Bröttjestad lund och Bröttjestad hög

Vår natur- och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Bröttjestad.

Bröttjestad lund och Bröttjestad hög

Bröttjestad lund och Bröttjestad hög, en natur- och kulturkrönika i 18
bilder men också en tidsresa under mer än tusen år vilket motsvarar
mellan 30-40 generationer av våra förfäder.

Text och bild Dan Damberg, Skillingaryd i början av mars året 2015.
Bilderna är som vanligt klickbara.

 

1 IMG_2948

Ett av de vackraste områden som jag känner i mitt närområde kallas
för Finnvedens folkland och ligger söder om Bredaryd och Forsheda,
sydväst om Värnamo.

Vid Bröttjestads by, några mil söder om Bredaryd, på ett gärde
bredvid vägen mot Ås, finns ett ställe, där våra förfäders gravar
bevarats i helig vördnad, nämligen en helig lund, vanligen kallad
Bröttjestads Lund.

Denna lund var förr mycket större än i dag och intog på det kala
bygärdet en rymd av 130 alnars längd och 60 alnars bredd.

Inom detta område räknades förr 32 större och mindre gravkullar samt
18 bautastenar och i nordvästra hörnet, inne bland griftkullarna, låg
förr en cirkelbana bestående av 7 stenar.

”Mellan gravkullarna växer träd, dem ingen vågar röra”.

2 IMG_2935

Här finner man en rik biologisk mångfald med en rik kulturmiljö med
fornlämningar och hela området är av riksintresse för
kulturmiljövården. Bröttjestad lund är fornlämning RAÄ-nr
Bröttjestad 30:1 – ett gravfält från järnåldern med gravhögar och resta
stenar.

3 IMG_2936

Bilden visar Bröttjestad lund som är fornlämning RAÄ-nr Bröttjestad
30:1, ett gravfält från järnåldern med gravhögar och resta stenar, totalt
bestående av cirka 40 fornlämningar.

Gravfältet har tidigare varit vanvårdat och i de flesta högarna har
potatisgropar funnits men dessa är numera igenfyllda.

Området är bevuxet med, idag, ett antal ståtliga ekar och vårdas idag
av Bredaryds Hembygdsförening som också lagat gravhögarna och
besått dem med gräs.

4 IMG_2937

Det vikingatidiga gravfältet i Bröttjestad lund har blivit väldigt illa
åtgånget under de senaste seklen.

Under vikingatiden, för drygt tusen år sedan, fanns en rik
stormansgård någonstans i närheten och dess mest framstående
innevånare lades i tur och ordning att vila under en gravhög eller rest
sten i en helig eklund, som denna. Namnet Bröttjestad kan ha använts
redan på den tiden.

5 IMG_2938

I århundraden vilade de döda i frid och ortsbefolkningen hade blivit
kristen, men mindes ändå gravlundens speciella status och lät den var
ifred.

Det mest dramatiska som hände under lång tid var att en eller annan
rest sten föll omkull.

6 IMG_2939

I början av 1800-talet var det dock slut med friden i lunden. Då högg
ortsbefolkningen ned ekarna och grävde potatiskällare i högarna.
Gravplundring blev vanligt och sågs både som nöje och inkomstkälla.

7 IMG_2940

Mot slutet av seklet undersöktes två dittills oskadda högar varvid man
fann resterna av likbål med kol, brända benfragment, ett knivbryne
och en flintbit från ett elddon.

8 IMG_2934

I anslutning till gravfältet finns denna informationstavla som på ett
lärorikt sätt låter besökaren ta del av den tid som för längesedan flytt
men som samtidigt var alldeles nyss.

9 IMG_2941

Gravfältet restaurerades år 1951 av hembygdsföreningen och
potatiskällarna och plundringsgroparna fylldes igen och de stenar som
fanns kvar restes.

Förmodligen finns det idag, tyvärr, inte en enda oskadd gravhög kvar i
Bröttjestad lund.

Fornlämningar är för övrigt skyddade enligt lag.

10 IMG_2947

De sorgliga resterna av en mycket stor gravhög finns 100 meter norr
om Bröttjestad lund och den kallas Menträdshögen eftersom
ortsbefolkningen brukade resa sitt ”menträd”, det vill säga, sin
majstång, på den.

11 IMG_2943

I slutet av 1800-talet schaktades ungefär en tredjedal av Bröttjestad
hög bort och användes som vägbeläggning. Ytan där dagens busskur
står täcktes ursprungligen av den då väldiga högen.

12 IMG_2944

Bröttjestad hög är fornlämning Bröttjestad 31:1, en, som redan
nämnts, skadad gravhög som antagligen är från järnåldern och som
även använts för midsommarstångsresning.

13 IMG_2945

Bröttjestads hög eller Menträdshögen har en höjd av 175 centimeter,
en höjd som blev reviderad år 1983 och där förra gången den
reviderades var år 1953.

År 1873 användes, citat: ”1/3 af högen till broningsämne för Joh.
Perssons usla byväg”. Broning är ett äldre samt mindre brukligt
uttryck för att bygga bro, eller förbättra väg eller dylikt.

Bilden visar utsikten från toppen av Bröttjestads hög ned emot
Bröttjestads lund i söder.

14 IMG_2946

Det finns i Riksantikvariets register en märklig och ej förklarad
notering angående Bröttjestads hög, citat:

”Ransakningarna 1667-1690”, måhända användes högen vid
häxprocesserna under slutet av 1600-talet.”

Bilden, som också denna är tagen från toppen av Bröttjestads hög och
rakt söderut, visar att det ligger ett antal stenar nedom högen, om
dessa är tillhörande den tusenåriga högen vet jag dock inte.

15 IMG_2950

Denna fantastiska söndageftermiddag trumpetade de första tranorna
mot en klarblå himmel och jag önskade dem välkomna tillbaka.

Tranan heter på latin, ”Grus grus”, vilket skulle vara ett namn som är
ljudhärmande.

16 IMG_2951

Tranan har sedan urminnes tider varit ett uppmärksammat vårtecken
och redan under antiken sa man att tranans trumpetande på våren var
signalen till jordbrukarna att börja plöja sina åkrar.

På Öland kallades tranan för ”marknadsfågeln” för hon flyttade alltid
förbi mot söder vid tiden för frömarknaden omkring den 15
september.

17 IMG_2954

Även ormvråken kommer tillbaka till oss här i inlandet, och även den
är välkommen tillbaka med sitt jamande läte, dock till förväxling likt
nötskrikans jamande läte.

18 IMG_2955

Namnet ormvråk används första gången år 1786 men är säkert äldre.
Redan år 1611 nämns den i formen ormkråka.

Förleden ”Orm-” syftar på artens rykte som ormjägare och ordet
”vråk” kommer av det germanska ordet ”wrekan” som betyder
förfölja.

Artens rykte som ormjägare är mycket överdrivet och sorkar samt
möss är ett betydligt vanligare födoval för den gode ormvråken, vilket
det danska namnet musvåge och det norska namnet musvåk tydligt
visar.

Arten ormvråk har på svenska även kallats för kvidfågeln, musvråk
och vanlig vråk.

På återseende!

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Outlines For Root Criteria For RussiaBride

19:20 | Virtually anyone who hopes to find true love is pleasant to apply for the postal mail order brides… Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer