Fjärilar, fjärilar och åter fjärilar

Vår natur- och kulturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på fjärilar.

Fjärilar, fjärilar och åter fjärilar

Fjärilar, fjärilar och åter fjärilar, på ljungheden långt ute på
Skillingaryds skjutfält, en natur- och kulturkrönika 16 bilder där
bilden säger mer än ordet.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i slutet av den första
juliveckan 2014.

1 IMG_0617

Att stilla vandra utmed de små grusvägarna på och omkring den stora
ljungheden på Skillingaryds skjutfält en sommarkväll är alltid lika
spännande och trevligt.

Denna sommarkväll var det fjärilarnas afton då luften var tropiskt
varm och vägen något fuktig.

2 IMG_0582 Silverblåvinge Polyommatus amandus Ljungblåvinge Polyommatus argus Hedblåvinge Polyommatus idas

I det fuktiga gruset på vägen samlades mängder med framför allt olika
arter blåvingar, dominerande arter bland dessa var bland annat
silverblåvinge, ”Polyommatus amandus”, den något större arten på
min bild, ljungblåvinge, ”Polyommatus argus” och hedblåvinge,
”Polyommatus idas”, de två mindre arterna, mycket snarlika samt med
orangefärgade teckningar på undersidan av vingarna.

3 IMG_0581 Silverblåvinge Polyommatus amandus Ljungblåvinge Polyommatus argus Hedblåvinge Polyommatus idasIMG_0585

Blåvingarna var het upptagna med att dricka och lät mig komma
mycket nära vilket gjorde att jag satte mig jämte dem en god stund
och studerade deras beteende och vackra färger.

Ibland används för övrigt namnet blåvingar som benämning på
familjen juvelvingar, vilket vackert namn, väl passande för dessa blå
juveler, blå likt safirer.

Safir, är en genomskinlig, klarblå, hård ädelsten som är närmast
diamant i hårdhet och som är en form av mineralet korund.

Den blå färgen beror på små mängder av järn och titan och de finaste
naturliga safirerna kommer från Zanskardistriktet i Kashmir i Indien.
Syntetiska safirer har framställts sedan början av 1800-talet.

Den blå safiren är en dyrbar och uppskattad smyckesten, oftast
monterad som solitär eller som dominerande färgaccent tillsammans
med diamanter och sågs förr som symbol för bland annat sanning och
kyskhet.

4 IMG_0583 Silverblåvinge Polyommatus amandus Ljungblåvinge Polyommatus argus Hedblåvinge Polyommatus idas

Blåvingar är släkten i fjärilsfamiljen juvelvingar, på latin
”Lycainidae”, som kännetecknas av att hanarna har mer eller mindre
vackert blå, ofta glänsande vingovansidor.

Honornas vingovansidor är vanligen brunaktiga men vingarnas
undersidor är hos båda könen grå med svarta prickar omgivna av vita
ringar.

Blåvingarna är dagaktiva och totalt omfattar dessa cirka 20 arter i
Sverige vilka mäter 21–33 mm mellan vingspetsarna.

Bilden visar silverblåvinge, ”Polyommatus amandus”, den något
större arten på min bild, ljungblåvinge, ”Polyommatus argus” och
hedblåvinge, ”Polyommatus idas”, de två mindre arterna.

5 IMG_0587 Silverblåvinge Polyommatus amandus Ljungblåvinge Polyommatus argus Hedblåvinge Polyommatus idas

Blåvingarnas larver är korta och tjocka, något gråsugge- eller
snigellika, samt lever ofta av ärtväxter och några arters larver är
associerade med myror, speciellt av släktet rödmyror.

Larverna lever under de första larvstadierna av näringsväxten men
börjar senare utsöndra ett sekret från ett par körtlar, vilket attraherar
myror. Myrorna slickar i sig sekretet och bär larven till boet.
Blåvingelarven övergår där till att leva av myrlarver.

Bilden visar silverblåvinge, ”Polyommatus amandus”, den något
större arten på min bild, ljungblåvinge, ”Polyommatus argus” och
hedblåvinge, ”Polyommatus idas”, de två mindre arterna.

6 IMG_0588 Ev hona Hedblåvinge Polyommatus idas

Bilden visar eventuellt en hona av arten hedblåvinge, ”Polyommatus
idas”, jag skriver eventuellt därför att den är mycket snarlik arten
ljungblåvinge, ”Polyommatus argus”.

7 IMG_1151 Vitt fjädermott Pterophorus pentadactyla

Bilden visar arten vitt fjädermott, ”Pterophorus pentadactyla”, som är
allmänt i Sydsverige. Dessa fjädermott är dåliga flygare och är som
mest aktiva i skymningen. De vilar med vingarna utbredda och är
därför lätta att känna igen som grupp.

Fjädermott, ”Pterophoridae”, är en familj fjärilar som har världsvid
utbredning och omfattar cirka 500 arter, varav 41 finns i Sverige.

Fjädermott är små fjärilar som vanligen har framvingarna uppdelade i
två fjäderlika partier och bakvingarna i tre.

En del arter fjädermott har dock odelade bakvingar och enstaka arter
har även odelade till tre eller fyra uppdelade framvingar. Larverna
lever främst på olika örter, utanpå eller inuti.

8 IMG_0571 Bredbrämad bastardsvärmare Zygaena lonicerae

Bredbrämad bastardsvärmare, ”Zygaena lonicerae”, tillhör familjen
”Zygaenidae” som förekommer i hela världen och omfattar cirka 300
arter, varav sju finns i Sverige.

Alla dessa arter utom allmän metallvingesvärmare, som är grön och
som ni kan se på bild 15, är tecknade i svart och rött, vilka är
varningsfärger på grund av sitt cyanidhaltiga blod.

9 IMG_0570 Bredbrämad bastardsvärmare Zygaena lonicerae

Bredbrämad bastardsvärmare, ”Zygaena lonicerae”, är dagaktiv
liksom sina släktingar samt giftiga. Arten är rödlistad som Nära hotad,
NT, och är vår största femfläckade bastardsvärmare.

I Sverige förekommer arten i två separerade förekomstområden där
huvudutbredningsområdet sträcker sig från Skåne till Dalälven.
Antalet fynd i Halland, stora delar av Västergötland och i Bohuslän är
dock få.

I norr finns även ett mindre utbredningsområde i Medelpad, de
kustnära delarna av Ångermanland och som i väster sträcker sig till de
kalkpåverkade områdena sydöst om Storsjön i Jämtland.

10 IMG_0576 Skogsnätfjäril Melitaea athalia

Även skogsnätfjärilarna, ”Melitaea athalia”, behöver vatten och fukten
i gruset på vägen är ett mycket bra ställe att ordna till kroppens
vätskebalans.

11 IMG_0578 Skogsnätfjäril

Skogsnätfjäril, ”Melitaea athalia”, är som ni kan se en orange fjäril
med ett brunsvart nätliknande mönster som förekommer i stora delar
av Europa och Asien.

Tiden för larven att utvecklas färdigt varierar mycket och i vissa fall
hinner denna fjäril med ett par generationer under sommarsäsongen,
men i andra fall kan larven övervintra flera vintrar innan den
förpuppas och förvandlas till imago, som en fullbildad fjäril kallas.
Larven är gråsvart med ljusbruna taggar och blir upp till 25 millimeter
lång.

12 IMG_0579 Skogsnätfjäril

Ett äldre svenskt namn på skogsnätfjäril är allmän nätfjäril och dess
utseende kan variera en hel del både i utseende och i storlek beroende
på var den finns geografiskt men variationen inom arten varierar också
inom den lokala populationen.

Hanen och honan är lika varandra men proportionerna mellan orange
och brunsvart varierar, liksom nyansen av den orange eller gulbruna
färgen.

En avslutande kommentar till bilden kan lite komiskt vara att,
”plötsligt vände den sig emot mig med ett något irriterat uttryck i
ögonen och med en kaxig kroppshållning och säger att nu får du ge
dig vi är trötta på att bli fotograferade”.

13 IMG_0580

Bildens luktgräsfjäril, ”Aphantopus hyperantus”, är en av våra
vanligaste sommararter, och den flyger i en generation från slutet juni
till mitten av augusti.

Fjärilen är enfärgat brun på ovansidan med någon eller några
ögonringar nära framvingens spets. Även undersidan är brun, men då
betydligt ljusare, och särskilt bakvingen har flera, upp till fem stycken,
ögonfläckar.

Den är allmän i södra och mellersta Sverige och utefter nästan hela
Östersjökusten och flyger på nästan all slags öppen mark, från torr till
frisk ängsmark, och inte minst i odlingsbygder. Honan lägger äggen
utspridda på gräsblad och strån av ett stort antal gräs- och starrarter.

14 IMG_1135 Helfläckat vickerfly Lygephila pastinum

Bilden visar arten helfläckat vickerfly, ”Lygephila pastinum”, en art
som ingår i familjen nattflyn och som jag aldrig sett, eller snarare lagt
märke till, förut trots att den är relativt vanlig i Sverige.

15 IMG_0612 Allmän metallvingesvärmare Adscita statices

Bilden visar arten allmän metallvingesvärmare, ”Adscita statices”, en
nära släkting med tidigare nämnda art bredbrämad bastardsvärmare,
”Zygaena lonicerae”, se texten under bild 8.

Även denna art är liksom arten bredbrämad bastardsvärmare rödlistad
som i kategorin, Nära hotad, NT.

Allmän metallvingesvärmare är liksom bastardsvärmarna knuten till
det öppna småskaligt brukade kulturlandskapet och förekommer i
odlingsbygder i hela landet.

Larven lever på ängssyra, ”Rumex acetosa”, och bergsyra, ”Rumex
acetosella”. Den är mer eller mindre helt knuten till hävdade öppna
gräsmarker av dels torrängskaraktär i sydöstra Sverige och dels på
blomrikare fuktängar upp till östra Norrbotten.

I takt med att jordbruk läggs ner och markerna växer igen har artens
livsrum decimerats kraftigt. Senaste decenniers tidigarelagda slåtter
och balning av hö har dessutom inneburit att arten försvunnit från
många håll och numera är flertalet populationer små och isolerade från
varandra.

En minskning av populationen pågår eller förväntas ske och
minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet
lokalområden och antalet reproduktiva individer.

Minskningstakten har uppgått till mellan 10-30 % under de senaste 10
åren och den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för
Sårbar, VU.

På bilden födosöker den allmänna metallsvärmaren på vackert
rosablommande backtimjan, ”Thymus serpyllum”.

16 IMG_1147 Backfältmätare Xanthorhoe montanata

Sista bilden för denna gång blir på den lilla vackra arten
backfältmätare, ”Xanthorhoe montanata”. Arten är allmänt
förkommande, från Skåne till Torne lappmark. Vingbredden varierar
mellan 25-31 millimeter och larven lever på diverse örter, medan
förpuppningen sker i nere i marken.

Läs mer om:
3 kommentarer
  1. Kerstin Källgren skriver:

    Du är otrolig som kan allt detta om vad som finns i vår natur. Tack det är intressant att läsa dina fina inlägg.

  2. Maj Björk skriver:

    Tack Dan för helt underbara foton på vackra fjärilar och mucket intressant läsning.

  3. Admira skriver:

    Tack för de fina bilderna. Det är bara du som kan lyckas få så bra bilder på nära håll. Tack för att du delar dina kunskaper om naturen med oss. Man kan lära sig mycket av dig.

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Outlines For Root Criteria For RussiaBride

19:20 | Virtually anyone who hopes to find true love is pleasant to apply for the postal mail order brides… Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer