Biologisk mångfald, del 8

Vår natur- och kulturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på vår biologiska mångfald.

Biologisk mångfald, del 8

Biologisk mångfald, del 8, en natur- och kulturkrönika i 16 bilder om
den biologiska mångfalden runt en liten göl med det stora namnet
Östersjön, samt lite evolutionsvetenskap.

Text och bild Dan Damberg, Skillingaryd, en härlig försommarkväll i
mitten av månaden juni 2014.

 

1 IMG_0914

Än en gång välkommen till den lilla gölen med det stora namnet,
nämligen Östersjön alldeles öster om Skillingaryd, inom
skjutfältsgränserna. Det andra namnet Hässlehultsgölen tycker jag
dock passar betydligt bättre.

2 IMG_0903

Lingonen blommar mycket rikligt i år också, det är kanske läge för
stora skördar under sensommar och höst om inte väder och vind sätter
stopp.

3 IMG_0905

Lingon, ”Vaccinium vitis-idaea”, är en art i familjen ljungväxter med
röda bär som växer i skogar i nästan hela Sverige. De växer på en liten
buske, ”lingonris” och har i alla tider varit Sveriges viktigaste vilda
bär.

Bären innehåller socker och garvämnen som gör dem lite beska samt
ett helt naturligt konserveringsmedel, bensoesyra, som gör att bären
håller sig länge utan några tillsatser. Lingon passar därför perfekt till
sylt och saft.

4 IMG_0913

Blåbärsblommorna blommade också rikligt i år men tyvärr så kom
frosten med temperaturer ner emot minus 8 grader Celsius under några
nätter vilket gjorde att årets skörd blir mycket dålig.

5 IMG_0917

Blåbär, ”Vaccinium myrtillus” är också, likt lingon, en art i familjen
ljungväxter. Blåbär är en 15–40 centimeter hög, bladfällande vedartad
växt, som ibland kallas ris, ibland dvärgbuske.

Man har räknat ut att cirka 17 % av Sveriges yta täcks av blåbärsris,
och växten är allmän i hela landet. Bären äts gärna av djur, till
exempel hundar, grävlingar, rävar, orrar och ripor, men också björnar
äter stora mängder blåbär.

6 IMG_0906

Bildens grankotte tillhör gruppen nakenfröiga växter, på latin
gymnospermer, en sammanfattande benämning på olika grupper
fröväxter som skiljts åt, differentierades, i skilda grenar mycket tidigt,
troligen under karbon, cirka 359–299 miljoner år före nutid, och perm,
cirka 299-251 miljoner år före nutid.

De nakenfröiga växterna är ingen enhetlig grupp utan mer en
utvecklingsnivå och deras föregångare, progymnospermerna, anses ha
haft anknytning till ormbunksväxterna.

7 IMG_0907

De nakenfröiga växterna nådde sin största formrikedom under
tidsepokerna perm, trias och jura, cirka 299-146 miljoner år före nutid,
och tillsammans med ormbunksväxterna dominerade de då
vegetationen.

Under tidsperioden krita, cirka 146-65 miljoner år före nutid, övertogs
dominansen successivt av de gömfröiga växterna, de så kallade
angiospermerna.

Gömfröiga växter, angiospermer eller blomväxter, är den större av
fröväxternas två huvudgrupper och uppstod troligen för cirka 130
miljoner år sedan under äldre krita och omfattar cirka 250 000 nu
levande arter träd, buskar, örter och gräs.

Gömfröiga växter indelas i enhjärtbladiga och tvåhjärtbladiga växter
och deras fröämnen omsluts helt av fruktblad som kan vara
sammanväxta på olika sätt och bildar en eller flera pistiller i blomman.

Alla gömfröiga växter har blommor, normalt med en eller flera
pistiller, utanför dessa finns ståndarna och ytterst hylleblad i en eller
två kransar, variationer förekommer dock. Bilden visar en grankotte.

8 IMG_0911

De nu levande nakenfröiga växterna är vedväxter, antingen träd eller
buskar. De är fröväxter, men fröna är inte omslutna av någon
fruktvägg utan sitter mer eller mindre exponerade, ”nakna”, därav
namnet nakenfröiga, oftast som på bilden i kottar eller kottelika
bildningar. Bilden visar en tallkotte.

9 IMG_0912

De nakenfröiga växterna är utbredda över hela världen och de
nulevande arterna är cirka 700 styck och de är, sitt ringa artantal till
trots, ekonomiskt och ekologiskt av mycket stor betydelse.

De ger värdefullt timmer och dominerar på många håll helt
vegetationen. Nakenfröiga växter brukar indelas i ett antal divisioner.

En av dessa divisioner, fröormbunkarna, är utdöd, medan de övriga,
cykadofyter, ginkgoväxter, koniferofyter och gnetofyter är nu levande,
varav den största av dessa fyra divisioner är koniferofyterna.

Cykadofyter är en heterogen och obesläktad grupp av utdöda och nu
levande nakenfröiga växter, bennettiter, utdöd grupp nakenfröiga
växter, och kottepalmer samt ibland också fröormbunkar.

Ginkgoväxter är en division nakenfröiga växter som hade en
vidsträckt utbredning på både norra och södra halvklotet under
mesozoikum för cirka 245–65 miljoner år sedan. Alla ginkgoväxter
var troligen trädartade. I nutiden finns det kvar endast en art, ginkgo.

Ginkgo eller tempelträd, ”Ginkgo biloba”, är en nu levande art i
familjen ginkgoväxter. I Sverige förekommer ginkgo ibland odlad, på
friland som nordligast till Västerås och Stockholm.

Koniferofyter, barrväxter, ”Coniferophyta”, en division växter med de
två klasserna ”cordaiter” och barrträd där den senare är en sedan länge
utdöd grupp.

Cordaiter anses vara nära besläktad med barrträden och andra
koniferofyter och lämningar av cordaiter har en vid utbredning på
både norra och södra halvklotet och omfattar många släkten.
Cordaiterna var huvudsakligen skogsbildande träd, upp till 30 meter
höga med raka stammar och rikliga förgreningar.

Gnetofyter är möjligen en parafyletisk grupp växter vars taxonomiska
status är ondiskuterad och till gruppen hör tre familjer. Dessa
innehåller endast ett släkte vardera med sammanlagt knappt 70 olika
arter. Arterna är vanligen klätterväxter men arten ”Gnetum gnemon”
är ett lågväxt träd.

Arten ”Gnetum gnemon” är ett 15-20 meter högt träd som finns i
Sydostasien och på öar i västra Stilla havet från Indonesien och
Malaysia till Filipinerna och Fiji.

Parafyletisk är ett taxonomiskt klassifikationsbegrepp som används
inom biologin och har sitt ursprung i kladistiken. En grupp organismer
ingår i en parafyletisk grupp när alla representanter härstammar från
samma anfader men inte alla av denne anfaders avkommor är
inkluderade. Exempelvis är gruppen dinosaurier parafyletisk om
fåglarna inte räknas in.

Kladistik, även fylogenetisk systematik, är en vetenskaplig metod som
används främst vid studier av evolutionära frågeställningar om
släktskap och utveckling av arter och egenskaper inom biologin.

10 IMG_0922

Bildens ananasgall är en gallbildning på gran orsakad av vissa
barrbladlöss och namnet syftar på att bildningarna ser ut som
”ananasfrukter”.

11 IMG_0923

Barrbladlöss eller barrlöss, tillhör familjen ”Adelgidae”, med cirka 50
arter, varav 11 finns i Sverige. Djuren är små och vaxbeklädda, saknar
sifoner att andas med samt har korta antenner och alla arter lever på
barrträd.

Stammödrarna orsakar kott- eller som på bilden ananaslika
gallbildningar på årsskotten, och i dessa utvecklas den andra
bladlusgenerationen.

12 IMG_0924

Bilden visar en ananasgall från föregående år, där cellerna är öppna
och nya barrbladlöss har fått se dagens ljus.

13 IMG_0908

Skogsstjärna eller duvkulla, på latin ”Trientalis europaea”, är en art i
familjen viveväxter. Det är en flerårig, 5–20 centimeter hög ört med
de 3–8 centimeter långa, smalt elliptiska och helbräddade bladen
samlade i rosett i stjälktoppen.

14 IMG_0909

Skogsstjärnans vita, ibland rosa, stjärnformiga blommor slår ut i juni–
juli och sitter enstaka eller 2–4 tillsammans, var och en på sitt långa,
tunna skaft, som utgår från bladrosettens mitt.

Blommorna kan ha mellan 5–9 kronblad, men oftast är de 7 kronblad
och frukten är en gråaktig, rund, så kallad, fragmentkapsel.

Arten hör hemma i Europa och Asien, i skogs- och hedmark samt på
stränder och i snår och är allmän i hela Sverige, även på kalfjället.

15 IMG_0925

Bildens svinrot eller kornfibbla, ”Scorzonera humilis”, är en art i
familjen korgblommiga växter. Det är en flerårig 10-50 centmeter hög
ört med lång, kraftig pålrot, talrika lansettlika, tämligen breda
rosettblad och få små, smala stjälkblad. Stjälken bär i toppen en
gulblommig, 5-6 centimeter vid korg som blommar under maj och
juni.

16 IMG_0926

Svinroten växer på torr och mager mark i Europa samt runt
Medelhavet och är i Sverige tämligen allmänt norrut till södra
Svealand men sällsynt norr därom upp till Gästrikland.

Växten har använts som grönsak och roten också som kaffesurrogat
samt inom folkmedicinen, bland annat mot ormbett.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer