Borrahall och älvorna

Vår natur- och kulturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på Borrahall.

Borrahall och älvorna

Borrahall och älvorna, en natur- och kulturkrönika i 7 bilder om
älvor och älvkvarnstenar från bronsålderns tid för minst 3000 år
sedan.
Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd, första decemberveckan
2014. Bilderna är klickbara.

 

1 IMG_1799

Bildens offersten kallas för Borrahall, Böra hall eller Borre hall och
är belägen cirka 2 kilometer nordost om Ekeryds by i gränslandet
mellan Vaggeryds och Jönköpings kommuner.

Den är försedd med 50 tydliga skålgropar, så kallade älvkvarnar, där
bronsålders människor utförde sina magiska besvärjelser vars
formler och mening idag ingen känner till. Här finns mängder med
mynt från olika länder och kontinenter.

2 IMG_1791

Informationstexten på den lilla skylten säger följande, citat;
”Älvkvarnssten. Denna jordfasta sten är sedan länge känd som Boris
sten, Böra hall eller Borre hall.

På stenens triangelformade översida och på den brant sluttande
sydvästra sidan finns 56 små skålformiga gropar.

Dessa s.k. skålgropar älvkvarnstenar är 1-8 cm i diameter och 0,5–
2,5 cm djupa. Groparna har bildats genom huggning med ett spetsigt
föremål av brons, sten eller flinta.

Skålgropar tillhör bronsålderns formvärld från tiden ca 1500-500
f. Kr. Skålgropar är de vanligaste och mest spridda av alla
hällristningar i Sverige.

De finns på berghällar eller på jordfasta stenar, ensamma eller i till
synes oregelbundna hopar eller i ordnade rader.

Skålgropar är varken bild eller tecken utan uppträder snarare som
märken efter handlingar.

Hällristningar som helhet verkar återspegla symboliska handlingar
och system och kan ses som ett av flera forntida informationssystem.
Många sentida folkliga traditioner har dock knutits till skålgroparna.

I groparna offrades till överjordiska väsen, t ex älvor genom att
smörja in dem med fett eller genom att lägga i nålar eller mynt. I
historisk tid har Borre hall även utnyttjats som gränsmärke för
fastighets- socken och häradsgräns.

3 IMG_1793

Det var ett märkligt möte med denna sten från en fjärran
bronsålderstid, inte minst med tanke på alla mynt från olika tider,
olika länder och olika världsdelar.

Vi passade naturligtvis på att lägga några mynt själva och önska
något viktigt, vid vårt besök i början av december, när den råa och
fuktiga kylan gjorde fingrarna alldeles stela.

4 IMG_1798

Jättegrytan vid torpet Paradiset utanför Hagshult, sydväst om
Skillingaryd, är väl med alla sina önskemynt i ”grytan” det som mest
liknar denna Älvkvarnssten med alla sina önskemynt. Jag har, hur
som helst, aldrig sett dess make.

Älvor är som ni nog redan vet övernaturliga väsen som i svensk
tradition uppträder kollektivt och tänks hålla till ute i naturen,
vanligen i kullar, gravhögar, berg och skogar.
I nyare tradition har älvorna konsekvent uppfattats som kvinnliga
väsen, men en älvkung omtalas dock i äldre svenska källor och ordet
älva är en femininform av det fornnordiska ordet alf.

5 IMG_1794

Den sentida skandinaviska tron på älvor har, utöver namnet, mycket
litet gemensamt med den fornnordiska alftraditionen men desto mera
med västeuropeiska, främst keltiska, föreställningar, som möjligen
kan ha överförts till de nordiska folkens föreställningsvärld genom
tidigt medeltida, västerifrån komna ballader.

Redan i dessa ballader möter de motiv som dominerar i senare
älvtro, nämligen att älvorna dansar och sätter sjukdomar på
människor, så kallad, älvablåst.

Ofta förklaras detta med att den sjuke passerat över eller smutsat ned
i en ”älvring”, något liknande en häxring, ett fenomen som tidigast
omtalas av Olaus Magnus.

Olaus Magnus, föddes i oktober år 1490 i Östergötland och dog den
1 augusti år 1557 i Rom. Han var en svensk katolsk präst,
titulärärkebiskop av Uppsala katolska stift, samt diplomat, humanist,
etnolog och kartograf.

6 IMG_1795

Älvorna uppfattades på sina håll i östra Sverige ännu i början av
1900-talet huvudsakligen som sjukdomsalstrare.

Bot för åkommor som vållats av älvorna ansågs kunna fås genom
bland annat offer, och i mälarlandskapen och landskapen närmast
väster därom knöts offren till skålgropar, som därför i dessa bygder
kallades älvkvarnar.

7 IMG_1796

Tron på älvor utgör alltjämt ett i stort sett outforskat område av
folktron och till den folkliga traditionen kommer ett litterärt och
konstnärligt utnyttjande av älvorna, till exempel i tolkningen av
dimmor över sanka ängar som älvornas dans, vilket är en stereotyp
från romantikens tid.

Vill ni göra ett besök, vilket jag rekommenderar, och är i Taberg så
kör ni mot Sjöhult, Porteshult och efter 7 kilometer kommer ni fram
till Sjöhult. Kör igenom byn och när vägen svänger skarpt åt höger
så kör ni istället rakt fram på en grusväg.

Efter bara cirka 10 meter så får ni svänga upp åt höger, kör sedan
cirka 1200 meter på denna grusväg tills ni kommer till en vändplan
på ett hygge. Härifrån får ni dock gå till höger, sydväst, på en liten
skogsstig.

Efter 300 meter på denna stig så svänger stigen skarpt åt vänster, till
höger går då en ännu mindre stig, gå in 30 meter på denna stig och ni
är framme vid ”Borrahall”.

Läs mer om:
2 kommentarer
  1. Birgit Hansson skriver:

    Tack för dessa underbara berättelser om forntiden!

  2. Admira skriver:

    Tack för de fina bilderna och den intressanta berättelsen. Hoppas att det blir flera.

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Outlines For Root Criteria For RussiaBride

19:20 | Virtually anyone who hopes to find true love is pleasant to apply for the postal mail order brides… Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer