Bondstorps kyrka

Vår natur- och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Bondstorps kyrka.

Bondstorps kyrka

Bondstorps kyrka, en kulturkrönika i 13 bilder från samhället
Bondstorp i den nordvästra delen av Vaggeryds kommun, en tidsresa
tillbaka ända till 1200-talet.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i midsommartid anno 2014
efter Kristus.

 

1 IMG_1148

Bondstorps nuvarande kyrka har en drygt 400-årig historia men
sannolikt har funnits en kyrka så tidigt som på 1200-talet, för detta
talar det bevarade medeltida triumfkrucifixet och dopfunten som finns
i kyrkan. Om dessa tidigare kyrkor vet man dock mycket lite.

År 1693 var den gamla kyrkan så bristfällig och förfallen att den var
tvungen att återuppbyggas.

Nuvarande kyrkobyggnad har genomgått fyra större
förändringsepoker som påverkat kyrkans utseende. I sin nuvarande
form präglas kyrkan av de två stora restaureringarna som genomfördes
på 1950-talet och 1980-talet och dessa syftade till att återföra kyrkan
till ett mer ursprungligt utseende.

Kyrkobyggnaden ligger höglänt med utsikt över den intilliggande
Rasjön, inom området har återfunnits få fornfynd men de som hittats
härrör från äldre järnåldern.

Järnhanteringen utgjorde under 1600- och 1700-talen en betydande
näring inom regionen och en masugn anlades år 1726.

Kyrkan har en central placering i byn och bland den angränsande
bebyggelsen hittar man prästgården i senempirstilstil.

2 IMG_1164

Kyrkan är exteriört, en spånbeklädd timmerkyrka, och interiört ett
resultat av åtgärder utförda under andra halvan av 1900-talet och till
sin karaktär förmedlar kyrkan en bild av hur den kan ha tett sig efter
det att den stod klar åren 1694-1695.

Äldre inventarier i kyrkan vittnar dock om att den kristna traditionen i
området har en längre historia.

3 IMG_1166

På kyrkans västra sida står detta märkliga men vackra smideskors med
en inskription högst upp i en kluven örlogsflagga.

4 IMG_1165

Inskriptionen på det vackra smideskorset från förra bilden säger
”Härvid vilar konfmäster Mast Anders Lång som döde 1808”.

5 IMG_1151

Kyrkorummet utgör idag en mycket sammanhållen karaktär som är ett
resultat av den senaste restaureringen på 1980-talet. Det finns dock ett
mindre antal inventarier och inredningsdetaljer som härrör från äldre
tid, kyrkans äldsta delar utgörs av dess triumfkrucifix och dopfunten
av sandsten.

6 IMG_1158

År 1857 fick kyrkan en orgel som tillverkades av den lokala
organisten Johannes Andersson och placerades på orgelläktaren. Han
bekostade även orgelbygget med egna medel.

Det omfattande restaureringsprogrammet under åren 1953-1954
upprättades av den dåvarande länsarkitekten Malte Erichs som synes
varit mycket stridbar för sina ambitioner med kyrkan.

Vid restaureringen rensades i princip alla delar av 1890-års arbeten ut
och kyrkan omvandlas åter till sitt yttre och inre.

Den gamla orgeln dömdes bland annat ut och en ny tillverkades av
den danska orgelfirman Fredriksborgs Orgelbyggeri.

7 IMG_1152

Under restaureringsarbeten i kyrkan påträffades äldre dekorativt
måleri från 1700-talet på läktarbarriären vilket plockades fram och
bevarades synliga, dessa bilder finns norr om kyrkoorgeln.

8 IMG_1153

Ytterligare en bild på det äldre dekorativa måleriet från 1700-talet på
läktarbarriären vilket vid en restaurering plockades fram och
bevarades synligt, dessa bilder finns söder om kyrkoorgeln.

9 IMG_1155

Predikstolen i Bondstorps kyrka har en klassicistisk utformning samt
är målad med en grå marmorering med förgylld ornamentik och i
predikstolens rygg är ett draperimåleri utfört.

10 IMG_1156

Bondstorps nuvarande kyrka har, som redan nämnts, en drygt 400-årig
historia men sannolikt har funnits en kyrka så tidigt som på 1200-talet,
för detta talar den på bilden vackra dopfunten av sandsten som finns i
kyrkan och som bedömts härröra från äldre medeltid.

11 IMG_1161

År 1554 omnämns Bondstorp för första gången som en egen
församling men det bevarade triumfkrucifixet, i bildens övre del, som
utgör altarprydnad i kyrkan kan tyda på att en kyrkobyggnad funnits
på platsen redan på 1200-talet.

I koret plockades en äldre altartavla ned och det medeltida krucifixet
monterades som altarprydnad efter att det konserverats av konservator
Sven Wahlgren.

Altarprydnaden, det medeltida triumfkrucifixet, är monterat ovanför
ett fristående gråmålat träaltare och altarringen är öppen med
gråmålade svarvade dockor med förgyllda inslag.

12 IMG_1159

År 1711 bemålades kyrkorummet av målaren Anders Falk från
Ulricehamn och han målade interiören med sedvanliga himmel- och
helvetesscener men i början av 1800-talet upplevdes kyrkan som
trångbodd och en utvidgning mot öster utfördes och vid det tillfället
ansågs Anders Falks dekorativa måleri som undermåligt och
kyrkorummet ommålades med ljusa väggar och himmelsblått tak.

13 IMG_1160

I början av 1800-talet målades även altartavlan direkt på takpanelen
av en målare vid namn Lundin.

Avslutningsvis lite om 1200-talet då den första kyrkan i Bondstorp
uppfördes, så långt borta, ändå så nära.

I början av 1200-talet erövrar korsriddare Konstantinopel och
mongolerna når Europa, när de lyckas invaderar Ryssland, Polen och
Ungern.

Nya framsteg inom upptäckter görs och Marco Polo färdas till Kina
från Venedig och de första borgarna med rundmurade torn byggs.

Korsriddarnas sista fäste erövras och korstågen är därmed avslutade
år 1291.

I slutet av århundradet inleds också det skotska frihetskriget, då
Alexander III av Skottland dör utan att lämna någon arvinge efter sig,
vilket innebär att Edvard I av England gör anspråk på Skottlands
tron.

1200 – Vid seklets början grundas Inkariket.

1206 – Temudjin blir mongolernas khan och antar namnet Djingis
khan.

1204 – Korsriddare erövrar Konstantinopel.

1205 – Borgen Krak des Chevaliers i Syrien återuppförs av
Johanniterriddarna.

1207 den 1 oktober – Henrik III av England föds.

1209 – Den nya London Bridge byggs.

1211 – Mongolarmén anfaller Kina.

1215 – Kinas huvudstad Peking, erövras av mongolerna.

1215 – Den engelske kungen Johan utan land tvingas underteckna
fördraget Magna Charta, som reglerar maktfördelningen mellan
kungen och parlamentet i England.

1217 – Mongolerna härskar i Kina och Korea. Deras nya huvudstad
blir Karakorum.

1219 – Den danska flaggan Dannebrogen faller enligt legenden ner
från himlen i huvudet på den danske kungen Valdemar Sejr, som är
på korståg i Estland.

1219 – Mongolerna rider västerut för att angripa Persien och Turkiet.

1221 – Femte korståget inleds med strider mot sultanen av Egypten.

1223 – Eleanora av Provence föds.

1224 – Mongolerna invaderar Ryssland, Polen och Ungern.

1225 – Thomas av Aquino, den främste av de katolska teologerna
föds.

1227 – Djingis khan dör.

1228 – Sjätte korståget tar slut när muslimer överlämnar Jerusalem.

1229 – Ögödei, Djingis khans son, blir ny mongolisk khan.

1236 – Katedralen i Amiens, den största gotiska katedralen i
Frankrike, står färdig.

1237 – Mongolgeneralerna Batu och Subotai invaderar norra
Ryssland.

1239 den 17 juni – Edvard I av England föds.

1241 – Ögödei, Djingis khans son, och storkhan över mongolriket
dör och mongolerna drar sig tillbaka från Europa.

1241 – Eleanora av Kastilien föds.

1244 – Muslimerna återtar Jerusalem.

1249 – Sjunde korståget leds av Ludvig IX av Frankrike.

1249 – Alfons III av Portugal erövrar Algarve från morerna.

1250 – Mayakulturen får ett nytt uppsving och Mayapán blir den
viktigaste staden.

1250 – Naumburgmästaren gör skulpturerna i Naumburgs katedral.

1252 – Enligt Erikskrönikan grundar Birger jarl staden Stockholm.

1260 – De tyska städerna Lübeck och Hamburg grundar ett
handelsförbund som senare blir Hansan.

1260 – Mäster Eckehart, en av medeltidens mest betydande mystiker
föds.

1263 – Alexander Nevskij, rysk nationalhjälte och helgon dör.

1270 – Åttonde korståget leds också av Ludvig IX men han och
många av hans män dör av pest i Tunis.

1270 – William Wallace föds.

1271 – Marco Polo färdas till Kina från Venedig.

1274 den 11 juli – Robert I av Skottland föds.

1274 – Thomas av Aquino, italiensk teolog och filosof dör.

1280-talet – Edvard I av England beordrar uppförandet av en stor
mängd borgar i England och Wales.

1284 den 25 april – Edvard II av England föds.

1286 – Alexander III av Skottland, dör utan att lämna någon arvinge
efter sig.

1290 – Magnus Ladulås och Helvigs son Birger blir svensk kung.

1291 – Första delen av Strängnäs domkyrka invigs.

1291 – Acre, korsriddarnas siste fäste, erövras och korstågen är
därmed avslutade.

1295 – Isabella av Frankrike föds.

1296 – Slaget vid Dunbar, ett av flera slag under Skotska
frihetskriget, utkämpas.

Bysantinska riket faller samman under 1200-talet efter angrepp från
turkar och bulgarer.

Många nya städer grundas i Europa och stadsstater har slagit igenom
i Italien och Tyskland.

Feodalismen blir allt stabilare under 1200-talet.

Gotiken är den dominerande stilriktningen i Europa under 1200-talet.

 

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

(S) vill ha avfallssamverkan

10:27 | Räkna med politisk strid ända upp i kommunfullmäktige om den framtida avfallshanteringen. – Vi är för samverkan med… Läs mer

Planerar för ny station i Värnamo

08:54 | Om den nya höghastighetsbanan Europabanan kommer passera Värnamo så är det inte säkert att det blir någon station… Läs mer

Mordmisstänkta är släppta

18:47 | De två män som varit anhållna och misstänkta för brottet mord/dråp i Kärda har släppts av jouråklagaren. Beslutet om att… Läs mer

TV: Årets företagare hyllades

15:21 | I samband med Waggerydsdagen hyllades ägarna till Styrkonstruktion Småland AB i Vaggeryd.

Tony vann på Bäckalyckan

14:06 | Det har varit tipspromenad med IOGT-NTO på Bäckalyckan i Vaggeryd.

TV: Utställning med miniatyrhästar

11:55 | I går lördag var det premiär med en riksutställning för Svenska Miniatyrhästföreningen och platsen var hos Vaggeryd-Skillingaryds Ridklubb… Läs mer

Isa vann slaget om publiken

10:41 | Linda Bengtzing utsågs till det stora affischnamnet inför Waggerydsdagen 2015. Men det var inte hon som vann slaget… Läs mer

Mordmisstänkta är 20 och 40 år

09:17 | De två män som är anhållna misstänkta för gårdagens mord i Kärda är födda på 1970-talet och 1990-talet… Läs mer

Firade 40 år sedan skolan slutade

07:03 | 59:orna i Skillingaryd har haft sin tredje skolträff och ett 30-tal av eleverna var på plats.

Brobygget över Hjortsjön inleds…

00:52 | Om man ska tro en skylt som en av våra läsare skickat är det dags att bygga bron över… Läs mer

Lisbeth utsågs till årets Vaggerydsprofil

22:51 | Lisbeth Carlsson utsågs till årets Vaggerydsprofil av  Vänskapsklubben i Vaggeryd.

Västkust mellan Morups Tånge och Stensjöstrand i Halland

21:52 | Vår natur-och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Västkusten.

TV: Linda – dragplåster på Waggerydsdagen

19:30 | Schlagersångerksan Linda Bengtzing var det stora dragplåstret vid Waggerydsdagen i dag. En tusenhövdad publik hade samlats Framme för… Läs mer

Många nyheter i helgen

11:51 | Den här helgen kommer vi bland annat att berätta om skolträff för 59:or, hundträff, miniatyrhästar, Waggerydsdagen plus berätta… Läs mer

50-årig man mördad i Kärda

11:38 | En man i 50-årsåldern är påträffad död i Kärda strax väster om Värnamo. Förundersökning om mord eller dråp är… Läs mer

Välkommen EVI Industries

06:03 | I dag får vi säga välkommen till vårt sjunde industriföretag som fast annonsör i vår tidning. Det är… Läs mer

Räddningstjänsten på utryckning

19:07 | Räddningstjänsten i Skillingaryd är på väg till Hotell Småland i Klevshult för ett automatiskt brandlarm. Dessbättre var det… Läs mer

40 år sedan första Waggerydsdagen

17:13 | I bland händer det att goda ideér kläcks i nödens stund. Som Waggerydsdagen som i år fyller 40… Läs mer

Fortfarande många viltolyckor i länet

16:13 | Under  veckorna 31–34 inträffade det i Jönköpings län  cirka 210 viltolyckor där eftersöksjägare från Nationella Viltolycksrådet, NVR, fått… Läs mer

Många kom till opinionsmöte

15:23 | Så mycket nytt framkom inte vid opinionsmötet i Klevshult. Men uppslutningen visar  att landsbygdsupproret för att rädda landsbygdsskolorna… Läs mer

(C)-motstånd mot Fåglabäcksatsning

13:25 | Tanken på en kommunal satsning på att uppföra sju småhus på Fåglabäcksområdet för att få fart på byggandet… Läs mer

Miljö- och bygg beviljade bygglov

12:47 | Vid augustisammanträdet har miljö- och byggnämnden tagit beslut i ett antal byggärenden.

Bedrägeriförsök i miljonklassen

09:27 | Köparen av ett företag i Vaggeryds kommun är anmäld för försök till grovt bedrägeri i miljonklassen.

Kyrkligt bidrag till Tofteryds kyrka

09:18 | Som vi tidigare berättat kommer Tofteryds kyrka att få ett nytt värmesystem. Nu är det klart att Skillingaryds… Läs mer

Det händer i helgen

09:15 | Den här helgen är det en rad aktiviteter som Waggerydsdagen, internationell fest, utställning av miniatyrhästar och allsång. Kika… Läs mer

Skickades hem från akuten med hjärnblödning

08:52 | En ung kvinna skickades hem från sjukhuset i Värnamo med medicin mot kramper. Men sjukhusets läkare hade missbedömt… Läs mer

Ledigt jobb som säljare

20:57 | Nevotex i Nässjö söker via Codeq säljare till möbelbranschen. Läs mer på vår jobbsida.

Lena Landin vann med sina lommar

20:00 | Skillingaryds Fotoklubb har i kväll presenterat årets tredje tävling i färgdia.

Fem lediga tjänster hos IKV Tools

18:33 | IKV Tools i Forsheda har inte mindre än fem lediga tjänster. Läs mer på vår jobbsida.