Bröttjestad lund och Bröttjestad hög

Vår natur- och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Bröttjestad.

Bröttjestad lund och Bröttjestad hög

Bröttjestad lund och Bröttjestad hög, en natur- och kulturkrönika i 18
bilder men också en tidsresa under mer än tusen år vilket motsvarar
mellan 30-40 generationer av våra förfäder.

Text och bild Dan Damberg, Skillingaryd i början av mars året 2015.
Bilderna är som vanligt klickbara.

 

1 IMG_2948

Ett av de vackraste områden som jag känner i mitt närområde kallas
för Finnvedens folkland och ligger söder om Bredaryd och Forsheda,
sydväst om Värnamo.

Vid Bröttjestads by, några mil söder om Bredaryd, på ett gärde
bredvid vägen mot Ås, finns ett ställe, där våra förfäders gravar
bevarats i helig vördnad, nämligen en helig lund, vanligen kallad
Bröttjestads Lund.

Denna lund var förr mycket större än i dag och intog på det kala
bygärdet en rymd av 130 alnars längd och 60 alnars bredd.

Inom detta område räknades förr 32 större och mindre gravkullar samt
18 bautastenar och i nordvästra hörnet, inne bland griftkullarna, låg
förr en cirkelbana bestående av 7 stenar.

”Mellan gravkullarna växer träd, dem ingen vågar röra”.

2 IMG_2935

Här finner man en rik biologisk mångfald med en rik kulturmiljö med
fornlämningar och hela området är av riksintresse för
kulturmiljövården. Bröttjestad lund är fornlämning RAÄ-nr
Bröttjestad 30:1 – ett gravfält från järnåldern med gravhögar och resta
stenar.

3 IMG_2936

Bilden visar Bröttjestad lund som är fornlämning RAÄ-nr Bröttjestad
30:1, ett gravfält från järnåldern med gravhögar och resta stenar, totalt
bestående av cirka 40 fornlämningar.

Gravfältet har tidigare varit vanvårdat och i de flesta högarna har
potatisgropar funnits men dessa är numera igenfyllda.

Området är bevuxet med, idag, ett antal ståtliga ekar och vårdas idag
av Bredaryds Hembygdsförening som också lagat gravhögarna och
besått dem med gräs.

4 IMG_2937

Det vikingatidiga gravfältet i Bröttjestad lund har blivit väldigt illa
åtgånget under de senaste seklen.

Under vikingatiden, för drygt tusen år sedan, fanns en rik
stormansgård någonstans i närheten och dess mest framstående
innevånare lades i tur och ordning att vila under en gravhög eller rest
sten i en helig eklund, som denna. Namnet Bröttjestad kan ha använts
redan på den tiden.

5 IMG_2938

I århundraden vilade de döda i frid och ortsbefolkningen hade blivit
kristen, men mindes ändå gravlundens speciella status och lät den var
ifred.

Det mest dramatiska som hände under lång tid var att en eller annan
rest sten föll omkull.

6 IMG_2939

I början av 1800-talet var det dock slut med friden i lunden. Då högg
ortsbefolkningen ned ekarna och grävde potatiskällare i högarna.
Gravplundring blev vanligt och sågs både som nöje och inkomstkälla.

7 IMG_2940

Mot slutet av seklet undersöktes två dittills oskadda högar varvid man
fann resterna av likbål med kol, brända benfragment, ett knivbryne
och en flintbit från ett elddon.

8 IMG_2934

I anslutning till gravfältet finns denna informationstavla som på ett
lärorikt sätt låter besökaren ta del av den tid som för längesedan flytt
men som samtidigt var alldeles nyss.

9 IMG_2941

Gravfältet restaurerades år 1951 av hembygdsföreningen och
potatiskällarna och plundringsgroparna fylldes igen och de stenar som
fanns kvar restes.

Förmodligen finns det idag, tyvärr, inte en enda oskadd gravhög kvar i
Bröttjestad lund.

Fornlämningar är för övrigt skyddade enligt lag.

10 IMG_2947

De sorgliga resterna av en mycket stor gravhög finns 100 meter norr
om Bröttjestad lund och den kallas Menträdshögen eftersom
ortsbefolkningen brukade resa sitt ”menträd”, det vill säga, sin
majstång, på den.

11 IMG_2943

I slutet av 1800-talet schaktades ungefär en tredjedal av Bröttjestad
hög bort och användes som vägbeläggning. Ytan där dagens busskur
står täcktes ursprungligen av den då väldiga högen.

12 IMG_2944

Bröttjestad hög är fornlämning Bröttjestad 31:1, en, som redan
nämnts, skadad gravhög som antagligen är från järnåldern och som
även använts för midsommarstångsresning.

13 IMG_2945

Bröttjestads hög eller Menträdshögen har en höjd av 175 centimeter,
en höjd som blev reviderad år 1983 och där förra gången den
reviderades var år 1953.

År 1873 användes, citat: ”1/3 af högen till broningsämne för Joh.
Perssons usla byväg”. Broning är ett äldre samt mindre brukligt
uttryck för att bygga bro, eller förbättra väg eller dylikt.

Bilden visar utsikten från toppen av Bröttjestads hög ned emot
Bröttjestads lund i söder.

14 IMG_2946

Det finns i Riksantikvariets register en märklig och ej förklarad
notering angående Bröttjestads hög, citat:

”Ransakningarna 1667-1690”, måhända användes högen vid
häxprocesserna under slutet av 1600-talet.”

Bilden, som också denna är tagen från toppen av Bröttjestads hög och
rakt söderut, visar att det ligger ett antal stenar nedom högen, om
dessa är tillhörande den tusenåriga högen vet jag dock inte.

15 IMG_2950

Denna fantastiska söndageftermiddag trumpetade de första tranorna
mot en klarblå himmel och jag önskade dem välkomna tillbaka.

Tranan heter på latin, ”Grus grus”, vilket skulle vara ett namn som är
ljudhärmande.

16 IMG_2951

Tranan har sedan urminnes tider varit ett uppmärksammat vårtecken
och redan under antiken sa man att tranans trumpetande på våren var
signalen till jordbrukarna att börja plöja sina åkrar.

På Öland kallades tranan för ”marknadsfågeln” för hon flyttade alltid
förbi mot söder vid tiden för frömarknaden omkring den 15
september.

17 IMG_2954

Även ormvråken kommer tillbaka till oss här i inlandet, och även den
är välkommen tillbaka med sitt jamande läte, dock till förväxling likt
nötskrikans jamande läte.

18 IMG_2955

Namnet ormvråk används första gången år 1786 men är säkert äldre.
Redan år 1611 nämns den i formen ormkråka.

Förleden ”Orm-” syftar på artens rykte som ormjägare och ordet
”vråk” kommer av det germanska ordet ”wrekan” som betyder
förfölja.

Artens rykte som ormjägare är mycket överdrivet och sorkar samt
möss är ett betydligt vanligare födoval för den gode ormvråken, vilket
det danska namnet musvåge och det norska namnet musvåk tydligt
visar.

Arten ormvråk har på svenska även kallats för kvidfågeln, musvråk
och vanlig vråk.

På återseende!

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

(S) vill ha avfallssamverkan

10:27 | Räkna med politisk strid ända upp i kommunfullmäktige om den framtida avfallshanteringen. – Vi är för samverkan med… Läs mer

Planerar för ny station i Värnamo

08:54 | Om den nya höghastighetsbanan Europabanan kommer passera Värnamo så är det inte säkert att det blir någon station… Läs mer

Mordmisstänkta är släppta

18:47 | De två män som varit anhållna och misstänkta för brottet mord/dråp i Kärda har släppts av jouråklagaren. Beslutet om att… Läs mer

TV: Årets företagare hyllades

15:21 | I samband med Waggerydsdagen hyllades ägarna till Styrkonstruktion Småland AB i Vaggeryd.

Tony vann på Bäckalyckan

14:06 | Det har varit tipspromenad med IOGT-NTO på Bäckalyckan i Vaggeryd.

TV: Utställning med miniatyrhästar

11:55 | I går lördag var det premiär med en riksutställning för Svenska Miniatyrhästföreningen och platsen var hos Vaggeryd-Skillingaryds Ridklubb… Läs mer

Isa vann slaget om publiken

10:41 | Linda Bengtzing utsågs till det stora affischnamnet inför Waggerydsdagen 2015. Men det var inte hon som vann slaget… Läs mer

Mordmisstänkta är 20 och 40 år

09:17 | De två män som är anhållna misstänkta för gårdagens mord i Kärda är födda på 1970-talet och 1990-talet… Läs mer

Firade 40 år sedan skolan slutade

07:03 | 59:orna i Skillingaryd har haft sin tredje skolträff och ett 30-tal av eleverna var på plats.

Brobygget över Hjortsjön inleds…

00:52 | Om man ska tro en skylt som en av våra läsare skickat är det dags att bygga bron över… Läs mer

Lisbeth utsågs till årets Vaggerydsprofil

22:51 | Lisbeth Carlsson utsågs till årets Vaggerydsprofil av  Vänskapsklubben i Vaggeryd.

Västkust mellan Morups Tånge och Stensjöstrand i Halland

21:52 | Vår natur-och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Västkusten.

TV: Linda – dragplåster på Waggerydsdagen

19:30 | Schlagersångerksan Linda Bengtzing var det stora dragplåstret vid Waggerydsdagen i dag. En tusenhövdad publik hade samlats Framme för… Läs mer

Många nyheter i helgen

11:51 | Den här helgen kommer vi bland annat att berätta om skolträff för 59:or, hundträff, miniatyrhästar, Waggerydsdagen plus berätta… Läs mer

50-årig man mördad i Kärda

11:38 | En man i 50-årsåldern är påträffad död i Kärda strax väster om Värnamo. Förundersökning om mord eller dråp är… Läs mer

Välkommen EVI Industries

06:03 | I dag får vi säga välkommen till vårt sjunde industriföretag som fast annonsör i vår tidning. Det är… Läs mer

Räddningstjänsten på utryckning

19:07 | Räddningstjänsten i Skillingaryd är på väg till Hotell Småland i Klevshult för ett automatiskt brandlarm. Dessbättre var det… Läs mer

40 år sedan första Waggerydsdagen

17:13 | I bland händer det att goda ideér kläcks i nödens stund. Som Waggerydsdagen som i år fyller 40… Läs mer

Fortfarande många viltolyckor i länet

16:13 | Under  veckorna 31–34 inträffade det i Jönköpings län  cirka 210 viltolyckor där eftersöksjägare från Nationella Viltolycksrådet, NVR, fått… Läs mer

Många kom till opinionsmöte

15:23 | Så mycket nytt framkom inte vid opinionsmötet i Klevshult. Men uppslutningen visar  att landsbygdsupproret för att rädda landsbygdsskolorna… Läs mer

(C)-motstånd mot Fåglabäcksatsning

13:25 | Tanken på en kommunal satsning på att uppföra sju småhus på Fåglabäcksområdet för att få fart på byggandet… Läs mer

Miljö- och bygg beviljade bygglov

12:47 | Vid augustisammanträdet har miljö- och byggnämnden tagit beslut i ett antal byggärenden.

Bedrägeriförsök i miljonklassen

09:27 | Köparen av ett företag i Vaggeryds kommun är anmäld för försök till grovt bedrägeri i miljonklassen.

Kyrkligt bidrag till Tofteryds kyrka

09:18 | Som vi tidigare berättat kommer Tofteryds kyrka att få ett nytt värmesystem. Nu är det klart att Skillingaryds… Läs mer

Det händer i helgen

09:15 | Den här helgen är det en rad aktiviteter som Waggerydsdagen, internationell fest, utställning av miniatyrhästar och allsång. Kika… Läs mer

Skickades hem från akuten med hjärnblödning

08:52 | En ung kvinna skickades hem från sjukhuset i Värnamo med medicin mot kramper. Men sjukhusets läkare hade missbedömt… Läs mer

Ledigt jobb som säljare

20:57 | Nevotex i Nässjö söker via Codeq säljare till möbelbranschen. Läs mer på vår jobbsida.

Lena Landin vann med sina lommar

20:00 | Skillingaryds Fotoklubb har i kväll presenterat årets tredje tävling i färgdia.

Fem lediga tjänster hos IKV Tools

18:33 | IKV Tools i Forsheda har inte mindre än fem lediga tjänster. Läs mer på vår jobbsida.