Bondstorps kyrka

Vår natur- och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Bondstorps kyrka.

Bondstorps kyrka

Bondstorps kyrka, en kulturkrönika i 13 bilder från samhället
Bondstorp i den nordvästra delen av Vaggeryds kommun, en tidsresa
tillbaka ända till 1200-talet.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i midsommartid anno 2014
efter Kristus.

 

1 IMG_1148

Bondstorps nuvarande kyrka har en drygt 400-årig historia men
sannolikt har funnits en kyrka så tidigt som på 1200-talet, för detta
talar det bevarade medeltida triumfkrucifixet och dopfunten som finns
i kyrkan. Om dessa tidigare kyrkor vet man dock mycket lite.

År 1693 var den gamla kyrkan så bristfällig och förfallen att den var
tvungen att återuppbyggas.

Nuvarande kyrkobyggnad har genomgått fyra större
förändringsepoker som påverkat kyrkans utseende. I sin nuvarande
form präglas kyrkan av de två stora restaureringarna som genomfördes
på 1950-talet och 1980-talet och dessa syftade till att återföra kyrkan
till ett mer ursprungligt utseende.

Kyrkobyggnaden ligger höglänt med utsikt över den intilliggande
Rasjön, inom området har återfunnits få fornfynd men de som hittats
härrör från äldre järnåldern.

Järnhanteringen utgjorde under 1600- och 1700-talen en betydande
näring inom regionen och en masugn anlades år 1726.

Kyrkan har en central placering i byn och bland den angränsande
bebyggelsen hittar man prästgården i senempirstilstil.

2 IMG_1164

Kyrkan är exteriört, en spånbeklädd timmerkyrka, och interiört ett
resultat av åtgärder utförda under andra halvan av 1900-talet och till
sin karaktär förmedlar kyrkan en bild av hur den kan ha tett sig efter
det att den stod klar åren 1694-1695.

Äldre inventarier i kyrkan vittnar dock om att den kristna traditionen i
området har en längre historia.

3 IMG_1166

På kyrkans västra sida står detta märkliga men vackra smideskors med
en inskription högst upp i en kluven örlogsflagga.

4 IMG_1165

Inskriptionen på det vackra smideskorset från förra bilden säger
”Härvid vilar konfmäster Mast Anders Lång som döde 1808”.

5 IMG_1151

Kyrkorummet utgör idag en mycket sammanhållen karaktär som är ett
resultat av den senaste restaureringen på 1980-talet. Det finns dock ett
mindre antal inventarier och inredningsdetaljer som härrör från äldre
tid, kyrkans äldsta delar utgörs av dess triumfkrucifix och dopfunten
av sandsten.

6 IMG_1158

År 1857 fick kyrkan en orgel som tillverkades av den lokala
organisten Johannes Andersson och placerades på orgelläktaren. Han
bekostade även orgelbygget med egna medel.

Det omfattande restaureringsprogrammet under åren 1953-1954
upprättades av den dåvarande länsarkitekten Malte Erichs som synes
varit mycket stridbar för sina ambitioner med kyrkan.

Vid restaureringen rensades i princip alla delar av 1890-års arbeten ut
och kyrkan omvandlas åter till sitt yttre och inre.

Den gamla orgeln dömdes bland annat ut och en ny tillverkades av
den danska orgelfirman Fredriksborgs Orgelbyggeri.

7 IMG_1152

Under restaureringsarbeten i kyrkan påträffades äldre dekorativt
måleri från 1700-talet på läktarbarriären vilket plockades fram och
bevarades synliga, dessa bilder finns norr om kyrkoorgeln.

8 IMG_1153

Ytterligare en bild på det äldre dekorativa måleriet från 1700-talet på
läktarbarriären vilket vid en restaurering plockades fram och
bevarades synligt, dessa bilder finns söder om kyrkoorgeln.

9 IMG_1155

Predikstolen i Bondstorps kyrka har en klassicistisk utformning samt
är målad med en grå marmorering med förgylld ornamentik och i
predikstolens rygg är ett draperimåleri utfört.

10 IMG_1156

Bondstorps nuvarande kyrka har, som redan nämnts, en drygt 400-årig
historia men sannolikt har funnits en kyrka så tidigt som på 1200-talet,
för detta talar den på bilden vackra dopfunten av sandsten som finns i
kyrkan och som bedömts härröra från äldre medeltid.

11 IMG_1161

År 1554 omnämns Bondstorp för första gången som en egen
församling men det bevarade triumfkrucifixet, i bildens övre del, som
utgör altarprydnad i kyrkan kan tyda på att en kyrkobyggnad funnits
på platsen redan på 1200-talet.

I koret plockades en äldre altartavla ned och det medeltida krucifixet
monterades som altarprydnad efter att det konserverats av konservator
Sven Wahlgren.

Altarprydnaden, det medeltida triumfkrucifixet, är monterat ovanför
ett fristående gråmålat träaltare och altarringen är öppen med
gråmålade svarvade dockor med förgyllda inslag.

12 IMG_1159

År 1711 bemålades kyrkorummet av målaren Anders Falk från
Ulricehamn och han målade interiören med sedvanliga himmel- och
helvetesscener men i början av 1800-talet upplevdes kyrkan som
trångbodd och en utvidgning mot öster utfördes och vid det tillfället
ansågs Anders Falks dekorativa måleri som undermåligt och
kyrkorummet ommålades med ljusa väggar och himmelsblått tak.

13 IMG_1160

I början av 1800-talet målades även altartavlan direkt på takpanelen
av en målare vid namn Lundin.

Avslutningsvis lite om 1200-talet då den första kyrkan i Bondstorp
uppfördes, så långt borta, ändå så nära.

I början av 1200-talet erövrar korsriddare Konstantinopel och
mongolerna når Europa, när de lyckas invaderar Ryssland, Polen och
Ungern.

Nya framsteg inom upptäckter görs och Marco Polo färdas till Kina
från Venedig och de första borgarna med rundmurade torn byggs.

Korsriddarnas sista fäste erövras och korstågen är därmed avslutade
år 1291.

I slutet av århundradet inleds också det skotska frihetskriget, då
Alexander III av Skottland dör utan att lämna någon arvinge efter sig,
vilket innebär att Edvard I av England gör anspråk på Skottlands
tron.

1200 – Vid seklets början grundas Inkariket.

1206 – Temudjin blir mongolernas khan och antar namnet Djingis
khan.

1204 – Korsriddare erövrar Konstantinopel.

1205 – Borgen Krak des Chevaliers i Syrien återuppförs av
Johanniterriddarna.

1207 den 1 oktober – Henrik III av England föds.

1209 – Den nya London Bridge byggs.

1211 – Mongolarmén anfaller Kina.

1215 – Kinas huvudstad Peking, erövras av mongolerna.

1215 – Den engelske kungen Johan utan land tvingas underteckna
fördraget Magna Charta, som reglerar maktfördelningen mellan
kungen och parlamentet i England.

1217 – Mongolerna härskar i Kina och Korea. Deras nya huvudstad
blir Karakorum.

1219 – Den danska flaggan Dannebrogen faller enligt legenden ner
från himlen i huvudet på den danske kungen Valdemar Sejr, som är
på korståg i Estland.

1219 – Mongolerna rider västerut för att angripa Persien och Turkiet.

1221 – Femte korståget inleds med strider mot sultanen av Egypten.

1223 – Eleanora av Provence föds.

1224 – Mongolerna invaderar Ryssland, Polen och Ungern.

1225 – Thomas av Aquino, den främste av de katolska teologerna
föds.

1227 – Djingis khan dör.

1228 – Sjätte korståget tar slut när muslimer överlämnar Jerusalem.

1229 – Ögödei, Djingis khans son, blir ny mongolisk khan.

1236 – Katedralen i Amiens, den största gotiska katedralen i
Frankrike, står färdig.

1237 – Mongolgeneralerna Batu och Subotai invaderar norra
Ryssland.

1239 den 17 juni – Edvard I av England föds.

1241 – Ögödei, Djingis khans son, och storkhan över mongolriket
dör och mongolerna drar sig tillbaka från Europa.

1241 – Eleanora av Kastilien föds.

1244 – Muslimerna återtar Jerusalem.

1249 – Sjunde korståget leds av Ludvig IX av Frankrike.

1249 – Alfons III av Portugal erövrar Algarve från morerna.

1250 – Mayakulturen får ett nytt uppsving och Mayapán blir den
viktigaste staden.

1250 – Naumburgmästaren gör skulpturerna i Naumburgs katedral.

1252 – Enligt Erikskrönikan grundar Birger jarl staden Stockholm.

1260 – De tyska städerna Lübeck och Hamburg grundar ett
handelsförbund som senare blir Hansan.

1260 – Mäster Eckehart, en av medeltidens mest betydande mystiker
föds.

1263 – Alexander Nevskij, rysk nationalhjälte och helgon dör.

1270 – Åttonde korståget leds också av Ludvig IX men han och
många av hans män dör av pest i Tunis.

1270 – William Wallace föds.

1271 – Marco Polo färdas till Kina från Venedig.

1274 den 11 juli – Robert I av Skottland föds.

1274 – Thomas av Aquino, italiensk teolog och filosof dör.

1280-talet – Edvard I av England beordrar uppförandet av en stor
mängd borgar i England och Wales.

1284 den 25 april – Edvard II av England föds.

1286 – Alexander III av Skottland, dör utan att lämna någon arvinge
efter sig.

1290 – Magnus Ladulås och Helvigs son Birger blir svensk kung.

1291 – Första delen av Strängnäs domkyrka invigs.

1291 – Acre, korsriddarnas siste fäste, erövras och korstågen är
därmed avslutade.

1295 – Isabella av Frankrike föds.

1296 – Slaget vid Dunbar, ett av flera slag under Skotska
frihetskriget, utkämpas.

Bysantinska riket faller samman under 1200-talet efter angrepp från
turkar och bulgarer.

Många nya städer grundas i Europa och stadsstater har slagit igenom
i Italien och Tyskland.

Feodalismen blir allt stabilare under 1200-talet.

Gotiken är den dominerande stilriktningen i Europa under 1200-talet.

 

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer

The Undisputed Truth About Website to Check Plagiarism That the Experts Don’t Want You to Hear

07:57 | The Undisputed Truth About Website to Check Plagiarism That the Experts Don’t Want You to Hear Check guidelines… Läs mer