Fort Meiier

Vår naturkrönikör Dan Damberg har varit på Skillingaryds skjutfält.

Fort Meiier, del 2

Fort Meiier, del 2, en naturkrönika i 17 bilder om tryckande fåglar i
tryckande värme samt om en mästerflygare som gärna ryttlar.
Text och foto, Dan Damberg, Skillingaryd, i juli 2010.

Solen har precis gått i moln när jag kommer fram till Fort Meiier alldeles
öster om Östra lägret på Skillingaryds skjutfält. Någonting tornar upp sig
som en mörk siluett mellan de två korslagda yxorna i toppen på den höga
trästången och jag anar att det är en falk, tornfalk eller lärkfalk.

Plötsligt bryter solen fram igen och en graciös och vacker tornfalk,
”Falco tinnunculus”, avtecknar sig mot sommarhimlen sittande mellan
två korslagda yxor.

Eftersom tornfalken jagar sorkar och möss är den en av lantbrukarens
bästa vänner. Tornfalken drabbades tyvärr hårt av biocidanvändningen
på 1950- och 1960-talen och minskade kraftigt i främst Syd- och
Mellansverige. Därefter har beståndet återhämtat sig och nästan
fördubblats under de senaste tre decennierna.

Plötsligt tycker den att jag kommit för nära och tar till vingarna i en
kraftfull men samtidigt graciös flykt. Tornfalken trivs bäst i öppna och
varierade jordbrukslandskap eller som här på ljungheden på Skillingaryds
skjutfält. Reviren uppgår till någon kvadratkilometer eller mer, beroende
på tillgången på föda och tornfalken ses ofta ryttlande, där den likt en
helikopter står stilla i luften och spanar, ett jaktsätt som passar bra i
öppna landskap. Jaktmarkerna är oftast vallar, trädor, betesmarker och
andra gräsbärande marker.

Tornfalken får ganska omedelbart upp en ansenlig fart och det är inte lätt
att följa den med objektivet men eftersom kameran är inställd på
serietagning rasslar bilderna och några få, som denna, blir presentabelt
hyfsade.

Födan för tornfalken består mestadels av sorkar och möss, vanligast är
åkersorkar. En vuxen falk kan äta fyra till åtta sorkar per dag men år med
dålig gnagarförekomst utgör insekter och ödlor en viktig del av födan. En
del av födan utgörs också av fåglar och fågelungar, exempelvis
sånglärke- och tofsvipeungar.

Tornfalken bygger inget eget bo, utan använder vanligtvis gamla
kråkbon. Häckning sker även i höga byggnader som till exempel kyrkor
eller på klipphyllor, Carl von Linné kallade den därför för kyrkofalk.
Speciella tornfalksholkar är också omtyckta, vilka finns uppsatta i
området via kommunens ornitologiska förening, och just uppsatta holkar
har sannolikt varit av stor betydelse för den kraftiga ökningen under
senare år. Holkarna ger nämligen ungarna ett bättre skydd mot
boplundrare.

Den mindre strandpiparhonan visar stor oro redan innan jag stigit av min
cykel inne på Fort Meiier på Skillingaryds skjutfält. Hon har ungar i
närheten om detta råder det inget tvivel.

Hon flyger upp på sandvallen i öster hela tiden upphetsat varnande och i
det mättade kvällsljuset blir färgerna mycket vackra.

Plötsligt tystnar hon och försvinner bakom sandvallen för att bara några
sekunder senare återkomma och flyga ner på grusplanen där då som om
en sten fått liv en unge reser sig och springer mot henne. Jag tar ett
ögonmått på platsen för fåglarna och ta några snabba steg framåt vilket
gör att honan flyger sin väg medan ungen totalt fösvinner, den lägger sig
nämligen ner på marken och trycker, alldeles orörlig. Nu gäller det bara
att komma ihåg var.

Efter några sekunder är jag framme vid platsen på ett ungefär och jag ser
bara sten, sten och sten och jag vågar knappt ta ett steg till av rädsla att
trampa på ungen.

Men plötsligt ser jag den bara och den ligger alldeles orörlig och mycket
väl kamouflerad av omgivande stenar och sin brunaktiga fläderdräkt.

Den har fått sina fjädrar och borde kunna flyga men reflexen säger att
den ska ligga still utan en rörelse men med öppna ögon.

Jag står alldeles över den och avståndet är bara en dryg meter men den
mindre strandpiparungen rör inte en fena, eller snarare, inte en fjäder.

Att trycka mot marken vid fara är en ren reflexhandling för den lilla
ungen vilket per definition är ett motoriskt mönster som ryggmärgen
eller förlängda märgen utlöser vid en specifik sensorisk stimulus i det här
fallet fara i samband med den vuxna fågelns varningsläte. Det finns två
olika sorters reflexer, medfödda samt inlärda och detta är en medfödd
reflex.

Avståndet till den lilla strandpiparungen är nu bara cirka 30 centimeter,
ögonen är vidöppna och kroppen totalt still medan honan varnar i
bakgrunden så jag vill inte stanna för länge utan förbereder mig för att
lämna området, bara några bilder till.

Man kan nästan tro att ungen är död så stilla ligger den. Den gula så
kallade orbitalringen runt ögat syns tydligt men i övrigt inte minsta
blinkning.

Orbitalringen är för övrigt den ring av fjäderlös hud som sitter runt
fåglars ögon och som i det närmaste motsvarar människans ögonlock.
Hos många arter har orbitalringen en tydlig färg såsom den gula ringen
hos den mindre strandpiparen, denna blir också kraftigare i samband
med häckningstider.

Jag reser mig upp och lämnar fort platsen och när jag efter cirka 25
meter vänder mig om har honan kommit tillbaka och ungen har rest sig
upp. Allt är frid och fröjd igen.

Läs mer om:
Skrivet av Erik Bunnstad

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer