Berry debatterar

Berry Lilja svarar om budgeten.

Av inlägg i Skillingaryd.Nu framgår tydligt att skribenterna inte läst varken vårt socialdemokratiska budgetförslag, inte heller borgarnas.

Kommunens ekonomiska resurser skall vårdas varsamt, detta kan inte den sittande borgerliga majoriteten anklagas för att ha gjort. Spenderarbyxorna har varit på man har löst ut personal för dryga två miljoner kronor, anlitat konsulter för en miljon, utlovat medfinansiering av spårutbyggnad i annan kommun med mera.

Det borgerliga alternativet till budget är mycket passivt och förslaget innehåller inga löften om oförändrat skatt under mandatperioden. I vårt förslag däremot är vi tydliga med att inte föra kommunens väljare bakom ljuset, vi säger rakryggat att vi är beredda att använda skatteinstrumentet om så behövs.

I vårt budgetförslag finns en bred satsning riktad mot främst barn/ungdom och våra äldre och sjuka.

Vi anser att det behövs en kraftsamling för att motverka att barn och ungdoms slås ut i tidig ålder. Därför lägger vi pengar på grundskolan för att aktivt arbeta med att höja betygsnivåer i grundskolan.

Vi satsar på en ungdomsgård värd namnet, ökar stödet till den så viktiga ideella sektorn, ökar insatsen för förebyggande barn/ungdomsinsatser såsom fältsekreterare.

Bidragen till studieförbunden som spelar en viktig roll i samhällsutvecklingen återställs.

Kvaliteten på maten inte minst för våra äldre är en centralt mycket viktig fråga därför utökas detta anslag kraftigt. Vi vill också utreda tillagning, transporter samt verka för en höjd kompetens hos vår personal.

För våra äldre och sjuka skapas dagverksamhetslokaler i Vaggeryd och Skillingaryd för socialt umgänge, stimulans och hjälp med behövlig träning.

För kommunen har det varit möjligt att fram till dess LOV (lag om valfrihetssystem) infördes att subventioner ”hushållsnära tjänster” denna möjlighet vill vi återinföra just för att grupper med små inkomster inte skall drabbas.

Vi socialdemokrater tycker att detta är mycket viktiga satsningar, vi lyckas med detta och lite till och har en budget i balans, vårt budgetöverskott är 3,2 miljoner kronor borgarnas 7, 6 miljoner.

Skillnaden är alltså inte så stor men den totalt visar förslaget på en skillnaden i synen på den gemensamma välfärden.

Berry Lilja
Oppositionsråd (S)

Läs mer om:
Per Bunnstad
Skrivet av Per Bunnstad
11 kommentarer
 1. Adam skriver:

  Jättekul med investeringar. Men så var det det här med finansieringen..

  Du säger att alliansen inte kan ”anklagas” för att ha vårdat ekonomin särskilt väl. Samtidigt skriver ni i era egna budgetkommentarer att ”Vaggeryds kommun har en stark ekonomi som måste vårdas och kommunen skall över tid leva upp till ”kraven på god
  ekonomisk hushållning”.”

  Dels säger ni att vi har en god ekonomi (hur uppstod den om nu alliansen misskötte sig så grovt?) och dels ska vi över tid leva upp till ”kraven på god ekonomisk hushållning”. Är det bra hushållning att nagga på överskottet så mycket att ni, som ni själva säger:

  ”Målet är oförändrat, nettokostnadsandelen skall inte överstiga 98 %. Socialdemokraternas
  budgetförslag når inte målet 2011- 2012.” Ni når inte ens era egna ställda mål då ni vid valår vill ge en riktig glädjebudget som valfläsk?

  Överskottet försvinner ju inte dessutom, de 7.6 miljonerna alliansen har över finns kvar till investeringar längre fram om utrymmet finns (vilket är långt ifrån säkert). Ni bränner miljonerna i förväg och hoppas att det kommer mer.

  Och att förlita sig på att det ska komma pengar som inte finns idag, vem gör det? Om ni torskar valet på riksnivå saknas det huxflux 4 miljoner och kommunen har ett budgetunderskott på 800 000, ska ni trolla fram dom då? Nä, då får ni givetvis höja skatten. Och det enbart för att ni satt o fantiserade för pengar ni inte hade. Inte särskilt sund ekonomisk politik.

  Om jag privat har 15 000 i månadslön kan jag inte budgetera för att jag har 20 000 och sen hoppas att nån annan ska hjälpa mig med de sista 5000. Men så fungerar det tydligen hos er inom socialdemokraterna. Om pengarna inte finns, då höjer vi skatten så att folket får betala för vår dumhet.

  Nä, hoppas innerligt att de flesta genomskådar er och röstar blått. Det hade kommunen mått fortsatt bra av!

 2. Mats Oskarsson skriver:

  Nu är det valår, då kan man tydligen vända siffror hur man vill. Att hävda att Alliansen i kommunen varit oaktsamma med de kommunala medlen är väl ändå ganska magstarkt. När en chef inte håller måttet, så måste den lyftas bort. Det kostar alltid en del, men att fortsätta som innan hade varit betydligt dyrare. Konsulternas arvode kommer att betala tillbaka sig inom en väldigt snar framtid. Det är ju hela iden med att ta in dessa tjänster.
  Faktum är att tittar vi på dagens siffror för socialnämnden, och jämför bakåt, är frågan om vi inte redan tagit hem pengar för både avgångsvederlag och konsulttjänster.
  När det gäller medfinansieringen, undrar jag hur det var?
  – Du, Berry sitter väl också med i Logpoint-styrelsen? Hur kommer det sig att du väntade så länge med att ta fram dessa papper?
  I det avtal jag sett, står det ju dessutom helt klart att inte Vaggeryds Kommun är med och finansierar något terminalbygge väster om E4. Utan triangelspår, inget Logpoint öster om E4. Jag måste säga att jag blir lite beklämd, när jag på senare tid hört er som tvingade Vaggeryd att backa ur detta avtal, nu knorra över att vi tappat inflytande över hur spåren ska dras. Vad räknade ni med?
  Att dessutom här ge sken av att kommunen har spenderat pengarna är på gränsen till bondfångeri. Du, om någon, vet att inga pengar betalats ut.
  När det gäller budgeten, så kan jag, likt Adam , konstatera att du jämför äpplen med päron. Ni räknar in inkomster som inte finns. Du skriver att er budget är i balans, men eftersom kravet på kommunerna är ett två-procentigt överskott, så är ingen budget, som inte har detta, i balans.
  I er budget, spenderar ni 8,9 miljoner mer än vad vi i Alliansen gör. Vem är det som fått på spenderbyxorna?
  8,9 miljoner kronor, det innebär ganska jämnt 50 öres skattehöjning. Vem slår detta hårdast emot? Jo, låginkomsttagare . Lägg därtill de återställare ni på riksplanet utlovat, så försvinner snart den ”extra” månadslön, som Alliansregeringen sett till att alla arbetande svenskar fått de senaste fyra åren.

 3. Christian skriver:

  Om Alliansen är så bra och duktiga som du Mats Oskarsson säger. Varför är då fallet att de som byggt detta landet (pensionerna) med blod svett och tårar får allt mindre och mindre att röra sig med, och ta inte upp det med att Alliansen har gjort skattesänktningar 2 gånger och en tredje är på gång, som gör 4500-5400 kronor mer om året, när ni sänker utbetalningarna så går detta i stort sätt jämt upp (skatte mässigt är det lägre).
  Istället för att tjäla från det svenska folket och ge till andra länder, som ni gör, t.ex att ”Sverige” skänkte 1.12% av vårt BNI föra året. Måste till lägga att det är mest i världen i procent. Det är ända pengar som folket arbetat ihop! Varför fördelas inte pengarna om? till dom som har rätten till dom. Solidaritet till sitt egna folk borde väl ändå vara det som räknas och inte andra särintressen.
  Ge folket friheten, som de arbetat för.

  Måste tilläggas att jag ej är Socialdemokrat

 4. Mats Oskarsson skriver:

  Hej Christian!
  Ja, Alliansen har sänkt skatterna, även för pensionärerna. Att pensionerna sänks i år beror på den broms som finns i pensionssystemet. När värdet på pensionsfonderna minskar, primärt beroende på en sjunkande börs, slår denna broms till. Det har inget specifikt med Alliansen att göra, då denna överenskommelse är gjord mellan alla partier i riksdagen. Det hade varit likadant med en socialistisk regering. Hade däremot inte skatterna sänkts, så hade det naturligtvis varit än värre för pensionärerna.
  Det vi i Alliansen vill, är att fortsätta sänka skatterna. Det innebär ju en bättre nettoinkomst. Det är väl det som räknas?
  Med en S styrd kommun, kommer du snart se en höjd kommunalskatt. Ska vi gissa en femtio-öring? Det innebär 50 kr mindre att leva för på en inkomst av 10.000kr/ månad eller 600kr mindre per år.
  Detta förutom alla de skatter som aviserats av den Rödgröna sidan.
  Sveriges bistånd är störst i världen i förhållande till BNI/BNP. Vi är faktiskt det enda land som når FN’s mål. Jag tycker personligen att detta är bra och något vi ska vara stolta över. Det vi måste passa på, är dock att pengarna används så effektivt som möjligt.

 5. Christian skriver:

  Hej,Mats Oskarsson.
  Men om det ekonomiska läget gör att pensionerna sjunker, så är väl det ett ypperligt tillfälle att skjuta till med kapital, som ändå är våra egna arbetade pengar som vi har rätten till. Skulle det bli pengar till annat så skulle det kunna satsats på skolan, T.ex fler lärare istället för färre och skulle det inte vara där så har vi äldrevården, eller varför inte samhälls servicen, så som posten istället för andra särintresse 300 mil härifrån. För det kan väl ändå inte vara det mest effetiva sättet att spendera svenskarnas pengar på!?.

 6. Stefan Ottosson skriver:

  Sossarna har i sin budget kopierat Alliansens intäktspost ”diff regeringens prognos” på 4 mkr. Denna intäkt är vad vi i Alliansen räknar med i ökat statsbidrag från den sittande Alliansregeringen.

  Det blir då lite roligt att se att Sossarna tar med denna summa i sin egen budget och samtidigt räknar med 4,5 mkr från Vänsterkartellen.

  Sannolikheten att Sossarna får pengar både från Alliansen och Vänsterkartellen är nog lika med noll vilket gör att oppositionens budget inte klarar balanskravet, dvs budgeten går inte ihop.

  Hur Berry tänkt att detta skall funka vet inte jag.

  MVH
  Stefan Ottosson
  Gruppledare
  Kristdemokraterna i Vaggeryds Kommun

 7. Mats Oskarsson skriver:

  Om nu problemet är det omvända, vilket det är i tider med lågkonjunktur. Det finns inget kapital att skjuta till. Det är ju just därför man byggt pensionssystemet på detta vis. I goda tider ska det vara möjligt att komma i fatt, i dåliga tider slår bromsen till. Vad man har rätt till är en definitionsfråga. Om man i riksdagen beslutar att vi ska göra på ett eller annat sätt, så är det ju just det man har rätt till. Att sluta med bistånd till delar av världen, där det är fråga om överlevnad, vore enligt min mening skamligt.
  Den politiska frågan idag, är om du ska betala in pengarna till Kommun, landsting och stat, för att sedan få tillbaka det som ett bidrag. Eller ska du behålla pengarna, dvs lägga mindre skatt, och sedan göra det du tycker är bäst? I det första alternativet vet inte du om det är du som får pengarna. Du vet också att stoppar du in en hundralapp i det systemet, kommer betydligt mindre pengar ut i andra ändan. Du måste betala för ” administrationen”
  Vissa grundläggande bitar måste finnas i samhället: Vård, Skola och omsorg. Vi behöver betala infrastrukturen gemensamt. I övrigt ska vi vara väldigt återhållsamma. Den som brukar, ska betala med egna medel.
  Gör man på det viset kommer det finnas utrymme, för just de bitar du pekat på.
  Mvh
  Mats

 8. Christian skriver:

  Är det skamligt att ta pengar som går till bistånd i vanliga fall, och att ge till det svenska folket? när de behöver dem som mest (lågkonjunktur). Ska Sverige vara landet ”solidaritet”? Om dessa länder räknar med att få pengar från andra länder? Då kommer dom aldrig att utvecklas. Jag tycker det är skamligt att ge pengar till andra när vi har problem själva! 34,7 miljader hade man kunnat läggas på de 5.500 våldtäckter som sker per år, (måste tilläggas att det är 0,14% mer än föregående år). Det är snarare skamligt att strunta i dessa människor för andra inte har det bra, och sätta dessa i ett specialfack, för det är ju ändå det ni gör, både lokalt och på riksnivå.

 9. Christian skriver:

  0,14% mer i bistånd inte våldtäcker

 10. Mats Oskarsson skriver:

  Hej Christian!
  Vi är ganska långt ifrån Berrys inlägg, om S-budgeten.
  Men om du följt med i Sveriges biståndspolitik den senaste mandatperioden, så vet du också att stora förändringar är gjorda där också. Vi är engagerade på färre ställen, där vi har bättre koll på att pengarna gör den nytta, de ska göra. Jag tycker att du ska fundera på vad som skulle hända om inte dessa pengar betalades ut. I form av mänskligt lidande och flyktingströmmar. Sådana samhällen föder extremism och terror.

 11. Christian skriver:

  Det spelar ingen roll om dom får bistånd eller ej, samma folk samma terrorism och extremism o avsätt kapital.
  Blir det flyktingströmmar så kan USA ta sitt ansvar någon gång och öppna gränserna inte Sverige. Ett litet land nord ska inte behöva ta konsekvenserna från alla världen länder och folk. Vi är mycket långt från S-budgeten, men istället för att gnälla på (S) som ni alltid gör, så kan ni tag ert ansvar för bättre Sverige! istället för den politik ni för idag, som skapar ett samhälle i dekadens.

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

(S) vill ha avfallssamverkan

10:27 | Räkna med politisk strid ända upp i kommunfullmäktige om den framtida avfallshanteringen. – Vi är för samverkan med… Läs mer

Planerar för ny station i Värnamo

08:54 | Om den nya höghastighetsbanan Europabanan kommer passera Värnamo så är det inte säkert att det blir någon station… Läs mer

Mordmisstänkta är släppta

18:47 | De två män som varit anhållna och misstänkta för brottet mord/dråp i Kärda har släppts av jouråklagaren. Beslutet om att… Läs mer

TV: Årets företagare hyllades

15:21 | I samband med Waggerydsdagen hyllades ägarna till Styrkonstruktion Småland AB i Vaggeryd.

Tony vann på Bäckalyckan

14:06 | Det har varit tipspromenad med IOGT-NTO på Bäckalyckan i Vaggeryd.

TV: Utställning med miniatyrhästar

11:55 | I går lördag var det premiär med en riksutställning för Svenska Miniatyrhästföreningen och platsen var hos Vaggeryd-Skillingaryds Ridklubb… Läs mer

Isa vann slaget om publiken

10:41 | Linda Bengtzing utsågs till det stora affischnamnet inför Waggerydsdagen 2015. Men det var inte hon som vann slaget… Läs mer

Mordmisstänkta är 20 och 40 år

09:17 | De två män som är anhållna misstänkta för gårdagens mord i Kärda är födda på 1970-talet och 1990-talet… Läs mer

Firade 40 år sedan skolan slutade

07:03 | 59:orna i Skillingaryd har haft sin tredje skolträff och ett 30-tal av eleverna var på plats.

Brobygget över Hjortsjön inleds…

00:52 | Om man ska tro en skylt som en av våra läsare skickat är det dags att bygga bron över… Läs mer

Lisbeth utsågs till årets Vaggerydsprofil

22:51 | Lisbeth Carlsson utsågs till årets Vaggerydsprofil av  Vänskapsklubben i Vaggeryd.

Västkust mellan Morups Tånge och Stensjöstrand i Halland

21:52 | Vår natur-och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Västkusten.

TV: Linda – dragplåster på Waggerydsdagen

19:30 | Schlagersångerksan Linda Bengtzing var det stora dragplåstret vid Waggerydsdagen i dag. En tusenhövdad publik hade samlats Framme för… Läs mer

Många nyheter i helgen

11:51 | Den här helgen kommer vi bland annat att berätta om skolträff för 59:or, hundträff, miniatyrhästar, Waggerydsdagen plus berätta… Läs mer

50-årig man mördad i Kärda

11:38 | En man i 50-årsåldern är påträffad död i Kärda strax väster om Värnamo. Förundersökning om mord eller dråp är… Läs mer

Välkommen EVI Industries

06:03 | I dag får vi säga välkommen till vårt sjunde industriföretag som fast annonsör i vår tidning. Det är… Läs mer

Räddningstjänsten på utryckning

19:07 | Räddningstjänsten i Skillingaryd är på väg till Hotell Småland i Klevshult för ett automatiskt brandlarm. Dessbättre var det… Läs mer

40 år sedan första Waggerydsdagen

17:13 | I bland händer det att goda ideér kläcks i nödens stund. Som Waggerydsdagen som i år fyller 40… Läs mer

Fortfarande många viltolyckor i länet

16:13 | Under  veckorna 31–34 inträffade det i Jönköpings län  cirka 210 viltolyckor där eftersöksjägare från Nationella Viltolycksrådet, NVR, fått… Läs mer

Många kom till opinionsmöte

15:23 | Så mycket nytt framkom inte vid opinionsmötet i Klevshult. Men uppslutningen visar  att landsbygdsupproret för att rädda landsbygdsskolorna… Läs mer

(C)-motstånd mot Fåglabäcksatsning

13:25 | Tanken på en kommunal satsning på att uppföra sju småhus på Fåglabäcksområdet för att få fart på byggandet… Läs mer

Miljö- och bygg beviljade bygglov

12:47 | Vid augustisammanträdet har miljö- och byggnämnden tagit beslut i ett antal byggärenden.

Bedrägeriförsök i miljonklassen

09:27 | Köparen av ett företag i Vaggeryds kommun är anmäld för försök till grovt bedrägeri i miljonklassen.

Kyrkligt bidrag till Tofteryds kyrka

09:18 | Som vi tidigare berättat kommer Tofteryds kyrka att få ett nytt värmesystem. Nu är det klart att Skillingaryds… Läs mer

Det händer i helgen

09:15 | Den här helgen är det en rad aktiviteter som Waggerydsdagen, internationell fest, utställning av miniatyrhästar och allsång. Kika… Läs mer

Skickades hem från akuten med hjärnblödning

08:52 | En ung kvinna skickades hem från sjukhuset i Värnamo med medicin mot kramper. Men sjukhusets läkare hade missbedömt… Läs mer

Ledigt jobb som säljare

20:57 | Nevotex i Nässjö söker via Codeq säljare till möbelbranschen. Läs mer på vår jobbsida.

Lena Landin vann med sina lommar

20:00 | Skillingaryds Fotoklubb har i kväll presenterat årets tredje tävling i färgdia.

Fem lediga tjänster hos IKV Tools

18:33 | IKV Tools i Forsheda har inte mindre än fem lediga tjänster. Läs mer på vår jobbsida.