Efterlysning, var finns den lilla kattfoten

Vår naturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på kattfoten.

Efterlysning, var finns den lilla kattfoten,
”Antennaria dioica”

Efterlysning, var finns den lilla kattfoten, ”Antennaria dioica”, en
naturkrönika i 11 bilder från Skillingaryds skjutfält och Sparrevägen en
dag i juni.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i juni månads första dagar
2012.

 

En gammal klassisk kattfotslokal är den norra sidan av Sparrevägen
öster om Östra lägret på Skillingaryds skjutfält. Här kunde man för
bara några år sedan räkna dessa små vackra blommor i tusental men nu
är det tyvärr annorlunda.

Bilden är tagen från öster mot väster med Östra lägret i bakgrunden.

Denna bild är tagen via ett ”helt om” från första bilden och i
bakgrunden ser man Hässlehultshöjden och skjutbanan. Vad man kan
konstatera är att stora bredbladiga gräs och kraftiga mattor med
väggmossa har tagit överhanden i de förr så artrika dikena och en
bränning och/eller en regelbunden slåtter skulle verkligen vara
behövlig. I denna miljö har inte de små konkurrenssvaga kattfötterna
någon chans.

Endast ett fåtal platser ser numera ut som denna utmed Sparrevägen,
det vill säga, med relativt täta bestånd av kattfot.

Nu ser man oftast bara enstaka exemplar av kattfot som tyvärr ser
alltmer ensamma och övergivna ut, på bilden ser vi för övrigt ett antal
vita hanplantor.

Kattfoten är tvåbyggare och dess han- och honplantor är lika vanliga.
Blomkorgarnas holkfjäll är ljusa, vita eller mer eller mindre rosa och
hanplantorna har kortare och bredare korgar medan honkorgarna är
längre och smalare. På bilden ser vi just några hanplantor.

Kattfoten är en lågväxt, ullhårig ört som kan bli upp till två decimeter
hög och från bladrosetterna kommer korta utlöpare vilket gör att den
kan bilda täta mattor. De flesta bladen sitter alltså samlade i en rosett
vid basen, men stjälken har flera strödda blad.

Även denna bild visar hanplantor.

Kattfoten blommar från maj till juli och blomkorgarna är små och sitter
samlade i toppen av stjälken precis som bilden visar. Bilden visar en
hanplanta.

Här ser vi kattfotens vackert rosa holkfjäll med honblommorna som
har de längre och smalare blomkorgarna. Frukten är för övrigt liten
med en vit hårpensel som syns tydligt på bilden, nästan som en
gammal rakborste.

Kattfoten är fortfarande ganska vanlig i hela landet, men minskar
oroväckande på många håll på grund av igenväxning av tidigare öppna
marker. Den växer vanligtvis på torr, öppen, kvävefattig mark, som
gräsbackar, naturbetesmarker och skogsbryn samt som här på
Skillingaryds skjutfält i diken.

Bilden visar en rosa honplanta.

Den första fynduppgiften av kattfot publicerades år 1658 i Rudbecks
”Catalogus plantarum” och det latinska artnamnet ”dioica” är en
böjningsform av latinets ”dioicus” som betyder ”tvåbyggare” och
syftar på att arten har skilda han- och honplantor.

Bilden visar en rosa honplanta.

”Kattfotan är en lika allmänt bekant som för sin täckhet omtyckt växt,
hvilken med sin låga och täta, grå- eller hvitludna tuvor (bladrosetter)
väl kläder de torra och magra ställen der den trifves. Både bladen och
eternellartade blomstren göra örten lätt bemärkt, isynnerhet som den
nästan alltid växer ensam, utan blandning med andra.”

Ur ”Utkast till svenska växternas naturhistoria I” av C. F. Nyman år
1867.

Även denna avslutningsbild, för denna gång, visar en honplanta.

Om Ni vet om eller hittar kattfotslokaler så hör av Er till:

Gunnel Weidman, tel.  0393-109 28, gunnel.weidman@navnet.se

Gunlög Joakimson, tel. 0393-312 89, gunlog.joakimson@navnet.se

Dan Damberg, tel. 0370-763 96, Dan.Damberg@edu.varnamo.se

 

Läs mer om:
En enda kommentar
  1. Lena skriver:

    Det finns en fin samling  Kattfot vid gamla E4 på samma sida som Volvo i Vaggeryd! :0) Har funnits där i många år!

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer