Carpe diem

Vår naturkrönikör Dan Damberg har tagit en promenad i naturen.

Carpe diem, del 2

Carpe diem, del 2, en naturkrönika i 11 bilder från en vanlig promenad
i naturen.
Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i februari månads sista dagar
2012.

Naggbägarlaven, ”Cladonia fimbriata”, tillhör släktet bägarlavar och
trattlavar, ett släkte lavar vilkas bål består av en basal fjällik del, från
vilken utgår uppåtriktade längre eller kortare utskott.

På utskottens toppar, som ofta är bägar- eller trattlika, utvecklas
fruktkropparna, som kan ha röd, brun, gul eller gråaktig färg.
Bägarlavarna växer på jord, berghällar och murken ved, ofta mellan
mossor precis som på bilden. Släktet ”Cladonia” är representerat i alla
världsdelar och omfattar cirka 250 arter varav cirka 60 arter finns i
Sverige. Exempel på arter inom detta släkte i Sverige är bildens
naggbägarlav samt pigglav, stubblav, pinnlav, kochenillav, syllav,
rislav, trattlav och fnaslav.

Naggbägarlaven på bilden som växer till synes i den rena sanden bland
små björnmossor är primitiva bålväxter som saknar både blad och
rötter. Lavar blommar heller inte och består av två olika organismer, en
svamp och en alg och/eller en cyanobakterie som lever i så kallad
symbios. Svampen hjälper laven att klara torka, då denna är bra på att
suga upp vatten, vattnet behöver algen och cyanobakterien för att
producera näringen enligt fotosyntesens principer. Lavarna sprider sig
med sporer och med fragment av lavbålen som till exempel förs bort
med regnvatten.

Gröna, blå, bruna och gula nyanser passar bra tillsammans, tycker jag,
det visar inte minst den lilla blåmesen i den gröna tallen på bilden.

Färger är först och främst vår egen upplevelse av färger, vi upplever
till exempel dagsljuset eller solljuset som vitt men vitt ljus är
egentligen en blandning av alla färger som vi kan se. Om vi låter vitt
ljus passera genom ett prisma som är ett stycke glas med vinklade
plana sidor så delas ljuset upp i ett spektrum med alla synliga färger,
violett, indigo, blått, grönt, gult, orange och rött. Uppdelningen beror
på att de olika färgerna tar lite olika vägar genom glaset när
ljusvågorna bryts i övergångarna mellan luften och glaset.

Det finns dessutom två, för oss osynliga, färger på var sin sida om det
synliga spektrat, nämligen infrarött och ultraviolett. Insekter ser
ultraviolett ljus och hade förmodligen upplevt blåmesen i tallen på ett
helt annat sätt

Talltitan i tallen beskrevs som en egen art först år 1827 av Conrad von
Baldenstein och har oftast placerats i det stora messläktet ”Parus”,
dock är detta släktes taxonomi omdiskuterat och bland annat skiljer
American Ornithologists Union, AOU, ut släktet ”Poecile” från släktet
”Parus” och placerar talltitan till ”Poecile”. Det latinska namnet blir då
antingen ”Parus montanus” eller ”Poecile montana”.

Talltitan på bilden är en typisk stannfågel, det vill säga fåglar som
stannar inom häckningsområdet året om. Uttrycken stannfåglar,
strykfåglar respektive flyttfåglar är inte längre så entydiga då en del
arter som vi betraktar som typiska stannfåglar vissa år kan röra på sig.
I början av vintern kan till exempelvis lappmesar ses på flera ställen
långt söder om häckningsområdena, och talltitor kan förflytta sig under
hösten.

Några klassiska stannfåglar är dalripa, fjällripa, rapphöna, tjäder, orre,
fasan, berguv, kattuggla, lappuggla, slaguggla, pärluggla, sparvuggla,
tretåig hackspett, vitryggig hackspett, större hackspett, mindre
hackspett, gröngöling, spillkråka, lavskrika, skata, nötskrika, lappmes,
entita, talltita, tofsmes, svartmes, talgoxe, nötväcka, pilfink och
gråsparv.

Några av dessa arter visar ibland flyttningstendenser, bland annat
pärluggla, större hackspett, mindre hackspett, spillkråka, nötskrika,
talgoxe och blåmes. En del av de arter som karakteriseras som
strykfåglar kan också flytta till nya geografiska områden och vintern
2005 hade Sverige besök av domherrar från östra Sibirien, vilka har ett
helt annat, mycket hesare lockläte än våra domherrar, de lät faktiskt
som leksakstrumpeter och kunde höras relativt ofta den vintern även i
trakterna av Skillingaryd och Värnamo.

Hos vissa fågelarter flyttar en del individer, medan andra stannar,
exempel på detta är bland annat kungsfågel och grönfink.

Det är vår när isen ”blånar” och vågskvalpet sakta men säkert bryter
upp vinterns is, vi går mot nya tider igen.

Den mörka och smältande isen bildar vackra former och mönster,
solens strömmande energi, åtta ljusminuter bort, tär och förvandlar fast
till flytande, allt medan dess ljus glimrar som kristall.

Du glömmer väl inte att andas unga knölsvan ety det var länge sedan
du doppade huvudet i vattnet.

Tiden går och inget huvud kommer upp för att andas, knölsvanen äter
för allt vad den är värd och jag undrar hur länge till ska den klara sig
utan att ta ett nytt andetag.

När knölsvanen så äntligen låter huvudet komma upp ur vattnet tittar
den på mig och tycks tänka oroa dig inte för mig jag vet hur länge jag
kan hålla andan.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Outlines For Root Criteria For RussiaBride

19:20 | Virtually anyone who hopes to find true love is pleasant to apply for the postal mail order brides… Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer