Fort Meiier

Vår naturkrönikör Dan Damberg har varit på Skillingaryds skjutfält.

Fort Meiier, del 2

Fort Meiier, del 2, en naturkrönika i 17 bilder om tryckande fåglar i
tryckande värme samt om en mästerflygare som gärna ryttlar.
Text och foto, Dan Damberg, Skillingaryd, i juli 2010.

Solen har precis gått i moln när jag kommer fram till Fort Meiier alldeles
öster om Östra lägret på Skillingaryds skjutfält. Någonting tornar upp sig
som en mörk siluett mellan de två korslagda yxorna i toppen på den höga
trästången och jag anar att det är en falk, tornfalk eller lärkfalk.

Plötsligt bryter solen fram igen och en graciös och vacker tornfalk,
”Falco tinnunculus”, avtecknar sig mot sommarhimlen sittande mellan
två korslagda yxor.

Eftersom tornfalken jagar sorkar och möss är den en av lantbrukarens
bästa vänner. Tornfalken drabbades tyvärr hårt av biocidanvändningen
på 1950- och 1960-talen och minskade kraftigt i främst Syd- och
Mellansverige. Därefter har beståndet återhämtat sig och nästan
fördubblats under de senaste tre decennierna.

Plötsligt tycker den att jag kommit för nära och tar till vingarna i en
kraftfull men samtidigt graciös flykt. Tornfalken trivs bäst i öppna och
varierade jordbrukslandskap eller som här på ljungheden på Skillingaryds
skjutfält. Reviren uppgår till någon kvadratkilometer eller mer, beroende
på tillgången på föda och tornfalken ses ofta ryttlande, där den likt en
helikopter står stilla i luften och spanar, ett jaktsätt som passar bra i
öppna landskap. Jaktmarkerna är oftast vallar, trädor, betesmarker och
andra gräsbärande marker.

Tornfalken får ganska omedelbart upp en ansenlig fart och det är inte lätt
att följa den med objektivet men eftersom kameran är inställd på
serietagning rasslar bilderna och några få, som denna, blir presentabelt
hyfsade.

Födan för tornfalken består mestadels av sorkar och möss, vanligast är
åkersorkar. En vuxen falk kan äta fyra till åtta sorkar per dag men år med
dålig gnagarförekomst utgör insekter och ödlor en viktig del av födan. En
del av födan utgörs också av fåglar och fågelungar, exempelvis
sånglärke- och tofsvipeungar.

Tornfalken bygger inget eget bo, utan använder vanligtvis gamla
kråkbon. Häckning sker även i höga byggnader som till exempel kyrkor
eller på klipphyllor, Carl von Linné kallade den därför för kyrkofalk.
Speciella tornfalksholkar är också omtyckta, vilka finns uppsatta i
området via kommunens ornitologiska förening, och just uppsatta holkar
har sannolikt varit av stor betydelse för den kraftiga ökningen under
senare år. Holkarna ger nämligen ungarna ett bättre skydd mot
boplundrare.

Den mindre strandpiparhonan visar stor oro redan innan jag stigit av min
cykel inne på Fort Meiier på Skillingaryds skjutfält. Hon har ungar i
närheten om detta råder det inget tvivel.

Hon flyger upp på sandvallen i öster hela tiden upphetsat varnande och i
det mättade kvällsljuset blir färgerna mycket vackra.

Plötsligt tystnar hon och försvinner bakom sandvallen för att bara några
sekunder senare återkomma och flyga ner på grusplanen där då som om
en sten fått liv en unge reser sig och springer mot henne. Jag tar ett
ögonmått på platsen för fåglarna och ta några snabba steg framåt vilket
gör att honan flyger sin väg medan ungen totalt fösvinner, den lägger sig
nämligen ner på marken och trycker, alldeles orörlig. Nu gäller det bara
att komma ihåg var.

Efter några sekunder är jag framme vid platsen på ett ungefär och jag ser
bara sten, sten och sten och jag vågar knappt ta ett steg till av rädsla att
trampa på ungen.

Men plötsligt ser jag den bara och den ligger alldeles orörlig och mycket
väl kamouflerad av omgivande stenar och sin brunaktiga fläderdräkt.

Den har fått sina fjädrar och borde kunna flyga men reflexen säger att
den ska ligga still utan en rörelse men med öppna ögon.

Jag står alldeles över den och avståndet är bara en dryg meter men den
mindre strandpiparungen rör inte en fena, eller snarare, inte en fjäder.

Att trycka mot marken vid fara är en ren reflexhandling för den lilla
ungen vilket per definition är ett motoriskt mönster som ryggmärgen
eller förlängda märgen utlöser vid en specifik sensorisk stimulus i det här
fallet fara i samband med den vuxna fågelns varningsläte. Det finns två
olika sorters reflexer, medfödda samt inlärda och detta är en medfödd
reflex.

Avståndet till den lilla strandpiparungen är nu bara cirka 30 centimeter,
ögonen är vidöppna och kroppen totalt still medan honan varnar i
bakgrunden så jag vill inte stanna för länge utan förbereder mig för att
lämna området, bara några bilder till.

Man kan nästan tro att ungen är död så stilla ligger den. Den gula så
kallade orbitalringen runt ögat syns tydligt men i övrigt inte minsta
blinkning.

Orbitalringen är för övrigt den ring av fjäderlös hud som sitter runt
fåglars ögon och som i det närmaste motsvarar människans ögonlock.
Hos många arter har orbitalringen en tydlig färg såsom den gula ringen
hos den mindre strandpiparen, denna blir också kraftigare i samband
med häckningstider.

Jag reser mig upp och lämnar fort platsen och när jag efter cirka 25
meter vänder mig om har honan kommit tillbaka och ungen har rest sig
upp. Allt är frid och fröjd igen.

Läs mer om:
Skrivet av Erik Bunnstad

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Outlines For Root Criteria For RussiaBride

19:20 | Virtually anyone who hopes to find true love is pleasant to apply for the postal mail order brides… Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer