Carina (S) debatterar ekonomi…

Carina Ödebrink (S) från Vaggeryd och en partikollega diskuterar regionens ekonomiska resultat för 2014.

Skygglappar på när ekonomin backar

Invånarna kan känna trygghet i att vi har en bra vård i vår region. Men det finns också det som kan bli bättre och vi har många och stora utmaningar för en bra vård även i framtiden.

En stabil ekonomisk grund, byggd på långsiktighet och politiskt ansvarstagande tar lång tid att bygga men kan snabbt raseras. Som förtroendevalda har vi ett uppdrag från invånarna när det gäller att hantera de ekonomiska resurserna så klokt som möjligt. Så gjorde vi när vi satt i det politiska förarsätet – så ser dock inte situationen ut längre, skriver Marcus Eskdahl och Carina Ödebrink regionråd.

Här lever den moderatstyrda ledningen fortfarande på gamla meriter. Moderaterna som dessutom över tid inte bidragit med att ta det långsiktigt ekonomiska ansvaret för hälso- och sjukvården.

Vi ser med stor oro på att den negativa ekonomiska utvecklingen inte tas på tillräckligt stort allvar. Det äventyrar en bra sjukvård i morgon men också framtiden för våra tre akutsjukhus.

Under större delen av tiden med moderaterna i ledningen så har delar av sjukvården gått med underskott något som också eskalerat de senaste två åren.

Ett positivt resultat med hyggliga överskott på sista raden, ofta tack vare intäkter av engångskaraktär, döljer en allvarlig, underliggande problematik. De tre sjukvårdsområdena tillsammans med medicinsk diagnostik gör tillsammans ett underskott på över en kvarts miljard, 274 miljoner kronor! Det är ett misslyckande av stora mått för den politiska ledningen!

Den borgerliga politiken har inte haft fokus på hur vården ur ett patientperspektiv hålls ihop och där små steg för en bättre vård tas varje dag. Istället har det handlat om att göra vården till en marknad.

Ett nytt ersättningssystem, inrättat för att möjliggöra utförsäljning har införts som inneburit att verksamheten mer jagar intäkter än ser över sina kostnader.

Organisationsförändringar genomförs utan risk- eller konsekvensanalyser på kort eller lång sikt.

Hyrläkarkostnaderna ökar kraftigt. För 2014 landar de på 113 mkr, tvärtemot målet som är 45 mkr.

 

Det andas en stor portion självgodhet och brist på insikt, från den politiska ledningen, när man talar om att regionen har en stark ekonomi med goda resultat när vården samtidigt har en mycket ansträngd ekonomisk situation. Det riskerar också att man tappar tilltron till den budget som beslutats, för pengar verkar ju finnas?

Vi frågar oss om den politiska ledningen verkligen har ett äkta intresse av att det ska gå bra för den solidariskt finansierade och offentligt drivna vården?

Den åtgärdsplan som togs fram 2014, har inte haft någon som helst effekt och är egentligen bara en sammanställning av tidigare fattade beslut i budget och flerårsplan som man inte haft tillräckligt fokus på.

En bra sjukvård i morgon kräver kloka beslut idag. Därför behövs ett omtag när det gäller att få till en långsiktigt hållbar utveckling för sjukvården i regionen.

Carina Ödebrink och Marcus Eskdahl

Regionråd (S)

Läs mer om:
En enda kommentar
  1. Allan Ragnarsson skriver:

    Ordspråket att inte kasta sten när man sitter i glashus…..
    S har styrt Vaggeryds Kommun under senaste 4 åren. Den S-styrda Socialnämnden har presterat ett underskott på nära 20 miljoner under 2014 på en budget på 220 milj. dvs. 9% Landstingets procentuella underskott är i storleksordningen 3%. Därmed inte sagt att det är OK.
    Allan Ragnarsson Kommunalråd Vaggeryd

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Outlines For Root Criteria For RussiaBride

19:20 | Virtually anyone who hopes to find true love is pleasant to apply for the postal mail order brides… Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer