Båramo ängar

Vår naturkrönikör Dan Damberg har besökt Båramo ängar.

Båramo ängar

Båramo ängar, en naturkrönika i 8 bilder från ett landskap i snabb
förändring, alldeles intill Skillingaryds samhälle.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i maj 2012.

 

Ledningsgator kan vara mycket intressanta platser ur biologisk
synvinkel, den biologiska mångfalden kan vara hög och många hotade
djur och växter hittar här en fristad. Bilden är tagen åt norr alldeles
nordost om gården Båramo i nordvästra delen av Skillingaryds
samhälle.

Här någonstans, minnet sviker när naturen inte längre ser ut som den
en gång gjorde, fanns förr rikligt med backsippor.

För er som vill läsa mer om den biologiska mångfalden i just
ledningsgator kan gå in på följande länk, Biologisk mångfald i
ledningsgator 2011

Efter mycket letande hitta jag, tyvärr, endast ett bestånd med
backsippor, en blomma fullt utslagen och en blomma i knopp.

Några meter från den vackra och fridlysta backsippan växte en annan
vacker men vanlig och ej fridlyst liten blomma som heter skatnäva,
”Erodium cicutarium”, och den växer på öppen, torr och gärna sandig,
kulturpåverkad mark, som sandbackar och åkrar, precis som på bilden.

Hoffberg skriver år 1792 att ”Skåningar bära örten färsk på sig som
förwaringsmedel mot frossa”. Retzius skriver år 1806 att ”man skall
krossa örten och lägga den i en linneklut, som hänges i en tråd om
halsen”, men han påpekar att dess ”bruk såsom Sympathie-kur mot
frossan har samma utslag som alla dylika, at det händer man under
dess nyttjande blir sjukdomen qwitt, utan at medlet dertil bidrager”.

”Kammnäbbans blommor utslå om morgonen, fälla sina kronblad
under dagens lopp, och efterträdas nästa dag af andra blommor.
Härunder förlänga och utbreda sig turvis de i början till hvarandra
närmade, vid stjelken liksom ledade blomskaften. Frukten mognar
hastigt och dess karpeller förbli temligen länge upphängda på sina
vridna spröt innan de lossna och falla till marken. Der röra och vrida
de sig m. e. m., efter luftens större eller mindre fuktighet, hvarunder
fröet småningom tränges ned i jorden.”

Ur ”Utkast till svenska växternas naturhistoria I” av C. F. Nyman år
1867.

Bilden visar en veckad bläcksvamp, ”Coprinus plicatilis”, som är en
liten svamp som växer på gräsmark till exempel i trädgårdar. Här växte
den på en träda i gräns mot granskog inte långt från Båramo gård.
Svampen har på senare tid bytt släkte och det latinska namnet skall
numera vara ”Parasola plicatilis”.

Hatten hos den veckade bläcksvampen är mellan 1 – 2.5 centimeter i
diameter och hatten är paraplyformad. Färgen är vit till grå, ofta
gulnande mot mitten eller toppen. Foten är upp till 7 centimeter lång
och 1-2 millimeter tjock samt vitaktig. Skivorna är aningen gråare än
toppen och svampen ger svarta sporavtryck.

Det är okänt om svampen är giftig, möjligen är den så i kombination
med alkohol.

Detta skulle kunna vara en vårrödhätting, ”Entoloma vernum”, men
helt säker är jag dock inte. Svampen tillhör i så fall de allra tidigaste
vårsvamparna. Svampen föredrar något sur jord och kan hittas i
blandskog, med gran och tall, här växer den i ett skogsbryn mellan
granskog och betesvall vid Båramo gård.

Det finns uppenbarligen en art som är mycket lik vårrödhättingen till
utseendet, nämligen majrödlingen, ”Entoloma aprile”, denna ska skilja
sig från vårrödhättingen genom att ha mjöllukt och att växa
företrädesvis vid alm, vilket bildens svamp ”varken hade eller gjorde”.

Hatten hos vårrödhättingen är klockformad till utbredd med en puckel i
mitten. Svampen är mörkbrun i fuktig väderlek men som torr ljust
gråbrun. Skivorna är urnupna, gråbruna, med rosa ton efter
spormognaden. Vårrödhättingen är giftig.

Har någon ett annat förslag på art, hör då gärna av er!

Den lilla vackra jordlöparen som kilar omkring under tallarna väster
om vägen, på Båramosidan, mitt emot det stora lagret, är troligtvis en
vårsollöpare, ”Poecilus versicolor”.

Jordlöpare, ”Carabidae”, är en familj skalbaggar som har världsvid
utbredning och omfattar cirka 30 000 arter, varav cirka 360 finns i
Sverige. De är vanligtvis mellan 2-40 millimeter långa i Sverige och
vanligtvis relativt långbenta och smäckra.

Många jordlöpare är effektiva predatorer och anpassade till att springa
i fatt sina byten, som ofta är leddjur, daggmaskar och snäckor, men
stor variation i levnadssätt finns.

Vissa är till och med växtätare eller allätare och många klättrar upp i
växter för att äta frön. En del jordlöpare lever till och med i träd.

Flertalet arter jordlöpare är nattaktiva, men vissa jagar även i solsken.
Larverna är oftast predatorer och de spjälkar bytena med olika enzym
och suger ut kroppsvätskan.

Vårspärgel, ”Spergula morisonii”, är en liten vacker ört i familjen
nejlikväxter som växte sparsamt i och omkring de jättestora
jordhögarna alldeles nordväst om det stora lagret i Skillingaryd, inte
långt från Båramo gård.

Vårspärgel är en ettårig, kal ört som kan bli drygt två decimeter hög.
Stjälken är uppstigande till upprätt och har korta ledstycken nedtill och
långa ledstycken upptill. Arten blommar i maj-juni med vita blommor
som sitter i glesa knippen, blomskaften böjs ned efter blomningen men
sträcker sig senare.

Vårspärgel är mycket lik åkerspärgel, ”Spergula arvensis”, men den
senare har vanligen körtelhårig stjälk.

Artnamnet ”morisonii” hedrar den engelske botanisten Robert
Morison, som levde mellan åren 1620-1683, och som var professor i
Oxford.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer