Debatt om psykiatrin

Socialdemokratiska landstingsledamoten, Carina Ödebrink förespråkar politisk samförstånd för psykiatrins bästa. 

Ingen vilja till samförstånd för psykiatrins bästa

 ”Nu satsar vi på en ambitiös psykiatrivård”, är rubriken på en debattartikel från Mia Frisk (KD). Den politiska ambitionsnivån från den moderatledda landstingsmajoriteten är hög får vi veta. Skärskådar vi de konkreta förslagen och initiativen är det dock sämre ställt med ambitionsnivån.

 För att utveckla och förbättra den psykiatriska vården har en handlinsplan arbetats fram, den innehåller en rad utmaningar. Handlingsplanen ska genomföras under den närmaste tvåårsperioden. Målet är att verksamheten ska vara ett föredöme inom svensk psykiatri.

 För att nå målet om en verksamhet som ligger i framkant och förmår att möta människors skiftande behov på olika nivåer kommer det behövas mer resurser.

Men att utveckla psykiatrin är inte enbart en fråga om nya resurser, det gäller också att se över organisationer, strukturer, arbets- och samverksansformer på alla nivåer. Brukarinflytande och att ta tillvara patienters och anhörigas erfarenheter och skapa en större delaktighet i vården är en annan mycket viktigt aspekt för att utveckla vården.

 En av de största utmaningarna i det kommande arbetet handlar om att rekrytera kvalificerade medarbetare: Andelen specialistsjuksköterskor i verksamheten är jämförelsevis låg. När det gäller läkartätheten tillhör landstinget de sämsta i landet med 10 läkare på 100 000 där riksgenomsnittet är 17 läkare på 100 000.

När det gäller tillgången på och behovet av psykologer krävs det ökade insatser. Kommande pensionsavgångar, vakanser och förändrade krav på verksamheten m.m. gör att rekrytering är en av nyckelfaktorerna.

 Socialdemokraterna presenterade, på landstingsfullmäktige, två offensiva och konkreta förslag, värdefulla delar i det kommande arbetet med att utveckla psykiatrin. Detta röstades ned av den borgerliga majoriteten tillsammans med Miljöpartiet.

 Under en rad av år har 5 miljoner kronor avsatts till privata psykiatriker. Dessa medel har inte använts då det inte funnits några privata intressenter. Vi vill därför att dessa medel kommer patienterna till del genom arbetet med handlingsplanen för psykiatri.

Detta har den moderatledda majoriteten vid flera tillfällen sagt nej till. Man prioriterar privat vård före vård.

Socialdemokraterna vill också tillföra resurser när det gäller att rekrytera psykologer på motsvarande sätt som vi gjort när det gäller läkare. Det handlar om att inrätta tjänster där färdigutbildade psykologer kan göra sin praktiktjänstgöring under erfaren handledning. Det ger en bra start i yrkeslivet och ökar möjligheterna att nödvändig och kompetent arbetskraft stannar kvar i landstinget. Detta säger den borgerliga majoriteten nej till!

Varför är inte den borgerliga majoriteten i landstinget intresserade att ta till sig bra och konstruktiva förslag när det gäller psykiatrin?

För att patienterna ska få en bättre psykiatrisk vård är det viktigt att det kommande politiska arbetet präglas av större samförstånd och öppenhet.

Carina Ödebrink (S)

landstingsledamot

Läs mer om:
Dan Damberg
Skrivet av Dan Damberg
2 kommentarer
  1. Ing-Marie H Paulsson skriver:

    Jag ser en poäng i Carina Ödebrinks förslag till breda samförståndslösningar när det gäller vård men vill Carina att det då enbart skall handla om den av landstinget producerade vården. Jag och många med mig vet att konkurrens leder till att man får se över sin egen verksamhet. Vi lever i en ny tid då det finns många som kan erbjuda en bra och kvalitativ, tillgänglig vård och detta måste vi anpassa oss till.
    För mig som moderat är det inte viktigast vem som utför vården utan att vården hjälper den som är vårdsökande. Vi skall se till att ha god vård som är tillgänglig och detta gäller givetvis även för psykiatrin. Majoriteten och oppositionen skiljer sig i detta men givetvis kan man diskutera och se om det går att ge och ta ifrån båda håll…..

  2. Carina Ödebrink skriver:

    Det var vi Socialdemokrater tillsammans med Centern, under vår tid vid makten, som beslutade att göra en upphandling av privata allmänpsykiatriker, en i vardera sjukvårdsområde.
    Det har inte lyckats att få till en lösning i Värnamo, på Höglandet fanns det en privat aktör under några år. Därför har det i åtminstone 3 år funnits pengar avsatta för privat verksamhet som inte använts. Då tycker jag att det är bättre att pengarna kommer patienterna till del genom vår egen verksamhet. Jag ställde frågan, om vi inte åtminstone temporärt kunde nyttja pengarna i vår egen verksamhet, i en interpellation 2009. Svaret var ett tydligt nej; pengarna var avsedda för privat vård och inget annat.

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer

The Undisputed Truth About Website to Check Plagiarism That the Experts Don’t Want You to Hear

07:57 | The Undisputed Truth About Website to Check Plagiarism That the Experts Don’t Want You to Hear Check guidelines… Läs mer