Fågelfors kraftstation i Skillingaryd

Vår natur- och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Fågelfors kraftstation.

Fågelfors kraftstation i Skillingaryd

Fågelfors kraftstation i Skillingaryd, del 1, en natur- och kulturkrönika
i 12 bilder om naturen och kulturen nedom vallen.

Text och foto, Dan Damberg, Skillingaryd i mitten av februari 2015.

 

1 IMG_2588

Den mycket lilla gärdsmygen betedde sig verkligen inte som en typisk
gärdsmyg när den gick och pickade i vattenbrynet nedom det öppna
vattenfallet vid Fågelforsdammen.

2 IMG_2589

Gärdsmygen brukar övervintra här i den lilla ”sjön” mellan den gamla
åfåran och det öppna vattenfallet vid Fågelforsdammen där det fordom
bland annat låg en såg där en ung man för länge sedan under arbete
sågade av sig båda sina armar.

Han överlevde och på den längsta kvarvarande armen fick han en krok
som han lärde sig att hantera med bravur och kunde på så sätt nödsamt
klara vardagen.

3 IMG_2600

Vid det öppna fallet är luftfuktigheten hög vilket gynnar mossor som
tar in sitt vatten direkt via luften då rötter saknas.

4 IMG_2598

Gästriklands landskapsmossa palmmossan, ”Climacium dendroides”,
är en bladmossa som växer på fuktig mark, exempelvis på
strandängar, vid kärr och i sumpskogar eller som här vid ett vattenfall.

Mossan är gulgrön och kännetecknas av sina trädlikt förgrenade skott
och av att den har en underjordisk krypande stam.

Denna underjordiska stam hjälper mossan att sprida sig genom att nya
skott kan växa upp från den, sporhus är dock sällsynta.

5 IMG_2608

Vinternagelskivlingens, ”Flammulina velutipes”, geografiska
utbredning i det vilda omfattar både tempererade och subarktiska
områden på norra halvklotet, till exempel Europa, Japan, Kina,
Nordamerika, Sibirien och Turkiet. På södra halvklotet förekommer
den dock endast i Australien.

Svampen är en god och lämplig matsvamp om man säkert kan skilja
den från liknande oätliga svampar.

6 IMG_2614

Den mycket vackra arten scharlakansröd vårskål, eller
Scharlakansvårskål, ”Sarcoscypha austriaca”, är utbredd i Götaland
och Svealand, men finns också längs Norrlandskusten till Norrbotten.
Jag hittade den här för första gången förra året och nu är den åter
tillbaka. Välkommen!

7 IMG_2618

Svampen scharlakansröd vårskål, eller Scharlakansvårskål,
”Sarcoscypha austriaca”, växer i lövskogar med rörligt vatten, ofta
utmed bäckar men också i alkärr, precis som här vid
Fågelforsdammen i Skillingaryd.

8 IMG_2620 Blek ostronmussling Pleurotus pulmonarius

Blek ostronmussling, ”Pleurotus pulmonarius”, är en svamp i gruppen
hattsvampar som växer på trädstammar och hör till samma släkte som
ostronmussling, ”Pleurotus ostreatus”.

Det är första gången som jag finner arten här i trakten av Skillingaryd
i allmänhet och här vid Fågelforsdammen i synnerhet.

Den bleka ostronmusslingens fruktkroppar växer typiskt i glesa eller
tätare grupper och har en hatt som till utseendet är mussel- eller
tungliknande.

Hattens ovansida har vanligen en vit till gulvit färg, ibland kan den
vara något grågulaktig, och bredden är från 5 upp till omkring 15
centimeter.

Dess yta är kal och blir lite klibbig vid fuktig väderlek och andra
kännetecken för blek ostronmussling är att den har vita, nedlöpande
skivor och en kort, sidoställd fot.

9 IMG_2626 Blek ostronmussling Pleurotus pulmonarius

Fruktkropparna hos blek ostronmussling kan uppträda redan under
sommaren och fortsätter komma fram till hösten men i februari, som
här, har den verkligen tappat tidsbegreppet.

Arten växer på stammar till olika lövträd, bland annat björk och asp
samt växer både på levande och döda trädstammar och hör till de
svampar som ger vitröta.

Blek ostronmussling är precis som den vanliga ostronmusslingen ätlig
och har vitt kött med mild smak och lukt.

10 IMG_2634

Sälgnästing, ”Diatrype bullata”, växer relativt rikligt utmed den gamla
åfåran vid Fågelforsdammen och här syns de som små svarta
vårtliknande bildningarna.

Släktet ”Diatrýpe”, är sporsäckssvampar med sex arter i Sverige. De
bildar stroman, det vill säga steril vävnad där fruktkroppar utvecklas,
på döda grenar av vissa lövträd.

Till släktet förs även arterna disknästing, som påträffas på bok samt
slätnästing som bildar mer utbredda mörka stroman på döda
björkkvistar.

Sporsäckssvampar, säcksvampar, askomyceter, ”Ascomycóta”, är en
division med svampar med cirka 30 000 olika arter, varav hälften är
lavar.

De finns över hela jorden där de flesta är mikroskopiskt små och
landlevande. De enklast organiserade arterna består av en enda cell,
jästsvampar, eller löst mycel, övriga arter har fruktkroppar.

Parningen sker mellan mycel av genetiskt två olika slag eller mellan
kärnor inom ett och samma mycel. I typiska fall finns även könsorgan,
hanliga anteridier och honliga askogon.

Normalt bildas då så kallade parkärniga hyfer, vilkas ändceller
utvecklas till sporsäckar, asci, och samtidigt påbörjas då
fruktkroppsutvecklingen.

I sporsäckarna sker kärnsammansmältning, reduktionsdelning och
mitoser, varvid åtta sporer vanligtvis bildas.

Sporerna slungas ut genom en por i sporsäckstoppen eller frigörs
genom att sporsäcksväggen brister eller upplöses.

Sporsäckar kan också bildas utan befruktning, och könlös förökning
med bland annat konidier kan förekomma.

Fruktkropparna, där sporsäckarna utvecklas, kan vara antingen
skålformiga apothecier, eller mer eller mindre slutna perithecier och
sitter ibland på eller i ett stroma.

De största grupperna sporsäckssvampar är kärnsvamparna, som har
perithecier, och skålsvamparna, som har apothecier.

Även murklor och äkta tryfflar är ett slags skålsvampar men med
kraftigt ombildade apothecier.

Sporsäckssvampar är parasiter, saprofyter eller symbionter, lavar är
däremot mykorrhizabildare och har utvecklat talrika konidiestadier.

Sporsäckssvampar har stor betydelse för växter och djur och är
människan både till skada och nytta.

11 IMG_2642 Aspnästing

På döda aspgrenar vid Fågelforsdammen växer svampen aspnästing,
”Eutypa sparsa”, som är en svampart som gör att veden nästan ser
förkolnad ut. Det är en sporsäcksvamp ”Ascomycota”, precis som
sälgnästingen, och ingår också i ordningen kolkärnsvampar.

12 IMG_2636 Platticka

Avslutningsbilden på denna del 1 av krönikeparet ”Fågelfors
kraftstation” blir på en platticka, ”Ganoderma applanatum som är en
svamp i den polyfyletiska gruppen tickor som först beskrevs av
Christiaan Hendrik Persoon, och fick sitt nu gällande namn av
Narcisse Theophile Patouillard år 1887.

Polyfyletisk kallas en organismgrupp med ytligt sett liknande arter
men där inte alla arter inom gruppen har ett gemensamt
utvecklingshistoriskt ursprung.

Christiaan Hendrik Persoon, född den 1 februari år 1761 i Kapstaden,
död den 16 november år 1836 i Paris, var en nederländsk botaniker.
Han studerade medicin och naturvetenskaper i Leiden och Göttingen.

Narcisse Théophile Patouillard, född den 2 juli år 1854, död den 30
mars år 1926, var en fransk apotekare och mykolog. Han föddes i
Macornay, en stad i departementet Jura.

Plattickan blir 30-40 centimeter i diameter, har en hård, träaktig
hattskorpa som först är vit, men sedan mognar till mörkt rödbrun.

Plattickan har använts vid framställning av fnöske, även om
fnösktickan är den art som oftast förknippas med fnösktillverkning.

Fnöske är ett läderaktigt, lättantändligt material som framför allt
framställts från olika tickor, men även annat liknande material.

Fnösket har huvudsakligen haft tre användningsområden dels
eldslagning, dels sjukvård men också som kläder, dock har materialet
främst förknippats med eldmakande.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Outlines For Root Criteria For RussiaBride

19:20 | Virtually anyone who hopes to find true love is pleasant to apply for the postal mail order brides… Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer