Biologisk mångfald

Vår naturkrönikör Dan Damberg har varit på västkusten.

Biologisk mångfald, del 2

Biologisk mångfald, del 2, en naturkrönika i 4 bilder om märkliga och
fantastiska livsformer från vår västra kust.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i augusti 2011.

Under en promenad utmed stranden i Långasand med familjen och
goda vänner på besök fick vi se en död mås eller trut som låg mellan
stenarna på Garnbjer. Ingen ovanlig syn men desto närmare vi kom
desto konstigare blev det ty den förmodade truten eller måsen var en
stormfågel. En av de få gången i mitt fågelskådarliv som jag hittat en
sådan märklig och stormdriven atlantfågel.

Stormfågel, ”Fulmarus glacialis”, är en havsfågel i familjen
stormfåglar, ”Procellariidae”, som tillsammans med sydlig stormfågel,
”Fulmarus glacialoides”, utgör släktet ”Fulmarus”.

Arten beskrevs första gången år 1761 som ”Fulmarus glacialis” av Carl
von Linné baserat på ett speciment, fynd från Spetsbergen söder om
polcirkeln.

Stormfågeln delas oftast upp i tre underarter:

”Fulmarus glacialis glacialis”, nominatformen som häckar i
högarktiska regionen i norra Atlanten.

”Fulmarus glacialis auduboni”, häckar längre söderut än ”glacialis”, i
den arktiska och boreala regionen i norra Atlanten, samt;

”Fulmarus glacialis rodgersii”, häckar utefter Sibiriens och Alaskas
kuster.

Tidigare har sydlig stormfågel, ”Fulmarus glacialoides”, ibland
kategoriserades som en underart till stormfågel.

Stormfågeln påminner ytligt om en liten kompakt trut men är inte alls
nära besläktad med dessa och i jämförelse ser de tjurnackade samt
kort- och tjocknäbbade ut. Fågeln finns i mörk, mellanmörk och ljus
fas och den är askgrå på ovansidan, vit på undersidan och har gul näbb.
Kroppslängden är 44-50 centimeter och vingspannet
101-117 centimeter och den glider oftast på stela, raka vingar över
vattenytan.

Stormfågeln häckar i subarktiska och arktiska områden, exempelvis på
Island, Färöarna samt på Spetsbergen och den häckar även i
Storbritannien. När den inte häckar är den en utpräglat pelagisk art, det
vill säga en art som lever i öppna havet, fritt från kustvatten och
bottenskikt.

Vid västliga stormar, främst på hösten men ibland även på våren, kan
de ses längs Sveriges västra kuster.

Stormfågeln kallades förr för havshäst, hafhäst eller havhest vilket
fortfarande är det norska namnet på fågeln. Den kallades också förr i
bohuslänska skärgården för malemack eller mallemuk.

Om man har för bråttom på sina promenader i naturen ser man sällan
dessa fantastiska små detaljer av biologisk mångfald. Men om man
skyndar långsamt kanske man hittar bildens korsspindel, ”Araneus
diadematus”, som är en spindelart i familjen hjulspindlar där honorna,
som är större än hanarna, kan bli upp till 18 millimeter långa och
bakkroppens bredd brukar vara drygt hälften av kroppslängden. Dess
grundfärg varierar kraftigt mellan olika individer, från ljust gul eller
brunröd till mörkgrå. Korsspindlarna har dock alltid flera vita prickar
på bakkroppen som formar ett kors, därav namnet. Den saknar
luktsinne och har dålig hörsel vilket gör att det är lätt att komma dem
nära, när jag tar bilden är jag bara på decimeteravstånd. Korsspindeln
är för övrigt mycket vanlig i Europa och delar av Nordamerika.

Korsspindlarna är kända som skickliga nätbyggare och honorna kan
spinna upp till en halv meter stora nät, ofta i trädgårdar eller, som här,
ute i skogen. I nätet fastnar bland annat insekter och korsspindeln
förlamar sina byten med gift när de väl har fastnat i nätet.

Parningsritualen är lång och invecklad därför att hanen ska kunna
närma sig honan utan att hon misstar honom för ett byte. Det händer att
hanen inte överlever parningen, utan blir dödad och uppäten av honan.
Anmärkningsvärt är då att honans äggantal ökas efter att hon har ätit
upp hanen. Parningen sker oftast i augusti och september och efter att
honan lagt sina ägg dör hon varvid äggen kläcks nästföljande vår.

Det är en vanlig uppfattning att korspindeln är den enda giftiga
spindeln i Sverige, men många andra spindlar använder också gift som
vapen. Korsspindeln har dock ett svagare gift än en geting och den är
inte giftig för människan. Ett bett av en korsspindel ger en lätt klåda
och en svullnad som ett myggstick och besvären går över inom en
timma. Observera dock att den biter nästan aldrig människor, det är
oftast andra småkryp eller andra orsaker som gör att folk tror att de
blivit bitna av spindlar.

Steklar, ”Hymenoptera”, är en ordning insekter som har världsvid
utbredning och omfattar cirka 150 000 arter, varav uppskattningsvis
cirka 8 800 finns i Sverige varav, igen, cirka 7 500 är beskrivna.

Ordningen indelas i de två underordningarna växtsteklar och
midjesteklar. De senare omfattar parasitsteklar och gaddsteklar och till
parasitsteklar förs de allra flesta steklar. De äldsta fynden av fossila
steklar är från trias för cirka 210 miljoner år sedan. Storleken varierar
från 0,2 millimeter hos dvärgsteklar till drygt 50 millimeter,
äggläggningsröret oräknat, hos vissa hornsteklar och grävsteklar.

Honan har äggläggningsrör, som hos vissa parasitsteklar kan vara
mycket långt och som hos växtsteklar är format som en såg och hos
gaddsteklar som en giftgadd, vilken dock inte används vid
äggläggningen. Hanarna har med ytterst få undantag enkel
kromosomuppsättning medan honorna har dubbel
kromosomuppsättning.

Partenogenes, jungfrufödsel, är mycket vanlig och hos vissa steklar är
fortplantningen enbart partenogenetisk, medan till exempel många
gallsteklar har generationsväxling mellan en könlig generation och en
partenogenetisk generation. Vissa parasitsteklar har dessutom
polyembryoni, det vill säga, ett ägg ger upphov till flera identiska
individer.

Steklarnas betydelse för människan är mycket stor och övervägande
positiv. Parasitsteklar är bland annat av stor betydelse för regleringen
av många skadeinsekters populationer. Det blir nämligen allt vanligare
att man använder sig av parasitsteklar för biologisk bekämpning av
skadeinsekter. Bin och humlor är också av avgörande betydelse för
pollinationen av många nyttoväxter, både vilda och odlade.
Honungsbin är dessutom viktiga som producenter av honung.

Endast ett fåtal arter växtsteklar är mer betydande skadegörare i
Sverige, då främst inom skogsbruket, exempelvis tallsteklar och
hornsteklar.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer