Dramat på isen

Vår naturkrönikör Dan Damberg har varit vid Fågelforsdammen. 

Dramat på isen 

Dramat på isen, en naturkrönika i 5 bilder från Fågelforsdammens is
om faran med att beträda det frusna vattnet.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd, åtta dagar in i februari, den
sista vintermånaden 2014.

 

1 IMG_1032

Tunn is i kombination med rådjurens smala klövar ledde till detta
förfärliga drama på Fågelforsdammen is, nordost om Skillingaryd.

Dramat ledde till två drunknade rådjur, men som ni kan se går inget
till spillo i naturen, allt ingår på nytt i de urgamla ekosystemen.

Under 1700-talet var rådjursstammen faktiskt på väg att utrotas i
Sverige men skyddades därefter under 1850-talet. Sedan dess har
rådjuren stadigt ökat i antal och idag finns det cirka 400 000 rådjur i
landet. Av dessa skjuts mellan 130 000–140 000 under jaktsäsongen
och ytterligare cirka 40000 rådjur omkommer i trafiken årligen.

2 IMG_1028

Vaken var stor, kampen förtvivlad men förmodligen kort i det iskalla
vattnet, nu är allt fruset igen och spåren efter rådjuren håller så sakta
på att förvinna.

I mitten på bilden ligger en dryg meter av rådjurets tunntarm. Galla
töms ut i rådjurets tarm och innehåller bland annat gallsalter och
fosfolipider. Dessa molekyler har en fettlöslig del och en vattenlöslig
del.

När maten når tunntarmen sätter molekylerna sig därför i gränsskiktet
mellan fettklumpar och vatten varvid de sänker vattnets ytspänning
runt klumparna. Fettklumparna kan då slås sönder till mindre klumpar.
Dessa har större sammanlagd yta och angrips därför lättare av det
fettnedbrytande enzymet lipas som kommer från bukspottskörteln.

Alla ryggradsdjur har en lever som producerar galla och detta gäller
naturligtvis också rådjur men dessa har ingen gallblåsa. Rådjuren är,
precis som nötkreatur, idisslare. De bryter till stor del ned födan i
förmagarna, framför allt våmmen, som fungerar som en stor
jäskammare.

Våmmen släpper kontinuerligt ut sitt innehåll via löpmagen till
tunntarmen. Hos nötkreatur, och förmodligen också hos rådjur, bryter
våmmens mikroorganismer ned fettet till fettsyror. De omvandlar
också omättade fettsyror till mättade. Fettet bryts alltså ned innan det
når fram till tunntarmen.

3 IMG_1033

Frånvaron av gallblåsan hos rådjuren har förmodligen att göra med att
de behandlar fett annorlunda och att de långsamt kan frisläppa
maginnehåll från förmagarna till tarmen. Hjortdjurens mage är liksom
hos de flesta idisslare indelad i fyra kamrar och på så sätt har de
möjlighet att bryta ner cellulosa. Bilden visar just maginnehållet hos
rådjuret.

4 IMG_1029

Inget får gå till spillo, korpar, kråkor, rävar med flera ser till att de
döda kropparna blir till föda och det som finns kvar av rådjuren var
vid fototillfället infruset i isen. Detta kommer i sinom tid också att
användas.

Rådjur, ”Capreolus capreolus”, tillhör underfamiljen ”Capreolinae”
och släktet ”Capreolus”. Släktet är inom familjen mycket isolerat och
det finns inga idag förekommande nära besläktade arter. Släktet
”Capreolus” härstammar från anfäder inom släktet ”Procapreolus”
som förekom under miocen för 20 till 25 miljoner år sedan. Rådjuret
utvecklades under pliocen för cirka 10 miljoner år sedan och släktet
”Capreolus” är det äldsta inom familjen.

Under pleistocen, för cirka 2,6 miljoner till 12 000 år sedan försvann
rådjuret i många delar av Europa men återvände i och med
spridningen av lövskogar under värmeperioderna mellan de olika
nedisningarna.

Rådjuren återerövrade Portugal och Spanien för 21 000 till 17 000 år
sedan, södra Frankrike för 14 000–12 600 år sedan, Nederländerna för
12 000–11 000 år sedan och Skandinavien för ungefär 8 000 år sedan.

5 IMG_1030

Den stora vita spillningen till vänster på bilden tyder på att en större
rovfågel har varit på platsen och ätit av kadavret, kanske är det
spillningen från en kungsörn.

Det europeiska rådjurets utbredningsområde sträcker sig från
Atlantkusten i väst till Uralbergen i öst. Det saknas på Irland. Högsta
tätheter finns i norra kontinentala Europa och södra Skandinavien.
Rådjuret finns i nästan alla naturliga miljöer i Europa, vilket beror på
dess goda anpassningsförmåga. Endast i alpina områden ovan
trädgränsen och kring de helt öppna jordbruksområdena är rådjuret
fåtaligt. I öst möter rådjurets utbredningsområde det närbesläktade
sibiriska rådjuret och deras utbredningsområden överlappar något vid
Kaukasus.

Det sibiriska rådjuret, ”Capreolus pygargus”, liknar utseendemässigt
samt är närbesläktat med det europeiska rådjuret men är nästan
dubbelt så stort, och dess utbredningsområde är endast något
överlappande söder om Ural men i övrigt östligare.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer