Det är synd om myrstackarna, eller mysteriet med den försvunna myrstacken

Vår natur- och kulturkrönikör Dan Damberg har undersökt myrstacken som försvann.

Det är synd om myrstackarna, eller
mysteriet med den försvunna
myrstacken

Det är synd om myrstackarna, eller mysteriet med den försvunna
myrstacken, en natur- och kulturkrönika i 5 bilder från Skillingaryds
skjutfält.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd några dagar före julafton i
slutet av december 2014.

 

1 IMG_1915 Forvunnen myrstack

Efter ett tips från en bekant om en försvunnen myrstack, med en
storlek på över 80 centimeter i höjd och en omkrets, enligt formeln pi
gånger diametern, det vill säga, 3,14 X 1.20 meter, på 3,77 meter,
begav jag mig till ”brottsplatsen”.

Efter lite letande kunde jag också konstatera att någon eller några har
grävt upp en hel myrstack ner till 40 centimeters djup. Frågor som
varför och vart och vem behöver en myrstack dök upp i mitt huvud.

Frågor som jag ännu inte har något riktigt svar på, men om någon vet,
tala gärna om det för mig!

Myror hade dock en mångsidig användning i folklig och äldre
medicin, de fanns sålunda upptagna i 1686 års farmakopé, såväl
levande, att sväljas mot till exempel frossa, som i avkok.

Myrsyra användes mot hudsjukdomar och av myrstackar, hör och
häpna, gjorde man dekokter och bad mot bland annat värk.

2 IMG_1916 Forvunnen myrstack

Myror, familjen ”Formicidae”, är midjesteklar som har världsvid
utbredning och omfattar cirka 8 000 arter, de flesta finns i tropikerna, i
Sverige bara 76 arter varav 6 arter av dessa endast förekommer
inomhus här hos oss.

Mellan- och bakkropp är skilda av ett 1 till 2-ledat skaft, antennerna är
knäböjda och mundelarna bitande.

Myror är så kallat eusociala och bildar fleråriga samhällen i
flerrummiga bon. Dessa bon anläggs i marken, under stenar, i stubbar
eller i murken ved och kan ha en kupol, stack, av jord eller växtdelar.

Stacken fungerar som solenergifångare, och genom öppningar kan
boklimatet regleras.

Drottningar och arbetare är försedda med giftkörtel, vars gift har
varierande sammansättning. Bland annat ettermyror och
bulldoggsmyror har en gadd med vilken giftet injiceras medan andra,
till exempelvis bildens stackmyror men även tuvmyror, saknar gadd
och sprutar ut giftet.

Kemisk kommunikation med feromoner är hos myrorna mycket viktig
för orientering, igenkänning och vissa sociala funktioner.

De fullbildade myrornas föda är mycket varierad, många äter insekter
och andra smådjur, och till exempel stackmyror anses ha skoglig
betydelse genom att de äter stora mängder skadeinsekter.

3 IMG_1912 Vinterskinn Erythricium laetum pa tallved

Skinnsvampar är talrika och i huvudsak vednedbrytande
basidiesvampar och utgör ingen enhetlig grupp släktskapsmässigt,
utan förekommer i ett antal basidiesvampsgrupper.

Vilket denna art av skinnsvamp denna tillhör ber jag att få låta bli att
svara på, skinnsvampar är nämligen svåra att artbestämma, tycker jag.

4 IMG_1913 Vinterskinn Erythricium laetum pa tallved

Bildens för mig okända art skinnsvamp på tallveden gör här nästan
intrycket av en karta över nordpolen, fotograferad från en satellit högt
ovanför våra huvuden

Skinnsvamparnas fruktkroppar är florstunna till skinnlika, med ett
slätt till ojämnt hymenium, vilket är det sporbärande vävnadslagret i
svampars fruktkroppar.

5 IMG_1914 Vinterskinn Erythricium laetum pa tallved

Skinnsvampar växer mer eller mindre tryckta till underlaget på grenar,
stammar och stubbar, ibland som skadegörare på virke.

Flera sällsynta arter är typiska för gammal skog och hotade i dagens
skogsbruk.

Om ni tycker att den biologiska mångfalden i vårt närområde är liten
under vintermånaderna, läs då gärna mitt arbete om ”Vinterns
biologiska mångfald” från år 2009, kanske ändrar ni då uppfattning i
ämnet. Här finner ni också vilka skinnsvampar man kan hitta i våra
skogar under vintern. Klicka här för att komma till arbetet.

På återseende!

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer