Boeryds gravar och Jättegraven

Vår naturkrönikör Dan Damberg har besökt Boeryd.

Boeryds gravar och Jättegraven

Boeryds gravar och Jättegraven, en natur- och kulturkrönika i 7
bilder om kanske 1500 år gamla gravar från en plats på tallmoarna
västnordväst om Taberg, söder om Jönköping

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd sista dagarna i november
år 2014.

 

1 IMG_1749 Boeryds gravar och jattegraven

Boeryds gravar ligger i en vacker, ljus och öppen tallskog som för
1500 år sedan förmodligen var ett öppet landskap beklätt med
betydligt mer lövträd än vad som finns i området idag.

Denna miljö borde idag innehålla spelande nattskärra, tjäder och
sjungande dubbeltrast.

2 IMG_1752 Boeryds gravar och jattegraven

Den lilla skylten berättar följande; ”Här ligger gravar som bör vara
över 1500 år gamla. Det är ett par treuddar, en stensättning, resta
stenar och nitton domarringar.

Gravarna är fördelade på två gravfält. Närmast vägen ligger
treuddarna och bland tallarna kan du se resta stenar.

De är ofta placerade i cirkelform med jämna avstånd och kallas då
domarringar.

Det andra gravfältet ligger ett hundratal meter i skogen längs stigen.
Där syns ett par domarringar och åtta resta stenar. I kanten av
gravfältet ligger en kolbotten.

Domarringarna är mellan 4 till 10 meter i diameter. De är byggda
med ett ojämnt antal stenar, ofta 5, 7 eller 9 stenar. Det ojämna
stenantalet fick senare tiders människor att tro att stenkretsarna
skulle haft med rättsskipning att göra och därför kallades de
domarringar.

Arkeologiska undersökningar har dock visat att de är gravar, ofta
anlagda århundraderna efter Kristi födelse.

Omkring 1000 kända domarringar i Jönköpings län är belägna i den
här nordvästra delen av länet.

Även i angränsande delar av Västergötland finns många
domarringar.

Treuddar är ofta lätta att se. Närmare 200 treuddar är registrerade i
länet och de flesta i Nissadalen. Här ligger en av dem intill vägen
och du ser tydligt kantstenar och stenar satta i ändarna av de långa
armarna.

Undersökta treuddar har lämnat få fynd. Det har lett oss till tanken
att de byggdes som minnesmärken, kanske över någon som avlidit på
annan ort.

De här treuddarna liksom domarringarna restaurerades i början av
1930-talet. Det finns uppgifter om att man i samband med arbetet
lade krossad järnslagg som fyllning i en av treuddarna. Denna
uppgift får man hoppas finns kvar till framtidens arkeologer som
annars kan få en verklig överraskning vid eventuell utgrävning!

Järnet har spelat en stor roll i denna region av länet. Det finns många
forntida blästerugnar och Taberg var en viktig järnmalmstillgång in i
våra dagar.

Flera kolningsgropar har också hittats i anslutning till
blästerugnarna. Kolbottnar vittnar om senare tiders kolutvinning.
Mellan gravfälten kan du se ett antal sådana.

Treuddarna är fascinerande och ofta stora fornlämningar. Många av
dem har fångat allmogens intresse och fantasi. För inte så länge
sedan trodde man det fanns många olika övernaturliga i naturen:
Tomtar, troll och vitterfolket med sina ibland synliga husdjur.

Odensjakten dånade fram i höststormen och då var det enligt
folktron Oden själv som var på jakt efter skogsrået.

Tordönet rullade bland svartblå åskmoln när Tor var på jakt efter
jättar. Han färdades på sin vagn dragen av två bockar. Med sin
hammare Mjölner slog han ihjäl vättarna.

Stora ovanliga fornlämningar kom att förknippas med övernaturlig
kroppsstorlek. I Sveriges första fornminnesinventering åren 1667
och 1689 nämns denna treudd av sockenmännen.

Man hade tolkat treuddens utsträckta former som att en jätte låg
begravd med bålen i en riktning och bägge benen åtskilda. Jätten var
26 alnar lång.”

Bara en liten kommentar till jättens längd, en aln var cirka 0,59
meter lång och multiplicerat med jättens längd på 26 alnar borde han
varit ungefär 15,34 meter lång, vilket är 1,34 meter längre än den
längsta flaggstången enligt reglerna och denna stång skall då ha en
flagga om 3,60 meter i längd eller en vimpel om 5 meter.

3 IMG_1750 Boeryds gravar och jattegraven

Boerydsgravfälten består av 17 styck domarringar, 2 styck treuddar,
och 12 styck fristående stenar som markerar gravplatser och
gravarna kom till under den tid då Romarriket gick mot sitt slut, det
vill säga cirka 500 efter Kristus.

År 476 efter Kristus har i historieskrivning angivits som året då
Romarriket upphörde att existera och den så kallade medeltiden
inleddes, men det är egentligen fel. Det som hände var att den siste
västromerske kejsaren Romulus Augustulus avsattes.

Den östra rikshalvan, det Östromerska riket, senare känt som det
Bysantinska riket levde kvar ända fram till år 1453 då osmanerna
som var ett turkiskt folk erövrade Konstantinopel.

4 IMG_1754 Boeryds gravar och jattegraven

I slutet på 1600-talet var man uppenbarligen, om man får tro skrifter
och berättelser, övertygad om att det låg en Jätte begravd i en av
treuddarna här i Boeryd.

Jättar är övernaturliga och storväxta varelser som många trodde på
förr i tiden och berättelser om jättar finns över hela världen.

De förekommer ofta i skapelsemyter, alltså berättelser som handlar
om hur världen blev till. I den fornnordiska skapelsemyten skapas
världen av jätten Ymers kropp och där var jättarna fiender till
gudarna.

Senare trodde man att jättar funnits en gång men att de försvunnit
men man kunde också tro att de fanns i fjärran länder.

5 IMG_1753 Boeryds gravar och jattegraven

Berättelserna om jättar handlade ofta om något i naturen som inte
gick att förklara, till exempel kallade man de stora stenblock som
man ofta ser i skogen för ”jättekast”.

Man trodde att en sådan stor sten hade kastats av en jätte som velat
förstöra en kyrka, eftersom jättar inte tyckte om ljudet av
kyrkklockor.

Jättar förekommer också i folksagor och där är de skrämmande
figurer som hjälten måste besegra, men den typen av jättar har
människan däremot aldrig trott på, utan de är helt påhittade.

6 IMG_1756 Boeryds gravar och jattegraven

Enligt den gamla nordiska gudaläran var rimtursarna bland de
tidigaste gestalterna som tog form jämte gudarnas urfader Bure och
Ymer som var en jätte av kosmiska dimensioner.

Hela världen skapades sedan av hans döda kropp men rimtursarna
dränktes därpå i Ymers blod, det vill säga världshaven, sånär som på
en viss Bergelmer och hans maka, från vilken senare tiders jättar
skulle härstamma.

Rimtursar är köldjättar i den fornnordiska mytologin, och de är
förknippade med konflikten mellan det ordnade Midgård och det
kaotiska Utgård.

Rimtursarna utgör ett kollektiv utan individuella särdrag och namnet
antyder deras förbindelse till urtidsjätten Ymer.

7 IMG_1757 Boeryds gravar och jattegraven

Avslutningsvis är det en mäktig och märklig känsla att vandra
omkring bland dessa gravar där ett stort antal av den yngre
järnålderns människor ligger begravda, där tidsspannet pendlar
mellan tiden för Kristi födelse och 500 efter Kristus. Tänk om dessa
stenar kunde tala.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Outlines For Root Criteria For RussiaBride

19:20 | Virtually anyone who hopes to find true love is pleasant to apply for the postal mail order brides… Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer