Biologisk mångfald

Vår naturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på den biologiska mångfalden.

Biologisk mångfald, del 4

Biologisk mångfald, del 4, en naturkrönika i 10 bilder om märkliga och
fantastiska livsformer från vår närhet, bland annat syrliga
fjällskivlingar, gullnavlingar, blomkålssvampar och andra vackra
mykologiska ting.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i september månads första
dagar 2011.

Syrlig fjällskivling, ”Lepiota cristata”, växte med ett antal fruktkroppar
på Skillingaryds skogskyrkogård vid ett av mina besök där under
september månad. Trots att de ska vara relativt allmänna är det inte
ofta jag hittar dessa små svampar. Som artnamnet säger är lukten
obehagligt syrlig.

Svamparna anses för övrigt vara monofyletiska, det vill säga, att det
har funnits en ursprunglig art som alla svampar härstammar från.

Om livet bara uppstod en gång innebär det att alla levande organismer
har utvecklats ur en gemensam ur-individ och allt levande utgör
därmed en monofyletisk grupp.

Svamparnas storlek sträcker sig från mikroskopiskt små arter till de lätt
igenkännliga storsvamparna. Mycelet hos ett exemplar av arten
”Armillaria ostoyae” i USA, en slags honungsskivling, är med en
utsträckning på 1,2 kvadratkilometer och en uppskattad ålder av
2400 år en av de äldsta och samtidigt den största organismen på
jordklotet.

Förmodligen existerade svampar redan för 900-1200 miljoner år sedan
och ett fynd ur 850 miljoner år gammal skiffer i Kanada tolkas ibland
som svampfossil medan äldre fynd från Kina och Australien, med en
ålder av 1500 miljoner år, måste dock först bekräftas som svampar.

De första allmänt oomstridda svampfynden stammar dock från den
geologiska tidsåldern ordovicium, 488-443 miljoner år före nu, och
kan kanske inordnas bland de arbuskulära mykorrhizasvamparna, även
kallad endotrofa mykorrhizasvampar, där svamphyfen helt sonika
tränger in i rotcellerna på växtens rötter och där bildar där ett nystan,
ett mycel, som med hjälp av enzymer omvandlas till assimilerbara,
upptagbara proteiner. Växternas framgångsrika landstigning skulle
utan dessa ”svampsymbioser” förmodligen inte ha varit möjlig.

Bilden visar ännu en syrlig fjällskivling, ”Lepiota cristata”, på
Skillingaryds skogskyrkogård.

Den grekiske läkaren Pedanius Dioskorides skrev redan för två tusen
år sedan i sin lärobok om att det fanns två sorters svampar, citat; ”De
ena är lämpliga att äta, men de andra är ett dödligt gift”, enkelt,
intelligent och klokt, kan tyckas.

Dioskurides förmodade att en svamps giftighet hängde samman med
dess växtplats. Svampar som växer under rostiga spikar eller järn eller
”osunt kläde”, bredvid ormars hålor eller bredvid träd som bär giftiga
frukter, var alla giftiga. Han kände redan då till att matsvampar är
svårsmälta och skrev om detta, att människor vid överdriven förtäring
av svampar skulle ”kvävas och storkna”.

Även den tyske botanisten Adamus Lonicerus, 1528-1586, skrev i sin
kryddbok på 1500-talet om svamparna, att ”alla svampars natur är att
plåga”. De skulle ha en ”kall, flegmatisk, fuktig och rå natur”. Han
skrev också att bestämda svampar var ”gudabarnens svampar”, då de
växte utan frön, och därav benämndes de av poeterna som ”Gygenais”,
det vill säga ”terra nati”, vilket betyder ”jordens barn”.

Fram till nyare tid förklarades svampars uppkomst med ”miasmer”, det
vill säga att svamparna uppstod på grund av dåliga utdunstningar ur
jorden eller andra osunda substrat. Många trodde också förr i tiden
fortfarande på självalstring, uralstring, så kallad ”generatio spontanea”,
därför att man inte kunde urskilja några frön hos svamparna.

Enligt homeopatins grundare, den tyske läkaren, Samuel Hahnemann,
1755–1843, är miasmer restskador som kan ligga kvar i kroppen efter
sjukdom och ge upphov till symptom och kroniska besvär.

Fenomen som häxring eller det nattliga gröna skenet från mycelet hos
honungskivlingen, ”Armillaria mellea”, har bidragit till den
olycksbådande bild av svampar som förr under lång tid fanns hos
allmänheten, eftersom människorna då inte kunde förklara detta.

När Linné delade in växter, djur och svampar i endast två riken,
räknade han svamparna till maskarna, alltså djurriket. Detta berodde
helt enkelt på att han inte förstod sig på dem.

Bilden visar ännu en syrlig fjällskivling, ”Lepiota cristata”, på
Skillingaryds skogskyrkogård.

Rökslöjskivlingen, ”Hypholoma capnoides”, växer i hela landet från
september till november. Den kan förväxlas med svavelgul
slöjskivling, som misstänks vara svagt giftig, men denna har en skarp
smak och en mycket intensivare gul färg.

Använd först och främst hatten som är mjuk och fin, i andra hand
överdelen av foten, hela foten bara när denna fortfarande är någorlunda
ljus. Foten, särskilt nederdelen, blir nämligen mer och mer träig med
åldern.

Bilden är tagen på Skillingaryds skogskyrkogård.

Kanske världens farligaste svamp, bildens honungsskivling,
”Armillaria mellea”, inte för sin giftighet utan för sin förmåga att
angripa och bryta ner levande cellulosa i nästan alla dess former.

Bilden är tagen på Skillingaryds skogskyrkogård.

Den i våra trakter ganska sällsynta gullnavlingen ”Omphálina
chrysophýlla” växer här i den döda veden från en gran. Den räknas
ibland som en förväxlingssvamp till den utsökta matsvampen
trattkantarell. Svampen är vad man vet inte giftig men saknar matvärde
och är dessutom, som redan nämnts, sällsynt.

Bilden är tagen i skogarna runt Borgen i Värnamo.

Vid de gamla ståtliga tallarna i Folkets Park i Värnamo växer årligen
mellan 10-20 exemplar av den märkliga blomkålssvampen, ”Sparassis
crispa”, så även 2011. Här växer också andra ovanliga svampar så var
rädd om denna fantastiska plats.

Blomkålssvampen är en ätlig och mycket god matsvamp som växer i
tallskog som parasit på roten eller stammen på gamla tallar. Svampens
fruktkropp består av en mycket liten fot, några få centimeter, och en
mångflikig och månggrenad struktur som knappast kan kallas för
traditionell hatt. Svampens struktur påminner istället om blomkål eller
hjärnvindlingar. Blomkålssvampen kan växa till 20-30 centimeters
storlek, men även större exemplar förekommer och dess säsong är
mellan september och oktober. I trakterna av Skillingaryd plockades i
höst ett exemplar på hela 1,6 kilo! Grattis!

Bilden är tagen i Folkets Park, Värnamo.

Blomkålssvampen kallas också ibland för krusig blomkålssvamp och
bildar som sagt mycket stora fruktkroppar med vikter på upp till 14 kg!

Bilden är tagen i Folkets Park, Värnamo.

Avslutningsbilden denna gång blir på svampen vårtöra, ”Thelephora
terrestris”, som är en oätlig svamp som växer på marken eller, som här,
på murken tallved i Folkets Park i Värnamo. Fruktkropparna uppträder
under hösten och är mussel- eller solfjäderformade och ganska tunna,
mörkbruna på ovansidan med en ljusare och fransig kant och purpur-
eller lilabrunaktiga på undersidan.

Bilden är tagen i Folkets Park, Värnamo.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Outlines For Root Criteria For RussiaBride

19:20 | Virtually anyone who hopes to find true love is pleasant to apply for the postal mail order brides… Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer