Backsippeängen vid Attila

Vår naturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på backsippan.

Backsippeängen vid Attila i nordöstra delen
av Fåglabäck

Backsippeängen vid Attila i nordöstra delen av Fåglabäck, en
naturkrönika 6 bilder från en liten men vacker ängs- och hagmark som
riskerar att förvinna när Båramo-området växer sig allt större.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i april 2012.

Det finns en liten vacker ängs- och hagmark alldeles söder om
hundklubben Attila som är alldeles blåviolett av blommande
backsippor under slutet av april och början av maj. Man kan ett gott
backsippeår räkna hundratals blommor och knappt sätta ner foten utan
att trampa på dem.

Denna lilla, i kvadratmeter räknat, oansenliga yta hoppas jag även i
fortsättningen kan få vara Skillingaryds stora och tätortsnära
backsippeäng, möjligtvis i konkurrens med backsippeängen vid
militärtorpet Lillemo söder om flygfältet i Västra lägret.

Men då måste Attilaängen fagas och rensas från gammalt fjolårsgräs
annars kommer snart backsipporna att kvävas av den allt tätare
grässvålen. Därmed kommer de små blåvioletta solarna i gräset att
slockna och Skillingaryds samhälle att bli en vårattraktion fattigare.

Ett annat och mycket större hot kan vara schakt- och grävarbeten i
anslutning till Expertlagret och Båramoterminalen men jag utgår ifrån
att kommunen gör sitt bästa för att detta inte skall hända.

Denna kyliga aprildag med nordanvindar då jag gjorde mitt besök på
platsen hade bara ett fåtal backsippor kommit fram men dess knoppar
var ordentligt skyddade och inbäddade i en kraftig behåring som
gjorde dem skyddade från de nattemperaturer, på ner emot tio
minusgrader, som var rådande under denna period.

Den lilla backsippan, ”Pulsatilla vulgaris”, är en hårig, flerårig ört med
finflikade rosettblad som inte är fullt utvecklade förrän efter
blomningen.

Backsippa blommar som sagt ofta redan i april med blommor som är
stora, först upprätta men senare lutande, till färgen blåvioletta mer
sällan vita. Frukterna är håriga liksom det långa kvarsittande stiftet
som när de är mogna bildar en stor, lite spretig, hårig boll.

Backsippan förekommer sparsamt i sydöstra delarna av landet upp till
Uppland och den växer vanligen på torra backar. Artnamnet ”vulgaris”
kommer av latinets ”vulgus” för ”hop, allmänhet” och betyder ”vanlig”
vilket absolut inte stämmer längre. Det äldre svenska namnet gökskälla
har också använts på arten mosippa, ”Pulsatilla vernalis”. När jag var
barn så sa ”de gamle” oxöron om backsippan.

Alla ”sippor”, förutom fjällsippan, ”Dryas octopetala”, som tillhör
familjen rosväxter, ”Rosaceae”, fördes ibland samman i släktet
”Anemone”. Numera delas de oftast upp på de tre släktena backsippor,
”Pulsatilla”, sippor, ”Anemone” och blåsippor, ”Hepatica”.

Backsippans släktnamn ”Pulsatilla” kommer av latinets ”pulsare” för
”slå, stöta” vilket kanske syftar på blommornas klocklika form.

Släktet ”Pulsatilla” har totalt 30 arter men i Sverige förekommer bara
fyra arter, backsippa, fältsippa, mosippa och nipsippa.

PS!

Apropå Attila:

Attila var hunnernas kung under tiden 434–453 efter Kristus och
tillsammans med brodern Bleda efterträdde Attila farbrodern Rua vid
en tid då hunnerna dominerade ett område från Kaspiska havet till
Rhen.

Under brödernas regering utvidgades väldet, som omfattade ett stort
antal asiatiska och germanska stammar, vilket innebar ett konstant hot
för de persiska och östromerska rikena. Västrom hade redan avträtt
provinsen Pannonien, nuvarande Ungern, till Rua och nu skövlades
även Illyrien och Thrakien. Som fredstribut avkrävdes de östromerska
kejsarna årligen enorma summor, vilka dessutom fördubblades av de
nya härskarna. År 445 mördades Bleda på brodern Attilas anstiftan och
denne blev sålunda envåldshärskare.

År 451 ryckte Attila in i Gallien, nuvarande Frankrike, i spetsen för en
här som enligt den gotiske historikern Jordanes uppgick till minst en
halv miljon man. Västgoterna i Gallien, som tidigare stått under
hunniskt inflytande, bytte nu sida och förenade sig med franker,
burgunder, alaner och italiker under befäl av den romerske fältherren
och statsmannen Aëtius. På de Katalauniska fälten i nuvarande Troyes
i Champagne i Frankrike besegrades Attila, som tvangs att retirera
tillbaka över floden Rhen. Året därpå angrep han dock Italien men
drog sig tillbaka efter en vädjan från påven Leo I. Attila förberedde då
istället en invasion av Östrom men dog av blodstörtning natten efter
sitt bröllop med den burgundiska kungadottern Ildiko.

Efter Attilas död övertogs styret av det väldiga riket av hans söner,
vilka dock ej lyckades ena de underlydande. Det hunniska väldet föll
kort därpå samman, men minnet av Attila fortlevde länge i den
germanska folkdikten, där delar av Nibelungenlied och den nordiska
Eddadiktningen inspirerats av hunnernas förintande av burgunderriket
vid Rhen 439 och Attilas dramatiska död.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer