Fågelfors kraftstation i Skillingaryd, del 2

Vår natur- och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Fågelfors kraftstation.

Fågelfors kraftstation i Skillingaryd,
del 2

Fågelfors kraftstation i Skillingaryd, del 2, en natur- och kulturkrönika
i 14 bilder om naturen och kulturen nedom vallen.

Text och foto, Dan Damberg, Skillingaryd i mitten av februari 2015.
Bilderna är klickbara.

 

1 IMG_2720 Tradticka Climacocystis borealis signalart

Det är lågvatten i den gamla åfåran vid Fågelforsdammen och den
gamla granen i mitten i bakgrunden vilar på en nästa 20 år gammal
mykologisk hemlighet. Äntligen tänkte jag!

2 IMG_2654

Vid vadstället där jag tänkt gå över ån hade strömstaren slagit till för
att leta husmaskar vilket gjorde att jag var tvungen att vänta en stund
på min tur, vilket gjorde att jag tog några fina bilder på den lilla
bäckaprästen.

3 IMG_2657

Strömstaren jobbade hårt och lyckosamt och tog upp den ena
husmasken efter den andra som den skickligt med några hastiga
”ruskningar” frigjorde från det skyddande skalet.

4 IMG_2672

Mycket riktigt, trådtickorna, ”Climacocystis borealis”, var tillbaka för
första gången sedan nästan tjugo år tillbaka.

Det var en mycket kall decemberdag som jag första gången fann dem
och var då tvungen att ringa till min gamla matematiklärare och natur-
och miljökollega Barbro Otterstedt från Värnamo för att få
artbestämningen konfirmerad.

För säkerhets skull tog vi ett beläggsexemplar och skickade upp till
Johan Nitare i Jönköping, mannen bakom boken ”Signalarter”, och
han bekräftade också fyndet.

Dessa trådtickor var dessutom angripna av en snyltsvamp vid namn
rödsnylting, ”Hypomyces aurantius”, vilket utgjorde en spännande
kombination.

5 IMG_2686 Tradticka Climacocystis borealis signalart

Trådticka, ”Climacocystis borealis”, är en svampart som först
beskrevs av vår egen Elias Fries, och fick sitt nu gällande namn av
Kotl. & Pouzar 1958. Enligt Catalogue of Life ingår Trådticka i
släktet ”Climacocystis”, och familjen ”Fomitopsidaceae”, men enligt
Dyntaxa är tillhörigheten istället släktet ”Climacocystis”, och familjen
”Hapalopilaceae”.

Kotl. & Pouzar – Frantisek Kotlaba är en tjeckisk mykolog och
botaniker född den 20 maj 1927 i Vlastibori nära Sobeslav i
nuvarande Tjeckien.

Kotl. & Pouzar – Zdeněk Pouzar är en tjeckisk mykolog född den 13
april år 1932.

6 IMG_2699 Tradticka Climacocystis borealis signalart

Trådtickans släkte ”Climacocystis” står morfologiskt nära övriga
hattbildande, ettåriga och monomitiska arter i släktet ”Oligoporus”,
men har till skillnad från dessa välutvecklade, något tjockväggiga och
i toppen kristallförsedda cystider.

På bilden växer trådtickan även på de gamla och kraftiga granrötterna
som eroderats rena från humus, mår och sand som ingår i
podsolprofilen.

En monomitisk svamp är endast uppbyggt av en typ av hyfer medan
en dimitisk svamp består av två sorters hyfer.

Kristallförsedda cystider är sterila celler i hymeniet och hymenium är
termen för det sporbärande vävnadslagret i svampars fruktkroppar.

7 IMG_2673 Tradticka Climacocystis borealis signalart

Trådticka, ”Climacocystis borealis”, har hattar som är mellan 5-15
centimeter stora, upp till 4 centimeter tjocka samt solfjädersformade.

De är fästade vid substratet, underlaget, med en avsmalnande, fotlik
basaldel och växer ofta taktegellagda, de har dessutom en tunn, något
vågig, kant.

8 IMG_2675 Tradticka Climacocystis borealis signalart

Som ung är trådtickan påfallande saftig, men blir med tiden hornartat
skör och lätt. Ovansida först trådig till borsthårig, efterhand med kala
partier och tovade, styva hår, torra hattar har ofta radiära strimmor.

Nedom stubben är det mängder med spårstämplar efter rådjur som har
kalasat på de saftiga trådtickorna.

9 IMG_2703 Tradticka Climacocystis borealis signalart

Färgen är i början gräddgul till beigegul, men både hatten och de
kantiga till oregelbundna porerna färgas på äldre exemplar mörkare
halmgula. Köttet är trådigt, vitt till gräddfärgat, tvåskiktat och upp till
2 centimeter tjockt, smaken är mild dock ej matsvamp.

10 IMG_2679 Tradticka Climacocystis borealis signalart

Trådtickan koloniserar ofta i stora mängder stubbar, högstubbar och
rötter av gran, precis som här, både i sluten och i öppen barrskog,
ibland även på hyggen. Arten uppträder relativt tidigt i
successionskedjan.

11 IMG_2688 Tradticka Climacocystis borealis signalart

Trådtickan liknar framför allt vissa hattbildande arter i släktet
”Oligoporus”, men dessa växer i allmänhet inte så sällskapligt.

En avsmalnande, fotlik basaldel finns också hos gropticka,
”Oligoporus guttulatus”, som dock är tunnare och vanligen större,
samt hos den mer vitaktiga bittertickan, ”Oligoporus stipticus”, som
vid ett smakprov smakar starkt bittert.

12 IMG_2695 Tradticka Climacocystis borealis signalart

Trådtickan växer framför allt på gran men också ibland på tall,
svampen bedöms som tämligen allmän och dess utbredning är mer
eller mindre i hela Sverige.

Trådtickorna på bilden tror jag är angripna av parasitsvampen
rödsnylting, ”Hypomyces aurantinus”, och denna svamp startar som
en gul beläggning för att senare övergå till något rödare färg.

13 IMG_2711 Plattdyna Nemania serpens

Vid en högstubbe av en gammal gran invid ån fann jag rikligt med
svampen plattdyna, ”Nemania serpens”.

14 IMG_2707 Plattdyna Nemania serpens

Plattdynan, ”Nemania serpens”, är en svampart som ingår i släktet
”Nemania” och i familjen kolkärnsvampar.

Kärnsvampar eller ”Pyrenomyceter”, är en gemensam benämning på
sporsäckssvampar med perithecier, det vill säga, slutna oftast
päronformiga fruktkroppar med en öppning i toppen.

Kärnsvamparna omfattar i första hand klassen ”Sordariomycetes”,
med cirka 800 olika arter i Sverige, bland annat dynsvampar, såsom
bildens plattdyna, men även gömmingar, kolvsvamp, larvklubbor,
mjöldryga, nästingar, snyltingar och stubbhornssvampar.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Outlines For Root Criteria For RussiaBride

19:20 | Virtually anyone who hopes to find true love is pleasant to apply for the postal mail order brides… Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer