Biologisk mångfald

Vår naturkrönikör Dan Damberg har varit på västkusten.

Biologisk mångfald, del 2

Biologisk mångfald, del 2, en naturkrönika i 4 bilder om märkliga och
fantastiska livsformer från vår västra kust.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i augusti 2011.

Under en promenad utmed stranden i Långasand med familjen och
goda vänner på besök fick vi se en död mås eller trut som låg mellan
stenarna på Garnbjer. Ingen ovanlig syn men desto närmare vi kom
desto konstigare blev det ty den förmodade truten eller måsen var en
stormfågel. En av de få gången i mitt fågelskådarliv som jag hittat en
sådan märklig och stormdriven atlantfågel.

Stormfågel, ”Fulmarus glacialis”, är en havsfågel i familjen
stormfåglar, ”Procellariidae”, som tillsammans med sydlig stormfågel,
”Fulmarus glacialoides”, utgör släktet ”Fulmarus”.

Arten beskrevs första gången år 1761 som ”Fulmarus glacialis” av Carl
von Linné baserat på ett speciment, fynd från Spetsbergen söder om
polcirkeln.

Stormfågeln delas oftast upp i tre underarter:

”Fulmarus glacialis glacialis”, nominatformen som häckar i
högarktiska regionen i norra Atlanten.

”Fulmarus glacialis auduboni”, häckar längre söderut än ”glacialis”, i
den arktiska och boreala regionen i norra Atlanten, samt;

”Fulmarus glacialis rodgersii”, häckar utefter Sibiriens och Alaskas
kuster.

Tidigare har sydlig stormfågel, ”Fulmarus glacialoides”, ibland
kategoriserades som en underart till stormfågel.

Stormfågeln påminner ytligt om en liten kompakt trut men är inte alls
nära besläktad med dessa och i jämförelse ser de tjurnackade samt
kort- och tjocknäbbade ut. Fågeln finns i mörk, mellanmörk och ljus
fas och den är askgrå på ovansidan, vit på undersidan och har gul näbb.
Kroppslängden är 44-50 centimeter och vingspannet
101-117 centimeter och den glider oftast på stela, raka vingar över
vattenytan.

Stormfågeln häckar i subarktiska och arktiska områden, exempelvis på
Island, Färöarna samt på Spetsbergen och den häckar även i
Storbritannien. När den inte häckar är den en utpräglat pelagisk art, det
vill säga en art som lever i öppna havet, fritt från kustvatten och
bottenskikt.

Vid västliga stormar, främst på hösten men ibland även på våren, kan
de ses längs Sveriges västra kuster.

Stormfågeln kallades förr för havshäst, hafhäst eller havhest vilket
fortfarande är det norska namnet på fågeln. Den kallades också förr i
bohuslänska skärgården för malemack eller mallemuk.

Om man har för bråttom på sina promenader i naturen ser man sällan
dessa fantastiska små detaljer av biologisk mångfald. Men om man
skyndar långsamt kanske man hittar bildens korsspindel, ”Araneus
diadematus”, som är en spindelart i familjen hjulspindlar där honorna,
som är större än hanarna, kan bli upp till 18 millimeter långa och
bakkroppens bredd brukar vara drygt hälften av kroppslängden. Dess
grundfärg varierar kraftigt mellan olika individer, från ljust gul eller
brunröd till mörkgrå. Korsspindlarna har dock alltid flera vita prickar
på bakkroppen som formar ett kors, därav namnet. Den saknar
luktsinne och har dålig hörsel vilket gör att det är lätt att komma dem
nära, när jag tar bilden är jag bara på decimeteravstånd. Korsspindeln
är för övrigt mycket vanlig i Europa och delar av Nordamerika.

Korsspindlarna är kända som skickliga nätbyggare och honorna kan
spinna upp till en halv meter stora nät, ofta i trädgårdar eller, som här,
ute i skogen. I nätet fastnar bland annat insekter och korsspindeln
förlamar sina byten med gift när de väl har fastnat i nätet.

Parningsritualen är lång och invecklad därför att hanen ska kunna
närma sig honan utan att hon misstar honom för ett byte. Det händer att
hanen inte överlever parningen, utan blir dödad och uppäten av honan.
Anmärkningsvärt är då att honans äggantal ökas efter att hon har ätit
upp hanen. Parningen sker oftast i augusti och september och efter att
honan lagt sina ägg dör hon varvid äggen kläcks nästföljande vår.

Det är en vanlig uppfattning att korspindeln är den enda giftiga
spindeln i Sverige, men många andra spindlar använder också gift som
vapen. Korsspindeln har dock ett svagare gift än en geting och den är
inte giftig för människan. Ett bett av en korsspindel ger en lätt klåda
och en svullnad som ett myggstick och besvären går över inom en
timma. Observera dock att den biter nästan aldrig människor, det är
oftast andra småkryp eller andra orsaker som gör att folk tror att de
blivit bitna av spindlar.

Steklar, ”Hymenoptera”, är en ordning insekter som har världsvid
utbredning och omfattar cirka 150 000 arter, varav uppskattningsvis
cirka 8 800 finns i Sverige varav, igen, cirka 7 500 är beskrivna.

Ordningen indelas i de två underordningarna växtsteklar och
midjesteklar. De senare omfattar parasitsteklar och gaddsteklar och till
parasitsteklar förs de allra flesta steklar. De äldsta fynden av fossila
steklar är från trias för cirka 210 miljoner år sedan. Storleken varierar
från 0,2 millimeter hos dvärgsteklar till drygt 50 millimeter,
äggläggningsröret oräknat, hos vissa hornsteklar och grävsteklar.

Honan har äggläggningsrör, som hos vissa parasitsteklar kan vara
mycket långt och som hos växtsteklar är format som en såg och hos
gaddsteklar som en giftgadd, vilken dock inte används vid
äggläggningen. Hanarna har med ytterst få undantag enkel
kromosomuppsättning medan honorna har dubbel
kromosomuppsättning.

Partenogenes, jungfrufödsel, är mycket vanlig och hos vissa steklar är
fortplantningen enbart partenogenetisk, medan till exempel många
gallsteklar har generationsväxling mellan en könlig generation och en
partenogenetisk generation. Vissa parasitsteklar har dessutom
polyembryoni, det vill säga, ett ägg ger upphov till flera identiska
individer.

Steklarnas betydelse för människan är mycket stor och övervägande
positiv. Parasitsteklar är bland annat av stor betydelse för regleringen
av många skadeinsekters populationer. Det blir nämligen allt vanligare
att man använder sig av parasitsteklar för biologisk bekämpning av
skadeinsekter. Bin och humlor är också av avgörande betydelse för
pollinationen av många nyttoväxter, både vilda och odlade.
Honungsbin är dessutom viktiga som producenter av honung.

Endast ett fåtal arter växtsteklar är mer betydande skadegörare i
Sverige, då främst inom skogsbruket, exempelvis tallsteklar och
hornsteklar.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Outlines For Root Criteria For RussiaBride

19:20 | Virtually anyone who hopes to find true love is pleasant to apply for the postal mail order brides… Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer