Biologisk mångfald, del 9

Vår natur- och kulturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på biologisk mångfald.

Biologisk mångfald, del 9

Biologisk mångfald, del 9, en natur- och kulturkrönika i 13 bilder från
vår närmiljö och om överraskningar där och när man minst anar det.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd under sportlovsveckan år
2015.

 

1 IMG_2446

Våren är på gång och fåglarnas hanar anlägger sina vackraste
häckningsdräkter och säg vilken gräsandshona som kan motstå dessa
färggranna gräsandsdrakar.

Bilden är tagen vid vinterplatsen nere vid åbron mellan Västra och
Östra lägret i Skillingaryd.

2 IMG_2444

Akta er för att ta in dessa vackra och dekorativa kolvar från
kaveldunet för plötslig kommer den att spricka upp och sprida sina
frön, men å andra sidan det finns ju dammsugare.

3  IMG_2797

Om kaveldunen har stått i en sommarstuga eller liknande, under
vintern obesökt hus, så kan det med andra ord finns mängder av dessa,
i och för sig vackra tussar i rummen, men som redan sagts, det finns ju
dammsugare.

4 IMG_2420

Det är åter lågvatten i den gamla åfåran, och efter några dagar har
vattnet klarnat vilket gör att man kan se bottnens isälvssand och
vackert rundslipade stenar.

Det är här som den lilla strömstaren letar sin föda av bland annat
husmaskar som egentligen är en sländelarv, som skall bli en nattslända
framåt sommartid i år eller nästa år. Deras livscykler är nämligen 1-
eller 2-åriga beroende på art.

5 IMG_2791

På en liten ö av sand i den gamla åfåran växer tämligen allmänt med
lungmossa, ”Marchantia polymorpha”, som är en tämligen vanlig art
hos oss.

Arten förekommer i brandfält, ruderatmarker, diken, fuktpartier i
betesmarker och blottlagd jord samt är en pionjärart som gynnas av
störning.

Mossor är trivialnamn på vad som i dag vanligen anses vara tre skilda
divisioner av växter, det vill säga, nålfruktsmossor
”Anthocerotopsida”, levermossor ”Hepaticopsida” och bladmossor
”Bryopsida”.

Dessa tre grupper ansågs tidigare tillhöra samma division
”Bryophyta”, men numera räknas enbart bladmossorna dit.

Bilden visar lungmossans ovansida.

6 IMG_2432 Lungmossa Marchantia polymorpha

Mossorna uppkom för cirka 450 miljoner år sedan och de är nästan
alltid gröna och saknar rötter.

Av cirka 20 000 kända mossarter finns drygt 1000 arter i Sverige,
varav de flesta tillhör divisionen bladmossor.

Ordet mossor har också använts på helt andra saker, till exempel
mossdjur, vissa trådformiga grönalger och rödalger och många
buskformiga lavar, särskilt då fönsterlav och andra renlavar som ofta
kallas vitmossa, men även lunglav och islandslav som även kallats
lungmossa.

Bilden visar lungmossans undersida.

7 IMG_2547 Stor nackmossa, ”Fontinális antipyretica”

Stor nackmossa, ”Fontinális antipyretica”, ingår i släktet näckmossor,
”Fontinalis”, som lever i rinnande vatten och sjöar.

De har skott som kan bli uppemot 80 centimeter långa och bladen,
som sitter i tre rader på skotten, är ofta kölade.

8 IMG_2528

Denna tall där delar av rotsystemet har spolats bort visar tydligt den
kraftiga pålroten som är anledningen till att granar blåser ner lättare än
tallar.

9 IMG_2595

Den äldsta tall som hittats i Sverige var 757 år gammal år 2004 och
exemplaret växte på Hornslandet i Hälsingland. Tallar kan nå en höjd
av drygt 30 meter och få en stamomkrets på över fyra meter.

Angående de svenska namnen tall och fur anger botanikern C. F.
Nyman, år 1868, att ”på marker där pålroten fritt kan utvecklas blir
Furan hög och rak, medan der berg eller styf lera icke tillåter sådant,
uppkommer en kortare, marigare och krokigare Tall”.

10 IMG_2417

Här är platsen där höken har slagit ett byte, kanske en talltita då
fjädrarna är mestadels mer eller mindre grå.

11 IMG_2418

Sammetsskinn, ”Stereum subtomentosum”, är tätt sammetsludet på
ovansidan och ej ragghårigt som släktingen raggskinn.

Sammetsskinnet växer på lövved helst klibbal och fruktkropparna kan
hos dessa skinnsvampar växa vidare efter en övervintring med
tillhörande nedfrysning.

12 IMG_2438

Två eller möjligen tre eller kanske till och med fyra fruktkroppar av
eldticka, ”Phellinus igniarius”, växer här på en sälglåga. Svampen
växer annars på levande lövträd av alla slag i hela landet, och räknas
som allmän.

Svampen orsakar röta i stammen och grenarna på lövträd men oftast
syns inga tydliga yttre tecken som skulle avslöja rötskadan.

Svampen kommer in i trädet via sår i stammen samt i grenbrott och
när rötangreppen har pågått några år bildar svampen hovformade
fruktkroppar på stammen av rötade träd.

Fruktkroppen är trähård och mångårig, ovansidan är från gråsvart till
svart medan undersidan är rödbrun till rosa.

Eldtickan orsakar vitröta, som i början kan ha brunaktig färg och
svarta gränslinjer förekommer ofta mellan olika delar av rötan i veden.

13 IMG_2436

Avslutningsvis för denna gång, när jag såg denna näverlav,
”Platismatia glauca”, fick jag intrycket av att den med öppna armar
välkomnade mig till naturen.

På återseende!

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer