Boglösasjöns marker

Vår naturkrönikör Dan Damberg har besökt Boglösasjön.

Boglösasjöns marker

Boglösasjöns marker, en naturkrönika i 17 bilder från området runt en
av de två största sjöarna på norra delen av Skillingaryds skjutfält.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd, i vintriga mars sista dagar
2013.

Snart är jag framme vid Boglösasjöns sydöstra strand, bara den just nu
frusna sankmarken med pors och skvattram kvar. Till sommaren
känner man den härliga doften av dessa växter på långt håll, så icke nu
naturligtvis.

Boglösasjöns lilla ”båthamn” med brygga ligger till höger på bilden
och till våren och sommaren är detta en fantastisk plats med en rik
biologisk mångfald.

Området hyser en rik trädflora med bland annat bilden sälg med sina
vackra sälgtickor samt asp. Dessa träd bär dessutom en rik flora med
såväl lavar, mossor och svampar. Här finns dessutom en rik fauna med
olika hackspettarter, såsom mindre hackspett, större hackspett,
spillkråka och ibland även tretåig hackspett.

Bilden visar tät franslevermossa, ”Ptilidium pulcherrimum”, som är en
bladlevermossa med stam och blad där bladen är djupt delade i 2-3
flikar med mycket smala tänder i kanterna, bladen ser därför fransiga
ut. Arten växer på levande eller döda träd och ibland även på sten.

Släktet ”Ptilidium” är i Sverige representerat av två arter, bildens tät
franslevermossa samt arten franslevermossa ”Ptilidium ciliare”.

Stora exemplar av näverlav växer rikligt bland annat på tallarna runt
Boglösasjön men även i den gamla naturskogen alldeles norr om sjön.

Näverlav, ”Platismatia glauca”, räknas till bladlavarna. Loberna är
tunna och starkt uppflikade med en grågrön ovansida och en
”näverfärgad” undersida. Ofta finns soredier längs kanten på loberna
vilket syns tydligt på min bild. Laven förekommer i hela landet och
växer ofta på näringsfattig bark och den klarar ett förhållandevis lågt
pH-värde.

Låt mig först få säga att fotografera med snö som bakgrund är näst
intill omöjligt, blända ner, blända ner igen och igen och plötsligt blir
objektet svart.

Nåväl, bilden visar i alla fall arten skvattram, ”Rhododendron
tomentosum”, som är vintergrön buske som kan bli upp till en och en
halv meter hög och som har en stark aromatisk doft. Visst syns det på
bladen att den är släkt med våra rhododendronbuskar i trädgårdarna.
Två arter av rododendron, fujirododendron, ”Rhododendron
brachycarpum”, och parkrododendron ”Rhododendron x
catawbiense”, har faktiskt påträffats förvildade i Sverige.

”Squatram-buskens lukt, hvilken strax om våren icke är obehaglig, blir
längre fram så stark att den kan orsaka hufvudvärk. Starkast kännes
den under varma sommardagar; hvar och en, som då botaniserat i
sådana kärr der busken växer, har säkerligen erfarit detta.”

Ur ”Utkast till svenska växternas naturhistoria II” av C. F. Nyman år
1868.

Bladvassens vinterståndare är enligt mitt tycke vackrare än
sommarens vippa. Bladvass växer för övrigt i mer eller mindre små
grupper runt hela Boglösasjöns sanka stränder. Vass är Nordens
största gräs och får ofta flera meter höga strån från den grova
krypande jordstammen.

Den gamla tallen rakt söder om sjön är som ett minne från Muddus
och jag stannar till varje gång jag går förbi och önskar den lycka till i
sitt stående tillstånd, för basen är numera verkligen anfrätt och dålig.

Den gamla furan hårt anfrätta stam är som ett konstverk, varje del har
en berättelse att visa, allt från svampars nedbrytning, insekters
angrepp till hackspettars födosök.

På den gamla torrakans stam växer i mitten till höger tunn flarnlav,
”Lecidea friesii”, någon till några meter upp och den puderlika laven
till vänster kan vara laven ärgnål, ”Chaenotheca furfuracea”, dock
utan sina typiska apothecier, det vill säga, ”knappnålarna”.

Naturens egna konstverk, veden på de döda träden uppvisar efter år av
nedbrytning mönster och färger som skulle göra vilken konstnär som
helst avundsjuk eller, varför inte, vara en inspirationskälla för
konstnärligt skapande. Veden har för övrigt en gång tillhört en
levande, växande ek, men glöm inte bort att även död ved lever.

Bilden visar en närbild på en liten vacker svart knappnålslav som
växer på tallved söder om sjön och eftersom knappnålslaven på bilden
saknar synlig lavbål kan den vara av arten kopparspik, ”Calicium
salicinum”, eller någon annan knappnålslav ur just släktet ”Calicium”.

Bilden visar en riklig förekomst av pinnlav, ”Cladonia floerkeana”, på
kraftigt murken ved tillsammans med en och annan kochenillav,
”Cladonia coccifera”.

Pinnlav, ”Cladonia floerkeana”, är en art i gruppen busklavar och den
har vanligen 10-20 millimeter höga uppstående utskott. Utskotten bär i
topparna vackert röda fruktkroppar. Arten, som växer på multnande
ved, som här, eller på hällmarker och stubbar, förekommer i södra och
mellersta Sverige.

Pinnlaven är lik blombägarlaven, ”Cladonia bellidiflora”, men denna
ska bara växa på marken och på sten.

Bildens naggbägarlav, ”Cladonia fimbriata”, växer rikligt på stenar
och block söder om Boglösasjön. Detta är en lavart som först beskrevs
av Carl von Linné på 1700-talet och fick sitt nu gällande namn av
Elias Fries på 1800-talet.

Svart kantlav, ”Tephromela atra” är en lavart som växer sparsamt på
sten framför allt söder om Boglösasjön. Laven beskrevs först av
William Hudson, och fick sitt nu gällande namn av Joseph Hafellner
och arten ingår i släktet ”Tephromela”, och familjen
”Mycoblastaceae”.

Avslutningsbilden, för denna gång, visar en vacker vägglav,
”Xanthoria parietina”, på en aspstam. Arten växer relativt riklig på
just aspstammar sydost om Boglösasjön.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer

The Undisputed Truth About Website to Check Plagiarism That the Experts Don’t Want You to Hear

07:57 | The Undisputed Truth About Website to Check Plagiarism That the Experts Don’t Want You to Hear Check guidelines… Läs mer