Boglösasjöns marker

Vår naturkrönikör Dan Damberg har besökt Boglösasjön.

Boglösasjöns marker

Boglösasjöns marker, en naturkrönika i 17 bilder från området runt en
av de två största sjöarna på norra delen av Skillingaryds skjutfält.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd, i vintriga mars sista dagar
2013.

Snart är jag framme vid Boglösasjöns sydöstra strand, bara den just nu
frusna sankmarken med pors och skvattram kvar. Till sommaren
känner man den härliga doften av dessa växter på långt håll, så icke nu
naturligtvis.

Boglösasjöns lilla ”båthamn” med brygga ligger till höger på bilden
och till våren och sommaren är detta en fantastisk plats med en rik
biologisk mångfald.

Området hyser en rik trädflora med bland annat bilden sälg med sina
vackra sälgtickor samt asp. Dessa träd bär dessutom en rik flora med
såväl lavar, mossor och svampar. Här finns dessutom en rik fauna med
olika hackspettarter, såsom mindre hackspett, större hackspett,
spillkråka och ibland även tretåig hackspett.

Bilden visar tät franslevermossa, ”Ptilidium pulcherrimum”, som är en
bladlevermossa med stam och blad där bladen är djupt delade i 2-3
flikar med mycket smala tänder i kanterna, bladen ser därför fransiga
ut. Arten växer på levande eller döda träd och ibland även på sten.

Släktet ”Ptilidium” är i Sverige representerat av två arter, bildens tät
franslevermossa samt arten franslevermossa ”Ptilidium ciliare”.

Stora exemplar av näverlav växer rikligt bland annat på tallarna runt
Boglösasjön men även i den gamla naturskogen alldeles norr om sjön.

Näverlav, ”Platismatia glauca”, räknas till bladlavarna. Loberna är
tunna och starkt uppflikade med en grågrön ovansida och en
”näverfärgad” undersida. Ofta finns soredier längs kanten på loberna
vilket syns tydligt på min bild. Laven förekommer i hela landet och
växer ofta på näringsfattig bark och den klarar ett förhållandevis lågt
pH-värde.

Låt mig först få säga att fotografera med snö som bakgrund är näst
intill omöjligt, blända ner, blända ner igen och igen och plötsligt blir
objektet svart.

Nåväl, bilden visar i alla fall arten skvattram, ”Rhododendron
tomentosum”, som är vintergrön buske som kan bli upp till en och en
halv meter hög och som har en stark aromatisk doft. Visst syns det på
bladen att den är släkt med våra rhododendronbuskar i trädgårdarna.
Två arter av rododendron, fujirododendron, ”Rhododendron
brachycarpum”, och parkrododendron ”Rhododendron x
catawbiense”, har faktiskt påträffats förvildade i Sverige.

”Squatram-buskens lukt, hvilken strax om våren icke är obehaglig, blir
längre fram så stark att den kan orsaka hufvudvärk. Starkast kännes
den under varma sommardagar; hvar och en, som då botaniserat i
sådana kärr der busken växer, har säkerligen erfarit detta.”

Ur ”Utkast till svenska växternas naturhistoria II” av C. F. Nyman år
1868.

Bladvassens vinterståndare är enligt mitt tycke vackrare än
sommarens vippa. Bladvass växer för övrigt i mer eller mindre små
grupper runt hela Boglösasjöns sanka stränder. Vass är Nordens
största gräs och får ofta flera meter höga strån från den grova
krypande jordstammen.

Den gamla tallen rakt söder om sjön är som ett minne från Muddus
och jag stannar till varje gång jag går förbi och önskar den lycka till i
sitt stående tillstånd, för basen är numera verkligen anfrätt och dålig.

Den gamla furan hårt anfrätta stam är som ett konstverk, varje del har
en berättelse att visa, allt från svampars nedbrytning, insekters
angrepp till hackspettars födosök.

På den gamla torrakans stam växer i mitten till höger tunn flarnlav,
”Lecidea friesii”, någon till några meter upp och den puderlika laven
till vänster kan vara laven ärgnål, ”Chaenotheca furfuracea”, dock
utan sina typiska apothecier, det vill säga, ”knappnålarna”.

Naturens egna konstverk, veden på de döda träden uppvisar efter år av
nedbrytning mönster och färger som skulle göra vilken konstnär som
helst avundsjuk eller, varför inte, vara en inspirationskälla för
konstnärligt skapande. Veden har för övrigt en gång tillhört en
levande, växande ek, men glöm inte bort att även död ved lever.

Bilden visar en närbild på en liten vacker svart knappnålslav som
växer på tallved söder om sjön och eftersom knappnålslaven på bilden
saknar synlig lavbål kan den vara av arten kopparspik, ”Calicium
salicinum”, eller någon annan knappnålslav ur just släktet ”Calicium”.

Bilden visar en riklig förekomst av pinnlav, ”Cladonia floerkeana”, på
kraftigt murken ved tillsammans med en och annan kochenillav,
”Cladonia coccifera”.

Pinnlav, ”Cladonia floerkeana”, är en art i gruppen busklavar och den
har vanligen 10-20 millimeter höga uppstående utskott. Utskotten bär i
topparna vackert röda fruktkroppar. Arten, som växer på multnande
ved, som här, eller på hällmarker och stubbar, förekommer i södra och
mellersta Sverige.

Pinnlaven är lik blombägarlaven, ”Cladonia bellidiflora”, men denna
ska bara växa på marken och på sten.

Bildens naggbägarlav, ”Cladonia fimbriata”, växer rikligt på stenar
och block söder om Boglösasjön. Detta är en lavart som först beskrevs
av Carl von Linné på 1700-talet och fick sitt nu gällande namn av
Elias Fries på 1800-talet.

Svart kantlav, ”Tephromela atra” är en lavart som växer sparsamt på
sten framför allt söder om Boglösasjön. Laven beskrevs först av
William Hudson, och fick sitt nu gällande namn av Joseph Hafellner
och arten ingår i släktet ”Tephromela”, och familjen
”Mycoblastaceae”.

Avslutningsbilden, för denna gång, visar en vacker vägglav,
”Xanthoria parietina”, på en aspstam. Arten växer relativt riklig på
just aspstammar sydost om Boglösasjön.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer