Från Gamla Åminne

Vår naturskribent har varit vid ett naturreservat.

Gamla Åminne naturreservat

En krönika i 17 bilder om en gammal naturtyp med de underbaraste växter och med en historia i landskapet som är som en spännande roman.
Text, Dan Damberg, Skillingaryd, bild, Daniel Damberg, Skillingaryd,
Kristi himmelsfärdshelgen 2010.

Kristi himmelsfärds dag är en kyrklig högtidsdag och en helgdag i den svenska almanackan, som infaller 39 dagar, den 40: e dagen, efter påskdagen. Den firas som den dag då Jesus enligt Bibeln lämnade jorden och fördes upp till himlen. Den liturgiska färgen är vit på den här dagen.

Kristi himmelsfärds dag har firats sedan mitten av 300-talet, eventuellt år 375. Högtiden har också kallats ”betessläppningen”, eftersom det var då man lät korna gå ut på bete.

I Lukasevangeliet kan man läsa följande;

”Jag skall sända er vad min fader har lovat. Men ni skall stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden. Han tog dem med sig ut ur staden bort mot Betania, och han lyfte sina händer och välsignade dem. Medan han välsignade dem lämnade han dem och fördes upp till himlen. De föll ner och hyllade honom och återvände sedan till Jerusalem under stor glädje. Och de var ständigt i templet och prisade Gud”.

Bilden visar förra höstens sidentickor, ”Trametes versicolor”, fortfarande vackert färgade men ändå bara en skugga av sitt forna jag.

Med en oskarp mask och lite dunkelt ljus blir denna vårlök lite mystisk och spännande. Enligt Carl Fredrik Hoffberg år1792 kunde torkade och malda lökar användas till nödbröd. Artnamnet ”lutea” i dess latinska namn ”Gagea lutea” betyder just gul.

”Wåfferdags-lök, w. i kåltäppor. a. Dess lökar kunna kokas och ätas: äfwen torkas och malas til mjöl under misswäxt, hwaraf med litet tilsats af annat mjöl, bröd bakas.”

Ur ”Anwisning til Wäxt-Rikets kännedom” av ovan nämnde Carl Fredrik Hoffberg år 1792.

På de stora och gamla almarnas bark i mitten av den gamla ängsmarken växer naturligtvis den stora och mäktiga lunglaven, ”Lobaria pulmonaria”. Så här brun är den i torka medan den i väta blir alldeles friskt grön.

Platt fjädermossa, ”Neckera complanata”, är en annan rar art som växer på de gamla almarna.

Gullpudra, ”Chrysosplenium alternifolium”, också, likt vårlöken, är denna lilla vackra art fotograferad i en dunkel ängsmiljö och genast förstärks intrycket av spänning och lite mystik.

Retzius skriver år 1806 att man ”känner ingen hushållsnytta deraf utom den, at den gifwer anledning söka källådror”.

Artnamnet ”alternifolium” betyder ”med strödda blad” och kommer av latinets ”alternus” för växlande och ”folium” för blad.

”Guldpudran vid järnkällan
Kopparormen under silfverlind,
Det är huldrans gåta!
Det är din och min!”

Ur ”Trefaldighetsnatten” av August Strindberg, 1905.

Skogsviol, ”Viola riviniana”, är en av de vanligaste violerna och förekommer allmänt från Skåne till Jämtland samt sällsynt norrut till Lule Lappmark. Den växer i mullrika skogar, lundar, vägkanter och ängsbackar och den första fynduppgiften publicerades år 1828.

Artnamnet ”riviniana” hedrar den tyske botanisten August Quirinus Rivinus, 1652–1723.
Augustus Quirinus Rivinus, även känd som Augusti Bachmann, var en tysk läkare och botaniker. Han föddes i Leipzig, Tyskland och studerade vid Leipzigs universitet mellan åren 1669–1671. Han fortsatte sina studier vid högskolan i Helmstedt där han blev medicine doktor år 1676. År 1677 började han föreläsa i medicin vid universitetet i Leipzig och år 1691 utnämndes han till professor både i fysiologi och i botanik.

Jag blir alltid lika glad när jag hittar den lilla oansenliga men oerhört vackra desmeknoppen,
”Adoxa moschatellina”. Den har en bra lokal i ängsmarkerna vid Gamla Åminne och jag vet sedan många år tillbaka var den har sina två växtplatser på ängen, i princip på metern när, men trots detta får jag alltid leta en stund innan mina ögon får syn på den. Vid detta besök hann till och med någon annan i sällskapet före.

Desmeknopp är en oansenlig, lågväxt samt flerårig ört. Den har en kort, köttig, vit jordstam och växer i mer eller mindre stora bestånd. Stjälkarna är upprätta och har två motsatta, kort skaftade, upprepat trefingrade eller treflikiga stjälkblad. Basalbladen är långskaftade, trefingrade och har mattgrön ovansida. Desmeknoppen blommar redan i april-maj och de fem grönaktiga blommorna sitter samlade i ett toppställt huvud. Blommorna är märkliga såtillvida att toppblomman avviker från de sidoställda blommorna.

Toppblomman har tvåflikigt foder, fyrflikig krona, fyra stift och fyra djupt kluvna ståndare som ser ut att vara åtta till antalet, medan de sidoställda blommorna har treflikiga foder, femflikiga kronor, fem stift och fem ståndare som ser ut att vara tio. Frukten är en torr stenfrukt, när den mognar böjer sig stjälkarna ner mot marken. Artnamnet ”moschatellina” betyder ”något myskluktande” och kommer av det grekiska ordet ”moskhos” för mysk. Desmeknoppen har ibland kallats desmansknopp, ett namn som också använts på orkidén honungsblomster, ”Herminium monorchis”. Desme eller desman är äldre ord för mysk, ordet förekommer också i andra växtnamn som desmeros, vilket är ett annat namn på myskmalva, ”Malva moschata”.

Desmeknoppen växer ofta i stora bestånd men i år hittade vi endast ett fåtal blommor på den ena lokalen och inga blommor på den andra. Den är, som sagt, ofta mycket svår att få syn på då den är liten och oansenlig och hela örten vissnar också bort tidigt och det är egentligen bara under våren och försommaren som man har en möjlighet att hitta den. Bladverket har vissa likheter med det hos nunneörter. Desmeknoppen förekommer sparsamt i Syd- och Mellansverige och den växer på fuktig mullrik jord i skuggiga lundar och skogar. Arten är känd sedan 1600-talet

”Desmansknoppen saknar icke täckhet, men är likväl mest utmärkt för sitt egendomliga utseende och sin, ehuru icke särdeles starka, mysklukt. Det är en riktig skuggväxt och den liksom synes påskynda sin utveckling och mognad för att sålunda kunna slippa sommarens starkaste solvärme. Den uppträder gruppvis, men sällskapar gerna med Harsyra, Mossöta, Hundviol o. d.

Ur ”Utkast till svenska växternas naturhistoria I” av C. F. Nyman, 1867.

Åkerfräken, ”Equisetum arvense”, ingick i den svenska farmakopén som ”Equiseti herba”, den användes mot leversjukdomar och besvär i urinvägarna. Artnamnet ”arvense” kommer av latinets ”arvum” för åker och syftar på att arten ofta förekommer som åkerogräs.
”I wattensjuka ängar och åkrar är detta et elakt ogräs, hälst det kryper wida kring med sine långa rötter, och då desse dels gå djupt, dels ökas af sönderslitne rötter, står det näppeligen at utrota utan genom tilräckelig och wäl underhållen dikning, hwarigenom bottensyran aldeles uttappas.”

Ur ”Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ” av A. J. Retzius, 1806.

Lönnen, ”Acer platanoides”, blommar i april-maj alldeles innan lövsprickningen. Blommorna är gulgröna och sitter i upprätta kvastar, de är rika på nektar och har fem kronblad och fem foderblad. Lönnen blir sällan över 150 år gammal. Den största lönn som växt i Sverige blev 27 meter hög och hade en omkrets på 5,55 meter i brösthöjd, denna jättelönn växte vid Alsike gästgivargård i Uppland fram till år 1938. Virket används till slöjd och till finare snickeriarbeten, som musikinstrument och intarsia. Förr använde man barken till färgning och Nyman uppger år 1867 att saven kan inkokas till sirap och socker. Det svenska namnet lönn, lön och/eller lyn är känt sedan medeltiden.

Skägglavar är hängande lavar som både är vanliga och sällsynta i Sverige. Den vanligaste av dem heter ”Usnea filipendula” och kallas allmänt för vanlig skägglav vilket också är den art som Ni kan se på bilden. Den i dag mest hotade arten av skägglavar är långskägg, ”Dolichousnea longissima”, som tidigare hette ”Usnea longissima”, där bålen kan bli mer än meterlång. Skägglavar är känsliga för luftföroreningar och fungerar därför som bra miljöindikatorer.

Skägglavar innehåller mycket kolhydrater och kan ätas efter urlakning. Ett sätt att tillaga laven är att låta den dra i vatten i 2–48 timmar och därefter koka den i 40 minuter i nytt vatten. För att få bort den bittra smaken så rekommenderas urlakning med asklut.

Koka upp en del vatten med en del björkaska.
Låt blandningen dra i två timmar. Sila sedan bort askan.
Låt laven dra i luten i cirka åtta timmar.
Skölj laven noggrant tre eller fyra gånger, så att all lut försvinner.
Koka laven i nytt vatten i cirka 40 minuter.
Skägglav betraktas som en av de 14 viktigaste vildväxterna i en överlevnadssituation

Metoden ovan finns i ”Handbok Överlevnad”. Svenska Armen, 1988.

Blåbären blommar rikligt i år och om insekterna gör sitt jobb och temperaturerna är milda så borgar det för ett gott blåbärsår.

”Nyplockade blåbär smaka wäl. Torkade brukas til fyllning och mos.”

Ur ”Flora Oeconomica” av Carl von Linné, 1749.

Kabblekan, ”Caltha palustris”, är giftig men förr lade man trots det in kabblekans knoppar som kapris, Nyman, år 1867, tillägger dock att de är något skarpa.

”Lika lysande som vanlig, gör sig Kalflekan strax bemärkt och bildar till och med ett utmärkande drag i växtligheten om våren på stränder och våta ängar eller vid bäckar. Den växer der sällskapligt, i stora massor, stundom så täta att hela ängar bli alldeles klädda med de stora, höggula blommorna.”

Ur ”Utkast till svenska växternas naturhistoria I” av C. F. Nyman, 1867.

Grodor, eller äkta grodor, är en grupp djur som lever i eller vid vatten. I Sverige finns exempelvis vanlig groda, som bilden visar, som är brunaktig med svarta fläckar. Den blir omkring 5 centimeter lång. En annan vanlig grodart är åkergrodan som påminner om den vanliga grodan men har längre ben. Lätena är dock helt olika då åkergrodan ”skäller” som avlägsna hundar medan den vanliga grodan ”knarrar”.

Läs mer om:
6 kommentarer
 1. Robert Alkemark skriver:

  Mycket trevligt reportage från en trevlig utflykt.
  Jag ser redan fram emot nästa publicering.
  Tack för dina lärorika och faktaspäckade artiklar.

  Hälsningar
  Robert

 2. Robert Alkemark skriver:

  Mycket trevligt reportage från en trevlig utflykt.
  Jag ser redan fram emot nästa publicering.
  Tack för dina lärorika och faktaspäckade artiklar.

  Hälsningar
  Robert

 3. Otroligt fina bilder och lärorikt.Så mycket kunskap du
  sitter inne med.Det är bara att se och njuta.Tusen tack.

 4. Otroligt fina bilder och lärorikt.Så mycket kunskap du
  sitter inne med.Det är bara att se och njuta.Tusen tack.

 5. Ragnar Alkemark skriver:

  Desmeknoppen! En av mina favoriter. Men jag har inte sett den sedan jag gjorde lumpen på naturvårdsverket i Skåne 1982. Det fanns en lokal vid Ravlunda kyrka på Österlen. Fina bilder också på en annan favorit – Gullpudran. Fantastiskt vad vackra blommor blåbär har om man tittar närmare. Den här sidan kommer jag att lägga upp som favoriter!

 6. Mats Elmgren skriver:

  Faktareportage som jag alltid läser med glädje och nyfikenhet. Min klara favorit på skillingaryd.nu

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Medical Marajuana Cards at a Glance

16:25 | Medical Marajuana Cards at a Glance The Nuiances of Medical Marajuana Cards Remember that cannabidiol registration cards won’t… Läs mer

What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why

16:24 | What Every Body Is Saying About 420 Doctors Is Dead Wrong and Why The Upside to 420 Doctors… Läs mer

The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered

16:24 | The Most Disregarded Fact About Med Card Uncovered The War Against Med Card The most important thing which… Läs mer

Top End My Essay Choices

15:56 | Top End My Essay Choices How to Find End My Essay You cite sources. Your response into a… Läs mer

Rumors, Deception and Personal Essay Examples

15:55 | Rumors, Deception and Personal Essay Examples The Chronicles of Personal Essay Examples The instruction institute you’re choosing must… Läs mer

The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear

15:53 | The True Story About Personal Essay Examples That the Experts Don’t Want You to Hear The Chronicles of… Läs mer

The War Against How to Write an Argumentative Essay

14:12 | The War Against How to Write an Argumentative Essay You can order expert essay paper. Distinct forms of… Läs mer

Write My Essay for Me for Dummies

14:11 | Write My Essay for Me for Dummies Just good creating services are able to allow you to earn… Läs mer

Essay Editor Help!

14:10 | Essay Editor Help! Although university writing labs have their own place in regards to essay assistance, in the… Läs mer

Why Almost Everything You’ve Learned About Buy Research Papers Is Wrong and What You Should Know

02:00 | By clicking on the buy button, you register for a superb support that you might use when complicated… Läs mer

The Weird Strategy of Situation Look at Article writing Program

02:00 | For many clients who don’t get the chance to present a version plus look over an absolute lawsuit… Läs mer

Statistics Assignment Help Options

02:00 | The principal thing which is quite critical in establishing a company is an thought or intending. Though other… Läs mer

02:00 | lutions to Coursework in Step by Step Format What Does Coursework Mean? Every time our own customers require… Läs mer

Test post

00:29 | Test post content research paper on best buy

Understanding Statistics Assignment Help

02:00 | Accordingly, data is obviously there to turn you in intelligent buyer, so you might create the most acceptable… Läs mer

Writing Assignment Ideas – a Quick Introduction

02:00 | Perhaps you just begin writing headlines. Make the viewer a component of those. You own a good deal… Läs mer

The Agony of Generating Service plan

02:00 | The main advantages of Authoring Customer service Seeking out the most beneficial transaction after it concerns the category… Läs mer

Posting Expert services – an intro

02:00 | A great number of individuals wind up sensation that the prevailing firms still find it unimaginable to produce… Läs mer

College Application Helper Exposed

02:00 | The Fight Against College Application Helper Writers get rid of precisely the exact crutch. At any time you… Läs mer

How Do You Start A Report

02:00 | condition is an integral component of most study laboratory-regarding working out programs, and sure it typically signifies an… Läs mer

What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help

16:14 | Writing Help Ideas What the In-Crowd Won’t Tell You About Writing Help Read an article that corresponds for… Läs mer

Choosing Good College Paper Writing Service

15:59 | The 30-Second Trick for College Paper Writing Service Choosing Good College Paper Writing Service Your newspaper needs to… Läs mer

Writing Help – the Conspiracy

15:35 | Writing Help Ideas Writing Help – the Conspiracy Read an article which corresponds for the kind of paper… Läs mer