Boeryds gravar och Jättegraven

Vår naturkrönikör Dan Damberg har besökt Boeryd.

Boeryds gravar och Jättegraven

Boeryds gravar och Jättegraven, en natur- och kulturkrönika i 7
bilder om kanske 1500 år gamla gravar från en plats på tallmoarna
västnordväst om Taberg, söder om Jönköping

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd sista dagarna i november
år 2014.

 

1 IMG_1749 Boeryds gravar och jattegraven

Boeryds gravar ligger i en vacker, ljus och öppen tallskog som för
1500 år sedan förmodligen var ett öppet landskap beklätt med
betydligt mer lövträd än vad som finns i området idag.

Denna miljö borde idag innehålla spelande nattskärra, tjäder och
sjungande dubbeltrast.

2 IMG_1752 Boeryds gravar och jattegraven

Den lilla skylten berättar följande; ”Här ligger gravar som bör vara
över 1500 år gamla. Det är ett par treuddar, en stensättning, resta
stenar och nitton domarringar.

Gravarna är fördelade på två gravfält. Närmast vägen ligger
treuddarna och bland tallarna kan du se resta stenar.

De är ofta placerade i cirkelform med jämna avstånd och kallas då
domarringar.

Det andra gravfältet ligger ett hundratal meter i skogen längs stigen.
Där syns ett par domarringar och åtta resta stenar. I kanten av
gravfältet ligger en kolbotten.

Domarringarna är mellan 4 till 10 meter i diameter. De är byggda
med ett ojämnt antal stenar, ofta 5, 7 eller 9 stenar. Det ojämna
stenantalet fick senare tiders människor att tro att stenkretsarna
skulle haft med rättsskipning att göra och därför kallades de
domarringar.

Arkeologiska undersökningar har dock visat att de är gravar, ofta
anlagda århundraderna efter Kristi födelse.

Omkring 1000 kända domarringar i Jönköpings län är belägna i den
här nordvästra delen av länet.

Även i angränsande delar av Västergötland finns många
domarringar.

Treuddar är ofta lätta att se. Närmare 200 treuddar är registrerade i
länet och de flesta i Nissadalen. Här ligger en av dem intill vägen
och du ser tydligt kantstenar och stenar satta i ändarna av de långa
armarna.

Undersökta treuddar har lämnat få fynd. Det har lett oss till tanken
att de byggdes som minnesmärken, kanske över någon som avlidit på
annan ort.

De här treuddarna liksom domarringarna restaurerades i början av
1930-talet. Det finns uppgifter om att man i samband med arbetet
lade krossad järnslagg som fyllning i en av treuddarna. Denna
uppgift får man hoppas finns kvar till framtidens arkeologer som
annars kan få en verklig överraskning vid eventuell utgrävning!

Järnet har spelat en stor roll i denna region av länet. Det finns många
forntida blästerugnar och Taberg var en viktig järnmalmstillgång in i
våra dagar.

Flera kolningsgropar har också hittats i anslutning till
blästerugnarna. Kolbottnar vittnar om senare tiders kolutvinning.
Mellan gravfälten kan du se ett antal sådana.

Treuddarna är fascinerande och ofta stora fornlämningar. Många av
dem har fångat allmogens intresse och fantasi. För inte så länge
sedan trodde man det fanns många olika övernaturliga i naturen:
Tomtar, troll och vitterfolket med sina ibland synliga husdjur.

Odensjakten dånade fram i höststormen och då var det enligt
folktron Oden själv som var på jakt efter skogsrået.

Tordönet rullade bland svartblå åskmoln när Tor var på jakt efter
jättar. Han färdades på sin vagn dragen av två bockar. Med sin
hammare Mjölner slog han ihjäl vättarna.

Stora ovanliga fornlämningar kom att förknippas med övernaturlig
kroppsstorlek. I Sveriges första fornminnesinventering åren 1667
och 1689 nämns denna treudd av sockenmännen.

Man hade tolkat treuddens utsträckta former som att en jätte låg
begravd med bålen i en riktning och bägge benen åtskilda. Jätten var
26 alnar lång.”

Bara en liten kommentar till jättens längd, en aln var cirka 0,59
meter lång och multiplicerat med jättens längd på 26 alnar borde han
varit ungefär 15,34 meter lång, vilket är 1,34 meter längre än den
längsta flaggstången enligt reglerna och denna stång skall då ha en
flagga om 3,60 meter i längd eller en vimpel om 5 meter.

3 IMG_1750 Boeryds gravar och jattegraven

Boerydsgravfälten består av 17 styck domarringar, 2 styck treuddar,
och 12 styck fristående stenar som markerar gravplatser och
gravarna kom till under den tid då Romarriket gick mot sitt slut, det
vill säga cirka 500 efter Kristus.

År 476 efter Kristus har i historieskrivning angivits som året då
Romarriket upphörde att existera och den så kallade medeltiden
inleddes, men det är egentligen fel. Det som hände var att den siste
västromerske kejsaren Romulus Augustulus avsattes.

Den östra rikshalvan, det Östromerska riket, senare känt som det
Bysantinska riket levde kvar ända fram till år 1453 då osmanerna
som var ett turkiskt folk erövrade Konstantinopel.

4 IMG_1754 Boeryds gravar och jattegraven

I slutet på 1600-talet var man uppenbarligen, om man får tro skrifter
och berättelser, övertygad om att det låg en Jätte begravd i en av
treuddarna här i Boeryd.

Jättar är övernaturliga och storväxta varelser som många trodde på
förr i tiden och berättelser om jättar finns över hela världen.

De förekommer ofta i skapelsemyter, alltså berättelser som handlar
om hur världen blev till. I den fornnordiska skapelsemyten skapas
världen av jätten Ymers kropp och där var jättarna fiender till
gudarna.

Senare trodde man att jättar funnits en gång men att de försvunnit
men man kunde också tro att de fanns i fjärran länder.

5 IMG_1753 Boeryds gravar och jattegraven

Berättelserna om jättar handlade ofta om något i naturen som inte
gick att förklara, till exempel kallade man de stora stenblock som
man ofta ser i skogen för ”jättekast”.

Man trodde att en sådan stor sten hade kastats av en jätte som velat
förstöra en kyrka, eftersom jättar inte tyckte om ljudet av
kyrkklockor.

Jättar förekommer också i folksagor och där är de skrämmande
figurer som hjälten måste besegra, men den typen av jättar har
människan däremot aldrig trott på, utan de är helt påhittade.

6 IMG_1756 Boeryds gravar och jattegraven

Enligt den gamla nordiska gudaläran var rimtursarna bland de
tidigaste gestalterna som tog form jämte gudarnas urfader Bure och
Ymer som var en jätte av kosmiska dimensioner.

Hela världen skapades sedan av hans döda kropp men rimtursarna
dränktes därpå i Ymers blod, det vill säga världshaven, sånär som på
en viss Bergelmer och hans maka, från vilken senare tiders jättar
skulle härstamma.

Rimtursar är köldjättar i den fornnordiska mytologin, och de är
förknippade med konflikten mellan det ordnade Midgård och det
kaotiska Utgård.

Rimtursarna utgör ett kollektiv utan individuella särdrag och namnet
antyder deras förbindelse till urtidsjätten Ymer.

7 IMG_1757 Boeryds gravar och jattegraven

Avslutningsvis är det en mäktig och märklig känsla att vandra
omkring bland dessa gravar där ett stort antal av den yngre
järnålderns människor ligger begravda, där tidsspannet pendlar
mellan tiden för Kristi födelse och 500 efter Kristus. Tänk om dessa
stenar kunde tala.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

(S) vill ha avfallssamverkan

10:27 | Räkna med politisk strid ända upp i kommunfullmäktige om den framtida avfallshanteringen. – Vi är för samverkan med… Läs mer

Planerar för ny station i Värnamo

08:54 | Om den nya höghastighetsbanan Europabanan kommer passera Värnamo så är det inte säkert att det blir någon station… Läs mer

Mordmisstänkta är släppta

18:47 | De två män som varit anhållna och misstänkta för brottet mord/dråp i Kärda har släppts av jouråklagaren. Beslutet om att… Läs mer

TV: Årets företagare hyllades

15:21 | I samband med Waggerydsdagen hyllades ägarna till Styrkonstruktion Småland AB i Vaggeryd.

Tony vann på Bäckalyckan

14:06 | Det har varit tipspromenad med IOGT-NTO på Bäckalyckan i Vaggeryd.

TV: Utställning med miniatyrhästar

11:55 | I går lördag var det premiär med en riksutställning för Svenska Miniatyrhästföreningen och platsen var hos Vaggeryd-Skillingaryds Ridklubb… Läs mer

Isa vann slaget om publiken

10:41 | Linda Bengtzing utsågs till det stora affischnamnet inför Waggerydsdagen 2015. Men det var inte hon som vann slaget… Läs mer

Mordmisstänkta är 20 och 40 år

09:17 | De två män som är anhållna misstänkta för gårdagens mord i Kärda är födda på 1970-talet och 1990-talet… Läs mer

Firade 40 år sedan skolan slutade

07:03 | 59:orna i Skillingaryd har haft sin tredje skolträff och ett 30-tal av eleverna var på plats.

Brobygget över Hjortsjön inleds…

00:52 | Om man ska tro en skylt som en av våra läsare skickat är det dags att bygga bron över… Läs mer

Lisbeth utsågs till årets Vaggerydsprofil

22:51 | Lisbeth Carlsson utsågs till årets Vaggerydsprofil av  Vänskapsklubben i Vaggeryd.

Västkust mellan Morups Tånge och Stensjöstrand i Halland

21:52 | Vår natur-och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Västkusten.

TV: Linda – dragplåster på Waggerydsdagen

19:30 | Schlagersångerksan Linda Bengtzing var det stora dragplåstret vid Waggerydsdagen i dag. En tusenhövdad publik hade samlats Framme för… Läs mer

Många nyheter i helgen

11:51 | Den här helgen kommer vi bland annat att berätta om skolträff för 59:or, hundträff, miniatyrhästar, Waggerydsdagen plus berätta… Läs mer

50-årig man mördad i Kärda

11:38 | En man i 50-årsåldern är påträffad död i Kärda strax väster om Värnamo. Förundersökning om mord eller dråp är… Läs mer

Välkommen EVI Industries

06:03 | I dag får vi säga välkommen till vårt sjunde industriföretag som fast annonsör i vår tidning. Det är… Läs mer

Räddningstjänsten på utryckning

19:07 | Räddningstjänsten i Skillingaryd är på väg till Hotell Småland i Klevshult för ett automatiskt brandlarm. Dessbättre var det… Läs mer

40 år sedan första Waggerydsdagen

17:13 | I bland händer det att goda ideér kläcks i nödens stund. Som Waggerydsdagen som i år fyller 40… Läs mer

Fortfarande många viltolyckor i länet

16:13 | Under  veckorna 31–34 inträffade det i Jönköpings län  cirka 210 viltolyckor där eftersöksjägare från Nationella Viltolycksrådet, NVR, fått… Läs mer

Många kom till opinionsmöte

15:23 | Så mycket nytt framkom inte vid opinionsmötet i Klevshult. Men uppslutningen visar  att landsbygdsupproret för att rädda landsbygdsskolorna… Läs mer

(C)-motstånd mot Fåglabäcksatsning

13:25 | Tanken på en kommunal satsning på att uppföra sju småhus på Fåglabäcksområdet för att få fart på byggandet… Läs mer

Miljö- och bygg beviljade bygglov

12:47 | Vid augustisammanträdet har miljö- och byggnämnden tagit beslut i ett antal byggärenden.

Bedrägeriförsök i miljonklassen

09:27 | Köparen av ett företag i Vaggeryds kommun är anmäld för försök till grovt bedrägeri i miljonklassen.

Kyrkligt bidrag till Tofteryds kyrka

09:18 | Som vi tidigare berättat kommer Tofteryds kyrka att få ett nytt värmesystem. Nu är det klart att Skillingaryds… Läs mer

Det händer i helgen

09:15 | Den här helgen är det en rad aktiviteter som Waggerydsdagen, internationell fest, utställning av miniatyrhästar och allsång. Kika… Läs mer

Skickades hem från akuten med hjärnblödning

08:52 | En ung kvinna skickades hem från sjukhuset i Värnamo med medicin mot kramper. Men sjukhusets läkare hade missbedömt… Läs mer

Ledigt jobb som säljare

20:57 | Nevotex i Nässjö söker via Codeq säljare till möbelbranschen. Läs mer på vår jobbsida.

Lena Landin vann med sina lommar

20:00 | Skillingaryds Fotoklubb har i kväll presenterat årets tredje tävling i färgdia.

Fem lediga tjänster hos IKV Tools

18:33 | IKV Tools i Forsheda har inte mindre än fem lediga tjänster. Läs mer på vår jobbsida.