Biologisk mångfald del 6

Vår naturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på vår närmiljö.

Biologisk mångfald del 6

Biologisk mångfald del 6, en naturkrönika i 10 bilder om slösande
vacker rikedom i former och färger i vår närmiljö.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd, i slutet av november 2011.

På den gamla eklågan vid Södra Svänö i nordvästra delen av Store
mosse nationalpark växteden lilla brunvioletta dallerskålen,
”Ascotremella faginea”, inramad av en av ekorren kluven hasselnöt,
”Corylus avellana” och en bit slånlav, ”Evernia prunastri”.

Lite längre bort i ekhagarna på Södra Svänö växte några
epålettsvampar som ingår i släktet ”Panellus”, som i sin tur ingår i
basidiesvampsordningen ”Agaricales”. De är små till medelstora arter
med hatt och oftast fot där foten sitter i ena kanten av hatten.
Fruktkropparna är sega och de växer på ved av såväl barr- som lövträd.

I Sverige finns fyra arter i släktet ”Panellus”, bildens epålettsvamp
samt lilamussling, vintermussling även kallad mild epålettsvamp, och
grönmussling som också kallas klibbmussling eller klibbig
epålettsvamp.

Epålettsvamp, ”Panellus stipticus”, har en lergrå eller
sämskskinnsfärgad, 1–3 centimeter bred, seg, tunn och njurformig hatt
med grynig eller något filtartad ovansida, se förra bilden. Skivorna på
hattens undersida är smala, täta och gulaktigt lerfärgade. Den
1–2 centimeter långa, kantställda foten är gulaktig och filthårig.

Svampen har läderartat kött med bitter smak och är oätlig. Den växer
på lövträdsstubbar, framför allt av ek precis som på bilden, och kan
påträffas året om. Den är tämligen allmän i Syd- och Mellansverige,
men är sällsynt norr därom.

I min jakt på den nordliga och ovanliga bändelkorsnäbben uppe vid
Frälsningsarméns ungdomsgård i Skillingaryd hittade jag istället ett
par mindre korsnäbbar alldeles i närheten av det lilla lärkbestånd där
jag, som sagt, hoppats få de dess nära släkting med de vita vingbanden.

Gott nog dock!

Mindre korsnäbb, ”Loxia curvirostra”, på bilden en hona, är en art i
fågelfamiljen finkar. Den blir 16-17 centimeter lång. Hanen är
orangeröd och honan grön på kroppen, båda har mörkbruna vingar och
mörkbrun stjärt. Näbben hos den mindre korsnäbben är anpassad för
grankottsdiet medan den större korsnäbbens näbb är anpassad för
tallkottsdiet. Bändelkorsnäbben, med den klenaste näbben, är
specialiserad på lärkkottens frön.

Mindre korsnäbb häckar i norra halvklotets barrskogsområden och
finns i hela Sverige utom i fjällen. Under år med brist på granfrön
utvandrar så gott som hela populationen, och arten kan då förekomma
invasionsartat i områden där den annars inte finns.

Mitt inne på Frälsningsarméns Ungdomsgårds gräsmatta i Fåglabäck,
nordväst om Skillingaryd, alldeles invid den gamla grillplatsen, växte
ett antal frostvaxskivlingar, ”Hygrophorus hypothejus”. Dessa läckra
matsvampar plockas av alldeles för få svampplockare vilket är synd då
de är lätta att känna igen och goda att äta. De finns dessutom i relativt
stora antal sent på svampsäsongen, helst på våra stora tallmoar bland
renlavar och lingonris där den för övrigt lever i symbios med tallen.

Frostvaxskivlingen brukar visa sig först efter den första nattfrosten och
plockas enklast och bäst vid torr väderlek då den annars blir slemmig
och hal, se förra bilden.

Alldeles öster om brandstationen i Skillingaryd fanns en av bär
dignande rönn där en stor flock sidensvansar under några dagar
frossade av de röda bären.

Under höst och vinter drar sidensvansarna födosökande fram i täta
flockar som påminner mycket om starflockar och denna, så kallade
vinter, har de varit ovanligt talrika vilket har varit ett trevligt inslag i
samhällsmiljön såväl visuellt som audiellt.

I DN den 28 oktober förra året stod följande småroliga artikel;

”En kraftigt berusad sidensvans blev på torsdagen polisanmäld i
Västerås. Fast från början visste man inte att det var en sidensvans.
Personen som hittade fågeln trodde att det var en nymfparakit som inte
kunde flyga. Polisen tyckte därför det var lämpligt att lämna den till en
djuraffär. Där konstaterade man roat att det inte alls var en parakit,
utan en sidensvans, full som en alika av för många rönnbär. Efter
tillnyktring kunde den släppas fri.”

Huruvida bildens sidensvansar vid brandstationen behövde tillnyktring
hos polisen förtäljer inte historien.

Läs mer om:
En enda kommentar
  1. Kerstinkallgren skriver:

    Det är otroligt vad du hittar mycket fint i vår närhet.Hoppas vi kan följa
    med ut någon gång,det vore trevligt.

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer