Femton blommande individer

Vår naturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på mosippan.

Femton blommande individer

Femton blommande individer, en naturkrönika i 11 bilder om de vita
och skära mosipporna invid Härån i Svenarums socken.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd, arbetarnas dag, den 1 maj
2013.

 

1 IMG_3184

Detta är min fjärde krönika sedan år 2008 från det fantastiskt vackra
och biologiskt rika Södra Torarp invid Häråns lika hänförande dalgång
och vid detta mitt besök den 1 maj 2013 räknade jag in 15 blommande
mosippor. Övriga krönikor säger som följer nedan;

”Vårens primörer i en vacker del av världen”, den 27 april 2008, ”Vid
detta besök räknade vi 27 blommor”.

”Mosippor, en naturkrönika om tallmoarnas och lavmarkernas rosavita
skönheter och rariteter”, i maj 2010. ”I år kunde vi räkna 27
blomstänglar i den lilla vackra sydostsluttningen”.

”Häråns vackra dalgång, inte långt från det medeltida Torarp, i
Svenarums socken”, i påskens tid 2011. ”I år var det dock bara ett
fåtal mosippor, det vill säga 5 blommande stänglar, och bara på den
södra sidan av vägen, tyvärr”.

”Femton blommande individer”, onsdagen den 1 maj 2013 räknade
jag 15 blommande stänglar.

Detta ger vid handen mosippetalserien 15-27-27-5-15, det vill säga, de
varierar i antal på en låg nivå men de sprider sig inte, tyvärr.

Och i fjärran går korna och strosar, ängar och hagar lever upp på nytt
efter den långa vargavintern 2013.

2 IMG_3174

En vy över den lilla korvsjön eller ävjan som snörpts av från den
mäktiga Häråns kraftfulla åfåra, huvudfåran med sin stora vattenström
ligger numera några tiotals meter längre åt öster. Åar och älvar gör
som land och hav, de rör på sig över tid.

3 IMG_3146

Det kulliga landskapet utmed Härån är bara alldeles hänförande, detta
landskap är en av Vaggeryds kommuns absoluta pärlor. Var rädd om
detta landskap, vårda det ömt och låt kommande generationer få
uppleva detta också.

4 IMG_3143

Sent omsider kom hen, tussilagon lät nämligen vänta på sig i år och
undra på det när markerna var frusna och tjälen låg tung långt in i
slutet av april.

Tussilago, ”Tussilago farfara”, där släktnamnet ”Tussilago”, som
givits av Carl von Linné, betyder förjagare av hosta. Artnamnet
”farfara” syftar på en art av poppel, vars löv har en vag likhet med
tussilagons jätteblad. Äldre namn på blomman är Skreppe,
Lerskreppe, Skrep, Hovgräs och Hästhov.

5 IMG_3179

Torsklav, ”Peltigera aphthosa”, växte sparsamt i anslutning till
mosipporna. Lika blekt ljusgrön som arten är i torka, lika mustigt och
friskt grön blir den i väta.

6 IMG_3147

Mosippa, ”Pulsatilla vernalis”, är en art i familjen ranunkelväxter. Den
är en flerårig ört med tjock jordstam, som i sin topp bär en rosett av
vintergröna, läderartade, parbladigt delade blad med breda flikar. Nya
blad utvecklas efter blomningen i maj–juni.

De först hängande, sedan upprätta blommorna, som är vita på insidan
och rödaktiga, skära eller svagt violetta på den silkeshåriga utsidan,
sitter ensamma i toppen av mellan 5–15 centimeter höga stjälkar.
Mosippans frukter är nötter med långa spröt.

7 IMG_3149

Mosippa är en mycket vacker och relativt sällsynt art i Sverige, där
den också är fridlyst. Blomningen sker i april-maj, varefter bladen
utvecklas. Mosippa är för övrigt Härjedalens landskapsblomma.

Arten, som hör hemma i Nord- och Mellaneuropa, växer på tallhedar
och sandåsar samt förekommer sällsynt norrut till Jämtland.

8 IMG_3150

De andra tre arterna i släktet ”Pulsatilla”, det vill säga, backsippa,
”Pulsatilla vulgaris”, fältsippa, ”Pulsatilla pratensis” och nipsippa,
”Pulsatilla patens”, har ej vita utan violetta blommor.

Mosippan kan för övrigt korsa sig med såväl backsippan som
fältsippan.

9 IMG_3152

Den första officiella fynduppgiften av mosippa i Sverige publicerades
av Olof Rudbeck den äldre redan år 1666.

Rudbeck, Olof eller som han egentligen hette Olaus, den äldre, levde
mellan åren 1630–1702. Han var far till Olof Rudbeck den yngre som
i sin tur levde mellan åren 1660-1740.

Olof Rudbeck den äldre var naturforskare och historiker med mera
och upptäckte lymfkärlssystemet, anlade den nuvarande
Linnéträdgården i Uppsala, lät bygga en anatomisk teater med kupol
på universitetets huvudbyggnad Gustavianum samt påbörjade projektet
Campus Elysii, vars syfte var att avbilda all världens växter.

Han förespråkade och drev en reformering av universitetet för mer
tillämpad undervisning mindre dominerad av prästutbildning. I sitt
största verk ”Atland” eller ”Manheim”, på latin ”Atlantica”, som han
skrev mellan åren 1679–1702, framställde han Sverige som världens
äldsta rike samt urhem för alla senare kulturer.

10 IMG_3165

Mosippa finns på den svenska rödlistan över hotade arter och är
placerad i kategorin sårbar, VU. Den är även fridlyst. Arten har under
de senaste årtiondena minskat betydligt i utbredning och antal
växtplatser.

För att försöka bryta den negativa utvecklingen har Naturvårdsverket
låtit utarbeta ett åtgärdsprogram som har som mål att gynna arten.

Mosippan växer numera nästan uteslutande på isälvsmaterial i anslutning
till rullstensåsar och sandfält. Glesa, torra tallhedar är den
vanligaste biotopen men den förekommer också på ljunghedar och
andra hedartade betesmarker. Växtplatserna är ofta sydvända gläntor
eller vägslänter i lugnt och soligt läge med tidig snösmältning.
Vanliga följearter är lingon, mjölon, ljung, väggmossa och olika
renlavar.

Mosippan trivs inte bland blåbärsris eller i tät ljung och för att kunna
gro är den beroende av markstörningar som ger blottor i
vegetationstäcket. Under de senaste femtio åren bedöms arten ha
minskat med åtminstone hälften. Minskningen beror sannolikt på
förändrat skogsbruk och ökad kvävebelastning. Halvöppna,
olikåldriga och betade skogar är sällsynta idag. Igenväxning med ris
eller gräs och tätnande mossmattor är ett hot. Många lokaler har
förstörts genom grustäkt.

Mosippan gynnas starkt av skogsbete och bränning. Det är också
viktigt att man röjer och gallrar och ser till att det är tillräckligt ljust på
lokalerna. Kan man inte bränna så kan ”förnakrattning” vara en hjälp
om man vill behålla sina mosippor. Krattningen bör göras när den
blommat och bildat frön. Kratta dock mycket försiktigt bort
mosstäcket så att nya blottade ytor skapas.

11 IMG_3177

Under hela mitt besök hade jag ett charmerande men intensivt sällskap
av denne gentleman, först var han en vakthund och skällde ut mig,
sedan bytte han taktik och gjorde ständiga skenanfall där han, den
fegisen, vände minst fem meter från mig, ytterligare en stund senare
försökte han stirra bort mig från området och när inte detta heller
hjälpte beslöt han sig för att bli en sällskapshund vilket han gjorde
med den äran då jag hela tiden talat mycket vänligt med honom och
hade jag inte motat bort honom vid bildörren under kommandot ”Gå
tillbaka till husse och matte omedelbart” så hade han tveklöst hoppat in
i bilen.

Tack för sällskapet.

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

(S) vill ha avfallssamverkan

10:27 | Räkna med politisk strid ända upp i kommunfullmäktige om den framtida avfallshanteringen. – Vi är för samverkan med… Läs mer

Planerar för ny station i Värnamo

08:54 | Om den nya höghastighetsbanan Europabanan kommer passera Värnamo så är det inte säkert att det blir någon station… Läs mer

Mordmisstänkta är släppta

18:47 | De två män som varit anhållna och misstänkta för brottet mord/dråp i Kärda har släppts av jouråklagaren. Beslutet om att… Läs mer

TV: Årets företagare hyllades

15:21 | I samband med Waggerydsdagen hyllades ägarna till Styrkonstruktion Småland AB i Vaggeryd.

Tony vann på Bäckalyckan

14:06 | Det har varit tipspromenad med IOGT-NTO på Bäckalyckan i Vaggeryd.

TV: Utställning med miniatyrhästar

11:55 | I går lördag var det premiär med en riksutställning för Svenska Miniatyrhästföreningen och platsen var hos Vaggeryd-Skillingaryds Ridklubb… Läs mer

Isa vann slaget om publiken

10:41 | Linda Bengtzing utsågs till det stora affischnamnet inför Waggerydsdagen 2015. Men det var inte hon som vann slaget… Läs mer

Mordmisstänkta är 20 och 40 år

09:17 | De två män som är anhållna misstänkta för gårdagens mord i Kärda är födda på 1970-talet och 1990-talet… Läs mer

Firade 40 år sedan skolan slutade

07:03 | 59:orna i Skillingaryd har haft sin tredje skolträff och ett 30-tal av eleverna var på plats.

Brobygget över Hjortsjön inleds…

00:52 | Om man ska tro en skylt som en av våra läsare skickat är det dags att bygga bron över… Läs mer

Lisbeth utsågs till årets Vaggerydsprofil

22:51 | Lisbeth Carlsson utsågs till årets Vaggerydsprofil av  Vänskapsklubben i Vaggeryd.

Västkust mellan Morups Tånge och Stensjöstrand i Halland

21:52 | Vår natur-och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Västkusten.

TV: Linda – dragplåster på Waggerydsdagen

19:30 | Schlagersångerksan Linda Bengtzing var det stora dragplåstret vid Waggerydsdagen i dag. En tusenhövdad publik hade samlats Framme för… Läs mer

Många nyheter i helgen

11:51 | Den här helgen kommer vi bland annat att berätta om skolträff för 59:or, hundträff, miniatyrhästar, Waggerydsdagen plus berätta… Läs mer

50-årig man mördad i Kärda

11:38 | En man i 50-årsåldern är påträffad död i Kärda strax väster om Värnamo. Förundersökning om mord eller dråp är… Läs mer

Välkommen EVI Industries

06:03 | I dag får vi säga välkommen till vårt sjunde industriföretag som fast annonsör i vår tidning. Det är… Läs mer

Räddningstjänsten på utryckning

19:07 | Räddningstjänsten i Skillingaryd är på väg till Hotell Småland i Klevshult för ett automatiskt brandlarm. Dessbättre var det… Läs mer

40 år sedan första Waggerydsdagen

17:13 | I bland händer det att goda ideér kläcks i nödens stund. Som Waggerydsdagen som i år fyller 40… Läs mer

Fortfarande många viltolyckor i länet

16:13 | Under  veckorna 31–34 inträffade det i Jönköpings län  cirka 210 viltolyckor där eftersöksjägare från Nationella Viltolycksrådet, NVR, fått… Läs mer

Många kom till opinionsmöte

15:23 | Så mycket nytt framkom inte vid opinionsmötet i Klevshult. Men uppslutningen visar  att landsbygdsupproret för att rädda landsbygdsskolorna… Läs mer

(C)-motstånd mot Fåglabäcksatsning

13:25 | Tanken på en kommunal satsning på att uppföra sju småhus på Fåglabäcksområdet för att få fart på byggandet… Läs mer

Miljö- och bygg beviljade bygglov

12:47 | Vid augustisammanträdet har miljö- och byggnämnden tagit beslut i ett antal byggärenden.

Bedrägeriförsök i miljonklassen

09:27 | Köparen av ett företag i Vaggeryds kommun är anmäld för försök till grovt bedrägeri i miljonklassen.

Kyrkligt bidrag till Tofteryds kyrka

09:18 | Som vi tidigare berättat kommer Tofteryds kyrka att få ett nytt värmesystem. Nu är det klart att Skillingaryds… Läs mer

Det händer i helgen

09:15 | Den här helgen är det en rad aktiviteter som Waggerydsdagen, internationell fest, utställning av miniatyrhästar och allsång. Kika… Läs mer

Skickades hem från akuten med hjärnblödning

08:52 | En ung kvinna skickades hem från sjukhuset i Värnamo med medicin mot kramper. Men sjukhusets läkare hade missbedömt… Läs mer

Ledigt jobb som säljare

20:57 | Nevotex i Nässjö söker via Codeq säljare till möbelbranschen. Läs mer på vår jobbsida.

Lena Landin vann med sina lommar

20:00 | Skillingaryds Fotoklubb har i kväll presenterat årets tredje tävling i färgdia.

Fem lediga tjänster hos IKV Tools

18:33 | IKV Tools i Forsheda har inte mindre än fem lediga tjänster. Läs mer på vår jobbsida.