Bålgetingar i fågelholken

Vår naturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på bålgetingen.

Bålgetingar i fågelholken och en siamesisk trädtvilling

Bålgetingar i fågelholken och en siamesisk trädtvilling, en naturkrönika i 6 bilder från Nydala, en härlig höstdag i september 2013.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i slutet av september 2013.

 

1 IMG_4992

Ibland lönar det sig att köra fel, att ta av en liten väg för tidigt. När jag insåg mitt misstag visade det sig att det istället var ett litet lyckokast då en gammal bekant fordom från Skillingaryd dök upp från huset där jag skulle vända min bil.

Vá, bor du här, sa jag något förvånad, och visst gjorde han det, sedan många år till och med tillade han. Efter att ha språkat gamla minnen en stund ville han visa mig något vid den stora eken bara en kort bit bort.

Detta var vad jag fick se och det var inte dåliga saker, såhär har jag aldrig sett dem förut och jag gick fram till holken och stod bara någon meter från dessa mäktiga bålgetingar.

Ljudet var ett konstant lågmält och lågfrekvent brummande som av avlägset flygande små helikoptrar vilket gjorde upplevelsen både spännande och intensiv.

2 IMG_4985

Holkens fram- och undersida var helt täckt och synnerligen väl kamouflerad med tuggad cellulosa till konsistensen som beigefärgat papper.

Bålgetingen, på latin ”Vespa crabro”, är den största samhällsbyggande getingen i hela Europa. Den är en rovinsekt som föredrar att placera sitt bo i trädhålor i gammelskog men också som här i en lågt sittande fågelholk.

Drottningen är mellan 25 till 35 millimeter lång, medan övriga bålgetingar är något mindre, arbetarna är mellan 18 till 24 millimeter och hanarna mellan 21 till 28 millimeter. De har kloförsedda tarser och kraftiga käkar och honorna samt arbetarna har en gadd att försvara sig med.

Färgteckningen går vanligtvis i gula, rödbruna och mörkbruna toner och den rödbruna färgen är mest framträdande på bakhuvud, mellankropp och bakkroppens främsta segment.

Det finns flera färgformer som skiljer sig något åt i färgteckningen. I Norden förekommer dels en mörk färgform med enfärgad mörkbrun mellanrygg och skutell, dels en mellanform mellan denna nordiska färgform och den i Mellaneuropa vanliga färgformen som heter ”germanica”, som har roströd skutell och två längsgående band på mellanryggen.

Namnet ”skutell” kommer av latinets ”scutum” som betyder ”sköld” och är hos skalbaggar den bakre delen av ryggplåten på det andra mellankroppssegmentet. Skutell används även som benämning på motsvarande anatomisk del hos skinnbaggar men även hos tvåvingar, som krönikans bålgetingar, används skutell som benämning på den bakre delen av mellankroppens rygg.

3 IMG_4988

En mörk kväll skulle man kunna uppfatta detta som ett ondskefullt och skrämmande ansikte som frammanas direkt ur den gamla ekens stam och bark, kanske en vilsen själ som blivit trädtagen på samma sätt som man kunde bli bergtagen.

I folktron var bergtagning en föreställning om att övernaturliga väsen, hos oss i Sverige främst trollen, men även andra som vittra i Norrland, kunde lura med sig människor till sina boningar i berget eller under jorden, varpå dessa när de släpptes fria hade fått ett starkt förändrat sinnelag. Bergtagningar var därför ett sätt att förklara psykiska sjukdomar.

Liknande föreställningar finns i många andra kulturer även utanför Norden. Idag används bergtagen oftast metaforiskt om någon som blivit starkt hänförd av exempelvis ett konstverk eller varför inte av en koloni bålgetingar i en fågelholk.

Bålgetingen är ursprunglig för Eurasien och den förekommer i större delen av Europa och finns vidare österut genom Asien till Sachalin och Japan men med människans hjälp har den introducerats till en del andra delar av världen. Ett exempel på detta är USA dit den oavsiktligt infördes på 1940-talet.

Bålgetingen är en rovinsekt och äter bland annat vanliga getingar och andra leddjur, men även sav från träd och annan fruktsaft. Bålgetingen dödar även bin och humlor samt tar deras larver och honung som föda.

Den använder gadden för att döda byten, och eftersom den inte förlorar gadden när den sticker kan de upprepa stingen till dess att bytet har dött. Bålgetingen har ett bra mörkerseende och jagar därför även i skymningen och den ska även ha ett väl utvecklat nervcentra i hjärnan jämfört med andra stekelarter.

5 IMG_4989

Bålgetingar bygger runda bon som kan vara stort som ett människohuvud. Det tillverkas av söndertuggade träfibrer, som bålgetingdrottningen blandar med sin saliv. Boet placeras gärna i ihåliga träd men även under tak och som här i fågelholkar. Det händer även att boet byggs inomhus.

Om ett samhälle växer sig stort, vilket är upp till 400 individer, kan det hända att bålgetingen anlägger nya samhällen i närheten. Gynnsamma varma somrar kan botätheten därför lokalt bli betydande. Bålgetingen är som mest aggressiv om boet störs och försvarsradien kring boet är ungefär 2 till 3 meter vilket jag inte håller här.

Om ni lägger märke till den bålgeting som sitter på kanten av fågelholken längst till vänster så ser den på mig med något oblida ögon, tycker jag så här i efterhand, jag är nämligen bara en knapp meter från boet, alltså klart över gränsen för nära, enligt bålgetinglagen. Plötsligt flyger den emot mig och ett ögonblick senare är jag bålgetingstucken för första gången i mitt, dessutom nästa mitt upp på min kala hjässa.

Ont är väl egentligen bara förnamnet och svullnaden efter sticket tog en dryg vecka på sig att försvinna, de sista dygnen övergick dock den kraftfulla smärtan till ett envist kliande.

Nåväl, nog om mig, det är bara drottningen som övervintrar och i maj träder de övervintrande drottningarna fram ur sin vintergömma och bygger ett nytt bo, vilket dessa bålgetingar för övrigt gör varje år.

Efter första kullen arbetsgetingar, som är sterila honor, kan den redan sedan föregående år befruktade drottningen helt ägna sig åt äggläggning.

4 IMG_4986

Globalt sett är bålgetingens status som livskraftig eller hotad art ännu inte utvärderad av IUCN, International Union for Conservation of Nature. Generellt inom utbredningsområdet växlar förekomsten av bålgetingar beroende på förutsättningarna, det vill säga, på väder och klimat. Bålgetingen gynnas och blir talrikare under varma somrar, precis som under årets sommar 2013.

I centrala Europa är bålgetingens förekomst i vissa områden hotad och den har blivit sällsynt i många områden i Tyskland. Bålgetingen har, för övrigt, som art har gått tillbaka i hela Nordeuropa. I Norge trodde man att den var utdöd, då den inte hade setts sedan år 1911, men den observerades åter år 2007.

I Sverige har bålgetingen tidigare varit rödlistad men år 2000 avskrevs den från rödlistan över hotade djur i Sverige. Den förekommer främst i de södra och sydöstra delarna av landet. I Finland försvann arten nästan helt på 1940-talet och dess förekomst i landet har varit akut hotad men sedan 1990-talet har dess förekomst ökat i södra och sydöstra Finland. I Danmark är bålgetingen ganska allmän i passande miljöer, förutom på norra Jylland.

Hoten mot bålgetingen kan vara brist på för den lämpliga boträd och direkt förföljelse av människor med bland annat förstörande av bon är ett annat stort hot.

Bålgetingen är förhållandevis en lugn geting och attackerar sällan människan och ett bålgetingsting är oftast inte farligare än ett stick från en vanlig geting men kan naturligtvis vara farligt för överkänsliga personer.

Namnet bålgeting kan härledas från ett dialektalt ”bål”, som betyder ”mycket stor” och ”kraftig”. I Finlands svenskbygder kallas bålgetingen för ”båling”.

Bålgetingen är dessutom landskapsinsekt för Småland.

6 IMG_4994

Naturen är verkligen märklig och spännande, här i bokskogen i Carlsnäs växer denna ”siamesiska boktvilling”, eller vad man nu ska kalla just detta märkliga fenomen när två träd växer ihop på detta sätt. Jag har sett liknade fenomen med både ek och pil.

Detta ska inte förväxlas med det som vi kallar siamesiska tvillingar som är enäggiga tvillingar som föds sammanväxta med varandra, där ägget inte har fullföljt hela delningen.

Förbindelsen mellan tvillingarna kan vara av olika slag, ibland kan vissa inre organ vara gemensamma men ibland binds tvillingarna samman på mindre komplicerade sätt och man kan då kirurgiskt separera dem från varandra, vilket är mycket svårare eller omöjligt i det första fallet.

Anledningen till att siamesiska tvillingar uppstår är, som sagt, att ett befruktat ägg delar sig ofullständigt. Vanligen leder detta till svåra missbildningar som gör att tvillingarna sällan överlever efter födelsen. Fenomenet är som väl är mycket ovanligt.

De första omtalade siamesiska tvillingarna var Chang och Eng Bunker som föddes i landet Siam, nuvarande Thailand, år 1811, och som förevisades av den amerikanske showmannen P.T. Barnum under 1830-talet.

De var förenade med varandra i ett armgrovt band i nedre delen av bröstbenen vilket med dagens teknik förmodligen hade gått att operera så att de hade blivit lyckosamt separerade.

Bröderna gifte sig i april 1843 med systrarna Sarah och Adelaide Yates och blev fäder till tio respektive tolv välskapta barn. Bröderna Chang och Eng dog vid 63 års ålder, år 1874, med mindre än tre timmars mellanrum.

Slut för idag, tack för idag.

Läs mer om:
2 kommentarer
  1. Sven-Olof Norén skriver:

    Hej Dan
    Bra artikel, vi fick ett bo på vår vind i juli, allt som du skriver stämmer, nackdel med sådana hyresgäster är att på kvällen blir dom vilsna och dras mot ljus,hos flög dom mot vårt sovrumsfönster med ljudliga dunsar .
    Det var en skrämmande syn med ett trettiotal jättar som helt vilsna kröp omkring på rutan.

  2. Admira skriver:

    Tack för den fina och intressanta krönikan.Man kan alltid lära sig något nytt från dina krönikor eftersom jag har aldrig hört innan om varken bålgeting eller om ”siamesiska boktvilling”.

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Outlines For Root Criteria For RussiaBride

19:20 | Virtually anyone who hopes to find true love is pleasant to apply for the postal mail order brides… Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer