Fågelfors kraftstation i Skillingaryd, del 2

Vår natur- och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Fågelfors kraftstation.

Fågelfors kraftstation i Skillingaryd,
del 2

Fågelfors kraftstation i Skillingaryd, del 2, en natur- och kulturkrönika
i 14 bilder om naturen och kulturen nedom vallen.

Text och foto, Dan Damberg, Skillingaryd i mitten av februari 2015.
Bilderna är klickbara.

 

1 IMG_2720 Tradticka Climacocystis borealis signalart

Det är lågvatten i den gamla åfåran vid Fågelforsdammen och den
gamla granen i mitten i bakgrunden vilar på en nästa 20 år gammal
mykologisk hemlighet. Äntligen tänkte jag!

2 IMG_2654

Vid vadstället där jag tänkt gå över ån hade strömstaren slagit till för
att leta husmaskar vilket gjorde att jag var tvungen att vänta en stund
på min tur, vilket gjorde att jag tog några fina bilder på den lilla
bäckaprästen.

3 IMG_2657

Strömstaren jobbade hårt och lyckosamt och tog upp den ena
husmasken efter den andra som den skickligt med några hastiga
”ruskningar” frigjorde från det skyddande skalet.

4 IMG_2672

Mycket riktigt, trådtickorna, ”Climacocystis borealis”, var tillbaka för
första gången sedan nästan tjugo år tillbaka.

Det var en mycket kall decemberdag som jag första gången fann dem
och var då tvungen att ringa till min gamla matematiklärare och natur-
och miljökollega Barbro Otterstedt från Värnamo för att få
artbestämningen konfirmerad.

För säkerhets skull tog vi ett beläggsexemplar och skickade upp till
Johan Nitare i Jönköping, mannen bakom boken ”Signalarter”, och
han bekräftade också fyndet.

Dessa trådtickor var dessutom angripna av en snyltsvamp vid namn
rödsnylting, ”Hypomyces aurantius”, vilket utgjorde en spännande
kombination.

5 IMG_2686 Tradticka Climacocystis borealis signalart

Trådticka, ”Climacocystis borealis”, är en svampart som först
beskrevs av vår egen Elias Fries, och fick sitt nu gällande namn av
Kotl. & Pouzar 1958. Enligt Catalogue of Life ingår Trådticka i
släktet ”Climacocystis”, och familjen ”Fomitopsidaceae”, men enligt
Dyntaxa är tillhörigheten istället släktet ”Climacocystis”, och familjen
”Hapalopilaceae”.

Kotl. & Pouzar – Frantisek Kotlaba är en tjeckisk mykolog och
botaniker född den 20 maj 1927 i Vlastibori nära Sobeslav i
nuvarande Tjeckien.

Kotl. & Pouzar – Zdeněk Pouzar är en tjeckisk mykolog född den 13
april år 1932.

6 IMG_2699 Tradticka Climacocystis borealis signalart

Trådtickans släkte ”Climacocystis” står morfologiskt nära övriga
hattbildande, ettåriga och monomitiska arter i släktet ”Oligoporus”,
men har till skillnad från dessa välutvecklade, något tjockväggiga och
i toppen kristallförsedda cystider.

På bilden växer trådtickan även på de gamla och kraftiga granrötterna
som eroderats rena från humus, mår och sand som ingår i
podsolprofilen.

En monomitisk svamp är endast uppbyggt av en typ av hyfer medan
en dimitisk svamp består av två sorters hyfer.

Kristallförsedda cystider är sterila celler i hymeniet och hymenium är
termen för det sporbärande vävnadslagret i svampars fruktkroppar.

7 IMG_2673 Tradticka Climacocystis borealis signalart

Trådticka, ”Climacocystis borealis”, har hattar som är mellan 5-15
centimeter stora, upp till 4 centimeter tjocka samt solfjädersformade.

De är fästade vid substratet, underlaget, med en avsmalnande, fotlik
basaldel och växer ofta taktegellagda, de har dessutom en tunn, något
vågig, kant.

8 IMG_2675 Tradticka Climacocystis borealis signalart

Som ung är trådtickan påfallande saftig, men blir med tiden hornartat
skör och lätt. Ovansida först trådig till borsthårig, efterhand med kala
partier och tovade, styva hår, torra hattar har ofta radiära strimmor.

Nedom stubben är det mängder med spårstämplar efter rådjur som har
kalasat på de saftiga trådtickorna.

9 IMG_2703 Tradticka Climacocystis borealis signalart

Färgen är i början gräddgul till beigegul, men både hatten och de
kantiga till oregelbundna porerna färgas på äldre exemplar mörkare
halmgula. Köttet är trådigt, vitt till gräddfärgat, tvåskiktat och upp till
2 centimeter tjockt, smaken är mild dock ej matsvamp.

10 IMG_2679 Tradticka Climacocystis borealis signalart

Trådtickan koloniserar ofta i stora mängder stubbar, högstubbar och
rötter av gran, precis som här, både i sluten och i öppen barrskog,
ibland även på hyggen. Arten uppträder relativt tidigt i
successionskedjan.

11 IMG_2688 Tradticka Climacocystis borealis signalart

Trådtickan liknar framför allt vissa hattbildande arter i släktet
”Oligoporus”, men dessa växer i allmänhet inte så sällskapligt.

En avsmalnande, fotlik basaldel finns också hos gropticka,
”Oligoporus guttulatus”, som dock är tunnare och vanligen större,
samt hos den mer vitaktiga bittertickan, ”Oligoporus stipticus”, som
vid ett smakprov smakar starkt bittert.

12 IMG_2695 Tradticka Climacocystis borealis signalart

Trådtickan växer framför allt på gran men också ibland på tall,
svampen bedöms som tämligen allmän och dess utbredning är mer
eller mindre i hela Sverige.

Trådtickorna på bilden tror jag är angripna av parasitsvampen
rödsnylting, ”Hypomyces aurantinus”, och denna svamp startar som
en gul beläggning för att senare övergå till något rödare färg.

13 IMG_2711 Plattdyna Nemania serpens

Vid en högstubbe av en gammal gran invid ån fann jag rikligt med
svampen plattdyna, ”Nemania serpens”.

14 IMG_2707 Plattdyna Nemania serpens

Plattdynan, ”Nemania serpens”, är en svampart som ingår i släktet
”Nemania” och i familjen kolkärnsvampar.

Kärnsvampar eller ”Pyrenomyceter”, är en gemensam benämning på
sporsäckssvampar med perithecier, det vill säga, slutna oftast
päronformiga fruktkroppar med en öppning i toppen.

Kärnsvamparna omfattar i första hand klassen ”Sordariomycetes”,
med cirka 800 olika arter i Sverige, bland annat dynsvampar, såsom
bildens plattdyna, men även gömmingar, kolvsvamp, larvklubbor,
mjöldryga, nästingar, snyltingar och stubbhornssvampar.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer