Efter floden, eller en meter senare

Vår naturkrönikör Dan Damberg har besökt Fågelforsdammen. 

Efter floden, eller en meter senare

Efter floden, eller en meter senare, en naturkrönika i 12 bilder från ån
Lagan alldeles söder om Fågelforsdammen i Skillingaryd, när vattnet
tagit slut.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i slutet av januari 2014, när
lågvatten råder.

 

1 IMG_0309

Portarna är stängda, fallet är tomt, vattennivån är en meter lägre än för
några dagar sedan. Landskapet är förändrat och allt ser ut som vanligt
igen, den gamla åfåran är tillbaka.

Om ni noterar var isen sitter på klibbalsstammarna till vänster på
bilden så ser ni skillnaden mellan hög- och lågvatten.

2 IMG_0285

Vattnet har klarnat, slam och partiklar har sjunkit till botten igen. Sand
och mindre stenar täcker gamla åfårans botten.

Det är i denna undervattensmiljö som strömstaren finner sin föda i
form av husmaskar och annan biologisk mångfald, nyttigt och
näringsrikt protein.

3 IMG_0274

Stillhet råder i såväl skog som i vatten, inte ens en liten fågel låter sig
höras, inte ett liv tycks vara i närheten. Inget kunde dock vara mer
felaktigt men det var så mina öron och ögon uppfattade naturen, där
och då.

4 IMG_0278

En svag liten krusning i vattnet vid den lilla forsen mellan vattenfallet
och Abbottens bro, det är här som strömstaren ”fiskar”, det är här som
kungsfiskaren brukar vila.

5 IMG_0283

Det är inte djupare än att jag kan stå i vattnet vid den lilla forsen och
fotografera Abbottens bro nedströms i fjärran, dock bara knappt
hundra meter västerut.

6 IMG_0281

Har man ”inkomster” så har man ”utgifter”, detta faktum gäller
naturligtvis även den lilla strömstaren, som här har en av sina
favoritplatser.

7 IMG_1101 Zontickor

Mängder av nya fräscha zontickor växer på den gamla döda
klibbalsstammen alldeles invid den gamla åfåran. Stammen lutar
betänkligt och snart ligger den nog i Lagans vatten.

8 IMG_0295 Zonticka

Väl inbäddad bland stor kvastmossa, ”Dicranum majus” och
cypressfläta, ”Hypnum cupressiforme”, växer en vacker färgvariant av
zonticka, ”Trametes ochracea”.

9 IMG_0303 Zonticka

Ser ni precis som jag det lilla trollet som blinkar med sitt ena öga, den
glada breda munnen och det gröna håret, nåväl…

Zonticka, ”Trametes ochracea”, har hattar som blir mellan 3-6, ibland
7 centimeter breda. De växer vanligen taktegellagda eller gyttrade,
varvid de kan bli mer eller mindre oregelbundna. Kanten på helt unga
fruktkroppar kan ibland vara ganska trubbig, men blir med tiden
skarp, vågig och ofta något inskuren.

Ovansidan är fint sammetsartad till kal, först enfärgat gråvitaktig till
ljusbrun, efterhand tydligt zonerad i gulbruna till rödbruna nyanser,
men med ljusare, vitaktig kant.

10 IMG_0305 Zonticka

Bildens zonticka är särskilt vanlig på asp och björk, men växer också
på en rad andra lövträd och finns både i öppna och slutna biotoper,
och är totalt sett en av våra mest frekventa tickarter, särskilt på ved i
tidiga nedbrytningsstadier.

Arten står nära den något tunnare sidentickan, ”Trametes versicolor”,
som också är tydligt zonerad, men har inslag av blå och svarta färger.
Den finns dock bara i landets södra halva, medan zontickan är allmän
också i den norra delen.

Bilden visar den gräddvita undersidan med de små, mer eller mindre,
runda porerna vari svampens sporer bildas. Sporerna bildas där utanpå
sporbildande organ som kallas basidier som är det sporalstrande
organet, sporangiet, hos basidiesvamparna vilka tickorna tillhör.

Basidierna utvecklas vanligen ur toppställda hyfceller i svamparnas
fruktkropp och i dessa hyfceller sker en kärnsammansmältning,
omedelbart följd av en reduktionsdelning, varvid fyra cellkärnor
bildas.

Hyfcellen utbildar på sin topp vanligen fyra utskott, och i vart och ett
av dessa vandrar en kärna ut. Utskotten avsnörs och blir på detta sätt
basidiesporer, vilka aktivt genom basidiets inre tryck kastas i väg
någon bråkdels millimeter.

Basidiet kan ibland vara flercelligt och dess placering på fruktkroppen
varierar. Hos skivlingar sitter basidierna på skivorna, hos taggsvampar
på taggarna och hos olika rörsvampar i porerna, rören. Hos rost- och
sotsvamparna, där inga fruktkroppar utvecklas, utbildas basidierna
från vissa slag av sporer.

11 IMG_0316

När jag kommer upp från ån till Fågelforsdammen får jag än en gång
se märkliga spår på den av cement gjutna dammvallen, parvisa spår
med en släpande svans kittlar min fantasi, kanske en utter.

Se min naturkrönika ”Spännande spår vid Fågelforsen”, från slutet av
november, vargahösten, 2010.

12 IMG_0315

Spårstämplar är svåra att tyda och dessa är inget undantag, men jag
tycker ändå att de inte ser ut som hundspår, utan vidhåller att de ser
mycket mer spännande ut.

Tolka de två bilderna själv och hör gärna av Er om ni har sett utter
eller något annat mårddjur i området.

Tack för idag!

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer