Eken i Högabråten

Vår naturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på eken i Högabråten.

Eken i Högabråten

Eken i Högabråten, ännu ett gammalt jätteträd med kanske mer än
400 års historia, en natur- och kulturkrönika i 3 bilder från toppen av
Högabråten, 261 meter över havet, sydväst om Skillingaryd.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd, första januariveckan 2014.

 

1 IMG_0867

Om vi antar att eken i Högabråten är precis 400 år gammal så föds den
år 1614, dess läge är nu som då cirka 80 meter högre än Lagadalen
och samhället Skillingaryd. En vidunderlig utsikt som bara måste
upplevas öppnar sig här åt det norra halvklotet.

En kort genomgång av året 1614 gav följande information.

20 januari, Sverige sluter ett tvåårigt stillestånd med Polen.

10 februari, vid en riksdag i Örebro beslutas om en ny svensk
rättegångsordning, föregångaren till Svea hovrätt. Den är tänkt som
högsta domstol, men får snarast karaktär av regional överrätt.

5 april, Sverige sluter ett försvarsförbund med Nederländerna i Haag
(dokumentet skickas till Sverige för att ratificeras av kungen och
återkommer ratificerat till Haag den 14 december). Efter detta inrättas
i Nederländerna Sveriges första fasta ambassad.

20 april, Åbo slott drabbas av en svår brand, mitt under ett besök av
Gustav II Adolf.

22 maj, Kristianstad får stadsprivilegier.

Juni, Svenskarna lyckas inta en skans vid floden Volchovs inflöde i
Ladoga. En rysk flotta på 30 lodjor erövras också.

14 juli, Svenskarna besegrar ryssarna i slaget vid Bronnicy.

10 september, den ryska fästningen Gdov har lyckats stå emot två
stormningsförsök av svenskarna, men inför det tredje försöket
kapitulerar staden, för att slippa den plundring, som skulle bli följden
av en lyckad stormning, och faller alltså i svenskarnas händer.

September, kriget mot Ryssland fortsätts under Gustav II Adolfs
ledning. Han anländer till Finland efter omfattande rustningar för en
avgörande strid mot ryssarna.

September, de finska städerna delas upp i stapelstäder och uppstäder.
Enbart stapelstäderna, Helsingfors, Åbo och Viborg, får bedriva
utrikeshandel. Kronan försöker på detta sätt koncentrera flödet av
varor, för att få största möjliga tullinkomster.

7 september, Gustaf Otto Stenbock, svensk greve, riksråd, militär och
ämbetsman, riksamiral 1664–1676, föds.

4 november, Alexander Karol Vasa, son till Sigismund och Konstantia
av Steiermark, föds.

7 april, El Greco, grekisk-spansk konstnär, avlider.

2 IMG_0868 400 år

Under 400 år eller mer har vår eks grenar producerat knoppar och löv
som människor njutit av, kanske hade den dåvarande kungen Gustav
II Adolf även gjort så om han besökt den vackra platsen, högt över
Skillingaryd i den likaleds vackra Lagadalen.

Gustav II Adolf levde mellan åren 1594–1632 och var svensk kung
från år 1611, tre år innan vår ek var ”född”. Gustav II Adolf var son
till Karl IX och Kristina av Holstein–Gottorp. Han var gift med Maria
Eleonora av Brandenburg och far till drottning Kristina.

Gustav II Adolf lade grunden till den svenska stormakten och genom
ingripandet i trettioåriga kriget kom han att få storpolitisk betydelse
och är den internationellt mest kända av de svenska kungarna. Han
regerade i nära samförstånd med högadeln, särskilt Axel Oxenstierna.

Gustav II Adolf intresserade sig särskilt för krigsmakten, vilken blev
en av sin tids främsta. Under honom blev Sverige ett militariserat
samhälle med många soldatutskrivningar och tunga skattebördor.

Resultatet var dock stora militära framgångar. I freden i Stolbova år
1617, när eken var 3 år, erhöll Sverige Ingermanland och Kexholms
län av Ryssland. Genom stilleståndet i Altmark år 1629 erhöll Sverige
Livland och flera preussiska städer från Polen.

Av de inre reformerna i Gustav II Adolfs Sverige bör nämnas
utvecklingen av ämbetsverken, riksdagsordningen år 1617,
riddarhusordningen år 1626, inrättandet av hovrätter, grundandet av
14 nya städer, bland andra Göteborg, och gynnandet av Uppsala
universitet.

År 1630, när vår ek var 16 år gammal, ingrep Gustav II Adolf i
trettioåriga kriget och tillfogade år 1631 den kejserlige fältherren Tilly
ett förkrossande nederlag vid Breitenfeld, då var eken bara 17 år
gammal. Gustav II Adolf stupade påföljande år vid Lützen då vår ek
bara var 18 år gammal.

Slaget vid Lützen 6 november år 1632 är en av de mest kända
händelserna i svensk krigshistoria. Upprinnelsen till slaget låg i att
Gustav II Adolf tvingades frångå den operationsplan han fastställt för
sommaren och hösten år 1632, nämligen att med utgångsgruppering i
sydöstra Bayern rikta en massiv stöt in i de kejserliga arvländerna och
därmed få slut på kriget.

En viktig förutsättning för framgång var att samtliga svenska och med
Sverige allierade styrkor i Tyskland förenats och lämnat ”ryggen fri”.
Då det emellertid stod klart att de kejserliga trupperna under
Wallenstein bland annat förberedde ett anfall mot Sveriges
allianspartner Sachsen och därmed skulle hota svenskarna i ryggen,
ändrade Gustav II Adolf sin plan och ryckte norrut till Sachsens
undsättning.

Händelserna utvecklade sig därhän att de konvergerande härarna
omsider möttes vid Lützen med Gustav Adolf liksom Wallenstein
inställd på att framtvinga ett avgörande innan vintern kom. De båda
arméerna som ställde upp den dimmiga morgonen 6 november var
ungefär jämnstarka.

Svenskarna utgjorde 12 800 man fotfolk och 6 200 man rytteri, med
60 artilleripjäser. De kejserliga räknade 10 000 man fotfolk, 7 000
man rytteri och 24 artilleripjäser, men därtill kom att en detacherad
styrka om 3 000 man fotfolk och 2 000 ryttare under Pappenheim
inväntades som förstärkning.

Slagordningen var den dåtida konventionella med fotfolket i centern,
rytteriet på flyglarna och det tyngre artilleriet framför fronten,
varjämte svenskarna hade lättare pjäser insprängda bland fotfolket.

Slaget tog sin början omkring klockan 11 och svenskarna angrep
frontalt, efter knappt två timmars strid inträffade den bekanta olyckan,
då Gustav II Adolf i spetsen för Smålands ryttare, vilkas chef stupat,
skildes från sin trupp i dimman, omringades och sköts till döds.

Strax innan hade Pappenheims häravdelning anlänt, och inför den
förstärkta motståndarens tryck sviktade de svenska linjerna. Men
hertig Bernhard av Weimar, som övertagit befälet, förmådde de illa
åtgångna brigaderna att gå till förnyat anfall.

Då mörkret föll omkring klockan 17 avstannade striderna och läget
var då sådant på den kejserliga sidan, att sammanbrott hotade, och det
var endast det fallande mörkret som gjorde att man i ordnade former
kunde retirera.

Totalt stupade cirka 4 500 man och sårades cirka 6 000 man. Förutom
kungen stupade på den svenska sidan Gula brigadens chef Nils Brahe
och på den kejserliga sidan Pappenheim.

Slaget vid Lützen gav inte någondera sidan det avgörande som
förväntades. Strategiskt innebar det att initiativet i kriget med Gustav
II Adolfs död gick förlorat för svenskarna. Vid Lützen finns i dag dels
ett kapell med ett ”Gedenkstätte” samt ett litet, modernt museum om
slagets historia och förlopp.

3 IMG_0865 Högabråteneken 400 år

Några meter upp på den kraftfulla ekstammen sitter den likaledes
mäktiga gjutjärnskylten som säger ”Naturminnesmärke Fridlyst enligt
lag” en text som ramar in Sveriges Tre kronor.

Riksvapnet tre kronor har troligtvis sitt ursprung från bland annat en
allmäneuropeisk religiös idévärld.

Om symboliken med de tre kronorna har det länge rått delade
meningar. Ursprunget står nog att finna i den starkt ökande dyrkan av
de tre vise männen, heliga tre konungar, som skyddshelgon. Som
tecken på detta användes helgonens attribut, tre kronor, i vapen och
emblem. De heliga tre konungar vördades högt av nordborna, som
gärna vallfärdade till deras grav i Köln.

I Sverige finns de heliga tre konungars attribut första gången i Magnus
Ladulås sigill på 1270-talet, men troligen är det först under kung
Magnus Eriksson på 1330-talet som tre kronor används som symbol
för kungen och riket.

Några tiotal år senare, under Albrekt av Mecklenburg, var tre kronor
redan allmänt accepterat som det främsta kännemärket för Sverige,
vilket det förblivit. Margareta av Danmark och Erik av Pommern
skapade ett unionsemblem i form av en trekronorssköld.

När Erik av Pommern avsatts år 1439 började den svenska
riksregeringen att använda ett nytt sigill. Det visade Erik den helige
som håller ett trekronorsvapen.

Karl Knutsson Bonde skapade en fyrdelad vapensköld i vilken de tre
kronorna kombinerades med Folkungaättens kännemärke, det gyllene
lejonet över tre strängar av silver i blått fält.  

I mitten fanns Bondeättens vapen, en båt och sedan dess har kungens
och rikets vapensköld varit fyrdelat på samma sätt.

Läs mer om:
2 kommentarer
  1. Rolf Olofsson skriver:

    Dag Damberg, tack för att vi får ta del av ditt gedigna kunnande om vår historia, det blir extra spännande när du likt berättelsen om vår ek anknyter dess ålder till händelser som utspelat sig genom åren. Eja vore vår Svenska skolhistoria skriven på detta sätt, det skulle säkert väckt ett annat intresse hos en och annan skoltrött elev.
    Det är också inspirerande att få se alla små smultronställen och händelser naturen, genom ditt kameraobjektiv.

  2. Admira skriver:

    Håller fullständigt med ovanstående kommentar.Dina krönikör är skrivna på väldigt intressant sätt att de kunde vara underlag för skolundervisning.Tänk på det Dan och tänk att du kan börja samla alla dina krönikör i en bok

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer