Från Gamla Åminne

Vår naturskribent har varit vid ett naturreservat.

Gamla Åminne naturreservat

En krönika i 17 bilder om en gammal naturtyp med de underbaraste växter och med en historia i landskapet som är som en spännande roman.
Text, Dan Damberg, Skillingaryd, bild, Daniel Damberg, Skillingaryd,
Kristi himmelsfärdshelgen 2010.

Kristi himmelsfärds dag är en kyrklig högtidsdag och en helgdag i den svenska almanackan, som infaller 39 dagar, den 40: e dagen, efter påskdagen. Den firas som den dag då Jesus enligt Bibeln lämnade jorden och fördes upp till himlen. Den liturgiska färgen är vit på den här dagen.

Kristi himmelsfärds dag har firats sedan mitten av 300-talet, eventuellt år 375. Högtiden har också kallats ”betessläppningen”, eftersom det var då man lät korna gå ut på bete.

I Lukasevangeliet kan man läsa följande;

”Jag skall sända er vad min fader har lovat. Men ni skall stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden. Han tog dem med sig ut ur staden bort mot Betania, och han lyfte sina händer och välsignade dem. Medan han välsignade dem lämnade han dem och fördes upp till himlen. De föll ner och hyllade honom och återvände sedan till Jerusalem under stor glädje. Och de var ständigt i templet och prisade Gud”.

Bilden visar förra höstens sidentickor, ”Trametes versicolor”, fortfarande vackert färgade men ändå bara en skugga av sitt forna jag.

Med en oskarp mask och lite dunkelt ljus blir denna vårlök lite mystisk och spännande. Enligt Carl Fredrik Hoffberg år1792 kunde torkade och malda lökar användas till nödbröd. Artnamnet ”lutea” i dess latinska namn ”Gagea lutea” betyder just gul.

”Wåfferdags-lök, w. i kåltäppor. a. Dess lökar kunna kokas och ätas: äfwen torkas och malas til mjöl under misswäxt, hwaraf med litet tilsats af annat mjöl, bröd bakas.”

Ur ”Anwisning til Wäxt-Rikets kännedom” av ovan nämnde Carl Fredrik Hoffberg år 1792.

På de stora och gamla almarnas bark i mitten av den gamla ängsmarken växer naturligtvis den stora och mäktiga lunglaven, ”Lobaria pulmonaria”. Så här brun är den i torka medan den i väta blir alldeles friskt grön.

Platt fjädermossa, ”Neckera complanata”, är en annan rar art som växer på de gamla almarna.

Gullpudra, ”Chrysosplenium alternifolium”, också, likt vårlöken, är denna lilla vackra art fotograferad i en dunkel ängsmiljö och genast förstärks intrycket av spänning och lite mystik.

Retzius skriver år 1806 att man ”känner ingen hushållsnytta deraf utom den, at den gifwer anledning söka källådror”.

Artnamnet ”alternifolium” betyder ”med strödda blad” och kommer av latinets ”alternus” för växlande och ”folium” för blad.

”Guldpudran vid järnkällan
Kopparormen under silfverlind,
Det är huldrans gåta!
Det är din och min!”

Ur ”Trefaldighetsnatten” av August Strindberg, 1905.

Skogsviol, ”Viola riviniana”, är en av de vanligaste violerna och förekommer allmänt från Skåne till Jämtland samt sällsynt norrut till Lule Lappmark. Den växer i mullrika skogar, lundar, vägkanter och ängsbackar och den första fynduppgiften publicerades år 1828.

Artnamnet ”riviniana” hedrar den tyske botanisten August Quirinus Rivinus, 1652–1723.
Augustus Quirinus Rivinus, även känd som Augusti Bachmann, var en tysk läkare och botaniker. Han föddes i Leipzig, Tyskland och studerade vid Leipzigs universitet mellan åren 1669–1671. Han fortsatte sina studier vid högskolan i Helmstedt där han blev medicine doktor år 1676. År 1677 började han föreläsa i medicin vid universitetet i Leipzig och år 1691 utnämndes han till professor både i fysiologi och i botanik.

Jag blir alltid lika glad när jag hittar den lilla oansenliga men oerhört vackra desmeknoppen,
”Adoxa moschatellina”. Den har en bra lokal i ängsmarkerna vid Gamla Åminne och jag vet sedan många år tillbaka var den har sina två växtplatser på ängen, i princip på metern när, men trots detta får jag alltid leta en stund innan mina ögon får syn på den. Vid detta besök hann till och med någon annan i sällskapet före.

Desmeknopp är en oansenlig, lågväxt samt flerårig ört. Den har en kort, köttig, vit jordstam och växer i mer eller mindre stora bestånd. Stjälkarna är upprätta och har två motsatta, kort skaftade, upprepat trefingrade eller treflikiga stjälkblad. Basalbladen är långskaftade, trefingrade och har mattgrön ovansida. Desmeknoppen blommar redan i april-maj och de fem grönaktiga blommorna sitter samlade i ett toppställt huvud. Blommorna är märkliga såtillvida att toppblomman avviker från de sidoställda blommorna.

Toppblomman har tvåflikigt foder, fyrflikig krona, fyra stift och fyra djupt kluvna ståndare som ser ut att vara åtta till antalet, medan de sidoställda blommorna har treflikiga foder, femflikiga kronor, fem stift och fem ståndare som ser ut att vara tio. Frukten är en torr stenfrukt, när den mognar böjer sig stjälkarna ner mot marken. Artnamnet ”moschatellina” betyder ”något myskluktande” och kommer av det grekiska ordet ”moskhos” för mysk. Desmeknoppen har ibland kallats desmansknopp, ett namn som också använts på orkidén honungsblomster, ”Herminium monorchis”. Desme eller desman är äldre ord för mysk, ordet förekommer också i andra växtnamn som desmeros, vilket är ett annat namn på myskmalva, ”Malva moschata”.

Desmeknoppen växer ofta i stora bestånd men i år hittade vi endast ett fåtal blommor på den ena lokalen och inga blommor på den andra. Den är, som sagt, ofta mycket svår att få syn på då den är liten och oansenlig och hela örten vissnar också bort tidigt och det är egentligen bara under våren och försommaren som man har en möjlighet att hitta den. Bladverket har vissa likheter med det hos nunneörter. Desmeknoppen förekommer sparsamt i Syd- och Mellansverige och den växer på fuktig mullrik jord i skuggiga lundar och skogar. Arten är känd sedan 1600-talet

”Desmansknoppen saknar icke täckhet, men är likväl mest utmärkt för sitt egendomliga utseende och sin, ehuru icke särdeles starka, mysklukt. Det är en riktig skuggväxt och den liksom synes påskynda sin utveckling och mognad för att sålunda kunna slippa sommarens starkaste solvärme. Den uppträder gruppvis, men sällskapar gerna med Harsyra, Mossöta, Hundviol o. d.

Ur ”Utkast till svenska växternas naturhistoria I” av C. F. Nyman, 1867.

Åkerfräken, ”Equisetum arvense”, ingick i den svenska farmakopén som ”Equiseti herba”, den användes mot leversjukdomar och besvär i urinvägarna. Artnamnet ”arvense” kommer av latinets ”arvum” för åker och syftar på att arten ofta förekommer som åkerogräs.
”I wattensjuka ängar och åkrar är detta et elakt ogräs, hälst det kryper wida kring med sine långa rötter, och då desse dels gå djupt, dels ökas af sönderslitne rötter, står det näppeligen at utrota utan genom tilräckelig och wäl underhållen dikning, hwarigenom bottensyran aldeles uttappas.”

Ur ”Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ” av A. J. Retzius, 1806.

Lönnen, ”Acer platanoides”, blommar i april-maj alldeles innan lövsprickningen. Blommorna är gulgröna och sitter i upprätta kvastar, de är rika på nektar och har fem kronblad och fem foderblad. Lönnen blir sällan över 150 år gammal. Den största lönn som växt i Sverige blev 27 meter hög och hade en omkrets på 5,55 meter i brösthöjd, denna jättelönn växte vid Alsike gästgivargård i Uppland fram till år 1938. Virket används till slöjd och till finare snickeriarbeten, som musikinstrument och intarsia. Förr använde man barken till färgning och Nyman uppger år 1867 att saven kan inkokas till sirap och socker. Det svenska namnet lönn, lön och/eller lyn är känt sedan medeltiden.

Skägglavar är hängande lavar som både är vanliga och sällsynta i Sverige. Den vanligaste av dem heter ”Usnea filipendula” och kallas allmänt för vanlig skägglav vilket också är den art som Ni kan se på bilden. Den i dag mest hotade arten av skägglavar är långskägg, ”Dolichousnea longissima”, som tidigare hette ”Usnea longissima”, där bålen kan bli mer än meterlång. Skägglavar är känsliga för luftföroreningar och fungerar därför som bra miljöindikatorer.

Skägglavar innehåller mycket kolhydrater och kan ätas efter urlakning. Ett sätt att tillaga laven är att låta den dra i vatten i 2–48 timmar och därefter koka den i 40 minuter i nytt vatten. För att få bort den bittra smaken så rekommenderas urlakning med asklut.

Koka upp en del vatten med en del björkaska.
Låt blandningen dra i två timmar. Sila sedan bort askan.
Låt laven dra i luten i cirka åtta timmar.
Skölj laven noggrant tre eller fyra gånger, så att all lut försvinner.
Koka laven i nytt vatten i cirka 40 minuter.
Skägglav betraktas som en av de 14 viktigaste vildväxterna i en överlevnadssituation

Metoden ovan finns i ”Handbok Överlevnad”. Svenska Armen, 1988.

Blåbären blommar rikligt i år och om insekterna gör sitt jobb och temperaturerna är milda så borgar det för ett gott blåbärsår.

”Nyplockade blåbär smaka wäl. Torkade brukas til fyllning och mos.”

Ur ”Flora Oeconomica” av Carl von Linné, 1749.

Kabblekan, ”Caltha palustris”, är giftig men förr lade man trots det in kabblekans knoppar som kapris, Nyman, år 1867, tillägger dock att de är något skarpa.

”Lika lysande som vanlig, gör sig Kalflekan strax bemärkt och bildar till och med ett utmärkande drag i växtligheten om våren på stränder och våta ängar eller vid bäckar. Den växer der sällskapligt, i stora massor, stundom så täta att hela ängar bli alldeles klädda med de stora, höggula blommorna.”

Ur ”Utkast till svenska växternas naturhistoria I” av C. F. Nyman, 1867.

Grodor, eller äkta grodor, är en grupp djur som lever i eller vid vatten. I Sverige finns exempelvis vanlig groda, som bilden visar, som är brunaktig med svarta fläckar. Den blir omkring 5 centimeter lång. En annan vanlig grodart är åkergrodan som påminner om den vanliga grodan men har längre ben. Lätena är dock helt olika då åkergrodan ”skäller” som avlägsna hundar medan den vanliga grodan ”knarrar”.

Läs mer om:
6 kommentarer
 1. Robert Alkemark skriver:

  Mycket trevligt reportage från en trevlig utflykt.
  Jag ser redan fram emot nästa publicering.
  Tack för dina lärorika och faktaspäckade artiklar.

  Hälsningar
  Robert

 2. Robert Alkemark skriver:

  Mycket trevligt reportage från en trevlig utflykt.
  Jag ser redan fram emot nästa publicering.
  Tack för dina lärorika och faktaspäckade artiklar.

  Hälsningar
  Robert

 3. Otroligt fina bilder och lärorikt.Så mycket kunskap du
  sitter inne med.Det är bara att se och njuta.Tusen tack.

 4. Otroligt fina bilder och lärorikt.Så mycket kunskap du
  sitter inne med.Det är bara att se och njuta.Tusen tack.

 5. Ragnar Alkemark skriver:

  Desmeknoppen! En av mina favoriter. Men jag har inte sett den sedan jag gjorde lumpen på naturvårdsverket i Skåne 1982. Det fanns en lokal vid Ravlunda kyrka på Österlen. Fina bilder också på en annan favorit – Gullpudran. Fantastiskt vad vackra blommor blåbär har om man tittar närmare. Den här sidan kommer jag att lägga upp som favoriter!

 6. Mats Elmgren skriver:

  Faktareportage som jag alltid läser med glädje och nyfikenhet. Min klara favorit på skillingaryd.nu

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Outlines For Root Criteria For RussiaBride

19:20 | Virtually anyone who hopes to find true love is pleasant to apply for the postal mail order brides… Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer