Biologisk mångfald, del 8

Vår natur- och kulturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på vår biologiska mångfald.

Biologisk mångfald, del 8

Biologisk mångfald, del 8, en natur- och kulturkrönika i 16 bilder om
den biologiska mångfalden runt en liten göl med det stora namnet
Östersjön, samt lite evolutionsvetenskap.

Text och bild Dan Damberg, Skillingaryd, en härlig försommarkväll i
mitten av månaden juni 2014.

 

1 IMG_0914

Än en gång välkommen till den lilla gölen med det stora namnet,
nämligen Östersjön alldeles öster om Skillingaryd, inom
skjutfältsgränserna. Det andra namnet Hässlehultsgölen tycker jag
dock passar betydligt bättre.

2 IMG_0903

Lingonen blommar mycket rikligt i år också, det är kanske läge för
stora skördar under sensommar och höst om inte väder och vind sätter
stopp.

3 IMG_0905

Lingon, ”Vaccinium vitis-idaea”, är en art i familjen ljungväxter med
röda bär som växer i skogar i nästan hela Sverige. De växer på en liten
buske, ”lingonris” och har i alla tider varit Sveriges viktigaste vilda
bär.

Bären innehåller socker och garvämnen som gör dem lite beska samt
ett helt naturligt konserveringsmedel, bensoesyra, som gör att bären
håller sig länge utan några tillsatser. Lingon passar därför perfekt till
sylt och saft.

4 IMG_0913

Blåbärsblommorna blommade också rikligt i år men tyvärr så kom
frosten med temperaturer ner emot minus 8 grader Celsius under några
nätter vilket gjorde att årets skörd blir mycket dålig.

5 IMG_0917

Blåbär, ”Vaccinium myrtillus” är också, likt lingon, en art i familjen
ljungväxter. Blåbär är en 15–40 centimeter hög, bladfällande vedartad
växt, som ibland kallas ris, ibland dvärgbuske.

Man har räknat ut att cirka 17 % av Sveriges yta täcks av blåbärsris,
och växten är allmän i hela landet. Bären äts gärna av djur, till
exempel hundar, grävlingar, rävar, orrar och ripor, men också björnar
äter stora mängder blåbär.

6 IMG_0906

Bildens grankotte tillhör gruppen nakenfröiga växter, på latin
gymnospermer, en sammanfattande benämning på olika grupper
fröväxter som skiljts åt, differentierades, i skilda grenar mycket tidigt,
troligen under karbon, cirka 359–299 miljoner år före nutid, och perm,
cirka 299-251 miljoner år före nutid.

De nakenfröiga växterna är ingen enhetlig grupp utan mer en
utvecklingsnivå och deras föregångare, progymnospermerna, anses ha
haft anknytning till ormbunksväxterna.

7 IMG_0907

De nakenfröiga växterna nådde sin största formrikedom under
tidsepokerna perm, trias och jura, cirka 299-146 miljoner år före nutid,
och tillsammans med ormbunksväxterna dominerade de då
vegetationen.

Under tidsperioden krita, cirka 146-65 miljoner år före nutid, övertogs
dominansen successivt av de gömfröiga växterna, de så kallade
angiospermerna.

Gömfröiga växter, angiospermer eller blomväxter, är den större av
fröväxternas två huvudgrupper och uppstod troligen för cirka 130
miljoner år sedan under äldre krita och omfattar cirka 250 000 nu
levande arter träd, buskar, örter och gräs.

Gömfröiga växter indelas i enhjärtbladiga och tvåhjärtbladiga växter
och deras fröämnen omsluts helt av fruktblad som kan vara
sammanväxta på olika sätt och bildar en eller flera pistiller i blomman.

Alla gömfröiga växter har blommor, normalt med en eller flera
pistiller, utanför dessa finns ståndarna och ytterst hylleblad i en eller
två kransar, variationer förekommer dock. Bilden visar en grankotte.

8 IMG_0911

De nu levande nakenfröiga växterna är vedväxter, antingen träd eller
buskar. De är fröväxter, men fröna är inte omslutna av någon
fruktvägg utan sitter mer eller mindre exponerade, ”nakna”, därav
namnet nakenfröiga, oftast som på bilden i kottar eller kottelika
bildningar. Bilden visar en tallkotte.

9 IMG_0912

De nakenfröiga växterna är utbredda över hela världen och de
nulevande arterna är cirka 700 styck och de är, sitt ringa artantal till
trots, ekonomiskt och ekologiskt av mycket stor betydelse.

De ger värdefullt timmer och dominerar på många håll helt
vegetationen. Nakenfröiga växter brukar indelas i ett antal divisioner.

En av dessa divisioner, fröormbunkarna, är utdöd, medan de övriga,
cykadofyter, ginkgoväxter, koniferofyter och gnetofyter är nu levande,
varav den största av dessa fyra divisioner är koniferofyterna.

Cykadofyter är en heterogen och obesläktad grupp av utdöda och nu
levande nakenfröiga växter, bennettiter, utdöd grupp nakenfröiga
växter, och kottepalmer samt ibland också fröormbunkar.

Ginkgoväxter är en division nakenfröiga växter som hade en
vidsträckt utbredning på både norra och södra halvklotet under
mesozoikum för cirka 245–65 miljoner år sedan. Alla ginkgoväxter
var troligen trädartade. I nutiden finns det kvar endast en art, ginkgo.

Ginkgo eller tempelträd, ”Ginkgo biloba”, är en nu levande art i
familjen ginkgoväxter. I Sverige förekommer ginkgo ibland odlad, på
friland som nordligast till Västerås och Stockholm.

Koniferofyter, barrväxter, ”Coniferophyta”, en division växter med de
två klasserna ”cordaiter” och barrträd där den senare är en sedan länge
utdöd grupp.

Cordaiter anses vara nära besläktad med barrträden och andra
koniferofyter och lämningar av cordaiter har en vid utbredning på
både norra och södra halvklotet och omfattar många släkten.
Cordaiterna var huvudsakligen skogsbildande träd, upp till 30 meter
höga med raka stammar och rikliga förgreningar.

Gnetofyter är möjligen en parafyletisk grupp växter vars taxonomiska
status är ondiskuterad och till gruppen hör tre familjer. Dessa
innehåller endast ett släkte vardera med sammanlagt knappt 70 olika
arter. Arterna är vanligen klätterväxter men arten ”Gnetum gnemon”
är ett lågväxt träd.

Arten ”Gnetum gnemon” är ett 15-20 meter högt träd som finns i
Sydostasien och på öar i västra Stilla havet från Indonesien och
Malaysia till Filipinerna och Fiji.

Parafyletisk är ett taxonomiskt klassifikationsbegrepp som används
inom biologin och har sitt ursprung i kladistiken. En grupp organismer
ingår i en parafyletisk grupp när alla representanter härstammar från
samma anfader men inte alla av denne anfaders avkommor är
inkluderade. Exempelvis är gruppen dinosaurier parafyletisk om
fåglarna inte räknas in.

Kladistik, även fylogenetisk systematik, är en vetenskaplig metod som
används främst vid studier av evolutionära frågeställningar om
släktskap och utveckling av arter och egenskaper inom biologin.

10 IMG_0922

Bildens ananasgall är en gallbildning på gran orsakad av vissa
barrbladlöss och namnet syftar på att bildningarna ser ut som
”ananasfrukter”.

11 IMG_0923

Barrbladlöss eller barrlöss, tillhör familjen ”Adelgidae”, med cirka 50
arter, varav 11 finns i Sverige. Djuren är små och vaxbeklädda, saknar
sifoner att andas med samt har korta antenner och alla arter lever på
barrträd.

Stammödrarna orsakar kott- eller som på bilden ananaslika
gallbildningar på årsskotten, och i dessa utvecklas den andra
bladlusgenerationen.

12 IMG_0924

Bilden visar en ananasgall från föregående år, där cellerna är öppna
och nya barrbladlöss har fått se dagens ljus.

13 IMG_0908

Skogsstjärna eller duvkulla, på latin ”Trientalis europaea”, är en art i
familjen viveväxter. Det är en flerårig, 5–20 centimeter hög ört med
de 3–8 centimeter långa, smalt elliptiska och helbräddade bladen
samlade i rosett i stjälktoppen.

14 IMG_0909

Skogsstjärnans vita, ibland rosa, stjärnformiga blommor slår ut i juni–
juli och sitter enstaka eller 2–4 tillsammans, var och en på sitt långa,
tunna skaft, som utgår från bladrosettens mitt.

Blommorna kan ha mellan 5–9 kronblad, men oftast är de 7 kronblad
och frukten är en gråaktig, rund, så kallad, fragmentkapsel.

Arten hör hemma i Europa och Asien, i skogs- och hedmark samt på
stränder och i snår och är allmän i hela Sverige, även på kalfjället.

15 IMG_0925

Bildens svinrot eller kornfibbla, ”Scorzonera humilis”, är en art i
familjen korgblommiga växter. Det är en flerårig 10-50 centmeter hög
ört med lång, kraftig pålrot, talrika lansettlika, tämligen breda
rosettblad och få små, smala stjälkblad. Stjälken bär i toppen en
gulblommig, 5-6 centimeter vid korg som blommar under maj och
juni.

16 IMG_0926

Svinroten växer på torr och mager mark i Europa samt runt
Medelhavet och är i Sverige tämligen allmänt norrut till södra
Svealand men sällsynt norr därom upp till Gästrikland.

Växten har använts som grönsak och roten också som kaffesurrogat
samt inom folkmedicinen, bland annat mot ormbett.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer

The Undisputed Truth About Website to Check Plagiarism That the Experts Don’t Want You to Hear

07:57 | The Undisputed Truth About Website to Check Plagiarism That the Experts Don’t Want You to Hear Check guidelines… Läs mer