Cykeltur under en cykeltur i Skillingaryd

Vår naturkrönikör Dan Damberg har varit på cykeltur.

Cykeltur under en cykeltur i Skillingaryd, del 4

Cykeltur under en cykeltur i Skillingaryd, del 4, en naturkrönika i 14
bilder om vad man kan få uppleva under en cykeltur bara man är lite
uppmärksam.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i juni månads första vecka
anno 2014.

 

1 IMG_5141

Ursäkta att jag stör och god eftermiddag, jag arbetar här som en form
av landskapsarkitekt och håller den vackra landsbygden öppen och
vacker.

Jag och mina kollegors arbete är en förutsättning för en rik biologisk
mångfald och för det öppna landskapets kulturella och biologiska
rikedom. Var rädda om oss.

2 IMG_5140

Nu för tiden heter vi, tyvärr, inte längre Rosa eller Stjärna utan nu
heter vi istället det något fantasilösa namnet av fyra siffror, i mitt fall
heter jag 1353.

Enligt mina egna efterforskningar, säger 1353:an plötsligt, heter
71 000 av oss Rosa, 56 000 heter Stjärna, 40 000 heter Krona, 38 000
heter Sara, 36 000 kossor Maja, 34 000 heter Lilja, 34 000 heter
Linda, 34 000 heter Majros, 28 000 heter Lisa och 26 000 av oss heter
Stina.

Men detta är bara det ni människor kallar ”10 i topp-listan”, det finns
många andra vackra namn också.

Om jag personligen hade fått välja, säger 1353:an till mig, hade jag
nog valt namnet Majros, men, men, man får inte alltid som man vill,
så 1353 får väl duga så länge, man kanske kan byta.

Det kan man nog säkert svarar jag, dock utan att veta.

3 IMG_5142

Hallå där, du där borta med kameran, ropar någon från andra sidan av
ängen, vill du ha en bild på mig också.

Frågan kommer från en av 1353:s kollegor, och jag svarar att det vill
jag gärna, men ligg kvar du för jag har ett teleobjektiv på kameran så
du behöver inte komma hit.

Tack för det, får jag till svar, det var bra för jag ligger väldigt skönt
här i solen bland hundkex, smörblommor, timotej och ängssyra.

Fortsätt då med detta, svarar jag, och passar samtidigt på att tacka för
arbetet som de utför med att hålla ängar och hagar så vackra, rika och
fina.

Tack själv för samtalet, får jag till svar när jag sakta cyklar vidare på
den vackra lilla grusvägen i det bedårande vackra landskapet i
trakterna av Hultsgärde och Norra Linneryd, öster om Skillingaryd.

4 IMG_5138

Bildens stenhumla, ”Bombus lapidarius”, hittar man på
jordbruksmark, i vägkanter, trädgårdar, villaområden men även i
stadsmiljöer.

Arten är en av våra vanligaste arter på kulturmark i södra Sverige och
har ökat under senare tid och expanderat norrut.

Här samlar den nektar på en rödklöver i Hultsgärde och eftersom den
är så stor påstår jag att det är en hona.

Var rädd om våra humlor, de gör också ett oerhört viktigt jobb i vår
natur.

5 IMG_5137

Dessa oerhört vackra blomsterlupiner, så olika till det yttre men ändå
så exakt lika till det inre.

6 IMG_5147

Midsommarblomster eller skogsnäva, ”Geranium sylvaticum”,
blommar vanligen i juni och juli.

”Ingen växt finnes, som är vare sig ymnigare i de tätaste skogarne
eller ståtligare på fjällen.

Blommans färg är i allmänhet blå, men den varierar ganska ofta, 1) då
kronan blir hvit, men ståndarne förblifva blå; 2) då både kronan och
ståndarne blifva hvita; 3) då blomkronan är blå- och hvit-brokig.”

Ur ”Flora Lapponica” av Carl von Linné år 1737, i svensk
översättning av T. M. Fries år 1905.

7 IMG_5150

Tjärblomster, ”Lychnis viscaria”, är vanlig i södra och mellersta
Sverige, men förekommer sällsynt ända upp i Torne Lappmark. Den
växer på öppna, soliga marker, till exempel på torrbackar och, som
här, i vägkanter.

Artnamnet ”viscaria” kommer av latinets ”viscum” för ”lim” och
syftar på de klibbiga stjälkarna, och det svenska namnet tjärblomster
anknyter till det tjärliknande klibbiga ”limmet” under bladfästena.

8 IMG_5153

Vackert blommande hagtorn, men vilken art, rundhagtorn blommor
med två stift, dessa har bara ett stift, med andra ord ingen
rundhagtorn.

Då är frågan, trubbhagtorn eller spetshagtorn, dessa är dock ofta svåra
att skilja åt men låt oss försöka.

Bladen hos trubbhagtorn är spetsigt treflikiga med nästan helbräddad
bladkant som endast har ett fåtal tänder i bladflikarnas övre del.

Bladen hos spetshagtorn är spetsigt treflikade och har vasst sågad
bladkant och stiplerna är tydligt sågade.

Detta borde då, framför allt med hänsyn tagen till den helbräddade
bladkanten med endast ett fåtal tänder i bladflikarnas övre del vara
arten trubbhagtorn, ”Crataegus monogyna”.

Arten förekommer från Skåne till Uppland, men är vanligast längst i
söder och den växer i skogsbryn, lundar eller i hagmarker som här i
Hultsgärde..

9 IMG_5155

Gökblomster, ”Lychnis flos-cuculi”, är en ganska spenslig, högväxt
ört som kan bli upp till sju decimeter hög. Stjälken är ofta något
klibbig under lederna och har motsatta smala blad som är kala eller
håriga.

Gökblomster blommar i juni-juli med vanligen rosa blommor som
sitter i glesa knippen där kronbladen är djupt fyrflikade, oftast rosa till
färgen men kan ibland även vara vita.

10 IMG_5154

Gökblomster är vanlig i Syd- och Mellansverige men förekommer
också sällsynt längre norrut. Den växer på fuktig mark, till exempel i
diken och fuktängar och den första fynduppgiften publicerades i
Rudbecks ”Catalogus Plantarum” år 1658.

Artnamnet ”flos-cuculi” betyder gökblomma eller gökblomster och
kommer av latinets ”flos” för blomma och ”cuculus” för ”gök”.

Växten är ofta besökt av spottstritarnas larver som är inklädda med
skyddande skum, i folkmun kallades skumsamlingarna för gökspott,
och en del anser att detta gett upphov till namnet gökblomster.

11 IMG_5162

Grönvit nattviol, ”Platanthera chlorantha”, är en ganska storväxt
orkidé som kan bli över en halv meter hög och har två, stora, brett
ovala blad som sitter långt ner på stjälken, samt ett par små smala
stjälkblad.

Arten blommar i juni-juli med grönaktigt vita, svagt doftande
blommor som sitter samlade i mångblommiga ax.

Grönvit nattviol är mycket lik den nära släktingen nattviol,
”Platanthera bifolia”, men den senare är mindre, och har smalare blad
och starkare blomdoft.

De båda arterna skiljs dock säkrast på pollenfackens läge inne i
blomman som hos nattviol är tätt parallella medan de hos bildens art
grönvit nattviol är vinklade med ett tydligt avstånd mellan sig.

Hybrider mellan de två arterna förekommer dock där de växer
tillsammans.

12 IMG_5160

Grönvit nattviol är mindre vanlig, men förekommer från Skåne till
Uppland, längre norrut är den sällsynt och i de nordligaste landskapen
saknas den helt.

Den är vanligare i kusttrakterna än i inlandet och växer ofta
tillsammans med nattviol i lövängar och hagmarker, dessa exemplar
växer i dikesrenen uppe vid Farstorpsvägens högsta punkt på
Hässlehultshöjden.

Den första fynduppgiften är troligen från 1600-talet, då Rudbeck
omnämner en art som kan vara grönvit nattviol.

Artnamnet ”chlorantha” kommer av grekiskans ”khloros” för ”grön”
och ”anthos” för ”blomma”, sålunda blir namnet ”grönblommig”,
vilket väl kan diskuteras.

13 IMG_5156

Svampsäsongen har redan börjat, om den ens slutade tack vare den
milda vintern som gick. Här är i alla fall en björksopp, ”Leccinum
scabrum”, som är en ätlig sopp som är vanligt förekommande i hela
Sverige.

14 IMG_5159

Björksoppen tillhör gruppen strävsoppar och just denna art kallas
också ofta bara just strävsopp.

Strävsoppar är ett komplex med flera närstående arter som kan likna
varandra mycket. Som matsvampplockare behöver man inte kunna
skilja dem alla åt eftersom alla är ätliga.

Liksom andra strävsoppar bör björksoppen dock upphettas tillräckligt
då otillräckligt tillagad svamp kan ge upphov till förgiftningar

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Outlines For Root Criteria For RussiaBride

19:20 | Virtually anyone who hopes to find true love is pleasant to apply for the postal mail order brides… Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer