Ekkullen i Hagshult

Vår naturkrönikör Dan Damberg har besökt Hagshult.

Ekkullen i Hagshult

Ekkullen i Hagshult, en naturkrönika i 15 bilder om gamla vackra ekar
men också om den biologiska mångfaldens skönhet.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i mitten av april 2013 när
våren lät ana sin närvaro.

 

1 IMG_0071

Det finns platser där tiden tenderar att stanna, där man absorberas av
det vackra och det biologiskt rika, där gammal fantastisk kulturhistoria
alltid finns närvarande, en sådan plats är Ekkullen i Hagshult,
15 kilometer sydost om Skillingaryd.

2 IMG_0096

Vi befinner oss alldeles i södra delen av den vackra byn Hagshult,
bara ett stenkast från kyrkan och församlingshemmet men ändå mitt
ute i den spännande och rika natur som Hagshult erbjuder besökaren.

3 IMG_0095

Kullen består av ett antal gamla, knotiga ekar i en fantastisk hagmiljö
och allt detta inramas av en klassisk smålandsgärdsgård. Någonstans i
de ihåliga ekarna häckar ett kattugglepar som låter sig höras om
vårvintern och ibland även låter sig beskådas av den eller de som har
lite tur.

4 IMG_0094

Ser ni som jag det fruktansvärda odjuret som med en grotesk och
vidöppen mun, eller snarare gap, försöker sluka mig hel, men var icke
oroliga jag klarade mig bra och hade allt under kontroll.

Inuti detta ”gap” finns det finaste mulm som är det lösa material som
ansamlas inuti ihåliga träd. Den består framför allt av lös, murken ved
och där finns också ofta exkrementer från vedlevande insekter, fåglar
och fladdermöss, gamla fågelbon samt rester av döda djur. I mulmen
lever en artrik och särpräglad fauna, bestående av bland annat
skalbaggar, tvåvingar och klokrypare varav flera tyvärr är
utrotningshotade.

5 IMG_0064

Bildens vedlav, ”Parmeliopsis hyperopta”, är en art i gruppen
bladlavar som är grå till färgen men i övrigt mycket lik sin gulgröna,
nära släkting stocklav, ”Parmeliopsis ambigua”.

6 IMG_0072

Ekens försvarare, en liten stackmyra, var mycket aggressiv mot mitt
pekfinger när jag försökte röra vid den. Även om bilden är något
otydlig så kanske ni kan se de vidöppna mandiblerna eller käkarna.

Mandibel är den rörliga käken, hos ryggradsdjuren, inklusive
människan, är mandibeln underkäken och dess skelettdelar. Hos
insekterna, som bildens stackmyra, mångfotingar och kräftdjur är det
överkäkarna, som sitter vid munnen och som har den viktigaste tugg-
eller bitfunktionen och är omvandlade extremiteter.

Stackmyror eller skogsmyror är myror av släktet ”Formica” och det
finns sju arter i Sverige. Dessa insekter bygger typiskt södervända
stackar av barr, kvistar och annat växtmaterial. De största stackarna,
som blir 2 meter höga, kan innehålla ett tusental drottningar och en
miljon arbetare. Stackarna fungerar som regnskydd och solfångare,
vilket gör det möjligt för myrorna att reglera klimatet i olika delar av
stacken och de underjordiska delarna av boet.

7 IMG_0074

Gamla raggskinn, ”Stereum hirsutum”, växte i en av de gamla ekarna.
Raggskinn är en svampart som först beskrevs av Carl Ludwig von
Willdenow, och fick sitt nu gällande namn av Christiaan Hendrik
Persoon år 1800. Raggskinnet ingår i släktet ”Stereum”, och familjen
”Stereaceae”.

8 IMG_0077

Sotlav, ”Cyphelium inquinans”, är något man ”naturligtvis” hittar på
de gamla ekarnas grova och skrovliga bark. Stryker man försiktigt
med fingret över de svarta apothecierna, fruktkropparna, blir man som
artnamnet säger ”sotig”.

9 IMG_0083

Knappnålslavarna ansågs länge vara en tydligt avgränsad grupp av
lavar med nära släktskap. De hade en lös spormassa, en så kallad
mazaedium, och hade fruktkroppar som såg ut som knappnålar. Idag
vet man dock att knappnålslavarna hör till flera olika släkten, familjer
och ordningar.

Flera släkten är inte ens licheniserade vilket betyder att de inte har en
alg som de samarbetar med. Dessa är då i egentlig mening inte lavar.
Eftersom knappnålslavarna kan kännas igen på mazaediet, se ovan,
eller på den knappnålsliknande fruktkroppen brukar man fortfarande
ändå ofta behandla dem tillsammans.

Vilket art det är på bilden kan jag tyvärr inte säga med säkerhet men
svart spiklav, ”Calicium glaucellum” är ett alternativ. Vet någon bättre
så hör av er till redaktionen eller till mig personligen.

10 IMG_0086

Ytterligare ett antal knappnålslavar på ekbark, denna gång med brunt
och slätt ”knappnålshuvud”, arten är även här okänd för mig men det
skulle kunna vara arten vednål, ”Chaenotheca brunneola”, även om
denna art mestadels trivs på gammal ved av främst barrträd.

11 IMG_0091

Det växer rikligt med mjölig porlav, ”Pertusaria albescens”, på de
gamla ekarnas grova bark. Laven är så riklig den blir helt täckande.

12 IMG_4235

I ett dike en bit bort från ekkullen fanns mycket med grönalger i det
mer eller mindre stillastående vattnet och visst ser det lite otrevligt ut.
Detta är ofta ett resultat av för mycket näringsämnen och
näringsläckage.

Grönalger, ”Chlorophyta”, är en division alger med uppemot 20 000
arter över hela världen. De visar mycket stor variation bland annat i
fråga om storlek, utseende och levnadssätt. Vissa arter grönalger är
encelliga med eller utan gissel, andra är kolonibildande och andra åter
flercelliga och grenigt eller ogrenigt trådformiga.

Gissel är samma sak som en flagell, och är ett rörligt utskott från
eukaryota celler, med samma uppbyggnad som cilier men med
förmåga till mer komplexa rörelser.

Ett stort antal grönalger lever i stillastående eller rörligt sötvatten
precis som min bild visar medan något färre arter hör hemma i
saltvatten, och vissa arter lever till och med på land. De vattenlevande
arterna kan vara fastsittande eller fritt kringsvävande som plankton.

Flertalet grönalger är gröna, men det finns arter som är mer gula eller
orange, medan en del är rödaktiga. Grönalgernas cellväggar visar stor
variation i fråga om kemisk uppbyggnad men består av cellulosa eller
andra polysackarider, det vill säga kolhydrater. Cellernas pigment är
klorofyll a och b jämte gula eller orange karotenoider och deras
upplagsnäring är stärkelse, men hos många arter också proteiner och i
sällsynta fall fetter eller oljor.

Grönalgernas fortplantning visar stor variation, encelliga arter kan
föröka sig genom enkel celldelning, och många arter, såväl en- som
flercelliga, sprids med könlösa sporer. Den könliga fortplantningen
sker med gameter, det vill säga könsceller. I många fall har arterna
växling mellan en könlig gametgeneration och en könlös
sporgeneration.

13 IMG_4245

På hemvägen förbi Torp konstaterade jag att det trogna tranparet hade
kommit hem igen för att ytterligare ett år försöka genomföra en
häckning.

14 IMG_4246

Det blev inga tranrekord i år vid Hornborgasjön, toppen nåddes den
14 april 2013 då det räknades in 13 500 tranor. Som jämförelse kan
nämnas en topp på 26 500 tranor den 3 april förra året, 2012. Vi
skyller på den långa kalla vintern och den kalla och sena våren.

15 IMG_4240

Märklig bild som avslutning, jag tog en medioker bild på en björktrast
i Tofteryd och när jag kom hem och kontrollerade bilderna insåg jag
plötsligt att jag missat den suddiga ringtrasten i bakgrunden.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Outlines For Root Criteria For RussiaBride

19:20 | Virtually anyone who hopes to find true love is pleasant to apply for the postal mail order brides… Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer