Borrahall och älvorna

Vår natur- och kulturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på Borrahall.

Borrahall och älvorna

Borrahall och älvorna, en natur- och kulturkrönika i 7 bilder om
älvor och älvkvarnstenar från bronsålderns tid för minst 3000 år
sedan.
Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd, första decemberveckan
2014. Bilderna är klickbara.

 

1 IMG_1799

Bildens offersten kallas för Borrahall, Böra hall eller Borre hall och
är belägen cirka 2 kilometer nordost om Ekeryds by i gränslandet
mellan Vaggeryds och Jönköpings kommuner.

Den är försedd med 50 tydliga skålgropar, så kallade älvkvarnar, där
bronsålders människor utförde sina magiska besvärjelser vars
formler och mening idag ingen känner till. Här finns mängder med
mynt från olika länder och kontinenter.

2 IMG_1791

Informationstexten på den lilla skylten säger följande, citat;
”Älvkvarnssten. Denna jordfasta sten är sedan länge känd som Boris
sten, Böra hall eller Borre hall.

På stenens triangelformade översida och på den brant sluttande
sydvästra sidan finns 56 små skålformiga gropar.

Dessa s.k. skålgropar älvkvarnstenar är 1-8 cm i diameter och 0,5–
2,5 cm djupa. Groparna har bildats genom huggning med ett spetsigt
föremål av brons, sten eller flinta.

Skålgropar tillhör bronsålderns formvärld från tiden ca 1500-500
f. Kr. Skålgropar är de vanligaste och mest spridda av alla
hällristningar i Sverige.

De finns på berghällar eller på jordfasta stenar, ensamma eller i till
synes oregelbundna hopar eller i ordnade rader.

Skålgropar är varken bild eller tecken utan uppträder snarare som
märken efter handlingar.

Hällristningar som helhet verkar återspegla symboliska handlingar
och system och kan ses som ett av flera forntida informationssystem.
Många sentida folkliga traditioner har dock knutits till skålgroparna.

I groparna offrades till överjordiska väsen, t ex älvor genom att
smörja in dem med fett eller genom att lägga i nålar eller mynt. I
historisk tid har Borre hall även utnyttjats som gränsmärke för
fastighets- socken och häradsgräns.

3 IMG_1793

Det var ett märkligt möte med denna sten från en fjärran
bronsålderstid, inte minst med tanke på alla mynt från olika tider,
olika länder och olika världsdelar.

Vi passade naturligtvis på att lägga några mynt själva och önska
något viktigt, vid vårt besök i början av december, när den råa och
fuktiga kylan gjorde fingrarna alldeles stela.

4 IMG_1798

Jättegrytan vid torpet Paradiset utanför Hagshult, sydväst om
Skillingaryd, är väl med alla sina önskemynt i ”grytan” det som mest
liknar denna Älvkvarnssten med alla sina önskemynt. Jag har, hur
som helst, aldrig sett dess make.

Älvor är som ni nog redan vet övernaturliga väsen som i svensk
tradition uppträder kollektivt och tänks hålla till ute i naturen,
vanligen i kullar, gravhögar, berg och skogar.
I nyare tradition har älvorna konsekvent uppfattats som kvinnliga
väsen, men en älvkung omtalas dock i äldre svenska källor och ordet
älva är en femininform av det fornnordiska ordet alf.

5 IMG_1794

Den sentida skandinaviska tron på älvor har, utöver namnet, mycket
litet gemensamt med den fornnordiska alftraditionen men desto mera
med västeuropeiska, främst keltiska, föreställningar, som möjligen
kan ha överförts till de nordiska folkens föreställningsvärld genom
tidigt medeltida, västerifrån komna ballader.

Redan i dessa ballader möter de motiv som dominerar i senare
älvtro, nämligen att älvorna dansar och sätter sjukdomar på
människor, så kallad, älvablåst.

Ofta förklaras detta med att den sjuke passerat över eller smutsat ned
i en ”älvring”, något liknande en häxring, ett fenomen som tidigast
omtalas av Olaus Magnus.

Olaus Magnus, föddes i oktober år 1490 i Östergötland och dog den
1 augusti år 1557 i Rom. Han var en svensk katolsk präst,
titulärärkebiskop av Uppsala katolska stift, samt diplomat, humanist,
etnolog och kartograf.

6 IMG_1795

Älvorna uppfattades på sina håll i östra Sverige ännu i början av
1900-talet huvudsakligen som sjukdomsalstrare.

Bot för åkommor som vållats av älvorna ansågs kunna fås genom
bland annat offer, och i mälarlandskapen och landskapen närmast
väster därom knöts offren till skålgropar, som därför i dessa bygder
kallades älvkvarnar.

7 IMG_1796

Tron på älvor utgör alltjämt ett i stort sett outforskat område av
folktron och till den folkliga traditionen kommer ett litterärt och
konstnärligt utnyttjande av älvorna, till exempel i tolkningen av
dimmor över sanka ängar som älvornas dans, vilket är en stereotyp
från romantikens tid.

Vill ni göra ett besök, vilket jag rekommenderar, och är i Taberg så
kör ni mot Sjöhult, Porteshult och efter 7 kilometer kommer ni fram
till Sjöhult. Kör igenom byn och när vägen svänger skarpt åt höger
så kör ni istället rakt fram på en grusväg.

Efter bara cirka 10 meter så får ni svänga upp åt höger, kör sedan
cirka 1200 meter på denna grusväg tills ni kommer till en vändplan
på ett hygge. Härifrån får ni dock gå till höger, sydväst, på en liten
skogsstig.

Efter 300 meter på denna stig så svänger stigen skarpt åt vänster, till
höger går då en ännu mindre stig, gå in 30 meter på denna stig och ni
är framme vid ”Borrahall”.

Läs mer om:
2 kommentarer
  1. Birgit Hansson skriver:

    Tack för dessa underbara berättelser om forntiden!

  2. Admira skriver:

    Tack för de fina bilderna och den intressanta berättelsen. Hoppas att det blir flera.

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer