Frida debatterar upphandling

Företagarnas regionchef Frida Boklund debatterar upphandlingsregler.

Stora upphandlingar utestänger små företag

Regeringens utredare för upphandlingsreglerna, Anders Wijkman, gästade onsdagen den 22 mars Jönköping. Inbjudna var upphandlande myndigheter och företagare. Upphandlingsutredningens syfte med mötet var att samla in erfarenheter av upphandlingsreglerna samt föra en dialog om vad som skulle kunna vara nödvändiga åtgärder.

Vad som behöver göras för att släppa in de mindre företagen i denna jättemarknad har vi inom Företagarna helt klart för oss. Offentliga sektorn upphandlar varje år varor och tjänster för cirka 500 miljarder kronor – nästan en femtedel av Sveriges BNP! Många småföretag avstår från denna jättemarknad för att det är för krångligt. Ytterligare cirka 15 % avstår, för att upphandlingarna är för stora. Samtidigt brottas många upphandlande myndigheter med problemet att de får in för få anbud.

Tendensen mot stora gemensamma upphandlingar, som till exempel Upphandlingscenter för Jönköping, Habo och Mullsjö strävar efter, löser kanske vissa problem, men skapar andra. De leder till att konkurrensen minskar och att man missar att ta tillvara småföretagens nischade specialkompetenser. Med lite god vilja och kanske lite mindre bekvämlighet hos upphandlarna kan problemen lösas.

Och det finns stora pengar att spara för stat, landsting och kommuner: Enligt Konkurrensverket kan 10–20 % sparas genom att upphandla i fri konkurrens. Mer effekt för varje skattekrona, helt enkelt. Därför är de tvingade att göra offentliga upphandlingar när värdet överstiger cirka 280.000 kronor. För att det skall fungera som det är tänkt krävs att många är med och slåss om anbudet. Stora, samordnade upphandlingar, ofta av så kallade ramavtal, leder till att bara en/ett fåtal stora leverantörer får avtalet. Det var inte tanken.

Tvärtom betonas i förarbetena till lagen om offentlig upphandling att småföretagens kapacitet och kunnande skall tas till vara även vid stora upphandlingar. Enligt Företagarnas mening är det därför viktigt att stimulera konkurrens och mångfald genom att

– använda stora ramavtalsupphandlingar mycket restriktivt och inte av slentrian eller, i västa fall, bekvämlighet.

– göra det möjligt att lägga anbud på mindre delar, geografiskt eller produktmässigt. Då kan mindre företag lägga anbud på de delar där de har sin expertis eller sitt geografiska läge.

– i anbudsunderlaget begränsa kraven till de som är relevanta för upphandlingen. Krav på exempelvis breda produkt- eller tjänstesortiment, stor geografisk täckning eller stort antal anställda spärrar ut många mindre företag.

– sluta ramavtal med flera leverantörer. Ett för litet antal kan leda till minskad konkurrens på marknaden.

De konkurrensdrivna småföretagen har ofta en unik spetskompetens inom sin nisch. Om kommunerna i Jönköpings län genom slentrian eller bekvämlighet stänger dem ute från offentliga upphandlingar, biter de sig själv i svansen. Får småföretagen bättre förutsättningar att delta, får vi skattebetalare däremot mer effekt för varje skattekrona – ett förstahandsansvar för varje politiker och tjänsteman.

Frida Boklund, regionchef Företagarna

Läs mer om:
En enda kommentar
 1. uffe skriver:

  Frida,

  Du borde not också titta på hur de privata företagen hanterar den här frågan. De små har mycket små chanser.
  De stora företagen vill ha en stor leverantör oavsett om det lilla företaget kan erbjuda bättre produkter, bättre leveranstider, bättre service och bättre priser.

  Se inte bara på de ”skattefinansierade” inköpskanalerna.

  Det här är viktigare än dina inlägg om skatter, avgifter osv.

Posta en kommentar

Loading Facebook Comments ...
Relaterade nyheter

Nu byter vi till nya sidor

10:11 | Framåt lunchtid måndag räknar vi med att göra en flytt till våra nya tidning som framför allt är mobilanpassad…. Läs mer

DICAS SOBRE O EMPREGO SEGURO DE ENCRIPTAÇÃO DE ARQUIVOS

13:50 | Armazenar dados confidenciais pode ser um risco para o visitante e para as vizinhos utilizando quem você trabalha…. Läs mer

Passive Income Options for Older persons – Strategies To Create Money Once Old age

15:13 | Most of the income water ways seem to be able to take decrease for many who include already… Läs mer

Recurring Income Possibilities for Aged people – Productive To Help to make Capital Once Pensionable

15:13 | All of the income channels seem for you to stop all the way down those of you that… Läs mer

Unaggressive Income Opportunities for Elderly people – A Guide To Help to make Cash After Old age

15:13 | All the income avenues seem so that you can seize decrease for people who have already surpassed their… Läs mer

Unaggressive Income Prospects for Mature adults – A Guide To Produce Revenue Subsequently after Retiring

15:13 | The whole set of income avenues seem to seize down for people who have already surpassesd their 50’s…. Läs mer

Passive Income Options available for Baby boomers – Strategies To Generate Bucks After Retirement plan

15:13 | Every one of the income channels seem so that you can seize affordable those of you that get… Läs mer

Residual Income Options for Older persons – A Guide To Generate Cash Following Retiring

15:13 | The whole set of income water ways seem to be able to get lower those of you that… Läs mer

Residual Income Potentials for Mature adults – Information To Make Cash Immediately after Pension

15:13 | Every one of the income avenues seem towards seize along those who currently have already surpassesd their 50’s…. Läs mer

Passive Income Options available for Baby boomers – Information To Try to make Capital Once Old age

15:13 | Most of the income avenues seem for you to use all the way down for many who possess… Läs mer

Inerte Income Chances for Senior citizens – Information To Create Money After Pensionable

15:13 | The many income channels seem towards catch down those of you that own already crossed their 50’s. Retired… Läs mer

Unaggressive Income Prospects for More mature adults – Helpful tips To Try to make Income Just after Retirement life

15:13 | All of the income channels seem to be able to get down for folks who get already entered… Läs mer

Unaggressive Income Options for Senior citizens – Strategies To Help to make Bucks After Retirement

15:13 | Every one of the income rivers seem to be able to stop affordable those of you that include… Läs mer

Recurring Income Chances for Elderly people – Strategies To Help to make Revenue Soon after Retirement plan

15:13 | The whole set of income water ways seem so that you can take decrease for those who own… Läs mer

The Biggest Myth About Med Card California Exposed

16:16 | The Biggest Myth About Med Card California Exposed The selling of health marijuana already produces a substantial contribution… Läs mer

Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card

16:15 | Unusual Article Uncovers the Deceptive Practices of How to Get a Cannabis Card Finding a medical marijuana card… Läs mer

Top Choices of Renew Medical Card Online

16:14 | Top Choices of Renew Medical Card Online Most Noticeable Renew Medical Card Online Learning how to control her… Läs mer

Top Booking Tours Reviews!

12:03 | Top Booking Tours Reviews! The booking system online was made quite uncomplicated and secured and just a few… Läs mer

The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed

12:02 | The Top Secret Truth About Adventure Travel Abroad Exposed While you decide on travel insurance be certain to… Läs mer

Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late

12:01 | Get the Scoop on Adventure Travel Abroad Before You’re Too Late Additionally, there’s the simple fact you may… Läs mer

Saiba como aumentar este tráfego do sitio através de um bom projeto de website

12:14 | Um bom design de website é absolutamente crítico se você anseia atrair tráfego máximo. Para que seu site… Läs mer

Tips on how to Organize And Manage Multiple Freelance Jobs Successfully

15:06 | Controlling multiple durham region projects at this time can always be nerve wracking and meticulous. This may need… Läs mer

Tips on how to Organize And Manage Multiple Freelance Assignments Successfully

15:06 | Taking care of multiple durham region projects at a stretch can become harsh and painstaking. This may require… Läs mer

How to Organize And Manage Multiple Freelance Jobs Successfully

15:06 | Handling multiple freelancer projects at the same time can end up being demanding and painstaking. That may require… Läs mer

Ways to Organize And Manage Multiple Freelance Jobs Successfully

15:06 | Controlling multiple freelance projects at a time can always be stressful and painstaking. It may need a freelancer… Läs mer

Ways to Organize And Manage Multiple Freelance Jobs Successfully

15:06 | Controlling multiple durham region projects at this time can end up being nerve wracking and meticulous. It may… Läs mer

Methods to Organize And Manage Multiple Freelance Tasks Successfully

15:06 | Controlling multiple freelance projects at this time can be tense and meticulous. It may require a freelancer helping… Läs mer

How to Organize And Manage Multiple Freelance Assignments Successfully

15:06 | Controlling multiple durham region projects at a stretch can become nerve wracking and meticulous. That may demand a… Läs mer

The right way to Organize And Manage Multiple Freelance Projects Successfully

15:06 | Taking care of multiple freelancer projects during a period can always be aggravating and meticulous. This may need… Läs mer

Methods to Organize And Manage Multiple Freelance Jobs Successfully

15:06 | Handling multiple freelancer projects at a stretch can always be demanding and painstaking. This may demand a freelancer… Läs mer

Tips on how to Organize And Manage Multiple Freelance Assignments Successfully

15:06 | Taking care of multiple durham projects each time can always be stressful and careful. It may require a… Läs mer