här hittar vi Asterix och
Obelix och alla övriga tappra galler.

Alla bilder på nätet med de tappra gallerna Asterix och Obelix är
dock strängt copyrightskyddade så tack för lånet till Johann H.
Addicks, för denna fria bild från Wikimedia, målad på en husfasad i
Hagen, Westfalen.

Som sagt, det är verkligen skillnad på galler och galler, detta är
bladskaftsgaller på en liten aspplanta vid Jutabygget som förorsakats
av en liten gallmygga som på latin heter ”Contarinia petioli”, svenskt
namn saknas.

Det finns en eller flera larvkammare i varje gallbildning och inuti
dessa finns en rödgul liten larv som är fullväxt under högsommaren.
Denna äter sig då ut ur gallen och faller till marken där den
förpuppar sig och övervintrar för att kläckas som en ny mygga
följande vår. På minst tre av gallerna kan man tydligt se att larven,
larverna lämnat ”bona” och på en av gallerna har någon
”utomstående” varit och gnagt.

Aspen sprider sig vegetativt med rotskott och en aspindivid kan bli
mer än 1000 år gammal även om en enskild aspstam sällan blir mer
än 100 år. Den kan bli upp till 25 meter hög och aspen är känd redan
under medeltiden.

Bildens almpungsgaller orsakas av angrepp av almbladlusen
”Tetraneura ulmi”. Då bildas dessa iögonenfallande gallbildningar
på almens blad. Inuti gallen utvecklas nya svarta almbladlöss som
när gallen mognat kan krypa ut på undersidan av gallen och flyga ut
till vinbärs- och krusbärsbuskens rötter.

Almbladlusen gör sällan någon större skada varken på almen eller på
vinbärens eller krusbärens rötter.

Lusens ägg övervintrar på almen och på våren när de har kläckt
orsakar de sedan de här bulorna samt att blad krullar ihop sig och vid
midsommartid flyger lössen, som sagt, över till rötter av vinbär och
krusbär.

Med gallbildningar menas abnorma tillväxtförändringar hos växter,
förorsakade av parasitiska organismer som kan utgöras av till
exempel bakterier, svampar, kvalster eller som här av
insekter.

Gallbildningarnas utseende varierar mycket, de kan vara stora och
markanta som sömntornar på rosor och galläpplen på ekblad men de
kan också bestå i mer obetydliga tillväxtförändringar, som till
exempel inrullade av bladkanter.

Almar kan bli cirka 500 år gamla och bli upp till 30 meter höga med
en stamomkrets på sex meter men de angrips ofta av almsjukan
vilket ofta dödar träden innan de når hög ålder.

Bilden visar ytterligare en almpungsgall orsakad av bladlusen
”Tetraneura ulmi”.

Ytterligare ett exempel på gallbildning, denna gång från bokens blad.
Bilden är tagen i nationalparken Dalby Söderskog i Skåne.  Dessa
galler kallas för bokpungar och orsakas av bokgallmyggan ”Mikiola
fagi”.

Boken kan bli upp till 400 år gammal och de högsta kända träden i
Sverige fanns på Maltesholms gods i Skåne och var upp till 44 meter
höga.

Den grövsta stammen som uppmätts hade en bok i Hagelsrum,
Målilla i Småland, vars omkrets var 8,10 meter i brösthöjd.

Det är alltså bokgallmygga, ”Mikiola fagi” som är konstruktör till
dessa märkliga galler. Denna bokgallmygga är för övrigt en tvåvinge
i familjen gallmyggor och deras larver lever alltså i dessa galler på
bokens blad.

Mygghonan lägger sina 200-300 ägg på våren i bokens bladknoppar
och boken bildar sedan denna äggformade gall runt larven. Först är
gallerna gröna men blir sedan gula med en rödaktig solbelyst sida.

Larven övervintrar alltså i sin gall och förpuppas sedan på våren och
efter 2-3 veckor kläcks puppan. Den vuxna myggan är bara mellan
3-4 millimeter lång.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer