Bärblomning och tallmoar

Vår natur och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Skillingaryds skjutfält.

Bärblomning och tallmoar

Bärblomning och tallmoar, en natur- och kulturkrönika i 10 bilder från
Skillingaryds skjutfält försommaren 2015. Bilderna är klickbara.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd en vecka in i juni månad
anno 2015.

1 IMG_3650

En gammal telefonstolpe efter vägen, tänk vad många ”hemliga
samtal” som passerat här under militära övningar!

Luftlandsättning norrifrån över Smålands hav, fördröjningsstrid,
framryckning och seger över den lede fi. Detta brukade ta mellan en
och två veckor under en KFÖ på åttiotalet.

2 IMG_3651

Så många som 350 000 telestolpar i Sverige, varav 120 000 i Syd- och
Västsverige, måste förmodligen bytas ut snarast för att de ruttnar i
förtid.

Numera högtemperaturtorkas stolparna vilket innebär att de nybarkade
furor som ska bli tele eller elstolpar snabbtorkas i stora ugnar som
håller upp mot 120 grader Celsius.

Den traditionella metoden var att stolparna fick ligga och naturtorka
under nästan ett års tid innan de impregnerades och då ska stolparna
hålla i 50-70 år innan de måste bytas ut.

Enligt expertisen så suger inte de högtemperaturtorkade stolparna åt
sig impregneringsmedlet på rätt sätt och efter bara några år ruttnar
stolparna inifrån.

Det finns dock ett enormt miljöproblem med gammal slipers och
gamla telefonstolpar då dessa nästan alltid är impregnerade med
kreosot eller CCA, det vill säga, krom, koppar och arsenik.

Kreosot är för övrigt en blandning av många olika ämnen och erhålls
oftast genom torrdestillation av stenkol och det har används sedan
1800-talet för att impregnera trä.

Kreosot är klassificerat som cancerframkallande och innehåller flera
substanser med hälsofarliga egenskaper.

Antracen, fluorenten, pyren och fenantren som finns i kreosot har så
kallade PBT-egenskaper, de är långlivade, persistenta, och kan lagras i
levande vävnad, bioackumuleras, och är giftiga, toxiska.

Det finns även en buske som i USA kallas för kreosotbuske, creosote
bush, greasewood eller stinkweed, ”Larrea mexicana”, och som
förekommer i ökenlandskapen i södra delarna av USA och Mexiko
samt i flera andra spansktalande länder i Central- och Sydamerika.

Arten har en lång rad användningsområden, mot allt från bakterier och
virus till artrit, tandvärk och sterilitet.

Det är främst bladen som används men även blommorna, kvistarna
och roten har använts i olika former.

Det te som fås genom att koka växtens blad och kvistar kallas
chaparral-te och Pimaindianerna i Arizona har använt chaparral-te vid
behandling av diabetes och gjort våtomslag för behandling av sår.
Tedrycken har även använts i antiemetiskt syfte, det vill säga, ett
läkemedel som förhindrar illamående och kräkning.

Coahuilaindianerna och mexikanska indianer har länge även använt
chaparral-te mot gallstenar men också mot en mängd respiratoriska
sjukdomar som astma, bronkit och tuberkulos.

3 IMG_3652 Angsfryle

Ängsfryle, ”Luzula multiflora”, är en art man ofta möter utmed de
små vägarna på gränsen till den öppna och ljusa tallmon på
Skillingaryds skjutfält.

Släktet ”Luzula”, på svenska frylen, är ett- till fleråriga, gräslika örter
där bladen är smalt lansettlika, platta eller rännformiga, vanligen med
långa mjuka hår i kanten, precis som på bilden.

Släktnamnet ”Luzula” kommer av latinets ”lucere” för ”lysa” och har
oklar syftning, möjligen anspelande på glansen på kalkbladen hos
vissa frylearter.

4 IMG_3654

Ingenting i naturen får ligga oanvänt, allt återvinns, här har ett antal
klibbtickor i ”uppgift” att omvandla den döda björkens cellulosa till
näring för sin egen arts fortlevnad. Allt återgår in i de gamla
kretsloppen.

5 IMG_3655

På lingonröda tuvor och på villande mo, där furuskogen susar kan man
känna lugn och ro, här sjunger dubbeltrasten och nattskärran och här
finner tjädern sitt bo.

6 IMG_3657

Lingonen blommade rikligt på tallmoarna en vecka in i juni och det
ska bli intressant att se hur bärsäsongen blir i augusti och september.

7 IMG_3658

Lingon är en populär frukt i nordliga Europa, särskilt i Skandinavien,
där alla får plocka dem i skogen, tack vare allemansrätten som, vi för
övrigt, ska vara mycket rädda om genom att visa hänsyn och ansvar i
skog och mark.

Lingon innehåller organiska syror, vitaminerna A, C, B1, B2, B3, och
grundämnena kalium, kalcium, magnesium, och fosfor.

8 IMG_3660

Även blåbären blommade rikligt i början av juni och idag cirka två
månader senare vet vi att det har blivit ett bra blåbärsår.

Blåbär är en viktig växt för andra arters överlevnad, alltså en så kallad
nyckelart, där riset betas av bland annat rådjur och älg, medan bären
äts av en mängd olika fågelarter och björn.

Tjäderkycklingar kan också hitta fjärilslarver på grenarna, vilket är en
mycket näringsrik föda.

Blommornas nektar utnyttjas av humlor och fjärilar, med andra ord,
blåbär har en stor betydelse för den biologiska mångfalden i skogen.

Blåbär är en av de vanligaste växterna i Sverige och beräknas täcka
omkring 17 % landets yta.

Mycket sällsynt förekommer en hybrid med lingon, denna kallas
blingon, även kallad blågon.

Hybriden har vintergröna blad och violetta bär och vid ett tillfälle har
jag sett denna hybrid, då i naturreservatet Bjurkärr som är en udde
med gammal bokskog i sjön Åsnen i Kronobergs län.

9 IMG_3662

Det är som sagt mycket promenadvänliga vägar på Skillingaryds
skjutfält men det är mycket noga att man kontrollerar så det inte är
avlyst på grund av skjutning.

Ring 0370-714 11 som är en automatisk telefonsvarare som orienterar
om skjutning eller sök på nätet på Skillingaryds skjutfält, se adress
nedan.

http://www.forsvarsmakten.se/siteassets/skjutfalt-
avlysningar/skillingaryd/tilltradesforbud-skillingaryd-v26-v32.pdf

10 IMG_3663

Avslutningsbilden för denna gång i min 701:a krönika blir en
solnedgång mot höjderna i väster strax söder om Skillingaryd.

På återseende!

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer