Båramo ängar

Vår naturkrönikör Dan Damberg har besökt Båramo ängar.

Båramo ängar

Båramo ängar, en naturkrönika i 8 bilder från ett landskap i snabb
förändring, alldeles intill Skillingaryds samhälle.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i maj 2012.

 

Ledningsgator kan vara mycket intressanta platser ur biologisk
synvinkel, den biologiska mångfalden kan vara hög och många hotade
djur och växter hittar här en fristad. Bilden är tagen åt norr alldeles
nordost om gården Båramo i nordvästra delen av Skillingaryds
samhälle.

Här någonstans, minnet sviker när naturen inte längre ser ut som den
en gång gjorde, fanns förr rikligt med backsippor.

För er som vill läsa mer om den biologiska mångfalden i just
ledningsgator kan gå in på följande länk, Biologisk mångfald i
ledningsgator 2011

Efter mycket letande hitta jag, tyvärr, endast ett bestånd med
backsippor, en blomma fullt utslagen och en blomma i knopp.

Några meter från den vackra och fridlysta backsippan växte en annan
vacker men vanlig och ej fridlyst liten blomma som heter skatnäva,
”Erodium cicutarium”, och den växer på öppen, torr och gärna sandig,
kulturpåverkad mark, som sandbackar och åkrar, precis som på bilden.

Hoffberg skriver år 1792 att ”Skåningar bära örten färsk på sig som
förwaringsmedel mot frossa”. Retzius skriver år 1806 att ”man skall
krossa örten och lägga den i en linneklut, som hänges i en tråd om
halsen”, men han påpekar att dess ”bruk såsom Sympathie-kur mot
frossan har samma utslag som alla dylika, at det händer man under
dess nyttjande blir sjukdomen qwitt, utan at medlet dertil bidrager”.

”Kammnäbbans blommor utslå om morgonen, fälla sina kronblad
under dagens lopp, och efterträdas nästa dag af andra blommor.
Härunder förlänga och utbreda sig turvis de i början till hvarandra
närmade, vid stjelken liksom ledade blomskaften. Frukten mognar
hastigt och dess karpeller förbli temligen länge upphängda på sina
vridna spröt innan de lossna och falla till marken. Der röra och vrida
de sig m. e. m., efter luftens större eller mindre fuktighet, hvarunder
fröet småningom tränges ned i jorden.”

Ur ”Utkast till svenska växternas naturhistoria I” av C. F. Nyman år
1867.

Bilden visar en veckad bläcksvamp, ”Coprinus plicatilis”, som är en
liten svamp som växer på gräsmark till exempel i trädgårdar. Här växte
den på en träda i gräns mot granskog inte långt från Båramo gård.
Svampen har på senare tid bytt släkte och det latinska namnet skall
numera vara ”Parasola plicatilis”.

Hatten hos den veckade bläcksvampen är mellan 1 – 2.5 centimeter i
diameter och hatten är paraplyformad. Färgen är vit till grå, ofta
gulnande mot mitten eller toppen. Foten är upp till 7 centimeter lång
och 1-2 millimeter tjock samt vitaktig. Skivorna är aningen gråare än
toppen och svampen ger svarta sporavtryck.

Det är okänt om svampen är giftig, möjligen är den så i kombination
med alkohol.

Detta skulle kunna vara en vårrödhätting, ”Entoloma vernum”, men
helt säker är jag dock inte. Svampen tillhör i så fall de allra tidigaste
vårsvamparna. Svampen föredrar något sur jord och kan hittas i
blandskog, med gran och tall, här växer den i ett skogsbryn mellan
granskog och betesvall vid Båramo gård.

Det finns uppenbarligen en art som är mycket lik vårrödhättingen till
utseendet, nämligen majrödlingen, ”Entoloma aprile”, denna ska skilja
sig från vårrödhättingen genom att ha mjöllukt och att växa
företrädesvis vid alm, vilket bildens svamp ”varken hade eller gjorde”.

Hatten hos vårrödhättingen är klockformad till utbredd med en puckel i
mitten. Svampen är mörkbrun i fuktig väderlek men som torr ljust
gråbrun. Skivorna är urnupna, gråbruna, med rosa ton efter
spormognaden. Vårrödhättingen är giftig.

Har någon ett annat förslag på art, hör då gärna av er!

Den lilla vackra jordlöparen som kilar omkring under tallarna väster
om vägen, på Båramosidan, mitt emot det stora lagret, är troligtvis en
vårsollöpare, ”Poecilus versicolor”.

Jordlöpare, ”Carabidae”, är en familj skalbaggar som har världsvid
utbredning och omfattar cirka 30 000 arter, varav cirka 360 finns i
Sverige. De är vanligtvis mellan 2-40 millimeter långa i Sverige och
vanligtvis relativt långbenta och smäckra.

Många jordlöpare är effektiva predatorer och anpassade till att springa
i fatt sina byten, som ofta är leddjur, daggmaskar och snäckor, men
stor variation i levnadssätt finns.

Vissa är till och med växtätare eller allätare och många klättrar upp i
växter för att äta frön. En del jordlöpare lever till och med i träd.

Flertalet arter jordlöpare är nattaktiva, men vissa jagar även i solsken.
Larverna är oftast predatorer och de spjälkar bytena med olika enzym
och suger ut kroppsvätskan.

Vårspärgel, ”Spergula morisonii”, är en liten vacker ört i familjen
nejlikväxter som växte sparsamt i och omkring de jättestora
jordhögarna alldeles nordväst om det stora lagret i Skillingaryd, inte
långt från Båramo gård.

Vårspärgel är en ettårig, kal ört som kan bli drygt två decimeter hög.
Stjälken är uppstigande till upprätt och har korta ledstycken nedtill och
långa ledstycken upptill. Arten blommar i maj-juni med vita blommor
som sitter i glesa knippen, blomskaften böjs ned efter blomningen men
sträcker sig senare.

Vårspärgel är mycket lik åkerspärgel, ”Spergula arvensis”, men den
senare har vanligen körtelhårig stjälk.

Artnamnet ”morisonii” hedrar den engelske botanisten Robert
Morison, som levde mellan åren 1620-1683, och som var professor i
Oxford.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer

The Undisputed Truth About Website to Check Plagiarism That the Experts Don’t Want You to Hear

07:57 | The Undisputed Truth About Website to Check Plagiarism That the Experts Don’t Want You to Hear Check guidelines… Läs mer