Från Slättösand

Dan Damberg har besökt Slättösand norr om Bolmsö.

En naturkrönika i 8 bilder om ett småländskt sanddynslandskap, en småländsk öken.
Slättösand är ett naturreservat beläget cirka tre kilometer norr om Bolmen.
Text, Dan Damberg, Skillingaryd, bild, Daniel Damberg, Skillingaryd, Kristi himmelsfärdshelgen, 2010.

”Det ligger en öken djupt inne i Smålandsskogarna. Över markerna och mossarna lyser den med skimrande ökensken och om kvällarna får den dunkel glöd”.

Erik Palms ord ovan kommer från årsskrift för Sveriges Natur, år 1919.

Ännu vid sekelskiftet 1800–1900 var Slättösand ett egenartat, trädlöst område, där sanden flög fritt omkring. Sedan dess har trädplanteringar helt förändrat områdets karaktär. Från den högsta punkten ser man ett mjukt böljande landskap som just nu genomgår en omfattande restaurering. Först när man försöker ta sig igenom den återstående nästan ogenomträngliga, lågväxande bergtallen upptäcker man stensamlingar, branter, mindre sanddyner och stora stenblock.

Området är bevuxet med vanlig tall och två slags bergtall, en låg och bredväxande och en upprättväxande smalstammig. Arternas skilda växtsätt förklarar hur skogen så effektivt kan dölja markkonturerna. Bilden visar blommande krypvide.

Mossfloran i området kännetecknas av den så kallade hedseriens mossor. Lavfloran består till största delen av ren-, syl- och bägarlavar men på klippblock förekommer navellavar som snabellav och siktlav, vilka annars har en nordlig utbredning i landet. Bilden visar sporkapslar från enbjörnmossa.

Kärlväxtfloran vid Slättösand är till stora delar trivial men förekomst av dvärglin har rapporterats i reservatets östra del. Dvärglin är en rödlistad samt mycket småvuxen, ettårig växt som växer i sandiga miljöer och gynnas av måttlig markstörning.

Förutom vanlig tall och olika former av bergtall förekommer i trädskiktet bland annat vårtbjörk, gran, al och inplanterad vitgran. Fältskiktet är inte alltid sammanhängande, men domineras av torr ristyp, med bland annat kråkbär, blåbär, lingon och kruståtel. Utmed diket i västra delen av reservatet och i reservatets sydöstra hörn återfinns fuktiga områden med bland annat tuvull samt olika tåg- och starrarter. Längst i norr finns ett litet område frisk rished, med skogskovall och enstaka rönn, ek och bok. Inom reservatet har flera arter lummer påträffats däribland den mindre vanliga plattlummern. I den betade tallskogen på sanddynen längst i väst återfinns en hävdgynnad flora med förekomst av bland annat backsippa, svinrot och ängsvädd.

De solstekta sandbackarna har ett häpnadsväckande varmt klimat. Marktemperaturer på över 40 grader är inte ovanliga. Detta är en miljö som passar steklar samt andra sandlevande insekter såsom olika arter solitärbin.

Här ser vi ett hål i sanden som leder ner till en bokammare och detta hål är gjort av ett vårsidenbi. Detta lilla flitiga bi kan Ni se på kommande bilder.

Sandknutstekeln har även gjort många av de små hål i sanden som man träffat på främst kring stigen upp till utsiktspunkten. Dessa hål är mellan 10–15 centimeter djupa och mynnar i små kammare. Där lagrar steklarna mat till sina larver. Sandknutstekeln fångar stora vivlar, till exempel den av skogsbruket så fruktade snytbaggen.

Den vinglösa spindelstekeln kan man ibland se komma springande på sanden. Den lägger ägg i humlebon och larverna äter sedan upp humlornas larver. Honan kan stickas rätt ordentligt, så låt spindelstekeln vara ifred.

Vårsidenbiet, ”Colletes cunicularius”, är ett bi som trivs på solbelyst och vindskyddad sand. Det lever i gångar som det gräver i sanden. Vårsidenbiet är specialiserat på att samla pollen och nektar på sälg och är följaktligen aktivt vid den tiden när sälgen blommar.
Sälgen är för övrigt en mycket viktig nektarkälla för insekter som är aktiva tidigt på året, då det finns få andra växter som blommar.
Vårsidenbiet fungerar som värd för den hotade bibaggen. Bibaggens larver växer nämligen upp nere i vårsidenbinas bon och äter ur deras matförråd. Utan vårsidenbiet har bibaggen mycket svårt att överleva. Länsstyrelsen arbetar för att vårda de livsmiljöer där bibaggen och många andra sandgynnade arter trivs.

Öppna solbelysta grus- och sandmarker som till exempel Slättösand är miljöer som många hotade arter behöver, men som det råder brist på i dagens landskap. Antalet lämpliga sandmiljöer minskar bland annat på grund av minskat bete och att sandtäkter läggs ner.
Exempel på växter som ger höga biologiska värden då de växer i öppna sandmiljöer är skogsklöver, tjärblomster, käringtand, backsippa och kattfot. Många små fjärilar är knutna till dem eftersom deras larver lever på växten. Den solvarma sanden med sällsynta växter lockar även till sig många olika bin, skalbaggar och steklar.
Idag är det i många fall människoskapade sandmiljöer som grusgropar, vägslänter, husbehovstäkter och skjutfält som är de sandkrävande arternas sista tillflyktsorter.
Dessa till synes karga platser är en värdefull naturtyp med en mängd sällsynta småkryp och örter. Värnar man en lokal för en art värnar man därför samtidigt ett helt ekosystem.

Enkelfotingar är en klass i stammen leddjur. Klassen omfattar idag cirka 3.300 arter och bland dessa återfinns 38 stycken, fördelade på fyra ordningar, i Norden. Enkelfotingar har bara ett par ben per segment och är långsmala tillplattade djur med ett stort antal ben. Antalet ben hos vuxna djur varierar mellan 15 och 181 benpar, i Norden dock högst 83 benpar. Varje segment har, som sagt, ett benpar, till skillnad från dubbelfotingarna som har två och karakteristiskt är att det främsta benparet är omvandlat till käkfötter med giftklor.

Enkelfotingarna trivs bäst i fuktiga och relativt mörka miljöer och påträffas till exempel under stenar, under bark, i förna eller i jorden. De är rovdjur som mestadels jagar på natten och använder sina giftklor för att döda sitt byte, framförallt andra ryggradslösa djur. De stora tropiska arterna kan dock ta så stora djur som grodor, ödlor och möss. Parningen är vanligtvis indirekt, hanen avger spermiepaket som honan sedan plockar upp men undantag finns. Även jungfrufödsel förekommer varvid avkomman enbart blir honor.

Enkelfotingarna, framför allt skolopendrarna, kan ge kännbara bett på människor. Några säkra dödsfall finns dock inte och inga nordiska arter kan anses vara farliga. Giftet innehåller bland annat serotonin som är en nedbrytningsprodukt av tryptofan som djurens föregångare började använda som signalsubstans för att indikera näringstillgången. Cirka 90 % av människans serotonin finns i mag-tarmkanalen där det reglerar tarmrörelserna. Resten används i huvudsak som mättnadssignal i hjärnan och som tillväxtsignal ute i kroppen. Blodplättar kan exempelvis utsöndra serotonin vid skada för att stimulera reparation.

Någon artbestämning av denna enkelfoting ger jag mig inte på men om är det någon som vet så hör av Er!

Marksvamparna har en intressant artsammansättning på Slättösand. Här finns olika arter musseroner såsom till exempel riddarmusseron samt fjällig taggsvamp och annan svamp som är beroende av tall. Exklusivast är droppfläckig musseron och halskråsskivling, skarp dropptaggsvamp, tratt-taggsvamp, talltaggsvamp och hedfingersvamp. Bilden visar en grupp med svampen älglegeskål, ”Byssonectria terrestris” som bara växer där älgar legat och hår och kanske urin finns kvar på marken. Vi hittade för övrigt mycket spillning efter just älg inom området.

Läs mer om:
Skrivet av Erik Bunnstad
2 kommentarer
  1. Gunnel Johansson skriver:

    Dan jag beundrar dig. Har alltid gjort det. Hur hinner du med att vara fotograf,författare, en god far och förhoppningsvis en god make.Det är väl lite Bodström s över dig. Han hinner med allt också fast han lirar boll, sköter riksdagen och sin adviokatfirma.Sparka boll tror jag att du är kass på.Rätt mig om jag har fel.
    Ha en trevlig somrar med kameran i högsta hugg, tycker Gunnel Johansson

  2. Gunnel Johansson skriver:

    Dan jag beundrar dig. Har alltid gjort det. Hur hinner du med att vara fotograf,författare, en god far och förhoppningsvis en god make.Det är väl lite Bodström s över dig. Han hinner med allt också fast han lirar boll, sköter riksdagen och sin adviokatfirma.Sparka boll tror jag att du är kass på.Rätt mig om jag har fel.
    Ha en trevlig somrar med kameran i högsta hugg, tycker Gunnel Johansson

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

(S) vill ha avfallssamverkan

10:27 | Räkna med politisk strid ända upp i kommunfullmäktige om den framtida avfallshanteringen. – Vi är för samverkan med… Läs mer

Planerar för ny station i Värnamo

08:54 | Om den nya höghastighetsbanan Europabanan kommer passera Värnamo så är det inte säkert att det blir någon station… Läs mer

Mordmisstänkta är släppta

18:47 | De två män som varit anhållna och misstänkta för brottet mord/dråp i Kärda har släppts av jouråklagaren. Beslutet om att… Läs mer

TV: Årets företagare hyllades

15:21 | I samband med Waggerydsdagen hyllades ägarna till Styrkonstruktion Småland AB i Vaggeryd.

Tony vann på Bäckalyckan

14:06 | Det har varit tipspromenad med IOGT-NTO på Bäckalyckan i Vaggeryd.

TV: Utställning med miniatyrhästar

11:55 | I går lördag var det premiär med en riksutställning för Svenska Miniatyrhästföreningen och platsen var hos Vaggeryd-Skillingaryds Ridklubb… Läs mer

Isa vann slaget om publiken

10:41 | Linda Bengtzing utsågs till det stora affischnamnet inför Waggerydsdagen 2015. Men det var inte hon som vann slaget… Läs mer

Mordmisstänkta är 20 och 40 år

09:17 | De två män som är anhållna misstänkta för gårdagens mord i Kärda är födda på 1970-talet och 1990-talet… Läs mer

Firade 40 år sedan skolan slutade

07:03 | 59:orna i Skillingaryd har haft sin tredje skolträff och ett 30-tal av eleverna var på plats.

Brobygget över Hjortsjön inleds…

00:52 | Om man ska tro en skylt som en av våra läsare skickat är det dags att bygga bron över… Läs mer

Lisbeth utsågs till årets Vaggerydsprofil

22:51 | Lisbeth Carlsson utsågs till årets Vaggerydsprofil av  Vänskapsklubben i Vaggeryd.

Västkust mellan Morups Tånge och Stensjöstrand i Halland

21:52 | Vår natur-och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Västkusten.

TV: Linda – dragplåster på Waggerydsdagen

19:30 | Schlagersångerksan Linda Bengtzing var det stora dragplåstret vid Waggerydsdagen i dag. En tusenhövdad publik hade samlats Framme för… Läs mer

Många nyheter i helgen

11:51 | Den här helgen kommer vi bland annat att berätta om skolträff för 59:or, hundträff, miniatyrhästar, Waggerydsdagen plus berätta… Läs mer

50-årig man mördad i Kärda

11:38 | En man i 50-årsåldern är påträffad död i Kärda strax väster om Värnamo. Förundersökning om mord eller dråp är… Läs mer

Välkommen EVI Industries

06:03 | I dag får vi säga välkommen till vårt sjunde industriföretag som fast annonsör i vår tidning. Det är… Läs mer

Räddningstjänsten på utryckning

19:07 | Räddningstjänsten i Skillingaryd är på väg till Hotell Småland i Klevshult för ett automatiskt brandlarm. Dessbättre var det… Läs mer

40 år sedan första Waggerydsdagen

17:13 | I bland händer det att goda ideér kläcks i nödens stund. Som Waggerydsdagen som i år fyller 40… Läs mer

Fortfarande många viltolyckor i länet

16:13 | Under  veckorna 31–34 inträffade det i Jönköpings län  cirka 210 viltolyckor där eftersöksjägare från Nationella Viltolycksrådet, NVR, fått… Läs mer

Många kom till opinionsmöte

15:23 | Så mycket nytt framkom inte vid opinionsmötet i Klevshult. Men uppslutningen visar  att landsbygdsupproret för att rädda landsbygdsskolorna… Läs mer

(C)-motstånd mot Fåglabäcksatsning

13:25 | Tanken på en kommunal satsning på att uppföra sju småhus på Fåglabäcksområdet för att få fart på byggandet… Läs mer

Miljö- och bygg beviljade bygglov

12:47 | Vid augustisammanträdet har miljö- och byggnämnden tagit beslut i ett antal byggärenden.

Bedrägeriförsök i miljonklassen

09:27 | Köparen av ett företag i Vaggeryds kommun är anmäld för försök till grovt bedrägeri i miljonklassen.

Kyrkligt bidrag till Tofteryds kyrka

09:18 | Som vi tidigare berättat kommer Tofteryds kyrka att få ett nytt värmesystem. Nu är det klart att Skillingaryds… Läs mer

Det händer i helgen

09:15 | Den här helgen är det en rad aktiviteter som Waggerydsdagen, internationell fest, utställning av miniatyrhästar och allsång. Kika… Läs mer

Skickades hem från akuten med hjärnblödning

08:52 | En ung kvinna skickades hem från sjukhuset i Värnamo med medicin mot kramper. Men sjukhusets läkare hade missbedömt… Läs mer

Ledigt jobb som säljare

20:57 | Nevotex i Nässjö söker via Codeq säljare till möbelbranschen. Läs mer på vår jobbsida.

Lena Landin vann med sina lommar

20:00 | Skillingaryds Fotoklubb har i kväll presenterat årets tredje tävling i färgdia.

Fem lediga tjänster hos IKV Tools

18:33 | IKV Tools i Forsheda har inte mindre än fem lediga tjänster. Läs mer på vår jobbsida.