Bjälkön om våren

Vår naturkrönikör Dan Damberg har besökt Bjälkön.

Bjälkön om våren i backsippetid

Bjälkön om våren i backsippetid, en naturkrönika i 19 bilder från en
sörgårdsidyll väster om landsvägen mellan Skillingaryd och Vaggeryd.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd, den 1 maj 2012

Bjälkön, mellan samhällena Skillingaryd och Vaggeryd, är ett
bedövande vackert och dessutom relativt tätortsnära område, inte minst
om våren när backsipporna blommar. Kom bara ihåg en sak,
backsipporna är fridlysta och får ej plockas.

Någon kilometer norr om Bjälkön ligger det minst lika vackra området
Hestra med den vackra Sörängen.

Bjälkön bjuder på täta mattor av vitsippor, som är fleråriga örter som
har en lång krypande jordstam, vilket gör att den breder ut sig och
bildar de stora bestånd som ni kan se på bilderna. De tre stjälkbladen,
de så kallade svepebladen, är skaftade och flikiga och den vita
blomman sitter oftast ensam i stjälkens topp. Blommorna är bara öppna
på dagen, på kvällen sluter de sig och böjer sig ner mot marken.

Vitsippan, ”Anemone nemorosa”, blommar under april-maj och
frukterna är mogna redan i början av juli, efter fruktsättningen vissnar
hela örten bort. Arten är mångformig och såväl hyllebladens antal som
blomfärgen kan variera. Vanligtvis är blomman vit, ibland även mer
eller mindre rödfärgad, men sällsynt förekommer även blåblommiga
exemplar.

Bjälkön hyser i år även ett par häckande starar och att hitta insekter
och deras larver, maskar, sniglar samt diverse bär, frukter och frön kan
inte vara svårt i denna vackra miljö.

Gunnar Brusewitz skriver att starens sång låter som ett gammalt
utslitet positiv, men i den gnisslande och visslande sången förkommer
det ibland klara flöjtande toner, och ofta är det invävt härmningar från
diverse andra fågelarter.

Marken är mer eller mindre täckt av blommande backsippor och
backsippor i knopp, antalen kan räknas i tusental.

Det är nästan svårt att gå på Bjälköns ängar så tätt med backsippor är
det, för jag vill verkligen inte trampa sönder dessa vackert blålila
vårprimörer.

Backsippan, ”Pulsatilla vulgaris” tillhör familjen ”Ranunculaceae”,
eller på svenska ”Ranunkelväxter”, och ingår i släktet ”Pulsatilla”,
artnamnet är ”vulgaris” vilket betyder ”vanlig”, men detta stämmer
inte längre tyvärr. Nåväl, i relation med de andra ”Pulsatillorna”,
fältsippan, mosippan och nipsippan så stämmer det väl fortfarande.

Backsippan förekommer sparsamt i sydöstra delarna av landet upp till
Uppland, den växer vanligen på torra backar precis som här vid
Bjälkön. På Gotland är den sällsynt och endast företrädd av underarten
gotlandssippa. Den första fynduppgiften publicerades redan på
1600-talet.

Likt svärdet i stenen från myten om kung Artur och svärdet Excalibur
växer detta bestånd med backsippor. Man kan undra hur de får
tillräckligt med näring.

Det finns många olika separata historier om hur kung Arthur fick tag
på sitt svärd. I den första versionen sitter Excalibur fast i en sten och
kan bara dras upp av den rättmätige kungen.

I den andra versionen får Arthur svärdet av Damen i Sjön efter att ha
haft sönder sitt första svärd och när han dör säger han åt sir Bedivere
att ge tillbaka svärdet till Damen i Sjön.

Det finns även versioner som kombinerar dessa två legender men det
finns också en version där Excalibur var Julius Caesars svärd som han
gömmer undan från resten av världen. Det är inte förrän Rom har fallit
som hans sista ättling, en liten pojke, hittar svärdet. Efter många om
och men kastar den lille pojken svärdet som fastnar i en sten. Pojken
växer sedan upp i en liten by där han får en son, Arthur, som senare
efter sin faders död drar upp svärdet ur stenen.

Likt en violettblå gata växer dessa backsippor nedför den sluttande
ängen ner emot boningshuset vid Bjälkön.

Backsippan är mycket lik nipsippan, men den senare har trefingrade
rosettblad med breda bladflikar och svepeblad som är delade till
mitten. Backsippan är också lätt att förväxla med fältsippan om de inte
blommar, men den senare har ofta något bredare bladflikar än
backsippan. Backsippa kan för övrigt korsa sig med både fältsippan
och mosippan.

Längst ner i sydost på ängen har backsippan hittat ny mark och här
finns idag hundratalet blommor, med andra ord, backsippan trivs och
sprider sig på Bjälköns ängar.

Den här bilden får faktiskt tala för sig själv.

Den lilla, flitiga ljunghumlan, ” Bombus jonellus”, försvinner nästan
helt in i den stora, fylliga backsippan.

I denna backsippa är det istället en åkerhumla, ”Bombus pascuorum”,
som flitigt samlar pollen och nektar.

Det finns tusentals backsippor i full blom vid Bjälkön så man kan
verkligen tycka att det är onödigt av ljunghumlan och åkerhumlan att
slåss om samma blomma.

Ljunghumlans och åkerhumlans tvist om denna backsippa fortsätter
även utanför ståndarna och pistillerna, det måste verkligen vara en
fantastisk backsippa!

Avslutningsbilden för denna gång får också tala för sig själv.

Läs mer om:
En enda kommentar
  1. Lollo skriver:

    Backsippan är mycket vacker, men fridlyst i hela landet!

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer