Dramat på isen

Vår naturkrönikör Dan Damberg har varit vid Fågelforsdammen. 

Dramat på isen 

Dramat på isen, en naturkrönika i 5 bilder från Fågelforsdammens is
om faran med att beträda det frusna vattnet.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd, åtta dagar in i februari, den
sista vintermånaden 2014.

 

1 IMG_1032

Tunn is i kombination med rådjurens smala klövar ledde till detta
förfärliga drama på Fågelforsdammen is, nordost om Skillingaryd.

Dramat ledde till två drunknade rådjur, men som ni kan se går inget
till spillo i naturen, allt ingår på nytt i de urgamla ekosystemen.

Under 1700-talet var rådjursstammen faktiskt på väg att utrotas i
Sverige men skyddades därefter under 1850-talet. Sedan dess har
rådjuren stadigt ökat i antal och idag finns det cirka 400 000 rådjur i
landet. Av dessa skjuts mellan 130 000–140 000 under jaktsäsongen
och ytterligare cirka 40000 rådjur omkommer i trafiken årligen.

2 IMG_1028

Vaken var stor, kampen förtvivlad men förmodligen kort i det iskalla
vattnet, nu är allt fruset igen och spåren efter rådjuren håller så sakta
på att förvinna.

I mitten på bilden ligger en dryg meter av rådjurets tunntarm. Galla
töms ut i rådjurets tarm och innehåller bland annat gallsalter och
fosfolipider. Dessa molekyler har en fettlöslig del och en vattenlöslig
del.

När maten når tunntarmen sätter molekylerna sig därför i gränsskiktet
mellan fettklumpar och vatten varvid de sänker vattnets ytspänning
runt klumparna. Fettklumparna kan då slås sönder till mindre klumpar.
Dessa har större sammanlagd yta och angrips därför lättare av det
fettnedbrytande enzymet lipas som kommer från bukspottskörteln.

Alla ryggradsdjur har en lever som producerar galla och detta gäller
naturligtvis också rådjur men dessa har ingen gallblåsa. Rådjuren är,
precis som nötkreatur, idisslare. De bryter till stor del ned födan i
förmagarna, framför allt våmmen, som fungerar som en stor
jäskammare.

Våmmen släpper kontinuerligt ut sitt innehåll via löpmagen till
tunntarmen. Hos nötkreatur, och förmodligen också hos rådjur, bryter
våmmens mikroorganismer ned fettet till fettsyror. De omvandlar
också omättade fettsyror till mättade. Fettet bryts alltså ned innan det
når fram till tunntarmen.

3 IMG_1033

Frånvaron av gallblåsan hos rådjuren har förmodligen att göra med att
de behandlar fett annorlunda och att de långsamt kan frisläppa
maginnehåll från förmagarna till tarmen. Hjortdjurens mage är liksom
hos de flesta idisslare indelad i fyra kamrar och på så sätt har de
möjlighet att bryta ner cellulosa. Bilden visar just maginnehållet hos
rådjuret.

4 IMG_1029

Inget får gå till spillo, korpar, kråkor, rävar med flera ser till att de
döda kropparna blir till föda och det som finns kvar av rådjuren var
vid fototillfället infruset i isen. Detta kommer i sinom tid också att
användas.

Rådjur, ”Capreolus capreolus”, tillhör underfamiljen ”Capreolinae”
och släktet ”Capreolus”. Släktet är inom familjen mycket isolerat och
det finns inga idag förekommande nära besläktade arter. Släktet
”Capreolus” härstammar från anfäder inom släktet ”Procapreolus”
som förekom under miocen för 20 till 25 miljoner år sedan. Rådjuret
utvecklades under pliocen för cirka 10 miljoner år sedan och släktet
”Capreolus” är det äldsta inom familjen.

Under pleistocen, för cirka 2,6 miljoner till 12 000 år sedan försvann
rådjuret i många delar av Europa men återvände i och med
spridningen av lövskogar under värmeperioderna mellan de olika
nedisningarna.

Rådjuren återerövrade Portugal och Spanien för 21 000 till 17 000 år
sedan, södra Frankrike för 14 000–12 600 år sedan, Nederländerna för
12 000–11 000 år sedan och Skandinavien för ungefär 8 000 år sedan.

5 IMG_1030

Den stora vita spillningen till vänster på bilden tyder på att en större
rovfågel har varit på platsen och ätit av kadavret, kanske är det
spillningen från en kungsörn.

Det europeiska rådjurets utbredningsområde sträcker sig från
Atlantkusten i väst till Uralbergen i öst. Det saknas på Irland. Högsta
tätheter finns i norra kontinentala Europa och södra Skandinavien.
Rådjuret finns i nästan alla naturliga miljöer i Europa, vilket beror på
dess goda anpassningsförmåga. Endast i alpina områden ovan
trädgränsen och kring de helt öppna jordbruksområdena är rådjuret
fåtaligt. I öst möter rådjurets utbredningsområde det närbesläktade
sibiriska rådjuret och deras utbredningsområden överlappar något vid
Kaukasus.

Det sibiriska rådjuret, ”Capreolus pygargus”, liknar utseendemässigt
samt är närbesläktat med det europeiska rådjuret men är nästan
dubbelt så stort, och dess utbredningsområde är endast något
överlappande söder om Ural men i övrigt östligare.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Outlines For Root Criteria For RussiaBride

19:20 | Virtually anyone who hopes to find true love is pleasant to apply for the postal mail order brides… Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer