Biologisk mångfald del 7

Vår naturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på svanar och vinterns svampar.

Biologisk mångfald del 7

Biologisk mångfald del 7, en natur- och kulturkrönika i 8 bilder om att
äta eller ätas, om vinterns svampar och om Pjotr Tjajkovskijs balett
Svansjön.

Text och bild Dan Damberg, Skillingaryd, en grå, mörk och disig dag i
december 2011.

Pjotr Tjajkovskijs Svansjön är en balett i fyra akter som spelades för
första gången i Moskva år 1877. Handlingen är som en saga om magi,
kärlek och ondska och det är ofta samma dansös som dansar rollen
som den vita svanen Odette och rollen som den svarta svanen Odile.
Denna dubbelroll som Odette och Odile anses vara en av
balettkonstens mest klassiska och svåra roller.

Vid Skillingaryds dämme får vi dock nöja oss med den vita svanen
Odette, här illustrerad av en sångsvan, ”Cygnus cygnus”. Svart svan,
”Cygnus atratus” finns också men har Australien och omliggande öar
som levnadsområde. Sedan mitten av 1800-talet finns den också på
Nya Zeeland och i Europa har några exemplar rymt från sina
inhägnader och häckar nu i naturen. Jag har för många år sedan sett ett
exemplar i Kävsjön och ett exemplar i Eskilstorpssjön utanför
Bredaryd.

Tillbaka till Pjotr Tjajkovskijs Svansjön, en ond trollkarl har förtrollat
unga kvinnor till svanar och håller dem fångna vid en sjö men på
nätterna får de tillbaka sin mänskliga gestalt. En natt får den unge
prinsen Siegfried se förvandlingen och han blir kär i den vita svanen
som i själva verket är den unga kvinnan Odette. De lovar varandra evig
trohet, vilket ska göra att förtrollningen bryts. Men trollkarlen har sett
dem och smider andra planer.

Siegfrieds mor drottningen vill att prinsen ska gifta sig och har därför
bjudit in lämpliga prinsessor från andra länder men prinsen tittar
knappt åt dem. Då kommer trollkarlen, och med sig har han sitt
svartklädda syskonbarn Odile. Hon är dock förtrollad så att hon ser ut
som Odette. Siegfried tror sålunda att Odile är Odette och meddelar att
han tänker gifta sig med henne. Trollkarlen hånskrattar och försvinner
med Odile, för nu har prinsen brutit sitt löfte om evig kärlek till Odette.
Därför kan Odette inte bli människa igen.

Förtvivlad beger sig Siegfried till sjön där han till slut får träffa Odette
och förklara sitt misstag. Hon förlåter honom, men är fortfarande en
svan. För att kunna vara tillsammans dränker sig Odette och Siegfried i
sjön. Då förlorar trollkarlen sin makt över dem och dör.

Pjotr Tjajkovskijs levde mellan åren 1840–1893 och var en rysk
tonsättare. Efter studier i Sankt Petersburg år 1866 blev Tjajkovskij
lärare vid musikkonservatoriet i Moskva. Han betraktades
internationellt som en typisk rysk kompositör, men i hemlandet ansågs
han snarare kosmopolitisk.

Tack vare stöd från mecenaten och brevvännen Nadezjda von Meck
kunde han efter år 1878 helt ägna sig åt komponerande i en glansfull,
känslomättad högromantisk stil. Tjajkovskijs mest spelade opera är
Eugen Onegin som kom år 1879. Han förnyade balettmusiken med
Svansjön år 1877, Törnrosa år 1890 och Nötknäpparen år 1892.
Pianokonserten nr 1 i b-moll år 1875 och violinkonserten i D-dur år
1878 hör till den stående konsertrepertoaren. Bland de många
orkesterverken har även hans sex symfonier en central plats och mest
känd är den sista, Pathétique, från år 1893.

Att äta eller ätas, i detta fall en knipa, med näringskedja menas hur
näringsämnen sprids och omvandlas igenom en kedja av organismer,
djur, växter och liknande, som äter och/eller äts av varandra i ett
ekosystem.

I en mycket abstrakt mening liknar en näringskedja en vanlig kedja.
Man tänker sig då att varje art i näringskedjan motsvaras av en länk
och en art som äts av en annan art motsvarar två länkar som hänger
ihop. En viktig skillnad mellan näringskedjor och vanliga kedjor är att
näringskedjan börjar i en viss ände, den är med andra ord riktad,
medan början och slut inte kan åtskiljas i vanlig kedja.

I en näringskedja är det ganska lätt att se hur näringsämnen sprids och
omvandlas. Spridningen och omvandlingen sker genom att en
organism äter en annan och äts av en tredje i näringskedjan. Flera
näringskedjor bildar tillsammans en näringsväv.

I varje näringskedja finns en enda rad av organismer där den första äts
av den andra, den andra av den tredje, och så vidare. Den sista
organismen i kedjan äts inte av någon. Man brukar säga att den sista
organismen står högst upp i näringskedjan och där återfinns bland
andra människan.

Att äta eller ätas, i detta fall samma knipa, det är inte bara
näringsämnen som sprids i näringskedjan. Även stabila kemiska
föreningar som till exempel organiska klorföreningar, bland annat
DDT och PCB och metylkvicksilver sprids från art till art. Arterna har
svårt att göra sig av med dessa ämnen då de bland annat är fettlösliga.
Därför ackumuleras, anrikas, dessa ämnen i näringskedjan. Detta
drabbar speciellt fröätande fåglar, växtätare, eller rovfåglar och
fiskätare, bland annat toppkonsumenter, som får mycket höga halter av
gifterna i sig. Bly från blyhagel sprids också i näringskedjorna och
förgiftar änder och svanar. Man brukar allmänt kalla dessa gifter för
miljögifter.

De flesta organismer äts av många olika organismer och de flesta
organismer som äts av andra organismer äts i sin tur av många olika
organismer. Men i en enkel näringskedja finns endast en ätare för varje
organism som äts. Näringskedjan är alltså ett mycket litet utsnitt ur den
mycket komplexa värld av ätare och ätna som kallas näringsvävar.

De verkliga näringskedjorna är egentligen oändliga och icke-linjära,
och de behöver inte börja med producenter. Ekosystem består inte av
ensamma näringskedjor utan snarare av ett nät av näringskedjor.
Moderna beskrivningar använder därför ofta begreppet näringsväv i
stället, se ovan.

En näringsväv beskriver bättre de komplexa nätverk av relationer som
finns i ett ekosystem. En mellanform mellan näringskedja och
näringsväv är näringspyramiden, som beskriver den kvantitativa
fördelningen mellan arterna i en näringskedja. Begreppet
näringspyramid är viktigt för förståelsen för hur gifter ackumuleras och
anrikas i ekosystemen och varför särskilt toppkonsumenter drabbas av
dessa.

Bilden visar några höstmusseroner, ”Lepista personata”, som är stora
och kraftiga svampar med en vackert rödviolett fot. Hatten är välvd till
utbredd och beige till blekt brungrå. Skivorna är urnupna och med
samma färg som hatten. Dessa höstmusseroner växte bara några tiotals
meter från soldattorpet Lillemo i Västra lägret på Skillingaryds
skjutfält.

Höstmusseronens fot är kraftig, ofta kortare än hattdiametern samt
vackert rödviolett precis som på bilden.

Höstmusseronen växer vanligtvis i gräs på betesmarker, i trädgårdar
och glesa lövskogar i södra och mellersta Sverige eller som här vid
soldattorpet Lillemo i Västra lägret på Skillingaryds skjutfält.

Svampen är ätlig men kan i likhet med blåmusseronen, ”Lepista nuda”,
orsaka illamående om den inte kokas av ordentligt innan anrättning.
Höstmusseronen bildar ofta häxringar dock inte här och nu, eller
snarare då, då bilden är några veckor gammal. Höstmusseronen kan
som sagt förväxlas med blåmusseronen men den senare har ej
rödviolett fot.

Läs mer om:
En enda kommentar
  1. Admira skriver:

    Väldigt intressant blandning av natur och kultur

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Outlines For Root Criteria For RussiaBride

19:20 | Virtually anyone who hopes to find true love is pleasant to apply for the postal mail order brides… Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer