Biologisk mångfald, del 9

Vår natur- och kulturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på biologisk mångfald.

Biologisk mångfald, del 9

Biologisk mångfald, del 9, en natur- och kulturkrönika i 13 bilder från
vår närmiljö och om överraskningar där och när man minst anar det.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd under sportlovsveckan år
2015.

 

1 IMG_2446

Våren är på gång och fåglarnas hanar anlägger sina vackraste
häckningsdräkter och säg vilken gräsandshona som kan motstå dessa
färggranna gräsandsdrakar.

Bilden är tagen vid vinterplatsen nere vid åbron mellan Västra och
Östra lägret i Skillingaryd.

2 IMG_2444

Akta er för att ta in dessa vackra och dekorativa kolvar från
kaveldunet för plötslig kommer den att spricka upp och sprida sina
frön, men å andra sidan det finns ju dammsugare.

3  IMG_2797

Om kaveldunen har stått i en sommarstuga eller liknande, under
vintern obesökt hus, så kan det med andra ord finns mängder av dessa,
i och för sig vackra tussar i rummen, men som redan sagts, det finns ju
dammsugare.

4 IMG_2420

Det är åter lågvatten i den gamla åfåran, och efter några dagar har
vattnet klarnat vilket gör att man kan se bottnens isälvssand och
vackert rundslipade stenar.

Det är här som den lilla strömstaren letar sin föda av bland annat
husmaskar som egentligen är en sländelarv, som skall bli en nattslända
framåt sommartid i år eller nästa år. Deras livscykler är nämligen 1-
eller 2-åriga beroende på art.

5 IMG_2791

På en liten ö av sand i den gamla åfåran växer tämligen allmänt med
lungmossa, ”Marchantia polymorpha”, som är en tämligen vanlig art
hos oss.

Arten förekommer i brandfält, ruderatmarker, diken, fuktpartier i
betesmarker och blottlagd jord samt är en pionjärart som gynnas av
störning.

Mossor är trivialnamn på vad som i dag vanligen anses vara tre skilda
divisioner av växter, det vill säga, nålfruktsmossor
”Anthocerotopsida”, levermossor ”Hepaticopsida” och bladmossor
”Bryopsida”.

Dessa tre grupper ansågs tidigare tillhöra samma division
”Bryophyta”, men numera räknas enbart bladmossorna dit.

Bilden visar lungmossans ovansida.

6 IMG_2432 Lungmossa Marchantia polymorpha

Mossorna uppkom för cirka 450 miljoner år sedan och de är nästan
alltid gröna och saknar rötter.

Av cirka 20 000 kända mossarter finns drygt 1000 arter i Sverige,
varav de flesta tillhör divisionen bladmossor.

Ordet mossor har också använts på helt andra saker, till exempel
mossdjur, vissa trådformiga grönalger och rödalger och många
buskformiga lavar, särskilt då fönsterlav och andra renlavar som ofta
kallas vitmossa, men även lunglav och islandslav som även kallats
lungmossa.

Bilden visar lungmossans undersida.

7 IMG_2547 Stor nackmossa, ”Fontinális antipyretica”

Stor nackmossa, ”Fontinális antipyretica”, ingår i släktet näckmossor,
”Fontinalis”, som lever i rinnande vatten och sjöar.

De har skott som kan bli uppemot 80 centimeter långa och bladen,
som sitter i tre rader på skotten, är ofta kölade.

8 IMG_2528

Denna tall där delar av rotsystemet har spolats bort visar tydligt den
kraftiga pålroten som är anledningen till att granar blåser ner lättare än
tallar.

9 IMG_2595

Den äldsta tall som hittats i Sverige var 757 år gammal år 2004 och
exemplaret växte på Hornslandet i Hälsingland. Tallar kan nå en höjd
av drygt 30 meter och få en stamomkrets på över fyra meter.

Angående de svenska namnen tall och fur anger botanikern C. F.
Nyman, år 1868, att ”på marker där pålroten fritt kan utvecklas blir
Furan hög och rak, medan der berg eller styf lera icke tillåter sådant,
uppkommer en kortare, marigare och krokigare Tall”.

10 IMG_2417

Här är platsen där höken har slagit ett byte, kanske en talltita då
fjädrarna är mestadels mer eller mindre grå.

11 IMG_2418

Sammetsskinn, ”Stereum subtomentosum”, är tätt sammetsludet på
ovansidan och ej ragghårigt som släktingen raggskinn.

Sammetsskinnet växer på lövved helst klibbal och fruktkropparna kan
hos dessa skinnsvampar växa vidare efter en övervintring med
tillhörande nedfrysning.

12 IMG_2438

Två eller möjligen tre eller kanske till och med fyra fruktkroppar av
eldticka, ”Phellinus igniarius”, växer här på en sälglåga. Svampen
växer annars på levande lövträd av alla slag i hela landet, och räknas
som allmän.

Svampen orsakar röta i stammen och grenarna på lövträd men oftast
syns inga tydliga yttre tecken som skulle avslöja rötskadan.

Svampen kommer in i trädet via sår i stammen samt i grenbrott och
när rötangreppen har pågått några år bildar svampen hovformade
fruktkroppar på stammen av rötade träd.

Fruktkroppen är trähård och mångårig, ovansidan är från gråsvart till
svart medan undersidan är rödbrun till rosa.

Eldtickan orsakar vitröta, som i början kan ha brunaktig färg och
svarta gränslinjer förekommer ofta mellan olika delar av rötan i veden.

13 IMG_2436

Avslutningsvis för denna gång, när jag såg denna näverlav,
”Platismatia glauca”, fick jag intrycket av att den med öppna armar
välkomnade mig till naturen.

På återseende!

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer

The Undisputed Truth About Website to Check Plagiarism That the Experts Don’t Want You to Hear

07:57 | The Undisputed Truth About Website to Check Plagiarism That the Experts Don’t Want You to Hear Check guidelines… Läs mer