Blå timman vid Morups tånge

Vår naturkrönikör Dan Damberg har besökt Morups tånge.

Blå timman vid Morups tånge

Blå timman vid Morups tånge, en naturkrönika i 9 bilder från
landskapet Halland, strax norr om Falkenberg.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i januari månads första
dagar 2013.

 

Trutar och skarvar på revet som kallas Karet, i södra delen av Morups
tånge, en plats som heter Korshamnsviken och är ett eldorado för
fåglar, speciellt vadare under tiden juli till oktober. Området sträcker
sig från Glommen i norr till Olofsbo i söder och utgör Morups tånge
naturreservat.

Karet brukar också innehålla en och annan raritet såsom toppskarv
men denna hittade jag inte vid mitt besök trots att den observerats för
inte så länge sedan.

Stora flockar med råkor, kråkor och kajor flyger till nattkvist i
skymningen och kommer då främst från fälten och minkfarmen i
närheten.

Det var ganska tomt på småfågel denna eftermiddag men fyra vackra
snösparvar fick jag både se och höra, dock missade jag den vackra
berglärkan som också fanns i området.

Den lilla snösparvsflocken lät sig väl beskådas och detta var utkiken,
de andra tre gick i tången och letade föda.

Till väster på bilden står en vuxen, adult, gråtrut i vinterdräkt och till
höger på bilden står en ung, juvenil gråtrut.

Flock efter flock av ejdrar drar in från öppet vatten till skyddande
havsvikar inför den stundande natten och det är ett vackert skådespel
att se dessa stora, vackra fåglar.

Ejder heter på latin ”Somateria mollissima” och är en art i
fågelfamiljen ”Anatidae”, underfamilj dykänder. Den blir cirka 60
centimeter lång och är en av de största dykänderna. Den fullvuxna och
könsmogna hanen, gudingen, är svart med vit ovansida och vitt huvud
som har svart hjässa och ljusgrön nacke. Honan, ådan, är däremot brun
med mörk tvärvattring. Den ettårige hanen, hälsingen, är mörk med
vitt bröst.

Ejdern lever framför allt av blåmusslor och kan dyka mer än 10 meter
ned för att komma åt dessa. Den häckar längs hela Sveriges kust och i
övriga Europa söderut till norra Frankrike och dessutom längs norra
Nordamerikas och nordöstra Asiens kuster. Under flyttningen, som
framför allt pågår i april, ses ejdrar flyga fram i långa band längs våra
kuster och under parningsspelet, som sker i flock, stegrar sig
gudingarna och utstöter vittljudande, klagande ”a-oh e”.

Gudingarna samlas under sommaren i stora flockar ute till havs, och i
september–oktober beger sig alla ejdrar till övervintringsplatserna i
södra Östersjön och i Nordsjön. Det mjuka dun som ådan fodrar boet
med samlas in och används som stoppning.

Ejderjakt får bedrivas i de svenska kustområdena under tiden
september till januari och jakten sker med hagelvapen under sträcket
eller för utlagda vettar. De äldre hanarna, gudingarna, lämnar
kustområdet redan under försommaren, varför jakten endast berör
honfåglarna, ådorna, och ungfåglarna.

När jag lämnar Morups tånge är det nästan mörkt trots att klockan
bara är halv fyra, men fyren lyser min väg med sitt trolska sken.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer