Debatt om psykiatrin

Socialdemokratiska landstingsledamoten, Carina Ödebrink förespråkar politisk samförstånd för psykiatrins bästa. 

Ingen vilja till samförstånd för psykiatrins bästa

 ”Nu satsar vi på en ambitiös psykiatrivård”, är rubriken på en debattartikel från Mia Frisk (KD). Den politiska ambitionsnivån från den moderatledda landstingsmajoriteten är hög får vi veta. Skärskådar vi de konkreta förslagen och initiativen är det dock sämre ställt med ambitionsnivån.

 För att utveckla och förbättra den psykiatriska vården har en handlinsplan arbetats fram, den innehåller en rad utmaningar. Handlingsplanen ska genomföras under den närmaste tvåårsperioden. Målet är att verksamheten ska vara ett föredöme inom svensk psykiatri.

 För att nå målet om en verksamhet som ligger i framkant och förmår att möta människors skiftande behov på olika nivåer kommer det behövas mer resurser.

Men att utveckla psykiatrin är inte enbart en fråga om nya resurser, det gäller också att se över organisationer, strukturer, arbets- och samverksansformer på alla nivåer. Brukarinflytande och att ta tillvara patienters och anhörigas erfarenheter och skapa en större delaktighet i vården är en annan mycket viktigt aspekt för att utveckla vården.

 En av de största utmaningarna i det kommande arbetet handlar om att rekrytera kvalificerade medarbetare: Andelen specialistsjuksköterskor i verksamheten är jämförelsevis låg. När det gäller läkartätheten tillhör landstinget de sämsta i landet med 10 läkare på 100 000 där riksgenomsnittet är 17 läkare på 100 000.

När det gäller tillgången på och behovet av psykologer krävs det ökade insatser. Kommande pensionsavgångar, vakanser och förändrade krav på verksamheten m.m. gör att rekrytering är en av nyckelfaktorerna.

 Socialdemokraterna presenterade, på landstingsfullmäktige, två offensiva och konkreta förslag, värdefulla delar i det kommande arbetet med att utveckla psykiatrin. Detta röstades ned av den borgerliga majoriteten tillsammans med Miljöpartiet.

 Under en rad av år har 5 miljoner kronor avsatts till privata psykiatriker. Dessa medel har inte använts då det inte funnits några privata intressenter. Vi vill därför att dessa medel kommer patienterna till del genom arbetet med handlingsplanen för psykiatri.

Detta har den moderatledda majoriteten vid flera tillfällen sagt nej till. Man prioriterar privat vård före vård.

Socialdemokraterna vill också tillföra resurser när det gäller att rekrytera psykologer på motsvarande sätt som vi gjort när det gäller läkare. Det handlar om att inrätta tjänster där färdigutbildade psykologer kan göra sin praktiktjänstgöring under erfaren handledning. Det ger en bra start i yrkeslivet och ökar möjligheterna att nödvändig och kompetent arbetskraft stannar kvar i landstinget. Detta säger den borgerliga majoriteten nej till!

Varför är inte den borgerliga majoriteten i landstinget intresserade att ta till sig bra och konstruktiva förslag när det gäller psykiatrin?

För att patienterna ska få en bättre psykiatrisk vård är det viktigt att det kommande politiska arbetet präglas av större samförstånd och öppenhet.

Carina Ödebrink (S)

landstingsledamot

Läs mer om:
Dan Damberg
Skrivet av Dan Damberg
2 kommentarer
  1. Ing-Marie H Paulsson skriver:

    Jag ser en poäng i Carina Ödebrinks förslag till breda samförståndslösningar när det gäller vård men vill Carina att det då enbart skall handla om den av landstinget producerade vården. Jag och många med mig vet att konkurrens leder till att man får se över sin egen verksamhet. Vi lever i en ny tid då det finns många som kan erbjuda en bra och kvalitativ, tillgänglig vård och detta måste vi anpassa oss till.
    För mig som moderat är det inte viktigast vem som utför vården utan att vården hjälper den som är vårdsökande. Vi skall se till att ha god vård som är tillgänglig och detta gäller givetvis även för psykiatrin. Majoriteten och oppositionen skiljer sig i detta men givetvis kan man diskutera och se om det går att ge och ta ifrån båda håll…..

  2. Carina Ödebrink skriver:

    Det var vi Socialdemokrater tillsammans med Centern, under vår tid vid makten, som beslutade att göra en upphandling av privata allmänpsykiatriker, en i vardera sjukvårdsområde.
    Det har inte lyckats att få till en lösning i Värnamo, på Höglandet fanns det en privat aktör under några år. Därför har det i åtminstone 3 år funnits pengar avsatta för privat verksamhet som inte använts. Då tycker jag att det är bättre att pengarna kommer patienterna till del genom vår egen verksamhet. Jag ställde frågan, om vi inte åtminstone temporärt kunde nyttja pengarna i vår egen verksamhet, i en interpellation 2009. Svaret var ett tydligt nej; pengarna var avsedda för privat vård och inget annat.

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer