Cykeltur under en cykeltur i Skillingaryd

Vår naturkrönikör Dan Damberg har varit ute och cyklat.

Cykeltur under en cykeltur i Skillingaryd,
del 2

Cykeltur under en cykeltur i Skillingaryd, del 2, en naturkrönika i
11 bilder om vad man kan få uppleva under en cykeltur bara man är
lite uppmärksam.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i början av juni 2012.

OBS! Bilderna är klickbara.

 

Ett vackert litet sobersandbi eller gråsandbi, ”Andrena cineraria”,
kryper omkring på en av våra rosa blomkolvar av arten stor ormrot.
Här finner den säkert mycket nektar och pollen att samla till sina larver
samtidigt som den omedvetet hjälper till med pollineringen åt växten.

Sobersandbiet är ett solitärt bi och honan gräver ensam ut ett bo i
marken. På lämpliga platser kan flera honor gräva ut sitt bo nära
varandra och kolonier bestående av upp emot ett hudratal bon kan då
bildas. Boet har ett djup på 10 till 25 centimeter och två till tre
äggceller konstrueras per bo. Efter att honan samlat nektar och pollen
till äggcellerna lägger hon ägg i dem. När äggen kläcks livnär sig
larverna på det av honan upplagda näringsförrådet och efter
förpuppningen och övervintringen inne i boet kommer den
nästföljande generationen fortplantningsdugliga individer fram på
våren.

På ett par kvadratmeter av vår gräsmatta blommar varje år dessa små
vackra blommor av arten vårarv, ”Cerastium semidecandrum”.

Hestras vita tjärblomster är alltid lika roligt att besöka om försomrarna,
egentligen ska de vara rosa eller skära och på bilden ser man båda
färgvarianterna.

Här ser ni en närbild av de vita tjärblomstren och detta är det enda
ställe med denna färgvariant som jag känner till.

Tjärblomster, ”Lychnis viscaria”, är en flerårig ört som kan bli upp till
fem decimeter hög och som ofta växer i tuvor. Stjälken är fåbladig och
har vid basen en rosett av lansettlika mörkgröna blad. Det mest typiska
för tjärblomster är att stjälkarna är klädda med ett mörkt, tjärliknande,
klibbigt ämne under bladfästena.

I vilt tillstånd finns rhododendron i Himalaya, Burma, Kaukasus och
Tibet. De gillar kyla men har svårt att tåla torka. I Sverige finns två
vildväxande arter av rhododendron nämligen lapsk alpros och
skvattram. Dessa växter tillhör familjen ljungväxter, ”Ericaceae”.

Rododendronsläktet är så kallade surjordsväxter, pH-värdet i jorden
bör vara 4,5 och den föredrar att växa i sluttningar med lätt vandrande
skugga.

Aklejan, ”Aquilegia vulgaris” har förmodligen en av vår floras mest
märkliga och komplicerade kronbladskonstruktioner, dessutom finns
den i ett stort antal färgvarianter från vita, rosa till mörkblå, nästan
svarta. En mycket vacker blomma med ett vackert namn.

De svenska namnen Akleja eller Akvileja är försvenskningar av det
vetenskapliga namnet för släktet, ”Aquilegia”. Detta tolkas i sin tur av
vissa källor som en sammandragning av ”aquila legia”, som är latin
och betyder ungefär ”en samling örnar”. Denna tolkning är rimlig
eftersom blommans baksida ser ut som fem fåglar, örnar som sitter i
ring med näbbarna inåt.

På engelska heter den ”Granny’s bonnet” vilket betyder mormors eller
farmors huva, medan den på franska heter ”Gants de Notre Dame”
vilket i sin tur betyder Vår Frus, det vill säga, Jungfru Marias
handskar.

Prickig tigerspinnare eller allmän tigerspinnare, ”Spilosoma
lubricipeda”, är som bilden visar en vit spinnare inom fjärilsfamiljen
björnspinnare och på bilden ser man en hona. Hanen är mindre och
bland annat prickigare. Hanens antenner har dessutom en kamtandning
medan honans antenner har en sågtandning.

Släktnamnet ”Spilosoma” är ett grekiskt lånord bildat av orden
”spile”/”spilos” för ”fläck” och ”soma” för ”kropp” och namnet syftar
på den prickiga eller fläckiga bakkroppen. Artnamnet ”lubricipeda” är
ett sammansatt ord av de latinska orden ”lubricus” för ”smidig” och
”pes” för ”fot”, och syftar på larvens förmåga att krypa snabbt.

Den prickiga tigerspinnaren har en ljus gräddvit mellankropp och en
livligt gul bakkropp som tyvärr inte syns på min bild.

Fåglar och andra rovdjur lämnar oftast tigerspinnaren ifred, eftersom
dess bakkropp innehåller gifter som acetylkolin och olika histaminer.
Blir den anfallen fäller den upp vingarna så att bakkroppen syns,
släpper sig ner till marken och leker död.

På min hand sitter ett allmänt bandfly, ”Noctua pronuba”, som är den
vanligaste arten av de sju arter bandflyn som finns hos oss i Sverige.
Samtliga dessa arter karakteriseras av orangegula bakvingar med ett
mörkare band nära vingarnas ytterkant.

Den vackra rödfibblan, ”Pilosella aurantiaca”, som är en växtart i
familjen korgblommiga växter, blommar just nu som intensivast, läs
slutet av juni.

Våra intensivt blommande stor ormrot lockar mängder med trevliga
och vackra insekter, i detta fall ett honungsbi, ”Apis mellifera”. Dessa
har en rund, luden kropp med mörkbrun färgning och gula
markeringar. Om och när de skulle råka sticka lämnar de ofta sin gadd
med hullingar i offret, därefter dör biet. Honungsbiet är inte aggressivt
och sticker bara när det blir provocerat. Honungsbin bor vanligtvis i
biodlingar, i kolonier eller i ”honungskakor” i håligheter i träd eller i
hus.

Utan dessa pollinerande insekter dör livet på jorden, tänk på detta!

Med risk för att bli misstolkad, som jag blev angående blåbären förra
året, så säger jag det ändå igen, det blir en rik lingonskörd i sensommar
och höst om alla dessa lingonblommor ”går i bär”. Torka, kyla, frost
och för få insekter ändrar naturligtvis på förutsättningarna.

På återseende och tack för alla uppmuntrande ord, dessa värmer ända
in i hjärteroten!!

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer