Bålgetingar i fågelholken

Vår naturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på bålgetingen.

Bålgetingar i fågelholken och en siamesisk trädtvilling

Bålgetingar i fågelholken och en siamesisk trädtvilling, en naturkrönika i 6 bilder från Nydala, en härlig höstdag i september 2013.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i slutet av september 2013.

 

1 IMG_4992

Ibland lönar det sig att köra fel, att ta av en liten väg för tidigt. När jag insåg mitt misstag visade det sig att det istället var ett litet lyckokast då en gammal bekant fordom från Skillingaryd dök upp från huset där jag skulle vända min bil.

Vá, bor du här, sa jag något förvånad, och visst gjorde han det, sedan många år till och med tillade han. Efter att ha språkat gamla minnen en stund ville han visa mig något vid den stora eken bara en kort bit bort.

Detta var vad jag fick se och det var inte dåliga saker, såhär har jag aldrig sett dem förut och jag gick fram till holken och stod bara någon meter från dessa mäktiga bålgetingar.

Ljudet var ett konstant lågmält och lågfrekvent brummande som av avlägset flygande små helikoptrar vilket gjorde upplevelsen både spännande och intensiv.

2 IMG_4985

Holkens fram- och undersida var helt täckt och synnerligen väl kamouflerad med tuggad cellulosa till konsistensen som beigefärgat papper.

Bålgetingen, på latin ”Vespa crabro”, är den största samhällsbyggande getingen i hela Europa. Den är en rovinsekt som föredrar att placera sitt bo i trädhålor i gammelskog men också som här i en lågt sittande fågelholk.

Drottningen är mellan 25 till 35 millimeter lång, medan övriga bålgetingar är något mindre, arbetarna är mellan 18 till 24 millimeter och hanarna mellan 21 till 28 millimeter. De har kloförsedda tarser och kraftiga käkar och honorna samt arbetarna har en gadd att försvara sig med.

Färgteckningen går vanligtvis i gula, rödbruna och mörkbruna toner och den rödbruna färgen är mest framträdande på bakhuvud, mellankropp och bakkroppens främsta segment.

Det finns flera färgformer som skiljer sig något åt i färgteckningen. I Norden förekommer dels en mörk färgform med enfärgad mörkbrun mellanrygg och skutell, dels en mellanform mellan denna nordiska färgform och den i Mellaneuropa vanliga färgformen som heter ”germanica”, som har roströd skutell och två längsgående band på mellanryggen.

Namnet ”skutell” kommer av latinets ”scutum” som betyder ”sköld” och är hos skalbaggar den bakre delen av ryggplåten på det andra mellankroppssegmentet. Skutell används även som benämning på motsvarande anatomisk del hos skinnbaggar men även hos tvåvingar, som krönikans bålgetingar, används skutell som benämning på den bakre delen av mellankroppens rygg.

3 IMG_4988

En mörk kväll skulle man kunna uppfatta detta som ett ondskefullt och skrämmande ansikte som frammanas direkt ur den gamla ekens stam och bark, kanske en vilsen själ som blivit trädtagen på samma sätt som man kunde bli bergtagen.

I folktron var bergtagning en föreställning om att övernaturliga väsen, hos oss i Sverige främst trollen, men även andra som vittra i Norrland, kunde lura med sig människor till sina boningar i berget eller under jorden, varpå dessa när de släpptes fria hade fått ett starkt förändrat sinnelag. Bergtagningar var därför ett sätt att förklara psykiska sjukdomar.

Liknande föreställningar finns i många andra kulturer även utanför Norden. Idag används bergtagen oftast metaforiskt om någon som blivit starkt hänförd av exempelvis ett konstverk eller varför inte av en koloni bålgetingar i en fågelholk.

Bålgetingen är ursprunglig för Eurasien och den förekommer i större delen av Europa och finns vidare österut genom Asien till Sachalin och Japan men med människans hjälp har den introducerats till en del andra delar av världen. Ett exempel på detta är USA dit den oavsiktligt infördes på 1940-talet.

Bålgetingen är en rovinsekt och äter bland annat vanliga getingar och andra leddjur, men även sav från träd och annan fruktsaft. Bålgetingen dödar även bin och humlor samt tar deras larver och honung som föda.

Den använder gadden för att döda byten, och eftersom den inte förlorar gadden när den sticker kan de upprepa stingen till dess att bytet har dött. Bålgetingen har ett bra mörkerseende och jagar därför även i skymningen och den ska även ha ett väl utvecklat nervcentra i hjärnan jämfört med andra stekelarter.

5 IMG_4989

Bålgetingar bygger runda bon som kan vara stort som ett människohuvud. Det tillverkas av söndertuggade träfibrer, som bålgetingdrottningen blandar med sin saliv. Boet placeras gärna i ihåliga träd men även under tak och som här i fågelholkar. Det händer även att boet byggs inomhus.

Om ett samhälle växer sig stort, vilket är upp till 400 individer, kan det hända att bålgetingen anlägger nya samhällen i närheten. Gynnsamma varma somrar kan botätheten därför lokalt bli betydande. Bålgetingen är som mest aggressiv om boet störs och försvarsradien kring boet är ungefär 2 till 3 meter vilket jag inte håller här.

Om ni lägger märke till den bålgeting som sitter på kanten av fågelholken längst till vänster så ser den på mig med något oblida ögon, tycker jag så här i efterhand, jag är nämligen bara en knapp meter från boet, alltså klart över gränsen för nära, enligt bålgetinglagen. Plötsligt flyger den emot mig och ett ögonblick senare är jag bålgetingstucken för första gången i mitt, dessutom nästa mitt upp på min kala hjässa.

Ont är väl egentligen bara förnamnet och svullnaden efter sticket tog en dryg vecka på sig att försvinna, de sista dygnen övergick dock den kraftfulla smärtan till ett envist kliande.

Nåväl, nog om mig, det är bara drottningen som övervintrar och i maj träder de övervintrande drottningarna fram ur sin vintergömma och bygger ett nytt bo, vilket dessa bålgetingar för övrigt gör varje år.

Efter första kullen arbetsgetingar, som är sterila honor, kan den redan sedan föregående år befruktade drottningen helt ägna sig åt äggläggning.

4 IMG_4986

Globalt sett är bålgetingens status som livskraftig eller hotad art ännu inte utvärderad av IUCN, International Union for Conservation of Nature. Generellt inom utbredningsområdet växlar förekomsten av bålgetingar beroende på förutsättningarna, det vill säga, på väder och klimat. Bålgetingen gynnas och blir talrikare under varma somrar, precis som under årets sommar 2013.

I centrala Europa är bålgetingens förekomst i vissa områden hotad och den har blivit sällsynt i många områden i Tyskland. Bålgetingen har, för övrigt, som art har gått tillbaka i hela Nordeuropa. I Norge trodde man att den var utdöd, då den inte hade setts sedan år 1911, men den observerades åter år 2007.

I Sverige har bålgetingen tidigare varit rödlistad men år 2000 avskrevs den från rödlistan över hotade djur i Sverige. Den förekommer främst i de södra och sydöstra delarna av landet. I Finland försvann arten nästan helt på 1940-talet och dess förekomst i landet har varit akut hotad men sedan 1990-talet har dess förekomst ökat i södra och sydöstra Finland. I Danmark är bålgetingen ganska allmän i passande miljöer, förutom på norra Jylland.

Hoten mot bålgetingen kan vara brist på för den lämpliga boträd och direkt förföljelse av människor med bland annat förstörande av bon är ett annat stort hot.

Bålgetingen är förhållandevis en lugn geting och attackerar sällan människan och ett bålgetingsting är oftast inte farligare än ett stick från en vanlig geting men kan naturligtvis vara farligt för överkänsliga personer.

Namnet bålgeting kan härledas från ett dialektalt ”bål”, som betyder ”mycket stor” och ”kraftig”. I Finlands svenskbygder kallas bålgetingen för ”båling”.

Bålgetingen är dessutom landskapsinsekt för Småland.

6 IMG_4994

Naturen är verkligen märklig och spännande, här i bokskogen i Carlsnäs växer denna ”siamesiska boktvilling”, eller vad man nu ska kalla just detta märkliga fenomen när två träd växer ihop på detta sätt. Jag har sett liknade fenomen med både ek och pil.

Detta ska inte förväxlas med det som vi kallar siamesiska tvillingar som är enäggiga tvillingar som föds sammanväxta med varandra, där ägget inte har fullföljt hela delningen.

Förbindelsen mellan tvillingarna kan vara av olika slag, ibland kan vissa inre organ vara gemensamma men ibland binds tvillingarna samman på mindre komplicerade sätt och man kan då kirurgiskt separera dem från varandra, vilket är mycket svårare eller omöjligt i det första fallet.

Anledningen till att siamesiska tvillingar uppstår är, som sagt, att ett befruktat ägg delar sig ofullständigt. Vanligen leder detta till svåra missbildningar som gör att tvillingarna sällan överlever efter födelsen. Fenomenet är som väl är mycket ovanligt.

De första omtalade siamesiska tvillingarna var Chang och Eng Bunker som föddes i landet Siam, nuvarande Thailand, år 1811, och som förevisades av den amerikanske showmannen P.T. Barnum under 1830-talet.

De var förenade med varandra i ett armgrovt band i nedre delen av bröstbenen vilket med dagens teknik förmodligen hade gått att operera så att de hade blivit lyckosamt separerade.

Bröderna gifte sig i april 1843 med systrarna Sarah och Adelaide Yates och blev fäder till tio respektive tolv välskapta barn. Bröderna Chang och Eng dog vid 63 års ålder, år 1874, med mindre än tre timmars mellanrum.

Slut för idag, tack för idag.

Läs mer om:
2 kommentarer
  1. Sven-Olof Norén skriver:

    Hej Dan
    Bra artikel, vi fick ett bo på vår vind i juli, allt som du skriver stämmer, nackdel med sådana hyresgäster är att på kvällen blir dom vilsna och dras mot ljus,hos flög dom mot vårt sovrumsfönster med ljudliga dunsar .
    Det var en skrämmande syn med ett trettiotal jättar som helt vilsna kröp omkring på rutan.

  2. Admira skriver:

    Tack för den fina och intressanta krönikan.Man kan alltid lära sig något nytt från dina krönikor eftersom jag har aldrig hört innan om varken bålgeting eller om ”siamesiska boktvilling”.

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer