Carpe diem

Vår naturkrönikör Dan Damberg har tagit en promenad i naturen.

Carpe diem, del 2

Carpe diem, del 2, en naturkrönika i 11 bilder från en vanlig promenad
i naturen.
Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i februari månads sista dagar
2012.

Naggbägarlaven, ”Cladonia fimbriata”, tillhör släktet bägarlavar och
trattlavar, ett släkte lavar vilkas bål består av en basal fjällik del, från
vilken utgår uppåtriktade längre eller kortare utskott.

På utskottens toppar, som ofta är bägar- eller trattlika, utvecklas
fruktkropparna, som kan ha röd, brun, gul eller gråaktig färg.
Bägarlavarna växer på jord, berghällar och murken ved, ofta mellan
mossor precis som på bilden. Släktet ”Cladonia” är representerat i alla
världsdelar och omfattar cirka 250 arter varav cirka 60 arter finns i
Sverige. Exempel på arter inom detta släkte i Sverige är bildens
naggbägarlav samt pigglav, stubblav, pinnlav, kochenillav, syllav,
rislav, trattlav och fnaslav.

Naggbägarlaven på bilden som växer till synes i den rena sanden bland
små björnmossor är primitiva bålväxter som saknar både blad och
rötter. Lavar blommar heller inte och består av två olika organismer, en
svamp och en alg och/eller en cyanobakterie som lever i så kallad
symbios. Svampen hjälper laven att klara torka, då denna är bra på att
suga upp vatten, vattnet behöver algen och cyanobakterien för att
producera näringen enligt fotosyntesens principer. Lavarna sprider sig
med sporer och med fragment av lavbålen som till exempel förs bort
med regnvatten.

Gröna, blå, bruna och gula nyanser passar bra tillsammans, tycker jag,
det visar inte minst den lilla blåmesen i den gröna tallen på bilden.

Färger är först och främst vår egen upplevelse av färger, vi upplever
till exempel dagsljuset eller solljuset som vitt men vitt ljus är
egentligen en blandning av alla färger som vi kan se. Om vi låter vitt
ljus passera genom ett prisma som är ett stycke glas med vinklade
plana sidor så delas ljuset upp i ett spektrum med alla synliga färger,
violett, indigo, blått, grönt, gult, orange och rött. Uppdelningen beror
på att de olika färgerna tar lite olika vägar genom glaset när
ljusvågorna bryts i övergångarna mellan luften och glaset.

Det finns dessutom två, för oss osynliga, färger på var sin sida om det
synliga spektrat, nämligen infrarött och ultraviolett. Insekter ser
ultraviolett ljus och hade förmodligen upplevt blåmesen i tallen på ett
helt annat sätt

Talltitan i tallen beskrevs som en egen art först år 1827 av Conrad von
Baldenstein och har oftast placerats i det stora messläktet ”Parus”,
dock är detta släktes taxonomi omdiskuterat och bland annat skiljer
American Ornithologists Union, AOU, ut släktet ”Poecile” från släktet
”Parus” och placerar talltitan till ”Poecile”. Det latinska namnet blir då
antingen ”Parus montanus” eller ”Poecile montana”.

Talltitan på bilden är en typisk stannfågel, det vill säga fåglar som
stannar inom häckningsområdet året om. Uttrycken stannfåglar,
strykfåglar respektive flyttfåglar är inte längre så entydiga då en del
arter som vi betraktar som typiska stannfåglar vissa år kan röra på sig.
I början av vintern kan till exempelvis lappmesar ses på flera ställen
långt söder om häckningsområdena, och talltitor kan förflytta sig under
hösten.

Några klassiska stannfåglar är dalripa, fjällripa, rapphöna, tjäder, orre,
fasan, berguv, kattuggla, lappuggla, slaguggla, pärluggla, sparvuggla,
tretåig hackspett, vitryggig hackspett, större hackspett, mindre
hackspett, gröngöling, spillkråka, lavskrika, skata, nötskrika, lappmes,
entita, talltita, tofsmes, svartmes, talgoxe, nötväcka, pilfink och
gråsparv.

Några av dessa arter visar ibland flyttningstendenser, bland annat
pärluggla, större hackspett, mindre hackspett, spillkråka, nötskrika,
talgoxe och blåmes. En del av de arter som karakteriseras som
strykfåglar kan också flytta till nya geografiska områden och vintern
2005 hade Sverige besök av domherrar från östra Sibirien, vilka har ett
helt annat, mycket hesare lockläte än våra domherrar, de lät faktiskt
som leksakstrumpeter och kunde höras relativt ofta den vintern även i
trakterna av Skillingaryd och Värnamo.

Hos vissa fågelarter flyttar en del individer, medan andra stannar,
exempel på detta är bland annat kungsfågel och grönfink.

Det är vår när isen ”blånar” och vågskvalpet sakta men säkert bryter
upp vinterns is, vi går mot nya tider igen.

Den mörka och smältande isen bildar vackra former och mönster,
solens strömmande energi, åtta ljusminuter bort, tär och förvandlar fast
till flytande, allt medan dess ljus glimrar som kristall.

Du glömmer väl inte att andas unga knölsvan ety det var länge sedan
du doppade huvudet i vattnet.

Tiden går och inget huvud kommer upp för att andas, knölsvanen äter
för allt vad den är värd och jag undrar hur länge till ska den klara sig
utan att ta ett nytt andetag.

När knölsvanen så äntligen låter huvudet komma upp ur vattnet tittar
den på mig och tycks tänka oroa dig inte för mig jag vet hur länge jag
kan hålla andan.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer