Biologisk mångfald

Vår naturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på den biologiska mångfalden.

Biologisk mångfald, del 4

Biologisk mångfald, del 4, en naturkrönika i 10 bilder om märkliga och
fantastiska livsformer från vår närhet, bland annat syrliga
fjällskivlingar, gullnavlingar, blomkålssvampar och andra vackra
mykologiska ting.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i september månads första
dagar 2011.

Syrlig fjällskivling, ”Lepiota cristata”, växte med ett antal fruktkroppar
på Skillingaryds skogskyrkogård vid ett av mina besök där under
september månad. Trots att de ska vara relativt allmänna är det inte
ofta jag hittar dessa små svampar. Som artnamnet säger är lukten
obehagligt syrlig.

Svamparna anses för övrigt vara monofyletiska, det vill säga, att det
har funnits en ursprunglig art som alla svampar härstammar från.

Om livet bara uppstod en gång innebär det att alla levande organismer
har utvecklats ur en gemensam ur-individ och allt levande utgör
därmed en monofyletisk grupp.

Svamparnas storlek sträcker sig från mikroskopiskt små arter till de lätt
igenkännliga storsvamparna. Mycelet hos ett exemplar av arten
”Armillaria ostoyae” i USA, en slags honungsskivling, är med en
utsträckning på 1,2 kvadratkilometer och en uppskattad ålder av
2400 år en av de äldsta och samtidigt den största organismen på
jordklotet.

Förmodligen existerade svampar redan för 900-1200 miljoner år sedan
och ett fynd ur 850 miljoner år gammal skiffer i Kanada tolkas ibland
som svampfossil medan äldre fynd från Kina och Australien, med en
ålder av 1500 miljoner år, måste dock först bekräftas som svampar.

De första allmänt oomstridda svampfynden stammar dock från den
geologiska tidsåldern ordovicium, 488-443 miljoner år före nu, och
kan kanske inordnas bland de arbuskulära mykorrhizasvamparna, även
kallad endotrofa mykorrhizasvampar, där svamphyfen helt sonika
tränger in i rotcellerna på växtens rötter och där bildar där ett nystan,
ett mycel, som med hjälp av enzymer omvandlas till assimilerbara,
upptagbara proteiner. Växternas framgångsrika landstigning skulle
utan dessa ”svampsymbioser” förmodligen inte ha varit möjlig.

Bilden visar ännu en syrlig fjällskivling, ”Lepiota cristata”, på
Skillingaryds skogskyrkogård.

Den grekiske läkaren Pedanius Dioskorides skrev redan för två tusen
år sedan i sin lärobok om att det fanns två sorters svampar, citat; ”De
ena är lämpliga att äta, men de andra är ett dödligt gift”, enkelt,
intelligent och klokt, kan tyckas.

Dioskurides förmodade att en svamps giftighet hängde samman med
dess växtplats. Svampar som växer under rostiga spikar eller järn eller
”osunt kläde”, bredvid ormars hålor eller bredvid träd som bär giftiga
frukter, var alla giftiga. Han kände redan då till att matsvampar är
svårsmälta och skrev om detta, att människor vid överdriven förtäring
av svampar skulle ”kvävas och storkna”.

Även den tyske botanisten Adamus Lonicerus, 1528-1586, skrev i sin
kryddbok på 1500-talet om svamparna, att ”alla svampars natur är att
plåga”. De skulle ha en ”kall, flegmatisk, fuktig och rå natur”. Han
skrev också att bestämda svampar var ”gudabarnens svampar”, då de
växte utan frön, och därav benämndes de av poeterna som ”Gygenais”,
det vill säga ”terra nati”, vilket betyder ”jordens barn”.

Fram till nyare tid förklarades svampars uppkomst med ”miasmer”, det
vill säga att svamparna uppstod på grund av dåliga utdunstningar ur
jorden eller andra osunda substrat. Många trodde också förr i tiden
fortfarande på självalstring, uralstring, så kallad ”generatio spontanea”,
därför att man inte kunde urskilja några frön hos svamparna.

Enligt homeopatins grundare, den tyske läkaren, Samuel Hahnemann,
1755–1843, är miasmer restskador som kan ligga kvar i kroppen efter
sjukdom och ge upphov till symptom och kroniska besvär.

Fenomen som häxring eller det nattliga gröna skenet från mycelet hos
honungskivlingen, ”Armillaria mellea”, har bidragit till den
olycksbådande bild av svampar som förr under lång tid fanns hos
allmänheten, eftersom människorna då inte kunde förklara detta.

När Linné delade in växter, djur och svampar i endast två riken,
räknade han svamparna till maskarna, alltså djurriket. Detta berodde
helt enkelt på att han inte förstod sig på dem.

Bilden visar ännu en syrlig fjällskivling, ”Lepiota cristata”, på
Skillingaryds skogskyrkogård.

Rökslöjskivlingen, ”Hypholoma capnoides”, växer i hela landet från
september till november. Den kan förväxlas med svavelgul
slöjskivling, som misstänks vara svagt giftig, men denna har en skarp
smak och en mycket intensivare gul färg.

Använd först och främst hatten som är mjuk och fin, i andra hand
överdelen av foten, hela foten bara när denna fortfarande är någorlunda
ljus. Foten, särskilt nederdelen, blir nämligen mer och mer träig med
åldern.

Bilden är tagen på Skillingaryds skogskyrkogård.

Kanske världens farligaste svamp, bildens honungsskivling,
”Armillaria mellea”, inte för sin giftighet utan för sin förmåga att
angripa och bryta ner levande cellulosa i nästan alla dess former.

Bilden är tagen på Skillingaryds skogskyrkogård.

Den i våra trakter ganska sällsynta gullnavlingen ”Omphálina
chrysophýlla” växer här i den döda veden från en gran. Den räknas
ibland som en förväxlingssvamp till den utsökta matsvampen
trattkantarell. Svampen är vad man vet inte giftig men saknar matvärde
och är dessutom, som redan nämnts, sällsynt.

Bilden är tagen i skogarna runt Borgen i Värnamo.

Vid de gamla ståtliga tallarna i Folkets Park i Värnamo växer årligen
mellan 10-20 exemplar av den märkliga blomkålssvampen, ”Sparassis
crispa”, så även 2011. Här växer också andra ovanliga svampar så var
rädd om denna fantastiska plats.

Blomkålssvampen är en ätlig och mycket god matsvamp som växer i
tallskog som parasit på roten eller stammen på gamla tallar. Svampens
fruktkropp består av en mycket liten fot, några få centimeter, och en
mångflikig och månggrenad struktur som knappast kan kallas för
traditionell hatt. Svampens struktur påminner istället om blomkål eller
hjärnvindlingar. Blomkålssvampen kan växa till 20-30 centimeters
storlek, men även större exemplar förekommer och dess säsong är
mellan september och oktober. I trakterna av Skillingaryd plockades i
höst ett exemplar på hela 1,6 kilo! Grattis!

Bilden är tagen i Folkets Park, Värnamo.

Blomkålssvampen kallas också ibland för krusig blomkålssvamp och
bildar som sagt mycket stora fruktkroppar med vikter på upp till 14 kg!

Bilden är tagen i Folkets Park, Värnamo.

Avslutningsbilden denna gång blir på svampen vårtöra, ”Thelephora
terrestris”, som är en oätlig svamp som växer på marken eller, som här,
på murken tallved i Folkets Park i Värnamo. Fruktkropparna uppträder
under hösten och är mussel- eller solfjäderformade och ganska tunna,
mörkbruna på ovansidan med en ljusare och fransig kant och purpur-
eller lilabrunaktiga på undersidan.

Bilden är tagen i Folkets Park, Värnamo.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer