Den brinnande busken och krickan i floden

Vår naturkrönikör Dan Damberg har besökt Östra lägret.

Den brinnande busken och krickan i floden

Den brinnande busken och krickan i floden, en natur- och
kulturkrönika i 4 bilder om bibliska historier om brinnande buskar,
Moses i vassen och ornitologi och botanik i nutid. Bilderna är tagna
invid Lagan förbi Östra lägret i östra delen av Skillingaryd samt vid
den stora ljungheden på Skillingaryds skjutfält.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i mitten av januari 2013.

 

Låt mig få starta denna natur- och kulturkrönika med ett jättestort tack
till alla Er som har röstat på mig som ”Årets Skillingarydsbo 2012”,
utmärkelsen har gjort mig både stolt, glad och inte så lite rörd samt
inspirerar mig att fortsätta att fotografera och skriva mina natur- och
kulturkrönikor!

Ett jättestort tack även för alla mail, telefonsamtal, gratulationer,
blommor, glada tillrop ”på stan” och mängder med Facebook-
gratulationer, detta har verkligen värmt ända in i ”hjärteroten”!

Återigen, till alla Er ovan, ingen nämnd men heller ingen glömd,
tack, tack och åter tack!

Bästa hälsningar
Dan Damberg

 

Sinai är ett berg på Sinaihalvön i Egypten och ibland kallas berget för
Horeb. Där uppenbarade sig Gud för Mose i formen av Herrens ängel i
en brinnande buske, enligt Gamla Testamentet, se Andra Moseboken
3:1–4:17. Där och då tog Mose emot lagen, dekalogen, De tio Guds
bud, av Gud samt slöt ett förbund med israeliterna. Alltsedan
bysantinsk tid har berget antagits vara identiskt med Jabal Musa, vid
vars fot Katarinaklostret ligger.

Katarinaklostret är uppkallat efter den heliga Katarina av Alexandria.
Det är kristenhetens äldsta kloster och den ortodoxe abboten har även
titeln ärkebiskop och utses av den ortodoxe patriarken av Jerusalem.
Bergsområdet är heligt för de tre världsreligionerna, kristendomen,
islam och judendomen. Klostret räknas tillsammans med
omgivningarna runt omkring som ett världsarv av Unesco.

Enligt sägnen grundades klostret år 337 efter Kristus av kejsarinnan
Helena som var gift med Konstantin den store och Konstantins mor.
Justinianus I lät uppföra den nuvarande klosterbyggnaden över den
plats där den brinnande busken, från vilken Guds ängel talade till
Moses, stått enligt legenden. Klostret stod färdigt år 565 efter Kristus.

Moses brinnande buske, ”Dictamnus albus”, är den enda arten i
diktamnussläktet, som ingår i familjen vinruteväxter. Arten förekommer
naturligt i tempererade områden i södra och centrala Europa, och
österut till Himalaya och tempererade Asien. Arten avsöndrar en eterisk
olja som vid varmt väder kan antändas, därav dess namn, och växten skadas
uppenbarligen inte av detta. Hela plantan har en citronliknande doft och
växten odlas i Sverige som trädgårdsväxt.

Bilden visar en vackert gul tall vid ljungheden på Skillingaryds
skjutfält som på grund av torka, regn som gjort marken genomvåt så
att rötterna inte får luft eller svampangrepp fått tallen att anta den
märkliga klargula färgen och visst kan man väl tycka på lite avstånd
att tallen står i brand.

Historien om Moses handlar om en pojke som föds då hebréerna är
slavar i Egypten och farao har beordrat att alla nyfödda pojkar ska
dödas. I Bibelns gamla testamente berättas då att Moses mamma satte
honom i en korg i vassen vid Nilen när han var liten och detta gjorde
hon som sagt eftersom den egyptiske kungen, farao, hade gett order
om att döda alla israelitiska pojkar.

Faraos dotter hittade honom i Nilen och adopterade honom och allt
detta utspelade sig omkring år 1391 före Kristus då farao Amenhotep
III eller Thutmosis IV var regent i Egypten.

Amenhotep III var farao i Egypten under hela 38 år, från cirka år
1391–1353 före Kristus. Han var en stor byggherre och byggde bland
annat Luxortemplet och Karnak.

Han var dessutom farfar till en annan känd farao, nämligen
Tutankhamun. Thutmosis IV däremot var egyptisk farao från cirka år
1401–1391 före Kristus, och var efterträdare till Amenhotep II.

Thutmosis IV anses av vissa forskare ha varit den ideologiske
upphovsmannen till den så kallade Amarna-revolutionen, som inföll
under sonsonen Akhenatons regenttid som då tillsatte sin
härförare som överstepräst i Karnak och lät framföra tacksägelser till
solguden Aton, istället för som brukligt var Amun, för sina
framgångar i krigståg mot Syrien.

Andra källor gör dock gällande att Moses föddes redan omkring år
1520 före Kristus, med andra ord 130 år tidigare, i den israelitiska kolonin
i det egyptiska Gosen. Han skulle vara son till en man vid namn
Amram och dennes hustru Jokebed, som båda tillhörde Levi stam,
men kom att växa upp som fosterson till farao Thut-moses I:s dotter,
med andra ord inte Amenhotep III:s dotter. Enligt den judiske
historieskrivaren Josefos hade Thut-moses I:s dotter, Hatchepsut,
ingen egen son, varför adoptivsonen, som hon gav namnet Mose,
utsågs till tronarvinge. Under sin uppväxt vid det egyptiska hovet fick
sålunda Mose del i all den bildning som den tidens kanske främsta
kulturfolk ägde.

Nåväl, en dag som vuxen såg Moses en av faraos vakter slå en hebré
och blev då så arg att han dödade vakten. Han flydde då Egypten för
att leva som herde i öknen i Midjans land. I öknen mötte han Gud som
talade till honom från en brinnande buske och Gud sade till honom att
leda israeliterna ut ur Egypten där de varit slavar under cirka 300 år.

Mose gick till då farao och krävde att israeliterna skulle få lämna
landet. Farao vägrade, men då såg Gud till att egyptierna drabbades av
sju hemska plågor och hemsökelser, bland annat grodregn, sjukdomar
och att vattnet förvandlades till blod. Efter den sista plågan, då
Egyptens barn dog, släppte så slutligen farao iväg hebréerna. När de
kom till Sävhavet, som förr kallades Röda havet, ändrade sig farao och
skickade soldater efter dem. Men Mose sträckte ut sin stav och havet
delade sig så att israeliterna kunde ta sig över, soldaterna drunknade
däremot i havet.

Mose och israeliterna vandrade sedan 40 år i öknen för att komma till
Kanaans land, det som i dag är Israel och Palestina. På berget Sinai
fick, som sagt, Mose ta emot Lagen av Gud. Lagen var tio bud som
stod skrivna på två stentavlor. Buden var ett tecken på förbundet
mellan Gud och israeliterna men Mose dog dock innan folket nådde
fram till sitt mål.

Mose utsåg Josua, Nuns son, till ledare över hela den israelitiska
menigheten innan han dog vid 120 års ålder. Innan han dog gav han
också israeliterna sin välsignelse, sedan gick han från Moabs hedar
upp till berget Nebo, högst uppe på Pisga, som låg mitt emot Jeriko,
och Herren visade honom hela landet.

Mose är en mycket viktig person inom judendomen eftersom det är
han som talat om för judarna vad Gud vill. Även inom kristendomen
är Mose betydelsefull. Inom islam ses Mose som en stor profet. Han
heter Musa på arabiska och Moshe på hebreiska. Berättelserna om
Mose finns bland annat i de fem Moseböckerna i Bibeln.

”Och Mose vaktade fåren åt sin svärfader Jetro, prästen i Midjan. Och
han drev en gång fåren bortom öknen och kom så till Guds berg
Horeb. Där uppenbarade sig HERRENS ängel för honom i en eldslåga
som slog upp ur en buske. Han såg att busken brann av elden, och att
busken dock icke blev förtärd.”

”Då tänkte Mose: ‘Jag vill gå ditbort och betrakta den underbara synen
och se varför busken icke brinner upp.'”

”När då HERREN såg att han gick åstad för att se, ropade Gud till
honom ur busken och sade: ‘Mose! Mose!’ Han svarade: ‘Här är jag.’
Då sade han: ‘Träd icke hit; drag dina skor av dina fötter, ty platsen
där du står är helig mark.'”

”‘Jag är din faders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud.’
Då skylde Mose sitt ansikte, ty han fruktade för att se på Gud.”

Till vänster ligger en gräsandshane, sedan en gräsandshona men sedan
som nummer tre i raden ligger något mycket mindre, något mörkare
brungrått men fortfarande tecknat som en hona. Därefter står
ytterligare en gräsandshona och putsar sig, avslutningsvis ytterligare
ett gräsandspar.

Vad är det då för honfärgad fågel som så avviker i färg och storlek, jo,
en krickhona, ”Anas crecca”.

Det är inte helt vanligt med krickor här hos oss under vintertid då den
svenska populationen i september och oktober flyttar, främst till
Nederländerna och Storbritannien. De återkommer dock vid
islossningen i mars och april. I Skåne är krickan dock en stannfågel.

Allt detta utspelar sig cirka 50 meter uppströms åbron över till Östra
lägret i sydöstra delen av Skillingaryds samhälle inte långt från Östanå
by och den nyrenoverade hemvärnsgården.

På återseende!

Läs mer om:
2 kommentarer
  1. Magnus Edvinsson skriver:

    Historiens och Bibelns vingslag! Skriv gärna mer om Bibelns växter!

  2. Håkan Strömqvist skriver:

    Instämmer med Magnus kommentar, leverera mera av din kunskaper till oss

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Outlines For Root Criteria For RussiaBride

19:20 | Virtually anyone who hopes to find true love is pleasant to apply for the postal mail order brides… Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer