Eskilstorps ormgranar

Vår naturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på ormgranen.

Eskilstorps ormgranar

Eskilstorps ormgranar, en naturkrönika i 6 bilder om ett märkligt naturreservat söder om Lekeryd fullt med granvarianten ”Picea abies ‘Virgata’”.

Text, Dan Damberg, Skillingaryd och bild Kjell Holmqvist, Huskvarna, i slutet av december 2013.

1 Ormgranar i Lekeryd 032

Ormgran, ”Picea abies formen virgata”, är en form av gran med långa, mer eller mindre bågböjda grenar utan sidosmågrenar. Formen, som växer vild i hela Sverige, är ibland beståndsbildande som här vid Eskilstorp, söder om Lekeryd.

Ormgranens märkliga utseende beror på att den av genetiska orsaker, det vill säga förändringar i arvsmassan, har förlorat förmågan att bilda sidoskott på grenarna. Stammen eller en gren kan växa flera år utan att bilda något eller bara några enstaka sidoskott.

Ormgranen är en sällsynt varietet av en vanlig gran, som har sparsamt grenade kransgrenar.

2 Ormgranar i Lekeryd 040

I Eskilstorp fyra kilometer söder om Lekeryd finns ett av landets få bestånd av ormgranar med mer än ett hundratal träd.

Den äldsta granen är cirka 150 år och enligt ortsbefolkningen är den moderträdet för beståndet. Historien berättar att en soldat med namnet Esk tog med sig en planta från Ryssland när han återvände från svensk-ryska kriget 1808-1809. 

Även om historien om soldat Esk är osäker och ormgranarnas uppkomst oviss, är det viktigt att de bevaras för framtiden. Förutom det stora beståndet i Eskilstorp lär det förekomma större bestånd av ormgran på bara sex platser till i landet.

3 Ormgranar i Lekeryd 002

Den ”vanliga” granen, ”Picea abies”, är ett av de få vildväxande barrträden i Sverige. Kronan har en smalt konisk form och huvudstammen är rak, de övre grenarna är uppåtriktade och de nedre grenarna är ofta hängande.

Bildens ormgran har till skillnad från vår vanliga gran en gles och krona få eller inga sidoskott på grenarna vilket beror på en förändring i arvsmassan.  

Barren sitter även på ormgranen enstaka direkt på grenarna och har en långsmal infästning i motsats till ädelgranar, vars barr fäster med en cirkelrund skiva. Barren blir omkring åtta till tio år gamla, men senare års försurning anses förkorta livslängden i utsatta områden.

4 Ormgranar i Lekeryd 024

Granens pollenkorn sprids med vinden i oerhörda mängder under maj-juni och efter pollineringen sker befruktning och fröna mognar under hösten. Fröspridningen sker dock inte förrän påföljande vår. De mogna kottarna är hängande och uppträder vissa år i stort antal, så kallade kotteår.

I norra Sverige förekommer granar med smalare växtsätt vars kottar har rundade fjäll och dessa kallas för altaigranar och anses utgöra en särskild underart. Formrikedomen är mycket stor hos granen och ett flertal avvikande former har namngivits, till exempel krönikans ormgranar. Även former med gulbrokiga barr eller med gulgröna kottar är kända.

5 Ormgranar i Lekeryd 045

Den ”vanliga” granen förekommer i hela landet utom i de allra sydligaste delarna, där den dock ofta förekommer i skogsplanteringar. Man har ofta ansett att den invandrat norrifrån efter senaste istiden och sakta spritt sig söderut, men senare tids forskning har ifrågasatt detta.

Gran växer företrädesvis på näringsrik, gärna fuktig mark men är beroende av att bilda mykorrhiza med olika svamparter, till exempel blodriska, för att kunna ta upp tillräckligt med näring ur marken.

Gammal örtrik granskog är en av de artrikaste växtmiljöerna, i vilken flera sällsynta växter lever, bland annat orkidéerna norna och skogsfru. Blåbärsgranskog är en typ av hedgranskog och den vanligaste naturtypen i Sverige.

Inget annat inhemskt träd kan mäta sig med granen i reslighet och år 1883 fälldes i Nybro, Västergötland, en 51 meter hög gran vars omkrets vid basen var 5,3 meter, jämför med Högabråtengranen, söder om Skillingaryd, som var 4,3 meter i brösthöjd när den föll i stormen Simone hösten 2013. Sådana jättar är dock mycket ovanliga numera på grund av intensiv avverkning.

Granen blir inte mer än drygt 400 år, medan tallen kan bli betydligt äldre.

Granens ved är gulvit och har många användningsområden. Speciellt viktig är den för framställning av pappersmassa och byggnadsvirke. Gran är en av landets viktigaste exportråvaror. I övrigt används gran till framställning av terpentin.

Enligt Nyman år 1868 lär staden Amsterdam till stor del vara byggd på svenska granpålar. I äldre tid brukades barken till taktäckning, de unga rötterna till korgarbeten och kottarna till färgning.

Idag köper eller hugger de flesta en gran till jul, men det är en ganska ny företeelse. De första julgranarna i Sverige kom på 1700-talet efter tysk förebild. Andra arter som brukar säljas till jul är nordmannsgran som ofta kallas kungsgran, blågran och serbgran.

Artnamnet ”abies” är ett namn på ädelgran. Namnet används också som vetenskapligt namn på släktet ädelgranar. Svenska namnet gran eller graan är känt sedan medeltiden och ingår ofta i medeltida ortsnamn.

6 Ormgranar i Lekeryd 036

”Granen kan planteras till häckar och låter väl klippa sig, hvadan LINNÉ kallar den ”arbor topiaria”, då tallen deremot är ”minime topiaria”. Dess unga grenar och späda rötter kunna begagnas till vidjor, band, korgarbeten m.m. qvistarna med barren till täckning i trädgårdar o. s. v. Unga, smala, stammar till tunnband, stänger m.m.

Barken är nyttig vid läderberedning och att täcka tak med. Såsom bränsle har stammen mindre värde än grenarne, hvilka i värmestyrka komma närmast björkved; de ge också ymnigare och luthaltigare aska. Kottarna färga brunt om godset med sönderstötta sådana kokas i vatten och sedan behandlas med stark lut..

…Få trädslag bildar så täta och mörka skogar som Granen. Der den kan växa riktigt tätt, blir den snart enväldig herrskare, så att antingen är marken under träden bar, endast täckt med gamla barr och kottar eller kottdelar, eller ser man här och der några örter, som älska eller tåla stark skugga.

Men på stubbar eller på de döda stammar, som multna bland sina ättlingar, grönska mossor och gråna lavar, under det skägglika sådana hänga från de åldriga trädens grenar. Och om hösten blir granskogen ett hem för talrika svampar, med olika former och färger. Granens egendomligt balsamiska lukt, starkare än Tallens, är allmänt bekant och omtyckt, och mycket brukas ännu både julgranar och brudgranar.”

Ur ”Utkast till svenska växternas naturhistoria II” av C. F. Nyman år 1868.

Den ”vanliga” granen, ”Picea abies”, är för övrigt Medelpads landskapsblomma.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer

The Undisputed Truth About Website to Check Plagiarism That the Experts Don’t Want You to Hear

07:57 | The Undisputed Truth About Website to Check Plagiarism That the Experts Don’t Want You to Hear Check guidelines… Läs mer