Backsippeängen vid Attila

Vår naturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på backsippan.

Backsippeängen vid Attila i nordöstra delen
av Fåglabäck

Backsippeängen vid Attila i nordöstra delen av Fåglabäck, en
naturkrönika 6 bilder från en liten men vacker ängs- och hagmark som
riskerar att förvinna när Båramo-området växer sig allt större.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i april 2012.

Det finns en liten vacker ängs- och hagmark alldeles söder om
hundklubben Attila som är alldeles blåviolett av blommande
backsippor under slutet av april och början av maj. Man kan ett gott
backsippeår räkna hundratals blommor och knappt sätta ner foten utan
att trampa på dem.

Denna lilla, i kvadratmeter räknat, oansenliga yta hoppas jag även i
fortsättningen kan få vara Skillingaryds stora och tätortsnära
backsippeäng, möjligtvis i konkurrens med backsippeängen vid
militärtorpet Lillemo söder om flygfältet i Västra lägret.

Men då måste Attilaängen fagas och rensas från gammalt fjolårsgräs
annars kommer snart backsipporna att kvävas av den allt tätare
grässvålen. Därmed kommer de små blåvioletta solarna i gräset att
slockna och Skillingaryds samhälle att bli en vårattraktion fattigare.

Ett annat och mycket större hot kan vara schakt- och grävarbeten i
anslutning till Expertlagret och Båramoterminalen men jag utgår ifrån
att kommunen gör sitt bästa för att detta inte skall hända.

Denna kyliga aprildag med nordanvindar då jag gjorde mitt besök på
platsen hade bara ett fåtal backsippor kommit fram men dess knoppar
var ordentligt skyddade och inbäddade i en kraftig behåring som
gjorde dem skyddade från de nattemperaturer, på ner emot tio
minusgrader, som var rådande under denna period.

Den lilla backsippan, ”Pulsatilla vulgaris”, är en hårig, flerårig ört med
finflikade rosettblad som inte är fullt utvecklade förrän efter
blomningen.

Backsippa blommar som sagt ofta redan i april med blommor som är
stora, först upprätta men senare lutande, till färgen blåvioletta mer
sällan vita. Frukterna är håriga liksom det långa kvarsittande stiftet
som när de är mogna bildar en stor, lite spretig, hårig boll.

Backsippan förekommer sparsamt i sydöstra delarna av landet upp till
Uppland och den växer vanligen på torra backar. Artnamnet ”vulgaris”
kommer av latinets ”vulgus” för ”hop, allmänhet” och betyder ”vanlig”
vilket absolut inte stämmer längre. Det äldre svenska namnet gökskälla
har också använts på arten mosippa, ”Pulsatilla vernalis”. När jag var
barn så sa ”de gamle” oxöron om backsippan.

Alla ”sippor”, förutom fjällsippan, ”Dryas octopetala”, som tillhör
familjen rosväxter, ”Rosaceae”, fördes ibland samman i släktet
”Anemone”. Numera delas de oftast upp på de tre släktena backsippor,
”Pulsatilla”, sippor, ”Anemone” och blåsippor, ”Hepatica”.

Backsippans släktnamn ”Pulsatilla” kommer av latinets ”pulsare” för
”slå, stöta” vilket kanske syftar på blommornas klocklika form.

Släktet ”Pulsatilla” har totalt 30 arter men i Sverige förekommer bara
fyra arter, backsippa, fältsippa, mosippa och nipsippa.

PS!

Apropå Attila:

Attila var hunnernas kung under tiden 434–453 efter Kristus och
tillsammans med brodern Bleda efterträdde Attila farbrodern Rua vid
en tid då hunnerna dominerade ett område från Kaspiska havet till
Rhen.

Under brödernas regering utvidgades väldet, som omfattade ett stort
antal asiatiska och germanska stammar, vilket innebar ett konstant hot
för de persiska och östromerska rikena. Västrom hade redan avträtt
provinsen Pannonien, nuvarande Ungern, till Rua och nu skövlades
även Illyrien och Thrakien. Som fredstribut avkrävdes de östromerska
kejsarna årligen enorma summor, vilka dessutom fördubblades av de
nya härskarna. År 445 mördades Bleda på brodern Attilas anstiftan och
denne blev sålunda envåldshärskare.

År 451 ryckte Attila in i Gallien, nuvarande Frankrike, i spetsen för en
här som enligt den gotiske historikern Jordanes uppgick till minst en
halv miljon man. Västgoterna i Gallien, som tidigare stått under
hunniskt inflytande, bytte nu sida och förenade sig med franker,
burgunder, alaner och italiker under befäl av den romerske fältherren
och statsmannen Aëtius. På de Katalauniska fälten i nuvarande Troyes
i Champagne i Frankrike besegrades Attila, som tvangs att retirera
tillbaka över floden Rhen. Året därpå angrep han dock Italien men
drog sig tillbaka efter en vädjan från påven Leo I. Attila förberedde då
istället en invasion av Östrom men dog av blodstörtning natten efter
sitt bröllop med den burgundiska kungadottern Ildiko.

Efter Attilas död övertogs styret av det väldiga riket av hans söner,
vilka dock ej lyckades ena de underlydande. Det hunniska väldet föll
kort därpå samman, men minnet av Attila fortlevde länge i den
germanska folkdikten, där delar av Nibelungenlied och den nordiska
Eddadiktningen inspirerats av hunnernas förintande av burgunderriket
vid Rhen 439 och Attilas dramatiska död.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Outlines For Root Criteria For RussiaBride

19:20 | Virtually anyone who hopes to find true love is pleasant to apply for the postal mail order brides… Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer