Debatterar lärlingssystem

Företagarna debatterar lärlingssystem.

Ungdomsarbetslösheten har under lång tid varit föremål för debatt i Sverige. Mycket energi har spillts på hur hög den egentligen är, med utgångspunkt i statistiska definitioner om vem som egentligen är arbetslös, studerar eller är arbetssökande. Men ett mycket intressant samband oavsett mätmetod, är den mellan en omfattande lärlingsutbildning och en låg arbetslöshet.

I jämförelse med andra länder som Österrike och Tyskland skiljer sig Sveriges system för lärlingsutbildning då de hos oss huvudsakligen är en utbildningsform och inte en anställningsform. På Företagarna är vi starka anhängare av ett väl utbyggt lärlingssystem som inte bara utgår från skolan utan också kan användas av arbetsgivare för att få in nya och oprövade medarbetare i sin verksamhet.

Den förra regeringen hade ett förslag som skulle möjliggöra lärling som anställningsform, kallad utbildningsanställning (SOU 2012:80). Förslaget skulle ge landets företag en möjlighet att anställa ungdomar med stöd av en utbildningsplan. Anställningsformen skulle, enligt förslaget, även ge arbetsgivaren en ekonomisk ersättning samt pedagogiskt stöd från den kommunala vuxenskolan för utbildningsmomenten.

Istället för att införa utbildningsanställning så har regeringen sedan åsskiftet infört så kallad Yrkesintroduktionsanställning (YA jobb). YA-jobben liknar till sitt upplägg utbildningsanställning med den stora skillnaden att det enbart är företag med kollektivavtal som omfattas.

Eftersom det är småföretag som står för jobbtillväxten och småföretag i större utsträckning saknar kollektivavtal kommer reformen sannolikt att få begränsad effekt. Dessutom riskerar vi att missa de mindre hantverksyrkena där princip alla är egenföretagare och utbildningar i stort sett saknas helt för den som vill arbeta inom det yrket.

På Företagarna vill vi ha breda reformer som riktar sig till alla företag. Därför hoppas vi att den nya regeringen inför utbildningsanställningar som anställningsform, oavsett kollektivavtal.

Ett väl utbyggt lärlingssystem som fungerar kräver både politisk vilja och förhandlingar mellan de kollektivavtalsslutande parterna. Lyckas vi med det kommer vi att få en lägre ungdomsarbetslöshet i Sverige, oavsett hur vi mäter.

20110211 Frida Boklund Foretagarna

Frida Boklund Regionchef Företagarna

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer