Fågelfors kraftstation i Skillingaryd

Vår natur- och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Fågelfors kraftstation.

Fågelfors kraftstation i Skillingaryd

Fågelfors kraftstation i Skillingaryd, del 1, en natur- och kulturkrönika
i 12 bilder om naturen och kulturen nedom vallen.

Text och foto, Dan Damberg, Skillingaryd i mitten av februari 2015.

 

1 IMG_2588

Den mycket lilla gärdsmygen betedde sig verkligen inte som en typisk
gärdsmyg när den gick och pickade i vattenbrynet nedom det öppna
vattenfallet vid Fågelforsdammen.

2 IMG_2589

Gärdsmygen brukar övervintra här i den lilla ”sjön” mellan den gamla
åfåran och det öppna vattenfallet vid Fågelforsdammen där det fordom
bland annat låg en såg där en ung man för länge sedan under arbete
sågade av sig båda sina armar.

Han överlevde och på den längsta kvarvarande armen fick han en krok
som han lärde sig att hantera med bravur och kunde på så sätt nödsamt
klara vardagen.

3 IMG_2600

Vid det öppna fallet är luftfuktigheten hög vilket gynnar mossor som
tar in sitt vatten direkt via luften då rötter saknas.

4 IMG_2598

Gästriklands landskapsmossa palmmossan, ”Climacium dendroides”,
är en bladmossa som växer på fuktig mark, exempelvis på
strandängar, vid kärr och i sumpskogar eller som här vid ett vattenfall.

Mossan är gulgrön och kännetecknas av sina trädlikt förgrenade skott
och av att den har en underjordisk krypande stam.

Denna underjordiska stam hjälper mossan att sprida sig genom att nya
skott kan växa upp från den, sporhus är dock sällsynta.

5 IMG_2608

Vinternagelskivlingens, ”Flammulina velutipes”, geografiska
utbredning i det vilda omfattar både tempererade och subarktiska
områden på norra halvklotet, till exempel Europa, Japan, Kina,
Nordamerika, Sibirien och Turkiet. På södra halvklotet förekommer
den dock endast i Australien.

Svampen är en god och lämplig matsvamp om man säkert kan skilja
den från liknande oätliga svampar.

6 IMG_2614

Den mycket vackra arten scharlakansröd vårskål, eller
Scharlakansvårskål, ”Sarcoscypha austriaca”, är utbredd i Götaland
och Svealand, men finns också längs Norrlandskusten till Norrbotten.
Jag hittade den här för första gången förra året och nu är den åter
tillbaka. Välkommen!

7 IMG_2618

Svampen scharlakansröd vårskål, eller Scharlakansvårskål,
”Sarcoscypha austriaca”, växer i lövskogar med rörligt vatten, ofta
utmed bäckar men också i alkärr, precis som här vid
Fågelforsdammen i Skillingaryd.

8 IMG_2620 Blek ostronmussling Pleurotus pulmonarius

Blek ostronmussling, ”Pleurotus pulmonarius”, är en svamp i gruppen
hattsvampar som växer på trädstammar och hör till samma släkte som
ostronmussling, ”Pleurotus ostreatus”.

Det är första gången som jag finner arten här i trakten av Skillingaryd
i allmänhet och här vid Fågelforsdammen i synnerhet.

Den bleka ostronmusslingens fruktkroppar växer typiskt i glesa eller
tätare grupper och har en hatt som till utseendet är mussel- eller
tungliknande.

Hattens ovansida har vanligen en vit till gulvit färg, ibland kan den
vara något grågulaktig, och bredden är från 5 upp till omkring 15
centimeter.

Dess yta är kal och blir lite klibbig vid fuktig väderlek och andra
kännetecken för blek ostronmussling är att den har vita, nedlöpande
skivor och en kort, sidoställd fot.

9 IMG_2626 Blek ostronmussling Pleurotus pulmonarius

Fruktkropparna hos blek ostronmussling kan uppträda redan under
sommaren och fortsätter komma fram till hösten men i februari, som
här, har den verkligen tappat tidsbegreppet.

Arten växer på stammar till olika lövträd, bland annat björk och asp
samt växer både på levande och döda trädstammar och hör till de
svampar som ger vitröta.

Blek ostronmussling är precis som den vanliga ostronmusslingen ätlig
och har vitt kött med mild smak och lukt.

10 IMG_2634

Sälgnästing, ”Diatrype bullata”, växer relativt rikligt utmed den gamla
åfåran vid Fågelforsdammen och här syns de som små svarta
vårtliknande bildningarna.

Släktet ”Diatrýpe”, är sporsäckssvampar med sex arter i Sverige. De
bildar stroman, det vill säga steril vävnad där fruktkroppar utvecklas,
på döda grenar av vissa lövträd.

Till släktet förs även arterna disknästing, som påträffas på bok samt
slätnästing som bildar mer utbredda mörka stroman på döda
björkkvistar.

Sporsäckssvampar, säcksvampar, askomyceter, ”Ascomycóta”, är en
division med svampar med cirka 30 000 olika arter, varav hälften är
lavar.

De finns över hela jorden där de flesta är mikroskopiskt små och
landlevande. De enklast organiserade arterna består av en enda cell,
jästsvampar, eller löst mycel, övriga arter har fruktkroppar.

Parningen sker mellan mycel av genetiskt två olika slag eller mellan
kärnor inom ett och samma mycel. I typiska fall finns även könsorgan,
hanliga anteridier och honliga askogon.

Normalt bildas då så kallade parkärniga hyfer, vilkas ändceller
utvecklas till sporsäckar, asci, och samtidigt påbörjas då
fruktkroppsutvecklingen.

I sporsäckarna sker kärnsammansmältning, reduktionsdelning och
mitoser, varvid åtta sporer vanligtvis bildas.

Sporerna slungas ut genom en por i sporsäckstoppen eller frigörs
genom att sporsäcksväggen brister eller upplöses.

Sporsäckar kan också bildas utan befruktning, och könlös förökning
med bland annat konidier kan förekomma.

Fruktkropparna, där sporsäckarna utvecklas, kan vara antingen
skålformiga apothecier, eller mer eller mindre slutna perithecier och
sitter ibland på eller i ett stroma.

De största grupperna sporsäckssvampar är kärnsvamparna, som har
perithecier, och skålsvamparna, som har apothecier.

Även murklor och äkta tryfflar är ett slags skålsvampar men med
kraftigt ombildade apothecier.

Sporsäckssvampar är parasiter, saprofyter eller symbionter, lavar är
däremot mykorrhizabildare och har utvecklat talrika konidiestadier.

Sporsäckssvampar har stor betydelse för växter och djur och är
människan både till skada och nytta.

11 IMG_2642 Aspnästing

På döda aspgrenar vid Fågelforsdammen växer svampen aspnästing,
”Eutypa sparsa”, som är en svampart som gör att veden nästan ser
förkolnad ut. Det är en sporsäcksvamp ”Ascomycota”, precis som
sälgnästingen, och ingår också i ordningen kolkärnsvampar.

12 IMG_2636 Platticka

Avslutningsbilden på denna del 1 av krönikeparet ”Fågelfors
kraftstation” blir på en platticka, ”Ganoderma applanatum som är en
svamp i den polyfyletiska gruppen tickor som först beskrevs av
Christiaan Hendrik Persoon, och fick sitt nu gällande namn av
Narcisse Theophile Patouillard år 1887.

Polyfyletisk kallas en organismgrupp med ytligt sett liknande arter
men där inte alla arter inom gruppen har ett gemensamt
utvecklingshistoriskt ursprung.

Christiaan Hendrik Persoon, född den 1 februari år 1761 i Kapstaden,
död den 16 november år 1836 i Paris, var en nederländsk botaniker.
Han studerade medicin och naturvetenskaper i Leiden och Göttingen.

Narcisse Théophile Patouillard, född den 2 juli år 1854, död den 30
mars år 1926, var en fransk apotekare och mykolog. Han föddes i
Macornay, en stad i departementet Jura.

Plattickan blir 30-40 centimeter i diameter, har en hård, träaktig
hattskorpa som först är vit, men sedan mognar till mörkt rödbrun.

Plattickan har använts vid framställning av fnöske, även om
fnösktickan är den art som oftast förknippas med fnösktillverkning.

Fnöske är ett läderaktigt, lättantändligt material som framför allt
framställts från olika tickor, men även annat liknande material.

Fnösket har huvudsakligen haft tre användningsområden dels
eldslagning, dels sjukvård men också som kläder, dock har materialet
främst förknippats med eldmakande.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer