Femton blommande individer

Vår naturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på mosippan.

Femton blommande individer

Femton blommande individer, en naturkrönika i 11 bilder om de vita
och skära mosipporna invid Härån i Svenarums socken.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd, arbetarnas dag, den 1 maj
2013.

 

1 IMG_3184

Detta är min fjärde krönika sedan år 2008 från det fantastiskt vackra
och biologiskt rika Södra Torarp invid Häråns lika hänförande dalgång
och vid detta mitt besök den 1 maj 2013 räknade jag in 15 blommande
mosippor. Övriga krönikor säger som följer nedan;

”Vårens primörer i en vacker del av världen”, den 27 april 2008, ”Vid
detta besök räknade vi 27 blommor”.

”Mosippor, en naturkrönika om tallmoarnas och lavmarkernas rosavita
skönheter och rariteter”, i maj 2010. ”I år kunde vi räkna 27
blomstänglar i den lilla vackra sydostsluttningen”.

”Häråns vackra dalgång, inte långt från det medeltida Torarp, i
Svenarums socken”, i påskens tid 2011. ”I år var det dock bara ett
fåtal mosippor, det vill säga 5 blommande stänglar, och bara på den
södra sidan av vägen, tyvärr”.

”Femton blommande individer”, onsdagen den 1 maj 2013 räknade
jag 15 blommande stänglar.

Detta ger vid handen mosippetalserien 15-27-27-5-15, det vill säga, de
varierar i antal på en låg nivå men de sprider sig inte, tyvärr.

Och i fjärran går korna och strosar, ängar och hagar lever upp på nytt
efter den långa vargavintern 2013.

2 IMG_3174

En vy över den lilla korvsjön eller ävjan som snörpts av från den
mäktiga Häråns kraftfulla åfåra, huvudfåran med sin stora vattenström
ligger numera några tiotals meter längre åt öster. Åar och älvar gör
som land och hav, de rör på sig över tid.

3 IMG_3146

Det kulliga landskapet utmed Härån är bara alldeles hänförande, detta
landskap är en av Vaggeryds kommuns absoluta pärlor. Var rädd om
detta landskap, vårda det ömt och låt kommande generationer få
uppleva detta också.

4 IMG_3143

Sent omsider kom hen, tussilagon lät nämligen vänta på sig i år och
undra på det när markerna var frusna och tjälen låg tung långt in i
slutet av april.

Tussilago, ”Tussilago farfara”, där släktnamnet ”Tussilago”, som
givits av Carl von Linné, betyder förjagare av hosta. Artnamnet
”farfara” syftar på en art av poppel, vars löv har en vag likhet med
tussilagons jätteblad. Äldre namn på blomman är Skreppe,
Lerskreppe, Skrep, Hovgräs och Hästhov.

5 IMG_3179

Torsklav, ”Peltigera aphthosa”, växte sparsamt i anslutning till
mosipporna. Lika blekt ljusgrön som arten är i torka, lika mustigt och
friskt grön blir den i väta.

6 IMG_3147

Mosippa, ”Pulsatilla vernalis”, är en art i familjen ranunkelväxter. Den
är en flerårig ört med tjock jordstam, som i sin topp bär en rosett av
vintergröna, läderartade, parbladigt delade blad med breda flikar. Nya
blad utvecklas efter blomningen i maj–juni.

De först hängande, sedan upprätta blommorna, som är vita på insidan
och rödaktiga, skära eller svagt violetta på den silkeshåriga utsidan,
sitter ensamma i toppen av mellan 5–15 centimeter höga stjälkar.
Mosippans frukter är nötter med långa spröt.

7 IMG_3149

Mosippa är en mycket vacker och relativt sällsynt art i Sverige, där
den också är fridlyst. Blomningen sker i april-maj, varefter bladen
utvecklas. Mosippa är för övrigt Härjedalens landskapsblomma.

Arten, som hör hemma i Nord- och Mellaneuropa, växer på tallhedar
och sandåsar samt förekommer sällsynt norrut till Jämtland.

8 IMG_3150

De andra tre arterna i släktet ”Pulsatilla”, det vill säga, backsippa,
”Pulsatilla vulgaris”, fältsippa, ”Pulsatilla pratensis” och nipsippa,
”Pulsatilla patens”, har ej vita utan violetta blommor.

Mosippan kan för övrigt korsa sig med såväl backsippan som
fältsippan.

9 IMG_3152

Den första officiella fynduppgiften av mosippa i Sverige publicerades
av Olof Rudbeck den äldre redan år 1666.

Rudbeck, Olof eller som han egentligen hette Olaus, den äldre, levde
mellan åren 1630–1702. Han var far till Olof Rudbeck den yngre som
i sin tur levde mellan åren 1660-1740.

Olof Rudbeck den äldre var naturforskare och historiker med mera
och upptäckte lymfkärlssystemet, anlade den nuvarande
Linnéträdgården i Uppsala, lät bygga en anatomisk teater med kupol
på universitetets huvudbyggnad Gustavianum samt påbörjade projektet
Campus Elysii, vars syfte var att avbilda all världens växter.

Han förespråkade och drev en reformering av universitetet för mer
tillämpad undervisning mindre dominerad av prästutbildning. I sitt
största verk ”Atland” eller ”Manheim”, på latin ”Atlantica”, som han
skrev mellan åren 1679–1702, framställde han Sverige som världens
äldsta rike samt urhem för alla senare kulturer.

10 IMG_3165

Mosippa finns på den svenska rödlistan över hotade arter och är
placerad i kategorin sårbar, VU. Den är även fridlyst. Arten har under
de senaste årtiondena minskat betydligt i utbredning och antal
växtplatser.

För att försöka bryta den negativa utvecklingen har Naturvårdsverket
låtit utarbeta ett åtgärdsprogram som har som mål att gynna arten.

Mosippan växer numera nästan uteslutande på isälvsmaterial i anslutning
till rullstensåsar och sandfält. Glesa, torra tallhedar är den
vanligaste biotopen men den förekommer också på ljunghedar och
andra hedartade betesmarker. Växtplatserna är ofta sydvända gläntor
eller vägslänter i lugnt och soligt läge med tidig snösmältning.
Vanliga följearter är lingon, mjölon, ljung, väggmossa och olika
renlavar.

Mosippan trivs inte bland blåbärsris eller i tät ljung och för att kunna
gro är den beroende av markstörningar som ger blottor i
vegetationstäcket. Under de senaste femtio åren bedöms arten ha
minskat med åtminstone hälften. Minskningen beror sannolikt på
förändrat skogsbruk och ökad kvävebelastning. Halvöppna,
olikåldriga och betade skogar är sällsynta idag. Igenväxning med ris
eller gräs och tätnande mossmattor är ett hot. Många lokaler har
förstörts genom grustäkt.

Mosippan gynnas starkt av skogsbete och bränning. Det är också
viktigt att man röjer och gallrar och ser till att det är tillräckligt ljust på
lokalerna. Kan man inte bränna så kan ”förnakrattning” vara en hjälp
om man vill behålla sina mosippor. Krattningen bör göras när den
blommat och bildat frön. Kratta dock mycket försiktigt bort
mosstäcket så att nya blottade ytor skapas.

11 IMG_3177

Under hela mitt besök hade jag ett charmerande men intensivt sällskap
av denne gentleman, först var han en vakthund och skällde ut mig,
sedan bytte han taktik och gjorde ständiga skenanfall där han, den
fegisen, vände minst fem meter från mig, ytterligare en stund senare
försökte han stirra bort mig från området och när inte detta heller
hjälpte beslöt han sig för att bli en sällskapshund vilket han gjorde
med den äran då jag hela tiden talat mycket vänligt med honom och
hade jag inte motat bort honom vid bildörren under kommandot ”Gå
tillbaka till husse och matte omedelbart” så hade han tveklöst hoppat in
i bilen.

Tack för sällskapet.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer