Ekkullen i Hagshult

Vår naturkrönikör Dan Damberg har besökt Hagshult.

Ekkullen i Hagshult

Ekkullen i Hagshult, en naturkrönika i 15 bilder om gamla vackra ekar
men också om den biologiska mångfaldens skönhet.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i mitten av april 2013 när
våren lät ana sin närvaro.

 

1 IMG_0071

Det finns platser där tiden tenderar att stanna, där man absorberas av
det vackra och det biologiskt rika, där gammal fantastisk kulturhistoria
alltid finns närvarande, en sådan plats är Ekkullen i Hagshult,
15 kilometer sydost om Skillingaryd.

2 IMG_0096

Vi befinner oss alldeles i södra delen av den vackra byn Hagshult,
bara ett stenkast från kyrkan och församlingshemmet men ändå mitt
ute i den spännande och rika natur som Hagshult erbjuder besökaren.

3 IMG_0095

Kullen består av ett antal gamla, knotiga ekar i en fantastisk hagmiljö
och allt detta inramas av en klassisk smålandsgärdsgård. Någonstans i
de ihåliga ekarna häckar ett kattugglepar som låter sig höras om
vårvintern och ibland även låter sig beskådas av den eller de som har
lite tur.

4 IMG_0094

Ser ni som jag det fruktansvärda odjuret som med en grotesk och
vidöppen mun, eller snarare gap, försöker sluka mig hel, men var icke
oroliga jag klarade mig bra och hade allt under kontroll.

Inuti detta ”gap” finns det finaste mulm som är det lösa material som
ansamlas inuti ihåliga träd. Den består framför allt av lös, murken ved
och där finns också ofta exkrementer från vedlevande insekter, fåglar
och fladdermöss, gamla fågelbon samt rester av döda djur. I mulmen
lever en artrik och särpräglad fauna, bestående av bland annat
skalbaggar, tvåvingar och klokrypare varav flera tyvärr är
utrotningshotade.

5 IMG_0064

Bildens vedlav, ”Parmeliopsis hyperopta”, är en art i gruppen
bladlavar som är grå till färgen men i övrigt mycket lik sin gulgröna,
nära släkting stocklav, ”Parmeliopsis ambigua”.

6 IMG_0072

Ekens försvarare, en liten stackmyra, var mycket aggressiv mot mitt
pekfinger när jag försökte röra vid den. Även om bilden är något
otydlig så kanske ni kan se de vidöppna mandiblerna eller käkarna.

Mandibel är den rörliga käken, hos ryggradsdjuren, inklusive
människan, är mandibeln underkäken och dess skelettdelar. Hos
insekterna, som bildens stackmyra, mångfotingar och kräftdjur är det
överkäkarna, som sitter vid munnen och som har den viktigaste tugg-
eller bitfunktionen och är omvandlade extremiteter.

Stackmyror eller skogsmyror är myror av släktet ”Formica” och det
finns sju arter i Sverige. Dessa insekter bygger typiskt södervända
stackar av barr, kvistar och annat växtmaterial. De största stackarna,
som blir 2 meter höga, kan innehålla ett tusental drottningar och en
miljon arbetare. Stackarna fungerar som regnskydd och solfångare,
vilket gör det möjligt för myrorna att reglera klimatet i olika delar av
stacken och de underjordiska delarna av boet.

7 IMG_0074

Gamla raggskinn, ”Stereum hirsutum”, växte i en av de gamla ekarna.
Raggskinn är en svampart som först beskrevs av Carl Ludwig von
Willdenow, och fick sitt nu gällande namn av Christiaan Hendrik
Persoon år 1800. Raggskinnet ingår i släktet ”Stereum”, och familjen
”Stereaceae”.

8 IMG_0077

Sotlav, ”Cyphelium inquinans”, är något man ”naturligtvis” hittar på
de gamla ekarnas grova och skrovliga bark. Stryker man försiktigt
med fingret över de svarta apothecierna, fruktkropparna, blir man som
artnamnet säger ”sotig”.

9 IMG_0083

Knappnålslavarna ansågs länge vara en tydligt avgränsad grupp av
lavar med nära släktskap. De hade en lös spormassa, en så kallad
mazaedium, och hade fruktkroppar som såg ut som knappnålar. Idag
vet man dock att knappnålslavarna hör till flera olika släkten, familjer
och ordningar.

Flera släkten är inte ens licheniserade vilket betyder att de inte har en
alg som de samarbetar med. Dessa är då i egentlig mening inte lavar.
Eftersom knappnålslavarna kan kännas igen på mazaediet, se ovan,
eller på den knappnålsliknande fruktkroppen brukar man fortfarande
ändå ofta behandla dem tillsammans.

Vilket art det är på bilden kan jag tyvärr inte säga med säkerhet men
svart spiklav, ”Calicium glaucellum” är ett alternativ. Vet någon bättre
så hör av er till redaktionen eller till mig personligen.

10 IMG_0086

Ytterligare ett antal knappnålslavar på ekbark, denna gång med brunt
och slätt ”knappnålshuvud”, arten är även här okänd för mig men det
skulle kunna vara arten vednål, ”Chaenotheca brunneola”, även om
denna art mestadels trivs på gammal ved av främst barrträd.

11 IMG_0091

Det växer rikligt med mjölig porlav, ”Pertusaria albescens”, på de
gamla ekarnas grova bark. Laven är så riklig den blir helt täckande.

12 IMG_4235

I ett dike en bit bort från ekkullen fanns mycket med grönalger i det
mer eller mindre stillastående vattnet och visst ser det lite otrevligt ut.
Detta är ofta ett resultat av för mycket näringsämnen och
näringsläckage.

Grönalger, ”Chlorophyta”, är en division alger med uppemot 20 000
arter över hela världen. De visar mycket stor variation bland annat i
fråga om storlek, utseende och levnadssätt. Vissa arter grönalger är
encelliga med eller utan gissel, andra är kolonibildande och andra åter
flercelliga och grenigt eller ogrenigt trådformiga.

Gissel är samma sak som en flagell, och är ett rörligt utskott från
eukaryota celler, med samma uppbyggnad som cilier men med
förmåga till mer komplexa rörelser.

Ett stort antal grönalger lever i stillastående eller rörligt sötvatten
precis som min bild visar medan något färre arter hör hemma i
saltvatten, och vissa arter lever till och med på land. De vattenlevande
arterna kan vara fastsittande eller fritt kringsvävande som plankton.

Flertalet grönalger är gröna, men det finns arter som är mer gula eller
orange, medan en del är rödaktiga. Grönalgernas cellväggar visar stor
variation i fråga om kemisk uppbyggnad men består av cellulosa eller
andra polysackarider, det vill säga kolhydrater. Cellernas pigment är
klorofyll a och b jämte gula eller orange karotenoider och deras
upplagsnäring är stärkelse, men hos många arter också proteiner och i
sällsynta fall fetter eller oljor.

Grönalgernas fortplantning visar stor variation, encelliga arter kan
föröka sig genom enkel celldelning, och många arter, såväl en- som
flercelliga, sprids med könlösa sporer. Den könliga fortplantningen
sker med gameter, det vill säga könsceller. I många fall har arterna
växling mellan en könlig gametgeneration och en könlös
sporgeneration.

13 IMG_4245

På hemvägen förbi Torp konstaterade jag att det trogna tranparet hade
kommit hem igen för att ytterligare ett år försöka genomföra en
häckning.

14 IMG_4246

Det blev inga tranrekord i år vid Hornborgasjön, toppen nåddes den
14 april 2013 då det räknades in 13 500 tranor. Som jämförelse kan
nämnas en topp på 26 500 tranor den 3 april förra året, 2012. Vi
skyller på den långa kalla vintern och den kalla och sena våren.

15 IMG_4240

Märklig bild som avslutning, jag tog en medioker bild på en björktrast
i Tofteryd och när jag kom hem och kontrollerade bilderna insåg jag
plötsligt att jag missat den suddiga ringtrasten i bakgrunden.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer