Biologisk mångfald, del 10

Vår natur och kulturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på den biologiska mångfalden.

Biologisk mångfald, del 10

Biologisk mångfald, del 10, en natur- och kulturkrönika i 49 bilder
från vår närmiljö och om överraskningar, där och när man minst anar
det. Krönika nummer 700!

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd under juni månads sista
vecka år 2015. Bilderna är som vanligt klickbara!

 

1 IMG_2327 Stratta

Välkomna till min 700:e natur- och kulturkrönika under åren och på
adressen http://gamla.skillingaryd.nu/Natur/index.natur.html kan ni
läsa samtliga dessa krönikor, som till dags datum innehåller upp emot
15 000 bilder med tillhörande texter.

Bilden visar en hel äng full av arten strätta, ”Angelica sylvestris”, i
full blom, och är tagen i närheten av Hagshult i södra delen av
Vaggeryds kommun.

2 IMG_2332 Safsa Kungsbraken

Bilden visar ett antal frodiga bestånd av vår största ormbunke safsa
eller kungsbräken, ”Osmunda regalis, och är tagen i Häråns vattenfall
vid Fryele kvarn, öster om Hörle.

3 IMG_3971 Vagbin Halictidae art okand

”Inga underverk äro större än de minsta”, uttryckte sig Carl von
Linné, och bilden visar en art vägbi i familjen ”Halictidae” på en
blommande åkervädd.

Det finns över 4 000 olika arter vägbin kända i världen varav ett
femtiotal är påträffade i Sverige.

4 IMG_3973 Solvanda

Solvändan, ”Helianthemum nummularium”, blommar rikligt i de fina
ängarna vid Bjälkön mellan Skillingaryd och Vaggeryd.

5 IMG_3975 Rodven

Gräset rödven, ”Agrostis capillaris”, växer riklig bland annat utmed
vägkanter och gör verkligen skäl för namnet ”röd”.

6 IMG_3976 Stenskvatta

Stenskvätta, ”Oenanthe oenanthe”, är en fågel som numera placeras i
familjen flugsnappare, ”Muscicapidae”.

7 IMG_3979 Familjen glansbaggar Cychramus luteus på spiré

Bland spiréablommorna hittar jag en liten glansbagge, på latin
”Cychramus luteus” som ingår i familjen glansbaggar, svenskat namn
saknas.

8 IMG_3981 Gullregn

Gullregn, släktet ”Laburnum”, vacker och doftrik i full blom, dock är
hela växten giftig, särskilt fröna och äter man frön eller blommor blir
man illamående och kräks, vid större mängder kan man till och med
bli medvetslös.

9 IMG_3983 Tigerlilja

Tigerlilja, ”Lilium lancifolium”, är en art i familjen liljeväxter och
förekommer naturligt i Östra Kina, Korea och Japan på gräsmarker
med humusrik jord på mellan 400-2500 meters höjd.

10 IMG_4169 Bondpion

Bondpion, ”Paeonia festiva”, är en hybrid i familjen pionväxter
mellan bergpion och turkisk pion.

11 IMG_4174 Skunk Meadow-rue, ”Thalictrum revolutum”, o

Bilden visar arten Skunk Meadow-rue, ”Thalictrum revolutum”, en art
i släkter rutor, ”Thalictrum”, med ursprung i östra och södra USA,
numera ofta i våra trädgårdar.

12 IMG_4202 Forsarla

Forsärla, ”Motacilla cinerea”, fotograferad vid häckningsplatsen i
Ålaryd väster om Skillingaryd.

13 IMG_4204 Forsarla

Forsärla, ”Motacilla cinerea”, fotograferad vid häckningsplatsen i
Ålaryd väster om Skillingaryd.

14 IMG_4217 Pricknattljus Oenothera rubricaulis

Pricknattljus, ”Oenothera rubricaulis”, fotograferad i full blom vid
järnvägsstationen i Skillingaryd.

15 IMG_4219 Vildkanin

Denna lilla näpna vildkanin eller europeisk kanin, ”Oryctolagus
cuniculus”, räknas som ”Nära hotad”, ”NT”, i världen men inte i
Sverige. Bilden är tagen i Smördalen i Skillingaryds södra delar.

16 IMG_4221 Gulvial

Bildens gulvial, ”Lathyrus pratensis”, är en ört i familjen ärtväxter,
”Fabaceae” och ibland kallas den ängsvial. Arten har tidigare även
kallats ängslatyr, vele och vedel. Bilden är tagen i Smördalen i
Skillingaryds södra delar.

17 IMG_4222 Skogsvasen

Ytterligare ett av skogens väsen blev synligt i Smördalen i
Skillingaryds södra delar, för den som äger fantasi att vilja se,
naturligtvis.

18 IMG_4224 Tallmatare

Bildens tallmätare, ”Bupalus piniaria”, är en fjäril i familjen mätare,
”Geometridae”,  vars larver lever av tallbarr och ibland gör stor skada.

19 IMG_4226 Skogsnatfjaril

Bildens skogsnätfjäril, ”Mellicta athalia”, är en fjärilsart som ingår i
släktet ”Mellicta” och i familjen praktfjärilar ”Nymphalidae”.

20 IMG_4230 Blasand

Plötsligt en dag fick Skillingaryds dämme fint besök i form av en
bläsand, ”Anas penelope”, som är en simand som häckar i de
nordligare områdena av Europa och Asien, främst på taiga, men även
mer sällsynt vid kuster och slättsjöar längre söderut.

21 IMG_4231 Buskskvatta

Bildens buskskvätta, ”Saxicola rubetra”, vilket betyder ” trivs vid
stenblock och björnbärsbuskar”, trivs också vid Skillingaryds dämme.

22 IMG_4232 Stor blaklocka

Stor blåklocka, ”Campanula persicifolia”, är en art i familjen
klockväxter ”Campanulaceae” och den blir ofta omkring 50
centimeter hög och trivs på lerig och gärna något kalkhaltig mark.
Bilden är tagen vid Skillingaryds dämme.

23 IMG_4233 Stor blaklocka

Ofta hittar man stor blåklocka växande på lövängar, backar och andra
liknande platser eller som här, för första gången, vid Skillingaryds
dämme.

24 IMG_4238 Kaveldun

Här blommar bredkaveldunet, ”Typha latifolia”, där honblommorna
sitter samlade i det nedre tjocka axet, kolven, medan hanblommorna
sitter samlade i det övre tunnare axet. Bilden är tagen vid
Skillingaryds dämme.

25 IMG_4242 Kamoill Matricaria chamomilla

Det finns många olika prästkrageliknande växter i den svenska floran,
det vill säga, blommor med vita strålblommor och gula diskblommor
och denna art heter baldersbrå, på latin är namnet ”Tripleurospermum
perforatum”, fordom även kallad surkulla eller ogräsbaldersbrå.

26 IMG_4246 Gulkampar

Gulkämpar, ”Plantago maritima”, växer mest vid kuster där de är
vanliga på strandängar och betade stränder men finns ibland i inlandet
vid vägkanter, som här vid Statoil i Skillingaryd.

27 IMG_4260 Borsttåtel

Borsttåtel, ”Corynephorus canescens”, är ett gräs som vanligtvis växer
på sandiga kustmarker men här är den fotograferad vid Götaströms
gamla järnbruk vid golfbanan i Skillingaryd.

28 IMG_4263 Dubbeltrast

Dubbeltrasten, ”Turdus viscivorus”, har genomfört ännu en lyckad
häckning vid Götaströms golfklubb i Skillingaryd, där bilden är tagen.

29 IMG_4295 Krollilja

Krollilja, ”Lilium martagon”, är en växtart i familjen liljeväxter som
förekommer naturligt från södra, centrala och östra Europa till
nordvästra Turkiet, Kaukasus, västra Kina, Mongoliet och Sibirien.

Den växer i gräsmarker och öppna skogar, vanligen i halvskugga, upp
till 2 300 meter över havet men även i trädgårdar som här på bilden.

30 IMG_4296 Kungsljus

Kungsljus, ”Verbascum thapsus”, har bland annat varit använd som
hostmedicin och som facklor, då man doppade stjälkarna i tjära.

31 IMG_4298 Fyrkantig johannesort

Fyrkantig johannesört, ”Hypericum maculatum”, vars äldre namn
mannablod kommer av de krossade blomknopparnas röda färg.

32 IMG_4300 Myskmalva

Myskmalva, ”Malva moschata”, förekommer sparsamt till tämligen
allmänt i södra och mellersta Sverige, den växer vanligen på torr,
kulturpåverkad mark, ofta i backar och vägkanter. Bladen doftar
mysk, starkare om man gnuggar dem lite.

Det gamla svenska namnet desmeros omtalas redan av Carl von Linné
som skriver att namnet användes i Östergötland.

Desme är ett äldre ord för mysk och det förekommer också i andra
växtnamn, såsom desmeknopp, ”Adoxa moschatellina”.

33 IMG_4307 Angsblombock Stenurella melanura

Ängsblombock, ”Stenurella melanura”, är en skalbaggsart i familjen
långhorningar ”Cerambycidae” och kryper här omkring på en
åkervädd, ”Knautia arvensis”.

34 IMG_4310 Parlemorfjaril aglaja eller adippe

Bilden visar antingen arten stor pärlemorfjäril, ”Argynnis aglaja” eller
allmän pärlemorfjäril, ”Argynnis adippe”, födosökande på en
åkervädd, ”Knautia arvensis”, på norra delen av Skillingaryds
skjutfält.

35 IMG_4316 Sadesarla

Sädesärla, ”Motacilla alba”, är en fågel som tillhör familjen ärlor och
piplärkor och den häckar i större delen av Europa och Asien och delar
av norra Afrika.

36 IMG_4333 Tallort

Tallört, ”Monotropa hypopitys”, är en växtart i familjen ljungväxter
och den är en parasit som saknar förmågan att bilda klorofyll och är
därför blek och gulaktig. Bilden är tagen i trakten av Torarp i
Svenarums socken i Vaggeryds kommun.

37 IMG_4351 Huggorm Vipera berus

Vuxna huggormar, ”Vipera berus”, blir vanligen upp till 65 centimeter
långa, men enstaka exemplar på drygt 100 centimeter har påträffats i
Sverige.

Honan blir ofta större än hanen och är som regel brun med mörkare
brun teckning.

Många faktorer påverkar huggormsgiftets toxicitet, bland annat
ormens ålder, storlek och kondition. Giftmängden ökar ju längre tid
som förflutit från närmast föregående utdelade bett. Bettet kan även
för människan få allvarliga följder.

Bildens huggormshane är fotograferad vid Karagömmorna i
Svenarums socken i Vaggeryds kommun.

Kontakta alltid sjukhus eller vårdcentral om du blivit biten av en orm.

38 IMG_4379 Familjen Nitidulidae glansbaggar Glansbagge Cyc

Glansbagge, ”Cychramus luteus”, i familjen ”Nitidulidae”,
glansbaggar, kryper omkring på arten kråkklöver, ”Potentilla
palustris”. Bilden är fotograferad vid Karagömmorna i Svenarums
socken i Vaggeryds kommun.

39 IMG_4384 Hultbraken

Hultbräken, ”Phegopteris connectilis”, är en växt tillhörande familjen
kärrbräkenväxter och artens ormbunksblad växer en och en istället för
i en klunga som annars är vanligt bland ormbunksväxterna. Bilden är
fotograferad vid Karagömmorna i Svenarums socken i Vaggeryds
kommun.

40 IMG_4402 Parksallat

Bildens art parksallat, ”Cicerbita macrophylla”, är en storväxt, flerårig
ört som bildar utlöpare och växer i stora, täta bestånd med ljusgröna,
vegetativa bladrosetter och höga blomstjälkar.

Parksallat är en ursprungligen rysk art, vilken odlats som
trädgårdsväxt och den har förvildats och naturaliserats på
kulturpåverkad mark på flera håll i Syd- och Mellansverige precis som
här i Svenarums hembygdspark i Vaggeryds kommun.

41 IMG_4433 Hjortron

Hjortron, ”Rubus chamaemorus”, är en art i familjen rosväxter,
”Rosaceae”, där frukterna, som är fruktförband är bildade av ett flertal
mindre stenfrukter, som först är gröngulaktiga, sedan klart röda,
därefter orange och vid mognaden gula.

Hjortronfrukten har ett flertal dialektala namn, såsom hjorten, hjolterr,
joter, hjärtebär, jalbär, jolbär, molter, multer, myllte, multebär,
myrbär, mosabär, snotterbär, snåtterbär, snotter, snåtter, snottra,
snåttra, snottron, snåttron, snötterbär, sopp, soppon, kartblad och
naturligtvis hjortron.

Bilden är tagen vid Munkehatt i ”tresockenröset” mellan Svenarums,
Hagshults och Tofteryds socknar i Vaggeryds kommun.

42 IMG_4437 Tallvitmossa Sphagnum capillifolium

Tallvitmossa, ”Sphagnum capillifolium”, växer i ljusa och något
fuktiga tallskogar som här vid Munkehatt i ”tresockenröset” mellan
Svenarums, Hagshults och Tofteryds socknar i Vaggeryds kommun.

43 IMG_4443 Bjorkmussling

Björkmussling, ”Lenzites betulina”, växte på en gammal björklåga
inte långt från kiosken i Gölstorp i östra delen av Vaggeryds kommun.

44 IMG_4486 Trollsmor Fuligo septica var

Trollsmör, ”Fuligo septica”, varianten ”candida”, växte vid
vattenkällan Hoen strax norr om Strängsbo i nordvästra delen av
Vaggeryds kommun.

45 IMG_4487 Taltrastunge dod

Den nyligen döda taltrastungen låg bredvid en gammal varggrop på
väg ner till en stenbro över ett smalt sund mellan Tväsjöarna.

En stenbro som bland annat var byggd av ett gammalt hällkistelock,
platsen är i trakten av Ekornahult i nordvästra delen av Vaggeryds
kommun.

46 IMG_4499 Mosstrollsmor Fuligo muscorum

Mosstrollsmör, ”Fuligo muscorum”, växte vid vattenkällan Hoen strax
norr om Strängsbo i nordvästra delen av Vaggeryds kommun.

47 IMG_4500 Gul kantarell

De gula kantarellerna, ”Cantharellus cibarius”, har kommit och årets
svampsäsong bedöms att bli bra. Bilden är tagen i trakten av
Ekornahult i nordvästra delen av Vaggeryds kommun.

48 IMG_4544 Fickbalsmossa Pellia epiphylla

Fickbålsmossa, ”Pellia epiphylla”, växte rikligt invid vattenkällan
Hoen strax norr om Strängsbo i nordvästra delen av Vaggeryds
kommun.

49 IMG_4583 Torvmossematare Arichanna melanaria

Avslutningsbilden i denna min 700:e natur- och kulturkrönika visar en
torvmossemätare, ”Arichanna melanaria”, som satt alldeles genomblöt
i det kalla och intensiva regnet invid Drottningbron inte långt ifrån
Sonarp i Svenarums socken, norr om Hok i Vaggeryds kommun.

På återseende mot nästa 700!

Läs mer om:
En enda kommentar
  1. admira skriver:

    Hejdå Dan grattis till din 700:e krönika. Som vanligt intressant att läsa och vackra. Ser fram emot dina nästa 700 krönik.

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer

The Undisputed Truth About Website to Check Plagiarism That the Experts Don’t Want You to Hear

07:57 | The Undisputed Truth About Website to Check Plagiarism That the Experts Don’t Want You to Hear Check guidelines… Läs mer