Den förfärliga rävskabben

Vår naturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på räven.

Den förfärliga rävskabben

Den förfärliga rävskabben, en naturkrönika i 6 bilder från fälten vid
Häradsköp, några kilometer sydväst om Skillingaryd.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i dryga mitten av mars året
2014.

 

1 IMG_0395

Titta en räv, utropade jag när vi passerade Häradsköp, sydväst om
Skillingaryd. Det var på gränsen till skymning och rödräven gick lugnt
spanande och ivrigt lyssnande efter sork och möss mitt ute på fältet.

Det tog några sekunder innan vi insåg att det var något fel på det
annars mycket vackra djuret, hela övre delen av bakkroppen, bortsett
svansen, saknade päls.

Rävskabb, tänkte vi, det var mycket länge sedan vi såg ett liknande
och så lidande djur. Det tar tag i hjärtat att se något sådant.

Vad är det då som orsakar detta otrevliga fenomen och som samtidigt
orsakar ett så stort lidande för de drabbade djuren.

Rävskabb är en sjukdom som huvudsakligen drabbar räv eller rödräv,
”Vulpes vulpes”. Den orsakas av en variant av arten ”Sarcoptes
scabiei” i gruppen skabbkvalster och började uppträda i mellersta
Norrland i mitten av 1970-talet och är troligen införd med rävar från
Finland och är nu spridd över hela Sverige utom på Öland och
Gotland.

På grund av låg resistens har rödrävarna i Sverige drabbats mycket
hårt, med klåda, håravfall och efterföljande bakterie- och
svampinfektioner i huden. En infekterad räv dör i regel efter cirka 3
månader, oftast på grund av uttorkning.

Rävstammarna har därför på många håll minskat kraftigt, men har
under 1990-talet rapporterats återhämta sig.

2 IMG_0397

Skabbkvalster är ett gemensamt namn på ett antal 0,2–0,4 millimeter
långa, skivformiga arter i spindeldjursordningen lårkvalster, främst
ovan nämnda ”Sarcoptes scabiei” men också arter av släktena
”Chorioptes”, ”Knemidokoptes” och ”Psoroptes”.

”Sarcoptes scabiei” förekommer, förutom på människa, också på en
lång rad husdjur, såsom hund, häst, nötkreatur, svin och kamel, men
också på rödräv, råttor och de stora aporna.

Demodex-skabb, hos bland annat människa och hund, orsakas av
hårsäckskvalster av släktet ”Demodex”.

”Sarcoptes scabiei”-kvalster på de olika värddjuren är morfologiskt
lika men fysiologiskt olika.

3 IMG_0399

Skabb smittar genom hudkontakt mellan infekterade individer och
skabbinfektioner fastställs genom att kvalstren påvisas mikroskopiskt
på hudavskrap. Behandling sker med antiparasitära läkemedel med
effekt mot kvalster.

4 IMG_0394

Skabb omtalas redan i Gamla Testamentet med anvisningar om hur
den skall skiljas från spetälska, och i medeltida svenska läkarböcker
rekommenderas bland annat ingnidning med avkok på fläder.

Flera örter har ansetts verksamma och bland annat har släktet
”Scabiosa”, i familjen väddväxter, därav fått sitt namn, men också
bland annat terpentin och kvicksilver.

Skabb frodades i den trångboddhet och bristfälliga hygien som fordom
rådde i fråga om bostäder och kläder.

5 IMG_0398

Kvalster, på latin ”Acari”, är en grupp spindeldjur med två ordningar
och totalt cirka 50 000 beskrivna arter men det verkliga antalet kan
vara tio gånger så stort.

Kvalster förekommer över hela världen och i de flesta biotoper och i
Sverige finns över tusen kända arter. Många näringsfång finns
representerade, de kan vara predatorer, parasiter, växt-, alg-, svamp-
och bakterieätare samt nedbrytare av dött organiskt material.

Kvalster har kroppen uppdelad i två avsnitt, varav det främre,
”gnathosoma”, bara omfattar mundelarna. De fyra benparen fäster på
det bakre avsnittet, vilket utgör den egentliga kroppen, ”idiosoma”
och denna är i regel osegmenterad till det yttre.

6 IMG_0400

Kvalstrens utveckling sker genom hudömsningar, från ägg via prelarv,
larv, nymfstadier där antalet varierar från ett till sju, och till vuxen.

Prelarv och larv har sex ben, medan övriga aktiva stadier har åtta.
Kvalster uppdelas i ordningarna höftkvalster och lårkvalster bland
annat beroende på vilken led av benet som är den första fria.

Kvalster har i naturen betydelse som nedbrytare och bidrar därigenom
till näringsomsättningen i marken. Spinn- och andra växtkvalster
orsakar skador på växter. Förrådskvalster förstör mycket lagrad mat,
särskilt i u-länder och några kvalsterarter kan orsaka sjukdom hos
människa.

Skabbkvalster lever i huden och orsakar skabb, medan fästingar kan
överföra smitta, till exempel fästingburet encefalitvirus, orsakar
hjärninflammation eller Borrelia-bakterier.

Några kvalsterarter som lever i bostadsdamm, där de livnär sig främst
av hudepitel i sängkläderna, har en avföring som är starkt
allergiframkallande för disponerade personer, med andra ord,
mottagliga personer. Den kan ge upphov till astma och allergisk
snuva.

Hos husdjur kan fästingar överföra livshotande blodparasiter bland
annat ”Babesia” och ”Theileria”, bakterier och virus.  

”Babesia” är en vektorburen protozo som i likhet med malaria
invaderar och förstör de röda blodkropparna. Urdjur ”Protozoa” är ett
samlingsnamn för diverse olika encelliga eukaryota organismer, som
uppvisar egenskaper som normalt förknippas med djur.

Eukaryoter utgör en av de tre domäner som organismer delas in i
enligt modern systematik. En eukaryot är en organism som har en eller
flera komplexa celler i vilka arvsmassan återfinns i en cellkärna
avgränsad av ett cellmembran.

”Theileria” är ett ett släkte parasitiska protozoer i gruppen
piroplasmer. Cirka tio arter är beskrivna och de förekommer i
lymfocyter och röda blodkroppar hos tama och vilda idisslare. Liksom
arterna i släktet ”Babesia” överförs de av vissa fästingarter, varefter de
förökar sig i blodcellerna, vilket kan leda till allvarlig sjukdom.

Piroplasmer, ”Piroplasmia”, är en underklass inom protozostammen
”Apicomplexa”. Organismerna är sällan över 4 mikrometer långa och
lever mestadels som parasiter i röda blodkroppar hos ryggradsdjur och
sprids genom fästingbett. De finns över hela jorden, och är
ekonomiskt betydelsefulla genom att de skadar eller dödar husdjur.

Hornkvalster i betesmarkerna fungerar som mellanvärdar för till
exempel bandmaskarterna ”Anoplocephala perfoliata” hos häst
respektive ”Moniezia expansa” hos får. Olika arter hönskvalster
avslutningsvis suger blod på fjäderfä.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Outlines For Root Criteria For RussiaBride

19:20 | Virtually anyone who hopes to find true love is pleasant to apply for the postal mail order brides… Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer