Boeryds gravar och Jättegraven

Vår naturkrönikör Dan Damberg har besökt Boeryd.

Boeryds gravar och Jättegraven

Boeryds gravar och Jättegraven, en natur- och kulturkrönika i 7
bilder om kanske 1500 år gamla gravar från en plats på tallmoarna
västnordväst om Taberg, söder om Jönköping

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd sista dagarna i november
år 2014.

 

1 IMG_1749 Boeryds gravar och jattegraven

Boeryds gravar ligger i en vacker, ljus och öppen tallskog som för
1500 år sedan förmodligen var ett öppet landskap beklätt med
betydligt mer lövträd än vad som finns i området idag.

Denna miljö borde idag innehålla spelande nattskärra, tjäder och
sjungande dubbeltrast.

2 IMG_1752 Boeryds gravar och jattegraven

Den lilla skylten berättar följande; ”Här ligger gravar som bör vara
över 1500 år gamla. Det är ett par treuddar, en stensättning, resta
stenar och nitton domarringar.

Gravarna är fördelade på två gravfält. Närmast vägen ligger
treuddarna och bland tallarna kan du se resta stenar.

De är ofta placerade i cirkelform med jämna avstånd och kallas då
domarringar.

Det andra gravfältet ligger ett hundratal meter i skogen längs stigen.
Där syns ett par domarringar och åtta resta stenar. I kanten av
gravfältet ligger en kolbotten.

Domarringarna är mellan 4 till 10 meter i diameter. De är byggda
med ett ojämnt antal stenar, ofta 5, 7 eller 9 stenar. Det ojämna
stenantalet fick senare tiders människor att tro att stenkretsarna
skulle haft med rättsskipning att göra och därför kallades de
domarringar.

Arkeologiska undersökningar har dock visat att de är gravar, ofta
anlagda århundraderna efter Kristi födelse.

Omkring 1000 kända domarringar i Jönköpings län är belägna i den
här nordvästra delen av länet.

Även i angränsande delar av Västergötland finns många
domarringar.

Treuddar är ofta lätta att se. Närmare 200 treuddar är registrerade i
länet och de flesta i Nissadalen. Här ligger en av dem intill vägen
och du ser tydligt kantstenar och stenar satta i ändarna av de långa
armarna.

Undersökta treuddar har lämnat få fynd. Det har lett oss till tanken
att de byggdes som minnesmärken, kanske över någon som avlidit på
annan ort.

De här treuddarna liksom domarringarna restaurerades i början av
1930-talet. Det finns uppgifter om att man i samband med arbetet
lade krossad järnslagg som fyllning i en av treuddarna. Denna
uppgift får man hoppas finns kvar till framtidens arkeologer som
annars kan få en verklig överraskning vid eventuell utgrävning!

Järnet har spelat en stor roll i denna region av länet. Det finns många
forntida blästerugnar och Taberg var en viktig järnmalmstillgång in i
våra dagar.

Flera kolningsgropar har också hittats i anslutning till
blästerugnarna. Kolbottnar vittnar om senare tiders kolutvinning.
Mellan gravfälten kan du se ett antal sådana.

Treuddarna är fascinerande och ofta stora fornlämningar. Många av
dem har fångat allmogens intresse och fantasi. För inte så länge
sedan trodde man det fanns många olika övernaturliga i naturen:
Tomtar, troll och vitterfolket med sina ibland synliga husdjur.

Odensjakten dånade fram i höststormen och då var det enligt
folktron Oden själv som var på jakt efter skogsrået.

Tordönet rullade bland svartblå åskmoln när Tor var på jakt efter
jättar. Han färdades på sin vagn dragen av två bockar. Med sin
hammare Mjölner slog han ihjäl vättarna.

Stora ovanliga fornlämningar kom att förknippas med övernaturlig
kroppsstorlek. I Sveriges första fornminnesinventering åren 1667
och 1689 nämns denna treudd av sockenmännen.

Man hade tolkat treuddens utsträckta former som att en jätte låg
begravd med bålen i en riktning och bägge benen åtskilda. Jätten var
26 alnar lång.”

Bara en liten kommentar till jättens längd, en aln var cirka 0,59
meter lång och multiplicerat med jättens längd på 26 alnar borde han
varit ungefär 15,34 meter lång, vilket är 1,34 meter längre än den
längsta flaggstången enligt reglerna och denna stång skall då ha en
flagga om 3,60 meter i längd eller en vimpel om 5 meter.

3 IMG_1750 Boeryds gravar och jattegraven

Boerydsgravfälten består av 17 styck domarringar, 2 styck treuddar,
och 12 styck fristående stenar som markerar gravplatser och
gravarna kom till under den tid då Romarriket gick mot sitt slut, det
vill säga cirka 500 efter Kristus.

År 476 efter Kristus har i historieskrivning angivits som året då
Romarriket upphörde att existera och den så kallade medeltiden
inleddes, men det är egentligen fel. Det som hände var att den siste
västromerske kejsaren Romulus Augustulus avsattes.

Den östra rikshalvan, det Östromerska riket, senare känt som det
Bysantinska riket levde kvar ända fram till år 1453 då osmanerna
som var ett turkiskt folk erövrade Konstantinopel.

4 IMG_1754 Boeryds gravar och jattegraven

I slutet på 1600-talet var man uppenbarligen, om man får tro skrifter
och berättelser, övertygad om att det låg en Jätte begravd i en av
treuddarna här i Boeryd.

Jättar är övernaturliga och storväxta varelser som många trodde på
förr i tiden och berättelser om jättar finns över hela världen.

De förekommer ofta i skapelsemyter, alltså berättelser som handlar
om hur världen blev till. I den fornnordiska skapelsemyten skapas
världen av jätten Ymers kropp och där var jättarna fiender till
gudarna.

Senare trodde man att jättar funnits en gång men att de försvunnit
men man kunde också tro att de fanns i fjärran länder.

5 IMG_1753 Boeryds gravar och jattegraven

Berättelserna om jättar handlade ofta om något i naturen som inte
gick att förklara, till exempel kallade man de stora stenblock som
man ofta ser i skogen för ”jättekast”.

Man trodde att en sådan stor sten hade kastats av en jätte som velat
förstöra en kyrka, eftersom jättar inte tyckte om ljudet av
kyrkklockor.

Jättar förekommer också i folksagor och där är de skrämmande
figurer som hjälten måste besegra, men den typen av jättar har
människan däremot aldrig trott på, utan de är helt påhittade.

6 IMG_1756 Boeryds gravar och jattegraven

Enligt den gamla nordiska gudaläran var rimtursarna bland de
tidigaste gestalterna som tog form jämte gudarnas urfader Bure och
Ymer som var en jätte av kosmiska dimensioner.

Hela världen skapades sedan av hans döda kropp men rimtursarna
dränktes därpå i Ymers blod, det vill säga världshaven, sånär som på
en viss Bergelmer och hans maka, från vilken senare tiders jättar
skulle härstamma.

Rimtursar är köldjättar i den fornnordiska mytologin, och de är
förknippade med konflikten mellan det ordnade Midgård och det
kaotiska Utgård.

Rimtursarna utgör ett kollektiv utan individuella särdrag och namnet
antyder deras förbindelse till urtidsjätten Ymer.

7 IMG_1757 Boeryds gravar och jattegraven

Avslutningsvis är det en mäktig och märklig känsla att vandra
omkring bland dessa gravar där ett stort antal av den yngre
järnålderns människor ligger begravda, där tidsspannet pendlar
mellan tiden för Kristi födelse och 500 efter Kristus. Tänk om dessa
stenar kunde tala.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer