Den förfärliga rävskabben

Vår naturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på räven.

Den förfärliga rävskabben

Den förfärliga rävskabben, en naturkrönika i 6 bilder från fälten vid
Häradsköp, några kilometer sydväst om Skillingaryd.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i dryga mitten av mars året
2014.

 

1 IMG_0395

Titta en räv, utropade jag när vi passerade Häradsköp, sydväst om
Skillingaryd. Det var på gränsen till skymning och rödräven gick lugnt
spanande och ivrigt lyssnande efter sork och möss mitt ute på fältet.

Det tog några sekunder innan vi insåg att det var något fel på det
annars mycket vackra djuret, hela övre delen av bakkroppen, bortsett
svansen, saknade päls.

Rävskabb, tänkte vi, det var mycket länge sedan vi såg ett liknande
och så lidande djur. Det tar tag i hjärtat att se något sådant.

Vad är det då som orsakar detta otrevliga fenomen och som samtidigt
orsakar ett så stort lidande för de drabbade djuren.

Rävskabb är en sjukdom som huvudsakligen drabbar räv eller rödräv,
”Vulpes vulpes”. Den orsakas av en variant av arten ”Sarcoptes
scabiei” i gruppen skabbkvalster och började uppträda i mellersta
Norrland i mitten av 1970-talet och är troligen införd med rävar från
Finland och är nu spridd över hela Sverige utom på Öland och
Gotland.

På grund av låg resistens har rödrävarna i Sverige drabbats mycket
hårt, med klåda, håravfall och efterföljande bakterie- och
svampinfektioner i huden. En infekterad räv dör i regel efter cirka 3
månader, oftast på grund av uttorkning.

Rävstammarna har därför på många håll minskat kraftigt, men har
under 1990-talet rapporterats återhämta sig.

2 IMG_0397

Skabbkvalster är ett gemensamt namn på ett antal 0,2–0,4 millimeter
långa, skivformiga arter i spindeldjursordningen lårkvalster, främst
ovan nämnda ”Sarcoptes scabiei” men också arter av släktena
”Chorioptes”, ”Knemidokoptes” och ”Psoroptes”.

”Sarcoptes scabiei” förekommer, förutom på människa, också på en
lång rad husdjur, såsom hund, häst, nötkreatur, svin och kamel, men
också på rödräv, råttor och de stora aporna.

Demodex-skabb, hos bland annat människa och hund, orsakas av
hårsäckskvalster av släktet ”Demodex”.

”Sarcoptes scabiei”-kvalster på de olika värddjuren är morfologiskt
lika men fysiologiskt olika.

3 IMG_0399

Skabb smittar genom hudkontakt mellan infekterade individer och
skabbinfektioner fastställs genom att kvalstren påvisas mikroskopiskt
på hudavskrap. Behandling sker med antiparasitära läkemedel med
effekt mot kvalster.

4 IMG_0394

Skabb omtalas redan i Gamla Testamentet med anvisningar om hur
den skall skiljas från spetälska, och i medeltida svenska läkarböcker
rekommenderas bland annat ingnidning med avkok på fläder.

Flera örter har ansetts verksamma och bland annat har släktet
”Scabiosa”, i familjen väddväxter, därav fått sitt namn, men också
bland annat terpentin och kvicksilver.

Skabb frodades i den trångboddhet och bristfälliga hygien som fordom
rådde i fråga om bostäder och kläder.

5 IMG_0398

Kvalster, på latin ”Acari”, är en grupp spindeldjur med två ordningar
och totalt cirka 50 000 beskrivna arter men det verkliga antalet kan
vara tio gånger så stort.

Kvalster förekommer över hela världen och i de flesta biotoper och i
Sverige finns över tusen kända arter. Många näringsfång finns
representerade, de kan vara predatorer, parasiter, växt-, alg-, svamp-
och bakterieätare samt nedbrytare av dött organiskt material.

Kvalster har kroppen uppdelad i två avsnitt, varav det främre,
”gnathosoma”, bara omfattar mundelarna. De fyra benparen fäster på
det bakre avsnittet, vilket utgör den egentliga kroppen, ”idiosoma”
och denna är i regel osegmenterad till det yttre.

6 IMG_0400

Kvalstrens utveckling sker genom hudömsningar, från ägg via prelarv,
larv, nymfstadier där antalet varierar från ett till sju, och till vuxen.

Prelarv och larv har sex ben, medan övriga aktiva stadier har åtta.
Kvalster uppdelas i ordningarna höftkvalster och lårkvalster bland
annat beroende på vilken led av benet som är den första fria.

Kvalster har i naturen betydelse som nedbrytare och bidrar därigenom
till näringsomsättningen i marken. Spinn- och andra växtkvalster
orsakar skador på växter. Förrådskvalster förstör mycket lagrad mat,
särskilt i u-länder och några kvalsterarter kan orsaka sjukdom hos
människa.

Skabbkvalster lever i huden och orsakar skabb, medan fästingar kan
överföra smitta, till exempel fästingburet encefalitvirus, orsakar
hjärninflammation eller Borrelia-bakterier.

Några kvalsterarter som lever i bostadsdamm, där de livnär sig främst
av hudepitel i sängkläderna, har en avföring som är starkt
allergiframkallande för disponerade personer, med andra ord,
mottagliga personer. Den kan ge upphov till astma och allergisk
snuva.

Hos husdjur kan fästingar överföra livshotande blodparasiter bland
annat ”Babesia” och ”Theileria”, bakterier och virus.  

”Babesia” är en vektorburen protozo som i likhet med malaria
invaderar och förstör de röda blodkropparna. Urdjur ”Protozoa” är ett
samlingsnamn för diverse olika encelliga eukaryota organismer, som
uppvisar egenskaper som normalt förknippas med djur.

Eukaryoter utgör en av de tre domäner som organismer delas in i
enligt modern systematik. En eukaryot är en organism som har en eller
flera komplexa celler i vilka arvsmassan återfinns i en cellkärna
avgränsad av ett cellmembran.

”Theileria” är ett ett släkte parasitiska protozoer i gruppen
piroplasmer. Cirka tio arter är beskrivna och de förekommer i
lymfocyter och röda blodkroppar hos tama och vilda idisslare. Liksom
arterna i släktet ”Babesia” överförs de av vissa fästingarter, varefter de
förökar sig i blodcellerna, vilket kan leda till allvarlig sjukdom.

Piroplasmer, ”Piroplasmia”, är en underklass inom protozostammen
”Apicomplexa”. Organismerna är sällan över 4 mikrometer långa och
lever mestadels som parasiter i röda blodkroppar hos ryggradsdjur och
sprids genom fästingbett. De finns över hela jorden, och är
ekonomiskt betydelsefulla genom att de skadar eller dödar husdjur.

Hornkvalster i betesmarkerna fungerar som mellanvärdar för till
exempel bandmaskarterna ”Anoplocephala perfoliata” hos häst
respektive ”Moniezia expansa” hos får. Olika arter hönskvalster
avslutningsvis suger blod på fjäderfä.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer