Biologisk mångfald, del 10

Vår natur och kulturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på den biologiska mångfalden.

Biologisk mångfald, del 10

Biologisk mångfald, del 10, en natur- och kulturkrönika i 49 bilder
från vår närmiljö och om överraskningar, där och när man minst anar
det. Krönika nummer 700!

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd under juni månads sista
vecka år 2015. Bilderna är som vanligt klickbara!

 

1 IMG_2327 Stratta

Välkomna till min 700:e natur- och kulturkrönika under åren och på
adressen http://gamla.skillingaryd.nu/Natur/index.natur.html kan ni
läsa samtliga dessa krönikor, som till dags datum innehåller upp emot
15 000 bilder med tillhörande texter.

Bilden visar en hel äng full av arten strätta, ”Angelica sylvestris”, i
full blom, och är tagen i närheten av Hagshult i södra delen av
Vaggeryds kommun.

2 IMG_2332 Safsa Kungsbraken

Bilden visar ett antal frodiga bestånd av vår största ormbunke safsa
eller kungsbräken, ”Osmunda regalis, och är tagen i Häråns vattenfall
vid Fryele kvarn, öster om Hörle.

3 IMG_3971 Vagbin Halictidae art okand

”Inga underverk äro större än de minsta”, uttryckte sig Carl von
Linné, och bilden visar en art vägbi i familjen ”Halictidae” på en
blommande åkervädd.

Det finns över 4 000 olika arter vägbin kända i världen varav ett
femtiotal är påträffade i Sverige.

4 IMG_3973 Solvanda

Solvändan, ”Helianthemum nummularium”, blommar rikligt i de fina
ängarna vid Bjälkön mellan Skillingaryd och Vaggeryd.

5 IMG_3975 Rodven

Gräset rödven, ”Agrostis capillaris”, växer riklig bland annat utmed
vägkanter och gör verkligen skäl för namnet ”röd”.

6 IMG_3976 Stenskvatta

Stenskvätta, ”Oenanthe oenanthe”, är en fågel som numera placeras i
familjen flugsnappare, ”Muscicapidae”.

7 IMG_3979 Familjen glansbaggar Cychramus luteus på spiré

Bland spiréablommorna hittar jag en liten glansbagge, på latin
”Cychramus luteus” som ingår i familjen glansbaggar, svenskat namn
saknas.

8 IMG_3981 Gullregn

Gullregn, släktet ”Laburnum”, vacker och doftrik i full blom, dock är
hela växten giftig, särskilt fröna och äter man frön eller blommor blir
man illamående och kräks, vid större mängder kan man till och med
bli medvetslös.

9 IMG_3983 Tigerlilja

Tigerlilja, ”Lilium lancifolium”, är en art i familjen liljeväxter och
förekommer naturligt i Östra Kina, Korea och Japan på gräsmarker
med humusrik jord på mellan 400-2500 meters höjd.

10 IMG_4169 Bondpion

Bondpion, ”Paeonia festiva”, är en hybrid i familjen pionväxter
mellan bergpion och turkisk pion.

11 IMG_4174 Skunk Meadow-rue, ”Thalictrum revolutum”, o

Bilden visar arten Skunk Meadow-rue, ”Thalictrum revolutum”, en art
i släkter rutor, ”Thalictrum”, med ursprung i östra och södra USA,
numera ofta i våra trädgårdar.

12 IMG_4202 Forsarla

Forsärla, ”Motacilla cinerea”, fotograferad vid häckningsplatsen i
Ålaryd väster om Skillingaryd.

13 IMG_4204 Forsarla

Forsärla, ”Motacilla cinerea”, fotograferad vid häckningsplatsen i
Ålaryd väster om Skillingaryd.

14 IMG_4217 Pricknattljus Oenothera rubricaulis

Pricknattljus, ”Oenothera rubricaulis”, fotograferad i full blom vid
järnvägsstationen i Skillingaryd.

15 IMG_4219 Vildkanin

Denna lilla näpna vildkanin eller europeisk kanin, ”Oryctolagus
cuniculus”, räknas som ”Nära hotad”, ”NT”, i världen men inte i
Sverige. Bilden är tagen i Smördalen i Skillingaryds södra delar.

16 IMG_4221 Gulvial

Bildens gulvial, ”Lathyrus pratensis”, är en ört i familjen ärtväxter,
”Fabaceae” och ibland kallas den ängsvial. Arten har tidigare även
kallats ängslatyr, vele och vedel. Bilden är tagen i Smördalen i
Skillingaryds södra delar.

17 IMG_4222 Skogsvasen

Ytterligare ett av skogens väsen blev synligt i Smördalen i
Skillingaryds södra delar, för den som äger fantasi att vilja se,
naturligtvis.

18 IMG_4224 Tallmatare

Bildens tallmätare, ”Bupalus piniaria”, är en fjäril i familjen mätare,
”Geometridae”,  vars larver lever av tallbarr och ibland gör stor skada.

19 IMG_4226 Skogsnatfjaril

Bildens skogsnätfjäril, ”Mellicta athalia”, är en fjärilsart som ingår i
släktet ”Mellicta” och i familjen praktfjärilar ”Nymphalidae”.

20 IMG_4230 Blasand

Plötsligt en dag fick Skillingaryds dämme fint besök i form av en
bläsand, ”Anas penelope”, som är en simand som häckar i de
nordligare områdena av Europa och Asien, främst på taiga, men även
mer sällsynt vid kuster och slättsjöar längre söderut.

21 IMG_4231 Buskskvatta

Bildens buskskvätta, ”Saxicola rubetra”, vilket betyder ” trivs vid
stenblock och björnbärsbuskar”, trivs också vid Skillingaryds dämme.

22 IMG_4232 Stor blaklocka

Stor blåklocka, ”Campanula persicifolia”, är en art i familjen
klockväxter ”Campanulaceae” och den blir ofta omkring 50
centimeter hög och trivs på lerig och gärna något kalkhaltig mark.
Bilden är tagen vid Skillingaryds dämme.

23 IMG_4233 Stor blaklocka

Ofta hittar man stor blåklocka växande på lövängar, backar och andra
liknande platser eller som här, för första gången, vid Skillingaryds
dämme.

24 IMG_4238 Kaveldun

Här blommar bredkaveldunet, ”Typha latifolia”, där honblommorna
sitter samlade i det nedre tjocka axet, kolven, medan hanblommorna
sitter samlade i det övre tunnare axet. Bilden är tagen vid
Skillingaryds dämme.

25 IMG_4242 Kamoill Matricaria chamomilla

Det finns många olika prästkrageliknande växter i den svenska floran,
det vill säga, blommor med vita strålblommor och gula diskblommor
och denna art heter baldersbrå, på latin är namnet ”Tripleurospermum
perforatum”, fordom även kallad surkulla eller ogräsbaldersbrå.

26 IMG_4246 Gulkampar

Gulkämpar, ”Plantago maritima”, växer mest vid kuster där de är
vanliga på strandängar och betade stränder men finns ibland i inlandet
vid vägkanter, som här vid Statoil i Skillingaryd.

27 IMG_4260 Borsttåtel

Borsttåtel, ”Corynephorus canescens”, är ett gräs som vanligtvis växer
på sandiga kustmarker men här är den fotograferad vid Götaströms
gamla järnbruk vid golfbanan i Skillingaryd.

28 IMG_4263 Dubbeltrast

Dubbeltrasten, ”Turdus viscivorus”, har genomfört ännu en lyckad
häckning vid Götaströms golfklubb i Skillingaryd, där bilden är tagen.

29 IMG_4295 Krollilja

Krollilja, ”Lilium martagon”, är en växtart i familjen liljeväxter som
förekommer naturligt från södra, centrala och östra Europa till
nordvästra Turkiet, Kaukasus, västra Kina, Mongoliet och Sibirien.

Den växer i gräsmarker och öppna skogar, vanligen i halvskugga, upp
till 2 300 meter över havet men även i trädgårdar som här på bilden.

30 IMG_4296 Kungsljus

Kungsljus, ”Verbascum thapsus”, har bland annat varit använd som
hostmedicin och som facklor, då man doppade stjälkarna i tjära.

31 IMG_4298 Fyrkantig johannesort

Fyrkantig johannesört, ”Hypericum maculatum”, vars äldre namn
mannablod kommer av de krossade blomknopparnas röda färg.

32 IMG_4300 Myskmalva

Myskmalva, ”Malva moschata”, förekommer sparsamt till tämligen
allmänt i södra och mellersta Sverige, den växer vanligen på torr,
kulturpåverkad mark, ofta i backar och vägkanter. Bladen doftar
mysk, starkare om man gnuggar dem lite.

Det gamla svenska namnet desmeros omtalas redan av Carl von Linné
som skriver att namnet användes i Östergötland.

Desme är ett äldre ord för mysk och det förekommer också i andra
växtnamn, såsom desmeknopp, ”Adoxa moschatellina”.

33 IMG_4307 Angsblombock Stenurella melanura

Ängsblombock, ”Stenurella melanura”, är en skalbaggsart i familjen
långhorningar ”Cerambycidae” och kryper här omkring på en
åkervädd, ”Knautia arvensis”.

34 IMG_4310 Parlemorfjaril aglaja eller adippe

Bilden visar antingen arten stor pärlemorfjäril, ”Argynnis aglaja” eller
allmän pärlemorfjäril, ”Argynnis adippe”, födosökande på en
åkervädd, ”Knautia arvensis”, på norra delen av Skillingaryds
skjutfält.

35 IMG_4316 Sadesarla

Sädesärla, ”Motacilla alba”, är en fågel som tillhör familjen ärlor och
piplärkor och den häckar i större delen av Europa och Asien och delar
av norra Afrika.

36 IMG_4333 Tallort

Tallört, ”Monotropa hypopitys”, är en växtart i familjen ljungväxter
och den är en parasit som saknar förmågan att bilda klorofyll och är
därför blek och gulaktig. Bilden är tagen i trakten av Torarp i
Svenarums socken i Vaggeryds kommun.

37 IMG_4351 Huggorm Vipera berus

Vuxna huggormar, ”Vipera berus”, blir vanligen upp till 65 centimeter
långa, men enstaka exemplar på drygt 100 centimeter har påträffats i
Sverige.

Honan blir ofta större än hanen och är som regel brun med mörkare
brun teckning.

Många faktorer påverkar huggormsgiftets toxicitet, bland annat
ormens ålder, storlek och kondition. Giftmängden ökar ju längre tid
som förflutit från närmast föregående utdelade bett. Bettet kan även
för människan få allvarliga följder.

Bildens huggormshane är fotograferad vid Karagömmorna i
Svenarums socken i Vaggeryds kommun.

Kontakta alltid sjukhus eller vårdcentral om du blivit biten av en orm.

38 IMG_4379 Familjen Nitidulidae glansbaggar Glansbagge Cyc

Glansbagge, ”Cychramus luteus”, i familjen ”Nitidulidae”,
glansbaggar, kryper omkring på arten kråkklöver, ”Potentilla
palustris”. Bilden är fotograferad vid Karagömmorna i Svenarums
socken i Vaggeryds kommun.

39 IMG_4384 Hultbraken

Hultbräken, ”Phegopteris connectilis”, är en växt tillhörande familjen
kärrbräkenväxter och artens ormbunksblad växer en och en istället för
i en klunga som annars är vanligt bland ormbunksväxterna. Bilden är
fotograferad vid Karagömmorna i Svenarums socken i Vaggeryds
kommun.

40 IMG_4402 Parksallat

Bildens art parksallat, ”Cicerbita macrophylla”, är en storväxt, flerårig
ört som bildar utlöpare och växer i stora, täta bestånd med ljusgröna,
vegetativa bladrosetter och höga blomstjälkar.

Parksallat är en ursprungligen rysk art, vilken odlats som
trädgårdsväxt och den har förvildats och naturaliserats på
kulturpåverkad mark på flera håll i Syd- och Mellansverige precis som
här i Svenarums hembygdspark i Vaggeryds kommun.

41 IMG_4433 Hjortron

Hjortron, ”Rubus chamaemorus”, är en art i familjen rosväxter,
”Rosaceae”, där frukterna, som är fruktförband är bildade av ett flertal
mindre stenfrukter, som först är gröngulaktiga, sedan klart röda,
därefter orange och vid mognaden gula.

Hjortronfrukten har ett flertal dialektala namn, såsom hjorten, hjolterr,
joter, hjärtebär, jalbär, jolbär, molter, multer, myllte, multebär,
myrbär, mosabär, snotterbär, snåtterbär, snotter, snåtter, snottra,
snåttra, snottron, snåttron, snötterbär, sopp, soppon, kartblad och
naturligtvis hjortron.

Bilden är tagen vid Munkehatt i ”tresockenröset” mellan Svenarums,
Hagshults och Tofteryds socknar i Vaggeryds kommun.

42 IMG_4437 Tallvitmossa Sphagnum capillifolium

Tallvitmossa, ”Sphagnum capillifolium”, växer i ljusa och något
fuktiga tallskogar som här vid Munkehatt i ”tresockenröset” mellan
Svenarums, Hagshults och Tofteryds socknar i Vaggeryds kommun.

43 IMG_4443 Bjorkmussling

Björkmussling, ”Lenzites betulina”, växte på en gammal björklåga
inte långt från kiosken i Gölstorp i östra delen av Vaggeryds kommun.

44 IMG_4486 Trollsmor Fuligo septica var

Trollsmör, ”Fuligo septica”, varianten ”candida”, växte vid
vattenkällan Hoen strax norr om Strängsbo i nordvästra delen av
Vaggeryds kommun.

45 IMG_4487 Taltrastunge dod

Den nyligen döda taltrastungen låg bredvid en gammal varggrop på
väg ner till en stenbro över ett smalt sund mellan Tväsjöarna.

En stenbro som bland annat var byggd av ett gammalt hällkistelock,
platsen är i trakten av Ekornahult i nordvästra delen av Vaggeryds
kommun.

46 IMG_4499 Mosstrollsmor Fuligo muscorum

Mosstrollsmör, ”Fuligo muscorum”, växte vid vattenkällan Hoen strax
norr om Strängsbo i nordvästra delen av Vaggeryds kommun.

47 IMG_4500 Gul kantarell

De gula kantarellerna, ”Cantharellus cibarius”, har kommit och årets
svampsäsong bedöms att bli bra. Bilden är tagen i trakten av
Ekornahult i nordvästra delen av Vaggeryds kommun.

48 IMG_4544 Fickbalsmossa Pellia epiphylla

Fickbålsmossa, ”Pellia epiphylla”, växte rikligt invid vattenkällan
Hoen strax norr om Strängsbo i nordvästra delen av Vaggeryds
kommun.

49 IMG_4583 Torvmossematare Arichanna melanaria

Avslutningsbilden i denna min 700:e natur- och kulturkrönika visar en
torvmossemätare, ”Arichanna melanaria”, som satt alldeles genomblöt
i det kalla och intensiva regnet invid Drottningbron inte långt ifrån
Sonarp i Svenarums socken, norr om Hok i Vaggeryds kommun.

På återseende mot nästa 700!

Läs mer om:
En enda kommentar
  1. admira skriver:

    Hejdå Dan grattis till din 700:e krönika. Som vanligt intressant att läsa och vackra. Ser fram emot dina nästa 700 krönik.

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

(S) vill ha avfallssamverkan

10:27 | Räkna med politisk strid ända upp i kommunfullmäktige om den framtida avfallshanteringen. – Vi är för samverkan med… Läs mer

Planerar för ny station i Värnamo

08:54 | Om den nya höghastighetsbanan Europabanan kommer passera Värnamo så är det inte säkert att det blir någon station… Läs mer

Mordmisstänkta är släppta

18:47 | De två män som varit anhållna och misstänkta för brottet mord/dråp i Kärda har släppts av jouråklagaren. Beslutet om att… Läs mer

TV: Årets företagare hyllades

15:21 | I samband med Waggerydsdagen hyllades ägarna till Styrkonstruktion Småland AB i Vaggeryd.

Tony vann på Bäckalyckan

14:06 | Det har varit tipspromenad med IOGT-NTO på Bäckalyckan i Vaggeryd.

TV: Utställning med miniatyrhästar

11:55 | I går lördag var det premiär med en riksutställning för Svenska Miniatyrhästföreningen och platsen var hos Vaggeryd-Skillingaryds Ridklubb… Läs mer

Isa vann slaget om publiken

10:41 | Linda Bengtzing utsågs till det stora affischnamnet inför Waggerydsdagen 2015. Men det var inte hon som vann slaget… Läs mer

Mordmisstänkta är 20 och 40 år

09:17 | De två män som är anhållna misstänkta för gårdagens mord i Kärda är födda på 1970-talet och 1990-talet… Läs mer

Firade 40 år sedan skolan slutade

07:03 | 59:orna i Skillingaryd har haft sin tredje skolträff och ett 30-tal av eleverna var på plats.

Brobygget över Hjortsjön inleds…

00:52 | Om man ska tro en skylt som en av våra läsare skickat är det dags att bygga bron över… Läs mer

Lisbeth utsågs till årets Vaggerydsprofil

22:51 | Lisbeth Carlsson utsågs till årets Vaggerydsprofil av  Vänskapsklubben i Vaggeryd.

Västkust mellan Morups Tånge och Stensjöstrand i Halland

21:52 | Vår natur-och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Västkusten.

TV: Linda – dragplåster på Waggerydsdagen

19:30 | Schlagersångerksan Linda Bengtzing var det stora dragplåstret vid Waggerydsdagen i dag. En tusenhövdad publik hade samlats Framme för… Läs mer

Många nyheter i helgen

11:51 | Den här helgen kommer vi bland annat att berätta om skolträff för 59:or, hundträff, miniatyrhästar, Waggerydsdagen plus berätta… Läs mer

50-årig man mördad i Kärda

11:38 | En man i 50-årsåldern är påträffad död i Kärda strax väster om Värnamo. Förundersökning om mord eller dråp är… Läs mer

Välkommen EVI Industries

06:03 | I dag får vi säga välkommen till vårt sjunde industriföretag som fast annonsör i vår tidning. Det är… Läs mer

Räddningstjänsten på utryckning

19:07 | Räddningstjänsten i Skillingaryd är på väg till Hotell Småland i Klevshult för ett automatiskt brandlarm. Dessbättre var det… Läs mer

40 år sedan första Waggerydsdagen

17:13 | I bland händer det att goda ideér kläcks i nödens stund. Som Waggerydsdagen som i år fyller 40… Läs mer

Fortfarande många viltolyckor i länet

16:13 | Under  veckorna 31–34 inträffade det i Jönköpings län  cirka 210 viltolyckor där eftersöksjägare från Nationella Viltolycksrådet, NVR, fått… Läs mer

Många kom till opinionsmöte

15:23 | Så mycket nytt framkom inte vid opinionsmötet i Klevshult. Men uppslutningen visar  att landsbygdsupproret för att rädda landsbygdsskolorna… Läs mer

(C)-motstånd mot Fåglabäcksatsning

13:25 | Tanken på en kommunal satsning på att uppföra sju småhus på Fåglabäcksområdet för att få fart på byggandet… Läs mer

Miljö- och bygg beviljade bygglov

12:47 | Vid augustisammanträdet har miljö- och byggnämnden tagit beslut i ett antal byggärenden.

Bedrägeriförsök i miljonklassen

09:27 | Köparen av ett företag i Vaggeryds kommun är anmäld för försök till grovt bedrägeri i miljonklassen.

Kyrkligt bidrag till Tofteryds kyrka

09:18 | Som vi tidigare berättat kommer Tofteryds kyrka att få ett nytt värmesystem. Nu är det klart att Skillingaryds… Läs mer

Det händer i helgen

09:15 | Den här helgen är det en rad aktiviteter som Waggerydsdagen, internationell fest, utställning av miniatyrhästar och allsång. Kika… Läs mer

Skickades hem från akuten med hjärnblödning

08:52 | En ung kvinna skickades hem från sjukhuset i Värnamo med medicin mot kramper. Men sjukhusets läkare hade missbedömt… Läs mer

Ledigt jobb som säljare

20:57 | Nevotex i Nässjö söker via Codeq säljare till möbelbranschen. Läs mer på vår jobbsida.

Lena Landin vann med sina lommar

20:00 | Skillingaryds Fotoklubb har i kväll presenterat årets tredje tävling i färgdia.

Fem lediga tjänster hos IKV Tools

18:33 | IKV Tools i Forsheda har inte mindre än fem lediga tjänster. Läs mer på vår jobbsida.