Carina (S) debatterar ekonomi…

Carina Ödebrink (S) från Vaggeryd och en partikollega diskuterar regionens ekonomiska resultat för 2014.

Skygglappar på när ekonomin backar

Invånarna kan känna trygghet i att vi har en bra vård i vår region. Men det finns också det som kan bli bättre och vi har många och stora utmaningar för en bra vård även i framtiden.

En stabil ekonomisk grund, byggd på långsiktighet och politiskt ansvarstagande tar lång tid att bygga men kan snabbt raseras. Som förtroendevalda har vi ett uppdrag från invånarna när det gäller att hantera de ekonomiska resurserna så klokt som möjligt. Så gjorde vi när vi satt i det politiska förarsätet – så ser dock inte situationen ut längre, skriver Marcus Eskdahl och Carina Ödebrink regionråd.

Här lever den moderatstyrda ledningen fortfarande på gamla meriter. Moderaterna som dessutom över tid inte bidragit med att ta det långsiktigt ekonomiska ansvaret för hälso- och sjukvården.

Vi ser med stor oro på att den negativa ekonomiska utvecklingen inte tas på tillräckligt stort allvar. Det äventyrar en bra sjukvård i morgon men också framtiden för våra tre akutsjukhus.

Under större delen av tiden med moderaterna i ledningen så har delar av sjukvården gått med underskott något som också eskalerat de senaste två åren.

Ett positivt resultat med hyggliga överskott på sista raden, ofta tack vare intäkter av engångskaraktär, döljer en allvarlig, underliggande problematik. De tre sjukvårdsområdena tillsammans med medicinsk diagnostik gör tillsammans ett underskott på över en kvarts miljard, 274 miljoner kronor! Det är ett misslyckande av stora mått för den politiska ledningen!

Den borgerliga politiken har inte haft fokus på hur vården ur ett patientperspektiv hålls ihop och där små steg för en bättre vård tas varje dag. Istället har det handlat om att göra vården till en marknad.

Ett nytt ersättningssystem, inrättat för att möjliggöra utförsäljning har införts som inneburit att verksamheten mer jagar intäkter än ser över sina kostnader.

Organisationsförändringar genomförs utan risk- eller konsekvensanalyser på kort eller lång sikt.

Hyrläkarkostnaderna ökar kraftigt. För 2014 landar de på 113 mkr, tvärtemot målet som är 45 mkr.

 

Det andas en stor portion självgodhet och brist på insikt, från den politiska ledningen, när man talar om att regionen har en stark ekonomi med goda resultat när vården samtidigt har en mycket ansträngd ekonomisk situation. Det riskerar också att man tappar tilltron till den budget som beslutats, för pengar verkar ju finnas?

Vi frågar oss om den politiska ledningen verkligen har ett äkta intresse av att det ska gå bra för den solidariskt finansierade och offentligt drivna vården?

Den åtgärdsplan som togs fram 2014, har inte haft någon som helst effekt och är egentligen bara en sammanställning av tidigare fattade beslut i budget och flerårsplan som man inte haft tillräckligt fokus på.

En bra sjukvård i morgon kräver kloka beslut idag. Därför behövs ett omtag när det gäller att få till en långsiktigt hållbar utveckling för sjukvården i regionen.

Carina Ödebrink och Marcus Eskdahl

Regionråd (S)

Läs mer om:
En enda kommentar
  1. Allan Ragnarsson skriver:

    Ordspråket att inte kasta sten när man sitter i glashus…..
    S har styrt Vaggeryds Kommun under senaste 4 åren. Den S-styrda Socialnämnden har presterat ett underskott på nära 20 miljoner under 2014 på en budget på 220 milj. dvs. 9% Landstingets procentuella underskott är i storleksordningen 3%. Därmed inte sagt att det är OK.
    Allan Ragnarsson Kommunalråd Vaggeryd

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer