Biologisk mångfald del 7

Vår naturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på svanar och vinterns svampar.

Biologisk mångfald del 7

Biologisk mångfald del 7, en natur- och kulturkrönika i 8 bilder om att
äta eller ätas, om vinterns svampar och om Pjotr Tjajkovskijs balett
Svansjön.

Text och bild Dan Damberg, Skillingaryd, en grå, mörk och disig dag i
december 2011.

Pjotr Tjajkovskijs Svansjön är en balett i fyra akter som spelades för
första gången i Moskva år 1877. Handlingen är som en saga om magi,
kärlek och ondska och det är ofta samma dansös som dansar rollen
som den vita svanen Odette och rollen som den svarta svanen Odile.
Denna dubbelroll som Odette och Odile anses vara en av
balettkonstens mest klassiska och svåra roller.

Vid Skillingaryds dämme får vi dock nöja oss med den vita svanen
Odette, här illustrerad av en sångsvan, ”Cygnus cygnus”. Svart svan,
”Cygnus atratus” finns också men har Australien och omliggande öar
som levnadsområde. Sedan mitten av 1800-talet finns den också på
Nya Zeeland och i Europa har några exemplar rymt från sina
inhägnader och häckar nu i naturen. Jag har för många år sedan sett ett
exemplar i Kävsjön och ett exemplar i Eskilstorpssjön utanför
Bredaryd.

Tillbaka till Pjotr Tjajkovskijs Svansjön, en ond trollkarl har förtrollat
unga kvinnor till svanar och håller dem fångna vid en sjö men på
nätterna får de tillbaka sin mänskliga gestalt. En natt får den unge
prinsen Siegfried se förvandlingen och han blir kär i den vita svanen
som i själva verket är den unga kvinnan Odette. De lovar varandra evig
trohet, vilket ska göra att förtrollningen bryts. Men trollkarlen har sett
dem och smider andra planer.

Siegfrieds mor drottningen vill att prinsen ska gifta sig och har därför
bjudit in lämpliga prinsessor från andra länder men prinsen tittar
knappt åt dem. Då kommer trollkarlen, och med sig har han sitt
svartklädda syskonbarn Odile. Hon är dock förtrollad så att hon ser ut
som Odette. Siegfried tror sålunda att Odile är Odette och meddelar att
han tänker gifta sig med henne. Trollkarlen hånskrattar och försvinner
med Odile, för nu har prinsen brutit sitt löfte om evig kärlek till Odette.
Därför kan Odette inte bli människa igen.

Förtvivlad beger sig Siegfried till sjön där han till slut får träffa Odette
och förklara sitt misstag. Hon förlåter honom, men är fortfarande en
svan. För att kunna vara tillsammans dränker sig Odette och Siegfried i
sjön. Då förlorar trollkarlen sin makt över dem och dör.

Pjotr Tjajkovskijs levde mellan åren 1840–1893 och var en rysk
tonsättare. Efter studier i Sankt Petersburg år 1866 blev Tjajkovskij
lärare vid musikkonservatoriet i Moskva. Han betraktades
internationellt som en typisk rysk kompositör, men i hemlandet ansågs
han snarare kosmopolitisk.

Tack vare stöd från mecenaten och brevvännen Nadezjda von Meck
kunde han efter år 1878 helt ägna sig åt komponerande i en glansfull,
känslomättad högromantisk stil. Tjajkovskijs mest spelade opera är
Eugen Onegin som kom år 1879. Han förnyade balettmusiken med
Svansjön år 1877, Törnrosa år 1890 och Nötknäpparen år 1892.
Pianokonserten nr 1 i b-moll år 1875 och violinkonserten i D-dur år
1878 hör till den stående konsertrepertoaren. Bland de många
orkesterverken har även hans sex symfonier en central plats och mest
känd är den sista, Pathétique, från år 1893.

Att äta eller ätas, i detta fall en knipa, med näringskedja menas hur
näringsämnen sprids och omvandlas igenom en kedja av organismer,
djur, växter och liknande, som äter och/eller äts av varandra i ett
ekosystem.

I en mycket abstrakt mening liknar en näringskedja en vanlig kedja.
Man tänker sig då att varje art i näringskedjan motsvaras av en länk
och en art som äts av en annan art motsvarar två länkar som hänger
ihop. En viktig skillnad mellan näringskedjor och vanliga kedjor är att
näringskedjan börjar i en viss ände, den är med andra ord riktad,
medan början och slut inte kan åtskiljas i vanlig kedja.

I en näringskedja är det ganska lätt att se hur näringsämnen sprids och
omvandlas. Spridningen och omvandlingen sker genom att en
organism äter en annan och äts av en tredje i näringskedjan. Flera
näringskedjor bildar tillsammans en näringsväv.

I varje näringskedja finns en enda rad av organismer där den första äts
av den andra, den andra av den tredje, och så vidare. Den sista
organismen i kedjan äts inte av någon. Man brukar säga att den sista
organismen står högst upp i näringskedjan och där återfinns bland
andra människan.

Att äta eller ätas, i detta fall samma knipa, det är inte bara
näringsämnen som sprids i näringskedjan. Även stabila kemiska
föreningar som till exempel organiska klorföreningar, bland annat
DDT och PCB och metylkvicksilver sprids från art till art. Arterna har
svårt att göra sig av med dessa ämnen då de bland annat är fettlösliga.
Därför ackumuleras, anrikas, dessa ämnen i näringskedjan. Detta
drabbar speciellt fröätande fåglar, växtätare, eller rovfåglar och
fiskätare, bland annat toppkonsumenter, som får mycket höga halter av
gifterna i sig. Bly från blyhagel sprids också i näringskedjorna och
förgiftar änder och svanar. Man brukar allmänt kalla dessa gifter för
miljögifter.

De flesta organismer äts av många olika organismer och de flesta
organismer som äts av andra organismer äts i sin tur av många olika
organismer. Men i en enkel näringskedja finns endast en ätare för varje
organism som äts. Näringskedjan är alltså ett mycket litet utsnitt ur den
mycket komplexa värld av ätare och ätna som kallas näringsvävar.

De verkliga näringskedjorna är egentligen oändliga och icke-linjära,
och de behöver inte börja med producenter. Ekosystem består inte av
ensamma näringskedjor utan snarare av ett nät av näringskedjor.
Moderna beskrivningar använder därför ofta begreppet näringsväv i
stället, se ovan.

En näringsväv beskriver bättre de komplexa nätverk av relationer som
finns i ett ekosystem. En mellanform mellan näringskedja och
näringsväv är näringspyramiden, som beskriver den kvantitativa
fördelningen mellan arterna i en näringskedja. Begreppet
näringspyramid är viktigt för förståelsen för hur gifter ackumuleras och
anrikas i ekosystemen och varför särskilt toppkonsumenter drabbas av
dessa.

Bilden visar några höstmusseroner, ”Lepista personata”, som är stora
och kraftiga svampar med en vackert rödviolett fot. Hatten är välvd till
utbredd och beige till blekt brungrå. Skivorna är urnupna och med
samma färg som hatten. Dessa höstmusseroner växte bara några tiotals
meter från soldattorpet Lillemo i Västra lägret på Skillingaryds
skjutfält.

Höstmusseronens fot är kraftig, ofta kortare än hattdiametern samt
vackert rödviolett precis som på bilden.

Höstmusseronen växer vanligtvis i gräs på betesmarker, i trädgårdar
och glesa lövskogar i södra och mellersta Sverige eller som här vid
soldattorpet Lillemo i Västra lägret på Skillingaryds skjutfält.

Svampen är ätlig men kan i likhet med blåmusseronen, ”Lepista nuda”,
orsaka illamående om den inte kokas av ordentligt innan anrättning.
Höstmusseronen bildar ofta häxringar dock inte här och nu, eller
snarare då, då bilden är några veckor gammal. Höstmusseronen kan
som sagt förväxlas med blåmusseronen men den senare har ej
rödviolett fot.

Läs mer om:
En enda kommentar
  1. Admira skriver:

    Väldigt intressant blandning av natur och kultur

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer