Frida debatterar bostadsbrist

Frida Boklund från Företagarna debatterar.

Brist på bostäder är inte bara ett stockholmsproblem.

Runt om i hela Sverige ser företag bristen på bostäder som ett av de större hindren för att kunna attrahera arbetskraft. Trots att bostäder står tomma saknas det på många håll ”rätt” bostäder i attraktiva lägen i landsbygdskommunernas centralorter. Ett av många hinder för att komma tillrätta med detta är svårigheten att övertyga banken om bostadslån i en region där bostaden riskerar att vara värd mindre än produktionskostnaden.

Att komma tillrätta med obalansen på bostadsmarknaden i landsbygdskommuner är därför en viktig tillväxtfråga och en fråga som förtjänar mer politisk uppmärksamhet än den får idag.

Faktum är att staten närmast förefaller ägna frågan ett förstrött intresse, därför att bostadsplanering är en kommunal fråga. Åtminstone är det så man kan tolka den helstatliga banken SBAB:s beslut att överge Sverige norr om Dalälven och att koncentrera sin företagsutlåning (som främst går till bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag) till de tre storstadsregionerna. Även om SBAB ska agera kommersiellt, så skickar det en märklig signal till andra aktörer på bolånemarknaden om den helstatliga aktören inte tycker sig se något kommersiellt värde i halva Sverige. Det riskerar att ge ett fribrev till privata banker att göra samma sak, för med vilken rätta skulle politiker i riksdagen kunna kritisera dem när SBAB visat vägen?

Frågan är också om det i längden går att försvara ett statligt ägande av ett kreditinstitut om man inte längre har ambitionen att påverka kreditgivningen genom sitt ägande.

Det kan finnas fog för statlig verksamhet i bolagsform, men om det inte finns något syfte med ägandet och om det inte fyller en marknadskompletterande funktion, så bör det naturligtvis avverkas. Från regeringshåll har man än så länge avfärdat kritik mot SBAB:s agerande. Men fortfarande saknas besked om vad man istället vill göra för att underlätta bostadsbyggande utanför storstadsområdena. Det är en brist som inte bara drabbar dem som söker bostad, utan också företagen som får svårt att rekrytera och därmed hela regioners ekonomi. Om nu regeringen inte vill använda SBAB, så är man svaret skyldig hur man vill lösa den omöjliga bostadsekvation som råder på många håll i landet.

Frida Boklund, regionchef Företagarna Jönköpings län

20110211 Frida Boklund Foretagarna

Frida Boklund från Företagarna

Läs mer om:

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

Outlines For Root Criteria For RussiaBride

19:20 | Virtually anyone who hopes to find true love is pleasant to apply for the postal mail order brides… Läs mer

Understanding No-Fuss Programs Of Dissertation Writer

11:17 | A lot of ex – pupils develop into stumped when time comes to start composing their dissertation. As… Läs mer

The Lost Secret of Online Essay Writer

09:24 | The Lost Secret of Online Essay Writer The research paper creating is a mill as you may locate… Läs mer

The Essay Conclusion Pitfall

09:23 | The Essay Conclusion Pitfall Essay Conclusion Features It really is too late to alter the essay. The concluding… Läs mer

A Guide to My Custom Essay

09:23 | A Guide to My Custom Essay The War Against My Custom Essay All-the personalized speech newspapers offered on… Läs mer

The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed

09:22 | The Biggest Myth About Online Essay Writer Exposed Online Essay Writer Secrets That No One Else Knows About… Läs mer

The Argument Essay Topics Cover Up

09:22 | The Argument Essay Topics Cover Up And so, if you learn to presume through writing, then you’re going… Läs mer

Introducing Online Essay Writer

09:22 | Introducing Online Essay Writer http://faculty.mdc.edu/fganivet/ENC2300/WitingPaper.htm Where to Find Online Essay Writer The author pick procedure takes in to… Läs mer

What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For You

09:03 | What the Experts Are Not Saying About How to Write a Persuasive Essay and What This Means For… Läs mer

A History of Buy Essays Cheap Refuted

09:03 | A History of Buy Essays Cheap Refuted Do not stop until you discover a subject essays help. Into… Läs mer

Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About

09:02 | Underrated Concerns About Custom Essay Papers You Need to Read About What You Need to Do About Custom… Läs mer

Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read

09:02 | Untold Stories on Buy Essays Cheap That You Really Need to Read Somebody deals along using well being…. Läs mer

The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About

09:01 | The Downside Risk of Custom Essay Papers That No One Is Talking About The Secret to Custom Essay… Läs mer

Help with Essay Writing: No Longer a Mystery

09:01 | Help with Essay Writing: No Longer a Mystery Help with Essay Writing Features Recognizing the Ultius essay is… Läs mer

The Death of Buy an Essay

08:59 | The Death of Buy an Essay Ruthless Buy an Essay Strategies Exploited Essay writing is one of the… Läs mer

The Hidden Truth About Good College Essays

08:58 | http://libguides.lib.msu.edu/c.php?g=97090&p=908734 The Hidden Truth About Good College Essays The Basics of Good College Essays You ought to locate… Läs mer

A History of Cause and Effect Essay Refuted

08:56 | A History of Cause and Effect Essay Refuted Cause and Effect Essay Help! Conflict is among the components… Läs mer

A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered

08:56 | A Startling Fact about Buy an Essay Uncovered Our on-line internet site gives custom writing products and services… Läs mer

The Nuiances of Good College Essays

08:55 | The Nuiances of Good College Essays The Hidden Gem of Good College Essays It is obviously wise to… Läs mer

Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled

08:55 | Alarming Facts Regarding Good College Essays Unveiled Use exactly what you examine to aid you choose your own… Läs mer

The One Thing to Do for Buy Essays

08:07 | The One Thing to Do for Buy Essays Buying essays on line secure is a issue, maybe not… Läs mer

Compare and Contrast Essay Examples for Dummies

08:07 | Compare and Contrast Essay Examples for Dummies Definitions of Compare and Contrast Essay Examples In the event you… Läs mer

The Pitfall of Buy Essays Cheap

08:06 | The Pitfall of Buy Essays Cheap Inexpensive Essays Online may be so our pro writers are prepared to… Läs mer

The War Against Essay Writer Help

08:06 | The War Against Essay Writer Help Essay Writer Help Options essay writing You might possess medical issues expert-writers.net/… Läs mer

What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You

08:06 | What the Pros Are Not Saying About Buy Essays and What This Means For You Essays online protected… Läs mer

What Everybody Dislikes About Buy Essays and Why

08:05 | What Everybody Dislikes About Buy Essays https://expert-writers.net and Why Essays on line safe is a issue, not simply… Läs mer

The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism

07:58 | The Do’s and Don’ts of Website to Check Plagiarism The Appeal of Website to Check Plagiarism Students utilize… Läs mer

The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail

07:58 | The Tried and True Method for Website to Check Plagiarism in Step by Step Detail The Basic Facts… Läs mer

Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check

07:57 | Ideas, Formulas and Shortcuts for Plagiarism Free Check Students ought to prevent donating to somebody else over online… Läs mer

Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report

07:57 | Why Everybody Is Dead Wrong About Plagiarism Free Check and Why You Absolutely Must View This Report Along… Läs mer