Dösen vid havet

Vår natur- och kulturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på en dös.

Dösen vid havet

Dösen vid havet, en natur- och kulturkrönika i 8 bilder från sydvästra
Skåne om en tid för länge, länge sedan, ändå alldeles nyss.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i den första juliveckans
oväder sommaren 2014.

 

1 IMG_0656

En dös är en form av megalitgrav, storstensgrav, från yngre stenålder.
Gravkammaren täcks av ett takblock, som vilar på flera väggstenar.
Oftast ingår stenkammaren i en rektangulär eller rund hög, långdös
respektive runddös, som kan omgärdas av resta stenar.

Dösar är kända i stora delar av Västeuropa, från Portugal till
Sydnorge. En utveckling kan följas från gravanläggningar med
träkammare, så kallade långhögar, till bildens stenkammare.

2 IMG_0648

Ute vid kusten, endast några stenkast från Öresund, ligger en så kallad
stendös från cirka 4000 år före Kristus, den så kallade
Eskilstorpsdösen.

Här på Söderslätt finns ett flertal stendösar, den märkligaste är
dubbeldösen vid Snarringe strax öster om Skegrie någon mil öster om
Vikingareservatet.

Söderslätt är en slättbygd i sydvästra Skåne, ungefär motsvarande de
tre häraderna Oxie, Skytt och Vemmenhög och området är sedan flera
århundraden en central odlingsbygd och präglas av ett öppet, böljande
åkerlandskap.

3 IMG_0652

Nils Gustaf Bruzelius skriver om Eskilstorpsdösen cirka år 1870:

”På strandmarken till ryttmästarebostället i Eskilstorp är en ganska
ansenlig stendyss belägen ej särdeles långt från havet.

Ännu i mannaminne var den försedd med omgivningsstenar, men
dessa förstördes av en av prästbönderna till vars hemman den på den
tiden hörde. Numera återstår, som teckningen utvisar, endast själva
kistan med dess överliggare, vilken utgöres av en högt ansenlig sten,
flat på undre sidan, något över två alnar tjock och omkring 4 alnar i
diameter på alla sidor.

Oaktat dess storlek är den dock sprucken i två, tämligen olika, delar”.

4 IMG_0655

Nils Gustaf Bruzelius skriver fortsättningsvis om Eskilstorpsdösen:

”Kistan vars längd är 3 alnar och bredd 2 1/4 dito, består av tre, på
innersidan flata, stenar, men är alldeles öppen på den nordöstra sidan.
Den norra underliggaren är 3 alnar bred, 1/2 aln tjock på det ställe, där
den är tjockast, och på inre sidan 2 1/6 alnar över jord, samt
söndersprungen förmodligen genom överliggarens tryck”.

”Den södra stenen är 3 alnar bred, 3 kvarter tjock och 1 3/4 aln hög
inuti kistan, varigenom överliggaren fått en ej obetydlig lutning åt
södra sidan och kistan sålunda är vida lägre därstädes ….”.

Nils Gustaf Bruzelius föddes den 28 april år 1826 i Västra Tommarps
socken, Skytts härad, Malmöhus län och avled den 23 april år 1895 i
Lund. Han var en svensk arkeolog och läroverksrektor samt brorson
till Arvid Sture Bruzelius, professor i kirurgi och obstetrik i Lund.
Nils Gustaf Bruzelius ligger begravd på Norra kyrkogården i Lund.

5 IMG_0657

Dösar med rektangulär kammare är äldre än de med mångkantig form
och de äldsta dösarna har byggts för en person. Flertalet har dock
fungerat som gravrum för en grupp människor i samhället under flera
århundraden.

I Norden byggdes dösar under några generationer omkring 3400 år
före Kristus och det totala antalet i Sverige uppgår till drygt 100,
fördelade på Skåne, Halland och Bohuslän.

Notera även närheten till Öresund i bakgrunden, avståndet dit är bara
några hundra meter.

6 IMG_0651

Dösens kammare liksom högen runt denna uppvisar betydande
storleksvariationer. Den längsta långdösen i Sverige, Jättegraven vid
Trelleborg, är drygt 60 meter lång.

I välbevarade stendösar kan skelett och gravgåvor finnas inne i
kammaren men vanligare är dock att rester från offer av lerkärl eller
yxor påträffas utanför dösens ingång.

7 IMG_0653

Apropå stenåldern, så är detta en samlingsbenämning på den äldsta
och mest omfattande delen av människans förhistoria. Stenåldern
indelas i följande kronologiska faser.

Paleolitikum eller äldre stenåldern, omspänner tiden från det att de
första stenredskapen tillverkades för cirka 2,5 miljoner år sedan till
slutet av den senaste istiden för cirka 11 000–10 000 år sedan.

Mesolitikum eller mellanstenåldern omfattar tiden efter den senaste
isavsmältningen fram till införandet av jordbruk, i södra Skandinavien
cirka 4000 år före Kristus.

Dessa båda perioder brukar ibland också gå under benämningen
jägarstenåldern men i nordisk arkeologisk litteratur förekommer också
benämningen äldre stenålder för hela perioden före den yngre
stenåldern.

Under neolitikum, yngre stenåldern eller bondestenåldern, infördes
och utvecklades jordbruket runtom i världen. Dateringen av
neolitikum varierar avsevärt alltefter de lokala omständigheterna och
under slutet av stenåldern började koppar användas i skilda delar av
världen, varför uttrycket kalkolitikum eller kopparstenåldern myntats
för att beskriva denna fas.

8 IMG_0666

Sista bilden för denna gång visar Öresundsbron som ligger bara några
kilometer norr om Eskilstorpsdösen samt de vackra ridhästar som
finns i området runt dösen.

På bilden ser ni sju av cirka tjugo hästar som hjälper till att hålla
strandängarna öppna och välbetade.

På återseende!

 

 

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Outlines For Root Criteria For RussiaBride

19:20 | Virtually anyone who hopes to find true love is pleasant to apply for the postal mail order brides… Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer